• Školská rada ZŠ Mukařov

  • Školská rada (ŠR) je orgán, který se zřizuje při základních a jiných školách. Funkční období členů ŠR je 3 roky. Na naší škole má ŠR 9 členů: 3 zástupci obce jako zřizovatele školy, 3 zástupci pedagogického sboru a 3 zástupci rodičů. 

   Členové volení zákonnými zástupci žáků:

   • Bc. Markéta Rybínová
   • Klára Balínová
   • Kristýna Pecková

   Členové volení pedagogickými pracovníky školy:

   • M.Ed. Soňa Kohnová
   • Mgr. Jana Kárníková
   • Mgr. Zuzana Zmrhalová

   Členové jmenovaní zřizovatelem:

   • Mgr. Klára Holická
   • Mgr. Ondřej Jakob
   • Tomáš Kouba

   ​​​​​​​


  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • podatelna@zsmukarov.cz (oficiální podání zjm. do správního řízení, pokud disponujete uznatelným el. podpisem nebo doplníte listinnou podobu do 5 dnů)
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • Mgr. Lukáš Kohoutek, lukas.kohoutek@zsmukarov.cz
   • Mgr. Jana Kárníková, jana.karnikova@zsmukarov.cz
   • Ing. Daniel Barták, daniel.bartak@zsmukarov.cz
   • Alena Kociánová, skola@zsmukarov.cz
   • 2701980426/2010
  • Přihlášení