• EduPage a GDPR

   Pokud se chcete dozvědět o opatřeních a závazcích, které EduPage poskytuje a garantuje školám, aby splnily požadavky GDPR, přečtěte si prosím: www.edupage.org/gdpr/
    

   Zásady ochrany osobních údajů

   Pro EduPage je soukromí velmi důležité. Pokud se chcete dozvědět jak EduPage udržuje vaše data v bezpečí, pokračujte prosím na následující adresu: www.edupage.org/privacy/?privacypolicy

    
   • Prohlášení o transparentnosti

   • Fotografie/videa

    Základní škola Mukařov, příspěvková organizace, informuje zákonné zástupce žáků, že běžně pořizuje ilustrativní fotografie/videa ze školních akcí, ze kterých není možné určit totožnost žáků. Jedná se například o celkové fotografie a záběry ze třídy (tzv. momentky z akce), kde nejsou žáci zobrazeny s podrobnějším portrétem. Případně se uvádí pouze křestní jméno (tj. nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku a nevyžaduje se tak svolení ani souhlas.)

    Fotografie/videa škola pořizuje a používá k účelu dokumentace a veřejné prezentace činnosti školy formou zveřejnění vhodnými prostředky – na nástěnkách, na výstavách, webových stránkách školy, ve zpravodaji obce, školském zpravodaji, případně na vlastním profilu sociální sítě apod., a to po dobu docházky do školy. Omezený rozsah fotografie/videa může škola použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidenci a bezpečnost, dokumentaci akcí pro vykazování dotací aj.), zpravidla 5 let po ukončení docházky, nebo pro archivaci historie školy. 

    V případě, že si zákonný zástupce nepřeje zachycení žáka na jakékoli akci formou fotografie ani videa, oznámí toto písemnou formou třídnímu učiteli žáka. V tomto případě musí zákonný zástupce počítat s omezením plnohodnotné účasti žáka na akci.

     

    Kamerové záznamy

    Základní škola Mukařov, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje z kamerového systému, který monitoruje část vnitřních prostor nové budovy, vnější prostory všech školních budov a přilehlé veřejné prostory (vnější perimetr) těchto objektů. Tento kamerový systém je namontován pro ochranu majetku správce, života a zdraví osob.

    Na kamerový systém jsou zaznamenávání převážně zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci a případně další osoby příležitostně vstupující do monitorovaného prostoru.

    Maximální doba uchovávání kamerových záznamů je 7 dní.

    Ke kamerovým záznamům má přístup pouze zodpovědný pracovník, kterým je paní Magdaléna Urbanová. K záznamům se přistupuje pouze na pokyn ředitele školy, Ing. Daniela Bartáka, MBA, nebo provozní manažerky, Ing. Ivany Lososové, v souvislosti s řešením škod na majetku, či zdraví osob, příp. po písemném vyzvání Policie České republiky. Přístup k záznamům je chráněn přístupovým heslem.

    Kamery jsou umístěny mimo běžný dosah osob a neobsahují žádný záznam. Záznam přenášený buď po kabelových rozvodech správce, nebo pomocí zašifrovaného bezdrátového signálu, je ukládán přímo na IT infrastrukturu správce a není na něj možný přístup mimo lokální síť společnosti. 

  • Napište nám

   Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ochrany osobních údajů na naší škole, napište nám zprávu prostřednictvím tohoto formuláře. Vaše otázky rádi zodpovíme.
   komunikuji se serverem, čekejte prosím
   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov
     IČ: 70986444
     RED-IZO: 600052265
     ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
     251 62 Mukařov
     Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany
     Školní 2400/4, 251 01 Říčany
     tel. 731 417 201
     email: ricany@pppsk.cz
     www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení