• Mgr. Zuzana Kadeřábková

   • Školní metodik prevence
    Tel.: +420 721 468 124
    E-mailzuzana.kaderabkova@zsmukarov.cz

    Kde mě najdete?

    • konzultace telefonické či emailové po domluvě

     

    Co dělám?

    • Zajištuji tvorbu, realizaci a vyhodnocení MPP (minimální preventivní program)
    • Připravuji a organizuji pro žáky besedy, přednášky a další akce k prevenci sociálně patologických jevů (kouření, alkohol, šikana, záškoláctví, atd.)
    • Poskytuji poradenství a metodickou pomoc v oblasti prevence pedagogům i rodičům
    • Pomáhám při rozpoznání problému a hledání pomoci u dalších odborníků
    • Ve spolupráci s ostatními pedagogy odhaluji a sleduji projevy sociálně patologických jevů a navrhuje opatření pro jejich eliminaci
    • Jednám s rodiči při řešení problémů jejich dítěte, navrhuji opatření
    • Spolupracuji s ostatními ŠPZ a orgány státní správy
    • Sleduji ve škole třídní kolektivy, popř. řeším klima třídy a další problémy ve vztazích mezi žáky
    • Vedu administrativu své činnosti
  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • podatelna@zsmukarov.cz (oficiální podání zjm. do správního řízení, pokud disponujete uznatelným el. podpisem nebo doplníte listinnou podobu do 5 dnů)
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • Mgr. Lukáš Kohoutek, lukas.kohoutek@zsmukarov.cz
   • Mgr. Jana Kárníková, jana.karnikova@zsmukarov.cz
   • Ing. Daniel Barták, daniel.bartak@zsmukarov.cz
   • Alena Kociánová, skola@zsmukarov.cz
   • 2701980426/2010
  • Přihlášení