• Užívání nikotinových sáčků žáky
     • Užívání nikotinových sáčků žáky

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      mezi žáky na 2. stupni pozorujeme zvýšený zájem o nikotinové sáčky.

      Někteří žáci je vnáší do školy, pravděpodobně je i užívají, předpokládáme, že tak činí i mimo školu, někteří možná i v domácnostech. Jedná se o fenomén, který aktuálně řeší většina škol. Užívání těchto sáčků může vést v případě předávkování k náhlé nevolnosti, mdlobám atd. Z dlouhodobého hlediska je jejich užívání rizikové pro rozvoj závislosti. Více informací např. na iRozhlas nebo v rozhovoru s adiktologem Adamem Kulhánkem, Ph.D. na DVTV.

      Z hlediska šk. řádu se jedná o porušení zákazu vnášení, přechovávání a příp. užívání návykových látek.

      Učitelé žáky ještě před prázdninami poučí o možných rizicích a rozporu se šk. řádem, přesto apelujeme také na Vás, abyste u dětí toto rizikové chování monitorovali a také s nimi na toto téma pohovořili.

      Děkujeme za spolupráci

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Částečný zákaz parkování v areálu 27.-29.06.
     • Částečný zákaz parkování v areálu 27.-29.06.

     • Vážení motoristé,

      z důvodu přípravy a realizace Mukařovské školní olympiády dětí a mládeže bude platit zákaz parkování motorových vozidel v areálu školy před starou a novou budovou (trojúhelník kolem lípy) a u vstupu do staré budovy, a to následovně:

      • PO 27.06. 8:10 - 12:00
      • ÚT 28.06. 8:10 - 16:00
      • ST 29.06. 8:10 - 16:00

      Vjezd do areálu pro vysazení žáků před 8:10 bude umožněn.

      Děkujeme za pochopení, je to v zájmu zajištění bezpečnosti žáků i Vašich vozů.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Změna organizace výuky, provozu školní družiny a školní jídelny na konci šk. roku
     • Změna organizace výuky, provozu školní družiny a školní jídelny na konci šk. roku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

       

      s ohledem na konec školního roku bude výuka organizována následovně:

      • v týdnu 20. - 24.06.2022 probíhá výuka dle rozvrhu s výjimkou ÚT 21.06., kdy výuka končí nejpozději 6. výukovou hodinu dle rozvrhu (odpadá 7. vh a následující)
      • ve dnech 27. - 29.06.2022 probíhá program s třídními učiteli a výuka končí poslední hodinou před obědovou přestávkou (vyučování po obědové pauze odpadá) s výjimkou konání Školní olympiády dětí a mládeže ZŠ Mukařov, kdy vyučování (sportovní program) bude probíhat odlišně pro 1. a 2. stupeň 
       • 28.06. - 2. stupeň končí v 15:00 (počítejte s možností protáhnutí závěrečného ceremoniálu do 15:30)
       • 29.06. - 1. stupeň končí v 15:00 (počítejte s možností protáhnutí závěrečného ceremoniálu do 15:30); tato změna platí i pro žáky 2. stupně, kteří budou pomáhat se zajištěním akce
       • v obou dnech konání školní olympiády bude jednotný oběd formou hamburgeru a tortily, k dispozici bude polévka
       • v případě nepříznivého počasí bude program upraven a změna ohlášena
      • 30.06. vydávání vysvědčení
       • výuka končí po 1. výukové hodině, resp. po vydání vysvědčení
       • ranní školní družina bude zajištěna
       • provoz školní jídelny a odpolední školní družiny je přerušen
      • v době letních prázdnin (01.07. - 31.08.) je provoz školní družiny a školní jídelny přerušen
      • Školní rok 2022/2023 začíná 01.09.2022
       • zápis do školní družiny a přihlášky do školní jídelny budou probíhat výhradně elektronicky ve dnech 29. - 31.08.2022 (pořadí podání přihlášek nehraje roli při jejich posuzování) a pokyny budou uveřejněny samostatně na konci prázdnin
       • 1. ročník
        • pokyny k slavnostnímu zahájení povinné školní docházky budou uveřejněny na konci prázdnin
        • pokyny pro výbavu žáků budoucího 1. ročníku budou uveřejněny samostatně do konce šk. roku (obecně doporučujeme výbavu pořizovat až ke konci prázdnin, kdy probíhá mnoho výhodných akcí, část výbavy dostanou žáci od školy - vše bude upřesněno)
       • pokyny pro výbavu žáků vyšších ročníků nebudou zveřejňovány, neboť jsou obdobné tomu, co již žáci znají. Speciální pomůcky (kružítka, úhloměry atd.) upřesní na začátku šk. roku třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů.
       • 01.09. bude výuka končit pravděpodobně po 1. výukové hodině, resp. po proběhnutí všech potřebných úkonů; provoz školní družiny a školní jídelny je tento den přerušen
       • 02.09. proběhne den s třídním učitelem v době do obědové přestávky dle nového rozvrhu, který bude žákům a zákonným zástupcům oznámen 01.09.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Office a provozní manažer*ka
     • Office a provozní manažer*ka

     • Máte rádi ve věcech pořádek, je Vám blízká administrativa, finance, role nákupčího, ale umíte i řídit tým provozních zaměstnanců (údržba, úklid, kuchyně) a nebojíte se ani správy nemovistostí? Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás!
    • Učitel*ka 1. stupně
     • Učitel*ka 1. stupně

     • Rádi pracujete s menšími dětmi, záleží Vám na dobrém klimatu třídy, chcete pomoci každému dítěti rozvinout klíčové kompetence a být při své práci značně autonomní?  Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.

    • Vedoucí vychovatel*ka školní družiny
     • Vedoucí vychovatel*ka školní družiny

     • Rádi pracujete s dětmi 6–12 let, chcete významně ovlivnit směřování školní družiny, umíte vést tým kolegyň, vymýšlíte zábavný a zároveň vzdělávací program, rádi trávíte čas venku, záleží Vám na dobrém klimatu skupiny? Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.
    • Přijímání žáků hromadně vysídlených z Ukrajiny do vyšších (2. - 9.) ročníků 2022 / 2023
     • Přijímání žáků hromadně vysídlených z Ukrajiny do vyšších (2. - 9.) ročníků 2022 / 2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků vyšších ročníků (2. - 9.), kteří byli hromadně vysídleni z Ukrajiny

      a kteří

      • v současnosti ještě nejsou zapsáni do základní školy, ale pouze navštěvují adaptační skupiny apod.,
      • plánují zůstat v ČR i v následujícím šk. roce
      • mají u Ministerstva vnitra ​​​​​​​nahlášený ​​​​​​​pobyt ve spádovém obvodu školy (Mukařov, Babice)

      Od nového šk. roku se na Vaše děti bude vztahovat povinnost plnění povinné šk. docházky (v ČR musí mít každý absolvováno 9 let).

      Shrnujeme pro Vás proto základní informace, jak postupovat:

      1. Vyplníte Zadost_o_prijeti_ditete_k_zakladnimu_vzdelavani_UA.doc
      2. Doložíte přílohy
       1. kopie (stačí neověřená) rodného listu dítěte nebo jeho cestovního pasu a
       2. kopie (stačí neověřená) povolení k pobytu na území ČR (vízum)
      3. Tuto vyplněnou žádost podáte nejlépe v období 13. - 17.06.2022 jedním z následujícíh způsobů
       1. Osobně v sekretariátu školy po předchozí domluvě na tel. 731 449 243
       2. Doporučeně poštou (rozhoduje datum podacího razítka, nutno podepsat) na adresu: Základní škola Mukařov, příspěvková organizace, Školní 88, 251 62 Mukařov
       3. Datovou schránkou (s jednoznačnou identifikací odesílatele) na ID: tqtmp2q
       4. E-mailem s uznatelným el. podpisem dle nařízení eIDAS na adresu: podatelna@zsmukarov.cz, příp. doplnění v listinné podobě do 5 dnů

      Následně budou všechny žádosti zkontrolovány co do úplnosti i správnosti.

      S ohledem na to, že do školy lze podle kapacity zapsané ve Školském rejstříku v tuto chvíli přijmout 0 žáků, bude situace projednána zřizovatelem školy a s jeho souhlasem následně podána žádost o dočasné a mimořádné navýšení kapacity školy dle § 7 z. č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina). Do vyřešení této žádosti Vám bude řízení přerušeno a pak vydáno rozhodnutí.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel


    • Mezinárodní den dětí - změna organizace výuky 01.06.2022
     • Mezinárodní den dětí - změna organizace výuky 01.06.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      na Mezinárodní den dětí 01.06.2022 dojde ke změně organizace výuky, a to tak, že odpadá výuka po obědové pauze. Vyučování tedy končí hodinou před obědovou pauzou.

      Výuka bude pojata jako třídnický den s třídním učitelem.

      Pokud si třída s třídním učitelem připravili delší (celodenní) program, bude probíhat podle plánu a pokynů zveřejněných třídním učitelem. Pro tento případ doporučujeme odhlásit obědy.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • VÝSLEDEK ZÁPISU - 2. vlna a plán dalších kroků
     • VÝSLEDEK ZÁPISU - 2. vlna a plán dalších kroků

     • Vážení zákonní zástupci žadatelů o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ Mukařov,

      na základě splnění zákonného kritéria (spádovost školy, tj. školský obvod Mukařov a Babice), získání 0 bodů za pomocná kritéria a výsledku losování ze dne 17.05.2022 byli v 2. vlně přijati uchazeči s těmito registračními čísly žádostí (řazeno abecedně):

      24F8SDJFCS, 2T94J6N4R6, 2XBT7REHAC, 3DK9TYKMEE, 3WKC92NHHN, 47BEWBG4MK, 4WTXFMF7YC, 6BHP67CSRZ, 6MR392FBDG, 7BHPAZPWN2, 7DAT25R5PM, 8GAHBFD7EC, 8GJR275TBN, 8WRKP5XHRA, 9C74WGNX5Z, 9WZJYX8MF8, A4P96MTKD7, B4PXHD3ZSA, BX9AB3GZK7, C7N4PR82HK, DXBEZ6C5FS, E264WXMRTY, E6XGZB5W35, EFZJXJ7X8K, ETFG8HNC6M, GF9YADHT2J, GKJAYPAJ5M, GKXXJFHR23, KJ99RMGZ33, MP57D2ZEK3, MWCSHBAHNN, NWSF8CBP42, R95FWEYG9S, RXTJ5EBGD2, S3K6MA6X29, SRBG9H6ZYC, W3WT8JKRAH, WFN8EXTHJ7, WJ85AKZXY5, WWZ6T2KMT5, XHT2Z4EW59, XJ6RW542GP, YM27FNWJKH, ZTE98KW22K

      Přijatí uchazeči v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona nebudou vyrozuměni písemně. Rozhodnutí naleznete na tomto odkazu: 08a_Rozhodnuti_o_prijeti_zaku_k_zakladnimu_vzdelavani_17.05.2022.pdf

      Uchazečům s registračními čísly (řazeno dle výsledku losování):

      PW4ENNYRGT, MYJXDB4878, N3SGZ89Y2J

      bude přerušeno řízení o přijetí k základnímu vzdělávání, dokud nebude navýšena kapacita školy, resp. nedojde k uvolnění dostatečného počtu míst ve stávající kapacitě (přestupy na jinou školu, zpětvzetí žádosti o zápis z důvodu přijetí na jinou školu jinými žadateli atp.). Usnesení o přerušení řízení i následné oznámení o obnovení řízení, resp. rozhodnutí Vám bude doručeno písemně.

      Zřizovatel (Rada obce Mukařov) schválil navýšení kapacity školy na dostatek míst pro všechny spádové děti. Nyní probíhají další administrativní úkony, aby proces mohl být dokončen. Nejpozději do konce prázdnin by vše mělo být vyřízené, doufáme však pochopitelně v brzčejší termín (předpokládáme do konce června).

      Děkujeme za Vaši trpělivost a těšíme se na budoucí prvňáčky.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Pokyny k vodáckému kurzu 9. ročníku
     • Pokyny k vodáckému kurzu 9. ročníku

     • Termín konání: 31.05. - 03.06.2022

      Místo pobytu: vodácká tábořiště na řece Vltavě ve vlastních stanech minimálně po dvou

      Sraz: 31.05.2022 v 8:00 před vlak. nádražím Říčany (!!!) (odjezd v 8:55)

      Návrat: 03.06.2022 na vlakové nádraží Říčany ve 20:25 (odjezd vlaku ze Zlaté Koruny v 17:09 hod)

      Strava začíná první den večeří a končí poslední den obědem + balíček

      Při odjezdu žák/zákonný zástupce odevzdá:

      • kopii průkazu zdravotní pojišťovny
      • potvrzení o bezinfekčnosti ze dne odjezdu (tedy 31.05.2022) Bezinfekcnost_ZAK_2022.pdf
      • léky, které dítě pravidelně užívá (v takovém případě uveďte jejich přehled, dávkování a způsob užívání, zda může mít dítě léky u sebe)

      Další informace naleznete v informačním materiálu od Agentury Wenku, která pro nás kurz zajišťuje: Wenku_informace_pro_ucastniky_vodacky_kurz_ZS_Mukarov.pdf

    • Pokyny k cyklistickým kurzům
     • Pokyny k cyklistickým kurzům

     • Termíny konání: 

      • 7.A, 7.B 31.05. - 03.06.2022 (schůzka ohledně cyklistického kurzu proběhne 19.05.2022 od 16:00 v učebně 7.D)
      • 7.C, 7.D 24.05 – 27.05.2022 (schůzka ohledně cyklistického kurzu proběhne 18.05.2022 od 16:00 v učebně 7.D)
      • 8. ročník 31.05. - 03.06.2022 (schůzka ohledně cyklistického kurzu proběhne 19.05.2022 od 16:00 v učebně 7.D)

      Místa pobytu: 

      • 7.A, 7.B – Sport Areál Samopše u Sázavy
      • 7.C, 7.D, 8.ročníky – Kemp Lávka Chocerady
      • spaní ve vlastních stanech minimálně po dvou - chlapci a dívky vždy zvlášť

      Sraz:

      • 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 8.ročníky v 8:15 před novou budovou (Následovat bude výběr potřebných dokumentůPředpokládaný odjezd v cca 9:00, stany a vybavení poveze dodávka.)

      Návrat: 

      • 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 8.ročníky v 15:00 - 15:30 (počítejte s tím, že čas je orientační, v případě většího prodlení Vám přijde SMS)

      Při odjezdu žák/zákonný zástupce odevzdá: 

      • kopii průkazu zdravotní pojišťovny 
      • potvrzení o bezinfekčnosti (!!! ze dne odjezdu !!!) Bezinfekcnost_cyklo.doc
      • potvrzení o technické způsobilosti kola PROHLASENI_o_zpusobilosti_kola.docx
      • léky, které dítě pravidelně užívá (v takovém případě uveďte jejich přehled, dávkování a způsob užívání, zda může mít dítě léky u sebe) 

      Orientační seznam věcí (přihlédněte k předpovědi počasí) 

      Cyklistická výbava + výbava pro přespání

      • horské/trekové kolo
      • cyklistickou helmu
      • batůžek vhodný na kolo
      • stan (do dvojice, příp. pro více)
      • karimatku
      • spacák
      • baterku
      • cyklolahev 
      • sluneční cyklistické brýle 
      • cyklistické rukavice (nepovinné)
      • mobil s mapovou aplikací (doporučeno) + nabíječka

      ​​​​​​​Oblečení

      • nepromokavou bundu nebo pláštěnku
      • mikinu
      • větrovku
      • 2x pohodlné uzavřené boty
      • dlouhé kalhoty
      • kraťasy
      • ponožky
      • spodní prádlo
      • tričko s dlouhým rukávem
      • trička s krátkým rukávem
      • teplé ponožky
      • oblečení na spaní
      • plavky
      • sáček na špinavé prádlo

      Množství oblečení volte s ohledem na zvýšenou spotřebu během sportovních aktivit a celodenního programu.

      Hygienické potřeby 

      • ručník
      • mýdlo, šampón
      • kapesníky
      • zubní pasta a kartáček na zuby
      • opalovací krém
      • repelent (doporučeno)

      Další potřeby

      • časopis nebo knížku
      • psací potřeby

      Na cestu 

      • oblečení dle počasí 
      • malý batůžek se svačinou a pitím

      Obecně platí, že na cyklistickém kurzu se může oblečení ušpinit nebo zničit. Volte proto takové oblečení, jehož případné ztráty nebudete litovat a ani děti se jím nebudou cítit omezeny při svém nasazení v aktivitách. Nedávejte s sebou dětem cenné věci (velké kapesné, notebook, tablet apod.).