• Školní družina 2023/2024

   • Družina při ZŠ Mukařov má kapacitu 250 žáků, aktuálně 10 oddělení + 2 ranní družiny (Mukařov a Babice).

     

    Vize školní družiny:

    Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování. 
     
    Hlavní cíle školní družiny jsou: rozvoj dětí, učení, poznávání, osvojování si základů mravních hodnot, na nichž je založena naše společnost. Dále získávání samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost. V neposlední řadě nám jde o to, aby se děti ve školní družině cítily dobře, a aby byly spokojené. 
     
    Při plánování zájmových činností vycházíme ze ŠVP školní družiny. Spolupracujeme s třídními učiteli dětí. Současně je naší snahou děti nepřetěžovat a umožnit jim odpočinek po vyučování. Respektujeme individuální zvláštnosti, věk a potřeby dětí. Vedeme je ke smysluplnému využívání volného času. Důraz klademe na spontánní činnost. 

     

    Obecné informace:

    • Provoz školní družiny začíná od 5. 9. 2023.  
    • Ranní družina: 6.50-7.50 h, odpolední družina od 12 h (dle konce vyučování) do 17 h. 
    • Platba za ŠD činí 400,- Kč/měsíc nebo 2000 Kč/pololetí. 
    • Sídlo družiny:  Kontejnerová zelená přístavba, Školní 88, 251 62 Mukařov 

    • Kontakt: karolina.guntherova@zsmukarov.cz 

    Vyzvedávání: 

    Dovolujeme si upozornit, že mezi 13.00 a 15.00 není možné vyzvedávat děti z družiny. Dopřejte nám klid na tvoření, hry nebo procházky mimo areál školy. Pokud daný den (dny) nebude dítě přítomno v ŠD, je třeba zapsat a předat vyplněný omluvný list předem (žák předá omluvný list TU). Omluvný list je ke stažení ZDE.pdf. Je možné napsat omluvenku ručně, nicméně text musí být shodný s omluvným listem. 


    Informace k platbě:

    Platba: 

    400,- / měsíc nebo 2000 Kč/pololetí. 

    Číslo účtu:  

    2701980426/2010 

    Variabilní symbol: 
    Specifický symbol:  

    stejný jako v jídelně, 4 číslice 
    456 

    Vzkaz pro příjemce: 

    jméno a příjmení žáka 

     
    VS je shodný s VS pro školní jídelnu, např. VS pro jídelnu 1234 = VS pro družinu 1234, PLATBY SE ROZLIŠUJÍ SPECIFICKÝM SYMBOLEM (družina: 456) 

     

    Oddělení školní družiny ve školním roce 2023/2024

     

    Nejideálnější komunikace s paní vychovatelkami je přes Edupage.  

    V kontejnerové přístavbě máme nově zapojené zvonky. 🔔 Nyní se budete moct dozvonit přímo do oddělení, ve kterém je vaše dítě. ☀️ Centrální zvonek je umístěn pod stříškou u vstupu. Tam si zazvoníte přímo na své oddělení. 1. oddělení - 1.B -  Pavlína Radimský Radová 2. oddělení - 3.A + 4.B - Hana Staničková 3. oddělení - 0.A + 4.A - Blanka Veselá 4. oddělení - 2.B - Šárka Třísková 5. oddělení - 2.C + 4.C - Jitka Vondrová 6. oddělení - 1.A - Veronika Haufová 7. oddělení - 3.B Karolína Güntherová 8. oddělení - 2.A+ 4.D Ilona Vagelová Na ranní ŠD prosím zvoňte na 1.+ 2. oddělení.

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov
    IČ: 70986444
    RED-IZO: 600052265
    ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
    251 62 Mukařov
    Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany
    Školní 2400/4, 251 01 Říčany
    tel. 731 417 201
    email: ricany@pppsk.cz
    www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení