• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
   • Mobilní aplikace EduPage pro iOS i Android Vám umožňuje nejen sledovat průběh vzdělávání vašeho dítěte a komunikovat se školou, ale také být okamžitě informováni o všech uveřejněných aktualitách díky notifikacím.
   • Vážení rodiče, milí žáci,

    každému z nás se občas stane, že něco ztratí. Jsme velká škola a nálezy se nám hromadí.

    Pro větší přehled o nálezech jsme pro Vás připravili novinku: evidenci nálezů v mobilní aplikaci EDUPAGE.
    • Třídní schůzky 24.04.2024
     • Třídní schůzky 24.04.2024

      Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 24.04.2024

      • 1. stupeň - 16:00
      • 2. stupeň - 17:00

      O případných změnách v organizaci vás budou kontaktovat třídní učitelé (např. změna formy třídních schůzek). Časy jsou takto rozděleny, aby bylo zajištěno hlídání mladších žáků a také aby se předešlo problémům s parkováním.

    • Doprava a parkování v areálu ZŠ Mukařov
     • Doprava a parkování v areálu ZŠ Mukařov

      Vážení rodiče, zákonní zástupci, návštěvníci areálu školy,

      dovolujeme si vás upozornit, že parkovací místa podél staré budovy a vedle schodů do staré budovy jsou určena pouze pro zaměstnance školy. Škola zaměstnává přes 90 lidí a v areálu je velmi omezené množství parkovacích míst. Připomínáme také, že komunikace v areálu školy je určena pro průjezd a krátké zastavení nezbytné pro vystoupení / nastoupení žáků (maximálně do jedné minuty). Nikoliv pro parkování.

    • Informace k dělení tříd - školní rok 2024/2025
     • Informace k dělení tříd - školní rok 2024/2025

      Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      vzhledem k plánování organizace školního roku 2024/2025 bychom Vás rádi informovali, že pro následující školní rok:

      • nebudeme dělit současné 5.třídy, jejich kolektivy zůstanou zachovány,

      • ve třídách 3.A, B a C proběhne dělení napříč celým ročníkem z důvodu příchodu žáků z detašovaného pracoviště Babice a nerovnoměrného počtu žáků v jednotlivých třídách (dělení proběhne ve spolupráci s třídními učitelkami a Školním poradenským pracovištěm s ohledem na kamarádské vazby žáků),

    • Přihláška na vodácký kurz pro 9. ročník
     • Přihláška na vodácký kurz pro 9. ročník

      Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      vyplněním tohoto formuláře dokončítezávazné přihlášení svého dítě na vodácký kurz pro 9. ročník ZŠ Mukařov. Veškeré informace jsou uvedeny níže.

      Termín:24.6. - 27.6. 2024 (pondělí až čtvrtek)

      Cena:  za 4 dny/3noci kurzu – 6 100,- Kč

      CENA ZAHRNUJE:  dopravu vlakem na místo a zpět, stravování formou plné penze (snídaně-švédský stůl, studený oběd, teplá večeře s polévkou) poplatky za ubytování ve vodáckých tábořištích a kempech ve vlastních stanech, doprovodné vozidlo – přeprava osobních věcí během dne, zapůjčení lodí včetně nutného vybavení (pádla, vesty, barely), služby organizátora/kuchaře/řidiče v jedné osobě, služby vodáckých instruktorů s certifikátem MŠMT po celou dobu akce, pojištění klientů u Slavia pojišťovny (pojištění trvalých následků úrazem, zavazadel a odpovědnosti za způsobenou škodu, storna ze zdravotních důvodů s 20% spoluúčastí)

    • Matematický klokan - 22.3. 2024
     • Matematický klokan - 22.3. 2024

      I v tomto roce se naše škola účastní mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. Jedná se o soutěž pro široké spektrum zájemců, jejímž hlavním cílem je popularizace matematiky.

      Termín konání: 22.03.2024

      Žáci se zúčastní v kategoriích: Cvrček (2. - 3. roč.), Klokánek (4. - 5. roč.), Benjamín (6. - 7. roč.) a Kadet (8. - 9. roč.).

    • PONOŽKOVÝ DEN 21.3.2024 🧦
     • PONOŽKOVÝ DEN 21.3.2024 🧦

      Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      žákovský parlament přichází s další akcí - Ponožkový den. Světový den Downova syndromu aneb ponožkový den připadá na 21.3., a to každoročně, protože Downův syndrom (DS) se vyznačuje jedním přebývajícím 21. chromozomem.

      Tento den má tradiční symbol – nesourodý pár ponožek, který ukazuje příčinu tohoto celoživotního onemocnění – poruchu chromozomu ve tvaru písmene X.

  • Partneři

   • {#1508} 4
   • ZŠ Mukařov je příjemcem podpory z EU v rámci prevenci digitální propasti.
  • Přihlášení

  • Zvonění

   Úterý 16. 4. 2024
  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení