• Mgr. Kamila Volíková

  • vedoucí poradenského pracoviště, kariérový poradce, výchovný poradce
   Tel.: +420 721 263 381
   E-mail: kamila.volikova@zsmukarov.cz

   Kde mě najdete?

   • 1.patro, stará budova, konzultace po telefonické či emailové domluvě
     

   Kariérový poradce

    

   Co dělám?

   • Zabývám se profesní orientací žáků, pomáhá s výběrem školy, organizuji setkání se zástupci středních škol, eviduji přihlášky na SŠ a SOU, pomáhám s jejich vyplňováním
   • Jednám s rodiči – volba povolání
   • Vyhledávám a sleduji současně s třídním učitelem talentované žáky
   • Vyhodnocuji a sleduji výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště
   • Vedu administrativu své činnosti

    

   Výchovný poradce

   Co dělám?

   • Eviduji žáky se SVP, podílím se na vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky, kontroluji jejich plnění a vyhodnocuji je
   • Metodicky pomáhám ostatním pedagogům či rodičům
   • Spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními
   • Sleduji žáky se slabým prospěchem či velkou absencí, dle potřeby navrhuji řešení
   • Jednám s rodiči – výukové a výchovné problémy žáků
   • Pomáhám řešit ve škole konfliktní situace a rizikové chování žáků
   • Vedu administrativu své činnosti

    

   Speciální pedagog

    

   Co dělám?

   • Vedu tým speciálních pedagogů při práci se žáky s poruchami učení
   • Organizuji výuku žáků s potřebou pedagogické intervence
   • Podílím se na vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky, kontroluji jejich plnění a vyhodnocuji je
   • Metodicky pomáhám ostatním pedagogům či rodičům
   • Spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními
   • Vedu administrativu své činnosti

    

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • podatelna@zsmukarov.cz (oficiální podání zjm. do správního řízení, pokud disponujete uznatelným el. podpisem nebo doplníte listinnou podobu do 5 dnů)
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • Mgr. Lukáš Kohoutek, lukas.kohoutek@zsmukarov.cz
   • Mgr. Jana Kárníková, jana.karnikova@zsmukarov.cz
   • Ing. Daniel Barták, daniel.bartak@zsmukarov.cz
   • Alena Kociánová, skola@zsmukarov.cz
   • 2701980426/2010
  • Přihlášení