• 1. dubna 2022 Noc s Andersenem a možnost přespání ve škole
     • 1. dubna 2022 Noc s Andersenem a možnost přespání ve škole

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      po covidem vynucené pauze opět navazujeme na tradiční Noc s Andersenem.

      V jeden jediný kouzelný večer se pro žáky otevřou brány naší školy a pozveme je na noční čtení pohádek a příběhů. Chtějí-li s námi prožít malý čtenářský zázrak, mohou přijít v pátek 1. dubna 2022 v 18 hod. a přespat do sobotního rána (vyzvednutí v 8:00 - 8:30, nebo lísteček, že mohou samostatně odejít). Samozřejmě se nebude pouze číst. Máme pro žáky připravený celý zábavný večer nejen s knihami. Těšit se mohou také na hádanky, kvízy a povídání.

      Bližší informace u třídních učitelů.

      Mgr. Kamila Volíková, koordinátorka

    • ZUŠ Říčany otevře pobočku v ZŠ Mukařov
     • ZUŠ Říčany otevře pobočku v ZŠ Mukařov

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      od nového šk. roku bude v ZŠ Mukařov otevírat svou pobočku ZUŠ Říčany.

      Pokud máte o tuto nabídku zájem, prostudujte si prosím dokument Informace_ZUS_Ricany_ZS_Mukarov.pdf, který pro Vás připravila p. ředitelka Mgr. Iveta Sinkulová.

      Nejbližší důležitá událost jsou talentové zkoušky, které proběhnou v ZUŠ Říčany (tedy ne ještě na pobočce v Mukařově, ale v Říčanech) v období 30.05. – 03.06.2022.

    • Den otevřených dveří 24.03.2022
     • Den otevřených dveří 24.03.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v reakci na Váš projevený zájem a s ohledem na uvolnění protiepidemických opatření vyhlašujeme na 24.03.2022 8:10 - 16:00 Den otevřených dvěří.

      Akce je určena zjm. rodičům žáků budoucích prvních ročníků. Během celého dne budete mít možnost nahlédnout do výuky (budou skutečně fyzicky otevřené dveře učeben, ve kterých bude probíhat výuka) a prohlédnout si školu.

      Svoje případné dotazy pak můžete směřovat na vedení školy, které bude po celý den k dispoizici. Předesíláme, že informace o tom, kdo bude třídním učitelem/kou Vašich dětí, není v tuto chvíli ještě určeno.

      Vstup do budovy bude umožněn přes hlavní vchod staré budovy (tj. z boku), kde se zapíšete/odepíšete u paní asistentky. Pokud nebude stanoveno jinak, platí povinnost mít nasazený respirátor třídy FFP2.

      Těšíme se na Vás

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • Žlutomodrý týden + finanční sbírka žákovského parlamentu na pomoc Ukrajině
     • Žlutomodrý týden + finanční sbírka žákovského parlamentu na pomoc Ukrajině

     • Žákovský parlament ZŠ Mukařov vyhlašuje finanční humanitární sbírku na pomoc potřebným z Ukrajiny, kteří prchají ze své vlasti před boji do okolních zemí. Finanční dary budou zaslány na sbírková konta profesionálních organizací (jako je Český červený kříž nebo Člověk v tísni).

      Zároveň s cílem vyjádřit solidaritu s Ukrajinou vyhlašujeme v termínu 3. – 10. 3. 2022, tedy týden od propuknutí války, žlutomodrý týden. Moc nás potěší, když se žáci budou oblékat do žlutomodré barvy (stačí jen svršek nebo spodní část oděvu, mašle či jiné doplňky – tvořivosti se meze nekladou). K dispozici jsou také stuhy, s jejichž zajištěním nám pomohla škola.

      Naším cílem je veřejně vyjádřit podporu Ukrajině. Učíme se tak vnímat okolí v globální souvislosti a reagovat na potřeby druhých.

      Zároveň sdělujeme, že respektujeme individualitu, dodržování lidských práv a rozumíme tomu, že národnost nečiní člověka odpovědným za kroky, které realizuje státní režim, odkud dotyčný pochází.

      Výbor žákovského parlamentu

    • Školní masopust 2022
     • Školní masopust 2022

     •  

      • 1. 3. proběhne Masopustní průvod pro všechny žáky naší školy
      • 3 průvody povedou různými trasami od areálu školy k Obecnímu úřadu v Mukařově, kde proběhne krátký program, za který dostanou děti tradiční masopustní koblihu
      • Požadavek na masky: vyberte / společně vyrobte dětem tradiční masopustní masku - jeptiška, šašek, pierot, myslivec, hasič, kůň, bába s nůší, kominík, nevěsta, ženich, řezník, cikánka s kočárem, zvířata atd.
      • Více se dozvíte zde: https://radimejak.cz/masopust-vyznam-zvyky-tradice/
      • Inspirace: https://www.ceskozemepribehu.cz/pribeh/183-rejem-masopustnich-masek
      • masopust bude probíhat během dopoledního vyučování, odpolední výuka, resp. výuka od 5. vh, již bude probíhat standardně dle rozvrhu
       • 1. vh bude určena na doladění masek ve třídách
       • 2. - 3. vh probíhá průvod zakončený programem před OÚ (dejte žákům přiměřené oblečení na tento čas pod masky/kostýmy)
       • 4. vh bude určena pro reflexi a odstrojení / odlíčení
      • celá akce bude probíhat za aktuálně platných opatření souvisejících s covid-19

             Doma si s dětmi můžete také zopakovat říkadla do průvodu:

      • Zhusta chlapci, zhusta, konec masopusta.
      • Masopust sa krátí, už sa nenavrátí.
      • Muzikanti, co děláte? 2x Ej, máte husle a nehráte. 2x Zahrajte mně na husličky 2x a rozveselte ty družičky. 2x Zahrajte mně na tu basu 2x a rozveselte celů chasu. 2x Zahrajte mně na cimbále 2x, ať moja milá veselá je. 2x
      • Masopust, masopust, do kola mě holka pusť! 2x
      • Pekař peče housky, uždibuje kousky. Pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva.
      • Kovej, kovej, kovaříčku, okovej mi mou nožičku. Okovej mi obě, zaplatím já tobě.
      • Kalamajka, mik, mik, mik, oženil se kominík. Kterou si vzal za ženu? Pastejřovic Mařenu. 
      • Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely. Sekyrky se polámaly a topůrka ostaly.
      • Jemine, domine, masopust pomine. Jemine, domine, masopust pryč! Masopust přestane, růženec nastane. Jemine, domine, Masopust pryč!
      • Nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit. 2x Bába na mě dudle, že jsem jí sněd nudle. Nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit. Nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit. 2x Bába mě tam straší, že jsem jí sněd kaši. Nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit.
      • Jede bába z kopečka, vrzají jí kolečka. Lidé se jí smáli, že jí kola hrály. Jakpak by jí nevrzaly, když je nemá namazaný. Vrz, vrz, vrz, už tam jenom zmrz!
      • Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Cos to, Janku, cos to sněd.

      Mgr. Nikola Bitalová, koordinátorka masopustu

    • Změna proticovidových opatření od 21.02.2022
     • Změna proticovidových opatření od 21.02.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v souladu s aktualizovaným MO MZČR dochází od 21.02.2022 ve škole k následujícím úpravám proticovidových opatření:

      • žáci se již nebudou screeningově testovat
      • při kontaktu s PCR+ osobou již nebudou nařizovány karantény
      • skončí povinnost nahlašovat PCR+ žáky škole (a tímto Vám velmi děkujeme za Vaši disciplinovanost a spolupráci při nahlašování všech parametrů, což nám umožnilo vše řešit rychle a efektivně a udržet školu v chodu)
      • zůstává v platnosti povinnost nosit respirátor (u žáků mladších 15 let roušku) ve všech vnitřních prostorách (chodby, WC, kabinety,...) s výjimkou při frontální výuce, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, a při TV, zpěvu atp.
      • výuka TV bude opět probíhat dle rozvrhu (nebudou vždy sloučeni žáci z jedné třídy), při výuce jazyků se vracíme k obvyklému zasedacímu pořádku (nemusí být žáci z jedné třídy vzdáleni od žáků z jiné třídy)

      Pevně věříme, že se tak pomalu vrátíme k normálnímu fungování školy.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • Doučování žáků
     • Doučování žáků

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci

      škola je zapojena do Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

      Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

      Stále je možné prostřednictvím výchovné poradkyně a třídních učitelů přihlašovat žáky do tohoto programu.

      „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

    • Třída 2.C a 3.A přechází od 18.02.2022 na distanční vzdělávání
     • Třída 2.C a 3.A přechází od 18.02.2022 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože krajská hygienická stanice bude v nejbližších hodinách / dnech karantenizovat více než polovinu žáků z uvedených tříd, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste žáky do školy od uvedeného data již neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 2.C a 3.A s účinností od 18.02.2022 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Po dohodě se zákonnými zástupci nekarantenizovaných žáků 3.A bude pro nekarantenizované žáky probíhat dobrovolná distanční výuka s možností prezenční výuky pro žáky, kteří by přišli do školy a kteří budou zařazeni do jiné třídy.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do 18.02.2022 (včetně), resp. do obdržení negativních výsledků PCR testů. Karanténa pravděpodobně do 19.02.2022 (včetně)V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu, zpravidla on-line přes MS Teams. Nekoná se pouze HV, TV, VV a PČ. Výuka dělených předmětů (cizí jazyky) bývá obvykle zajištěna zadáním samostatné práce.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitel*ka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte tuto skutečnost s třídní*m učitelem*kou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Výběrové řízení: učitel*ka všeobecně vzdělávacích předmětů - 2. stupeň
     • Výběrové řízení: učitel*ka všeobecně vzdělávacích předmětů - 2. stupeň

     • Rádi pracujete se staršími žáky, záleží Vám na dobrém klimatu třídy a zároveň chcete pomoci každému dítěti rozvinout klíčové kompetence? Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.

      POŽADUJEME 

      ● příslušné pedagogické vzdělání (nebo jeho doplnění v přiměřené lhůtě formou "pedagogického minima")

      ● preferovaná aprobace / zaměření jiného studia: ČJ, TV, OV, RV, Z, ale i chuť a otevřenost učit něco jiného/dalšího

      ● připravenost být účastníkem procesu zavádění formativního hodnocení 

      ● zájem o práci na klimatu třídního kolektivu (třídnické hodiny apod.) 

      ● aktivizující přístup k výuce (během hodiny více pracují žáci než učitel)

      ● dovednosti pro využívání online výukových nástrojů (nejen pro distanční, ale i prezenční výuku)

      ● práci s chybou jako zdrojem učebního pokroku

      ● otevřenou komunikaci s rodiči, kolegy i vedením školy

      ● připravenost na spolupráci s asistentem pedagoga 

      VÍTÁME

      ● zkušenosti s prvky Explicitní hodiny nebo otevřenost se v nich vzdělávat

      ● zkušenosti s žákovskými portfolii

      ● zkušenosti s badatelsky orientovanou a projektovou výukou

       NABÍZÍME

      ● zázemí stabilní instituce

      ● příjemný pracovní kolektiv

      ● výplatní termín k 20. dni v měsíci

      ● pracovní smlouva na dobu 1 roku s následným prodloužením

      ● nástup možný ihned nebo v průběhu února či března 2022

      ● platové zařazení do 5. platového tarifu, 12. platové třídy a stupně podle let praxe

       

      V případě zájmu zašlete Váš životopis na e-mailovou adresu: daniel.bartak@zsmukarov.cz

    • Zrušení odpolední výuky a uzavření školní jídelny 31.01.2022
     • Zrušení odpolední výuky a uzavření školní jídelny 31.01.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí strávníci,

      s politováním Vám musíme oznámit, že z důvodu karantény bude v pondělí 31.01.2022 uzavřena školní jídelna.

      Nebudeme vydávat obědy ani svačiny.

      Z toho důvodu rušíme v pondělí 31.01.2022 odpolední výuku (tzn. veškerou výuku po obědové pauze příslušné třídy).

      Žáky, kteří navštěvují školní družinu, proto vybavte svačinami navíc. Pokud můžete, vyzvedněte si je dříve / udělte písemný souhlas (mail/SMS/EduPage třídnímu učiteli) s jejich samostatným odchodem po vyučování / dříve než obvykle.

      Mrzí nás, pokud Vám vzniklá situace způsobí komplikace, bohužel však není v našich silách zajistit náhradu celého týmu. Věříme, že to bude pouze tento jeden den, a tak to společnými silami zvládneme.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Plán schůzek žákovského parlamentu na 2. pololetí
     • Plán schůzek žákovského parlamentu na 2. pololetí

     • 15.02. oba stupně

      22.02. oba stupně

      01.03. oba stupně

      08.03. první stupeň

      15.03. druhý stupeň

      22.03. oba stupně

      29.03. první stupeň

      05.04. druhý stupeň

      12.04. oba stupně

      19.04. první stupeň

      26.04. druhý stupeň

      03.05. oba stupně

      10.05. první stupeň

      17.05. druhý stupeň

      24.05. oba stupně

      31.05. první stupeň

      07.06. druhý stupeň

      14.06. oba stupně

      21.06. oba stupně

    • Zápis do 1. tříd - předběžná informace
     • Zápis do 1. tříd - předběžná informace

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků budoucích 1. ročníků,

      protože se nám začínají scházet dotazy související s výběrem školy a zápisy, shrnujeme předběžné informace:

      • ZŠ Mukařov je spádovou školou pro Mukařov a Babice
      • zápis proběhne 12.04. 13-19 h - upřesňující informace vč. rozpisu ještě zveřejníme ve zvláštním příspěvku
      • kdo se nezúčastní prezenční formy zápisu, bude mít možnost podat zápisový lístek do 19.04. (včetně)
      • den otevřených dveří proběhne 24.03. 8:10 - 16:00 (bližší informace ve zvláštním příspěvku)

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel