• Školní jídelna

   • VEDENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 

    Vedoucí šk. jídelny: Petra Skalická  petra.skalicka@zsmukarov.cz, tel. 733 179 457 
    Šéfkuchař: Petr Homola 

    Vnitřní řád šk. jídelny: Vnitrni_rad_SJ.pdf

    PŘIHLÁŠENÍ STRÁVNÍKA ve školním roce 2024/2025 

    Žáci, zaměstnanci a externí strávníci se musí k odběru stravy na začátku šk. roku přihlásit elektronickým formulářem na webových stránkách školy nejpozději do 15.08.2024 a zároveň do 20.8. provést platbu dle instrukcí níže. 

    Toto se týká i dříve registrovaných strávníků. Tento proces se děje z důvodu výkaznictví počtu přihlášených strávníků. 

    Co když moje dítě teprve od 2.9.2024 nastupuje do přípravné nebo první třídy? 

    • Na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce k zápisu, obdržíte variabilní symbol a informace k provedení platby (e-mail bude zaslán p. vedoucí jídelny nejpozději do 16.8.2024). Pokud e-mail neobdržíte, kontaktujte vedoucí školní jídelny na tel. čísle 733 179 457. Následně je nutné nejpozději do 15.8.2024 vyplnit formulář (odkaz ZDE) a do 20.8. provést platbu dle instrukcí v obdrženém e-mailu. 

    Jakým způsobem budou řešeny přeplatky ve školní jídelně?

    • Žákům 9. tříd bude přeplatek vrácen na číslo účtu ze kterého odcházela platba. U žáků nižších tříd je přeplatek automaticky převeden do dalšího školního roku.

    ČIP 

    Noví strávníci (zaměstnanci, přestupující žáci) a všichni externí strávníci se mohou dostavit do kanceláře jídelny v dopoledních hodinách pro čip. 

    Cena: 120,- Kč. Plaťte, prosíme, hotově a přesně. Vchod do kanceláře jídelny je ze strany u sokolovny. 

    Prvňáčkům (resp. rodičům) vydá čip proti platbě (mějte přesně 120,-) třídní učitelka 2. září 2024.

    Strávníci, kteří čip již mají, si ho nemusí znovu kupovat. Čipy z hygienických důvodů a pro jejich opotřebení pro další uživatele nebudeme přijímat zpět. V případě ztráty nebo poškození je třeba zakoupit čip nový. 

     

    Ceny obědů a svačin pro školní rok 2024/2025 

    6 - 10 let                         38,- Kč         780,- Kč doporučená měsíční platba

    11 - 14 let                       40,-Kč          800,-Kč

    15 a více let                   44,- Kč         880,- Kč

    personál ZŠ                   44,- Kč         880,- Kč

    externí strávníci            90,- Kč      1 800,- Kč

    svačina                          25,- Kč         500,- Kč

     

    Cena obědů pro detašované pracoviště v Babicích je v současné době v jednání s ohledem na probíhající změnu dodavatele (na základě podnětů ze strany strávníků). Následně dojde k úpravě vnitřního školního řádu ŠJ.

     

    Svačina je nabízena pouze pro žáky a zaměstnance školy v Mukařově, cena je jednotná pro všechny kategorie strávníků. 

    O částku za svačiny navyšte platbu za obědy. Případně možno přihlásit pouze svačiny – přihláška ke stravování je však nutná. 

     

    PLATBA ZA OBĚDY A SVAČINY 

    Číslo účtu: 

    2701980426/2010 

    Specifický symbol jídelny: 

    123 

    Variabilní symbol : 

    4místné číslo strávníka (ID) 

    Vzkaz pro příjemce: 

    jméno strávníka 

     
     
    Tyto pokyny platí také pro externí strávníky. Platby v hotovosti nejsou možné. Pokud nemáte účet, využít lze např. poštovní poukázku A. 
     
    Platbu je nutné provést v předstihu tak, aby došlo k připsání z účtu školy na konto strávníka do 20. dne. Doporučujeme tedy platbu provádět 15. den, nejpozději 17. den předcházejícího měsíce. 
     
    První platba na školní rok 2024/2025 musí proběhnout nejpozději do 20.8., obědy lze objednávat až po připsání peněz na účet strávníka. Poslední platbu pro školní rok 2024/2025 proveďte v květnu 2025. 

    Pokud by se pro některé žáky měly obědy stát cenově nedostupnými, můžete se obrátit na některou z organizací, které na obědy přispívají - např. nadace Women for Women z projektu Obědy pro děti. S žádostí o zařazení se v případě výběru této organizace spojte s vedoucí šk. jídelny. 
     

    VÝBĚR  JÍDEL 

    Obědy pro žáky a zaměstnance v Babicích zajišťuje externí dodavatel. 

    Jídelníček pro žáky, zaměstnance a externí strávníky v Mukařově je dostupný na strava.cz  na měsíc dopředu, zveřejňován zpravidla k 20. dni předcházejícího měsíce. Termín pro objednání obědů a svačin je 20. – 25. den předešlého měsíce na měsíc následující. Obědy a svačiny se objednávají na celý měsíc. Po 25. dni bude jídelníček uzavřen (lze pouze odhlašovat). Všem žákům, kteří neprovedli výběr, bude automaticky objednán oběd č.1. do výše hotovosti na kontu. V případě, že obědy nechcete přihlašovat automaticky – nutno nahlásit vedoucí školní jídelny, která nebude oběd přihlašovat. 

     

    PŘIHLAŠOVACÍ  ÚDAJE na www.strava.cz 

    Uživatel:   příjmení.jméno (např. omacka.frantisek; u opakujících se jmen je ještě přiděleno číslo, např. omacka.frantisek2) 
    Heslo:            VS  4místné číslo strávníka (každý strávník má vlastní)  

    Jídelna :    2736 

     

    Stravování bude zahájeno 03.09.2024, na výběr bude pouze 1 jídlo. Od 04.09.2024 již bude tradičně výběr ze dvou jídel a spustí se i svačiny. 

    Pro výběr jídel na září platí výjimka – možnost objednávání na strava.cz až do 29.8.2024, po připsání první platby na účet strávníka (v ostatních měsících od 20. dne do 25. dne v měsíci). 

    Odhlášení v systému strava.cz je možné do 14 hod. předchozího dne. V den výdeje nejpozději do 7:30 hod. SMS na číslo 733 179 457, emailem, telefonicky.
     

     

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov
    IČ: 70986444
    RED-IZO: 600052265
    ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
    251 62 Mukařov
    Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany
    Školní 2400/4, 251 01 Říčany
    tel. 731 417 201
    email: ricany@pppsk.cz
    www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení