• Školní jídelna

   • PŘIHLÁŠENÍ STRÁVNÍKA

    Žáci, zaměstnanci a externí strávníci se musí k odběru stravy na začátku šk. roku přihlásit jedním z těchto způsobů:

    • do 25.08.2022: elektronickým formulářem
    • po 25.08.2022
     • e-mailem na: petra.skalicka@zsmukarov.cz
     • osobně v kanceláři jídelny
     • telefonicky 733 179 457


    Toto se týká i dříve registrovaných strávníků. Těm byla zablokována možnost objednávek ve strava.cz. Tento proces se děje z důvodu výkaznictví počtu přihlášených strávníků.

    ČIP

    Noví strávníci (zaměstnanci, prvňáčci, přestupující žáci) a všichni externí strávníci se mohou dostavit do kanceláře jídelny v dopoledních hodinách pro čip.

    Cena: 120,- Kč. Plaťte, prosíme, hotově a přesně. Vchod do kanceláře jídelny je ze strany u sokolovny.

    Prvňáčkům (resp. rodičům) vydá čip proti platbě (mějte přesně 120,-) třídní učitelka 1. září 2022, abychom předešli dlouhým frontám v kanceláři jídelny.

    Strávníci, kteří čip již mají, si ho nemusí znovu kupovat. Z hygienických důvodů a kvůli mechanickému opotřebení však již nebudeme opotřebené čipy přijímat zpět a původní záloha se tak stává nevratnou.

    PLATBA ZA OBĚDY a SVAČINY

    Z důvodu astronomického nárůstu cen potravin a v zájmu udržení přípravy jídel z kvalitních surovin jsme nuceni meziročně zvýšit cenu o 20 %, resp. po pilotním roce svačiny o 25 %. Pokud by se pro některé žáky měly obědy stát cenově nedostupnými, můžete se obrátit na některou z organizací, které na obědy přispívají - např. nadace Women for Women z projektu Obědy pro děti. S žádostí o zařazení se v případě výběru této organizace spojte s vedoucí šk. jídleny.

    Ceny obědů pro školní rok 2022 - 2023

    1. - 4. ročník 38,- Kč
    5. - 9. ročník 40,- Kč
    personál ZŠ 44,- Kč
    externí strávníci   90,- Kč


    Cena svačin pro školní rok 2022 - 2023 (pouze pro žáky a zaměstnance školy)

    Svačina                25,- Kč (cena je jednotná pro všechny kategorie strávníků, protože není dotovaná)

    Doporučená měsíční platba

    1. - 4. ročník 780,- Kč
    5. - 9. ročník 800,- Kč
    personál ZŠ 880,- Kč
    externí strávníci   1 800,- Kč


    svačiny                  500,- Kč (o tuto částku navyšte platbu za obědy, příp. možno přihlásit pouze svačiny - přihláška ke stravování je však nutná)

    Číslo účtu: 2701980426/2010
    Nový specifický symbol jídelny: 123
    Variabilní symbol (nová verze): 4místné číslo strávníka (ID)
    Vzkaz pro příjemce: jméno strávníka


    Platby bez 4místného VS a 3místného SS budou po 11.09.2022 vraceny zpět na účet odesílatele. Do té doby budeme u dříve zaregistrovaných strávníků platby ještě zaúčtovávat pod původními údaji.

    Nová verze VS má 4 místa, a to poslední 4číslí původního VS / čísla strávníka, resp. je totožný s ID žáka v EduPage. Prvňáčkům budou tato čísla zaslána vedoucí školní jídleny po přihlášení ke stravování.

    Tyto pokyny platí také pro externí strávníkyPlatby v hotovosti nejsou možné. Pokud nemáte účet, využít lze např. poštovní poukázku A.

    Platbu je nutné provést v předstihu tak, aby byla při týdenním stahování dat z účtu již připsaná. Teprve následně je zanášena do systému strava.cz a je možné objednávat. Doporučujeme tedy platbu provádět 15. den, nejpozději 17. den předcházejícího měsíce.

    V září proběhnou platby dvě (na září - můžete platit ihned po přihlášení ke stravování, prvňáčci po přidělení VS - a říjen).
    Další měsíce už jen jedna platba.
    Poslední platba v květnu (na červen).

    VÝBĚR JÍDEL

    Jídelníček v Babicích je jednotný a zajišťován externím dodavatelem.

    Jídelníček v Mukařově je dostupný na strava.cz (č. jídelny 2736) na měsíc dopředu (zveřejňován zpravidla k 20. dni předcházejícího měsíce), nebo přímo v klientském účtu, kde po přihlášení můžete volit mezi jídlem 1 a 2.

    Výběr jídelny:  2736
    Uživatel:          příjmení.jméno (např. omacka.frantisek; u opakujících se jmen je ještě přidlěleno číslo, např. omacka.frantisek2)
    Heslo:              4místné číslo strávníka (např. 0700)
     

    Stravování bude zahájeno 02.09.2022, a na výběr bude pouze 1 jídlo. Od 05.09. již bude tradičně výběr ze dvou jídel a spustí se i svačiny.

    Výběr jídel je nově možný pouze v období 20. - 25. den předcházejícího měsíce. Po tomto datu bude automaticky přiděleno jídlo č. 1 a bude možné je pouze odhlásit.

    Pro výběr jídel na září platí výjimka a po přihlášce ke stravování, jejím zpracování (poprvé 22.08.2022 a pak vždy následující pracovní den až do 26.08.), příp. přidělení ID, budete moci objednávat až do 27.08.2022, a to i před připsáním platby, která proběne v září.

    Odhlášení v systému strava.cz je možné do 14 h předchozího dne. V mimořádných případech (náhlá nemoc) v den výdeje do 7 hod SMS na číslo 733 179 457.

    VEDENÍ JÍDELNY

    Vedoucí šk. jídelny: Petra Skalická, petra.skalicka@zsmukarov.cz, tel. 733 179 457
    Šéfkuchař: Petr Homola