• Školní jídelna

   • PŘIHLÁŠENÍ STRÁVNÍKA

    Žáci, zaměstnanci a externí strávníci se musí k odběru stravy na začátku šk. roku přihlásit jedním z těchto způsobů:

    • e-mailem na: petra.skalicka@zsmukarov.cz
    • osobně v kanceláři jídelny
    • telefonicky 733 179 457

     

    Noví strávníci (zaměstnanci, prvňáčci, přestupující žáci) a všichni externí strávníci z Mukařova se dostaví do kanceláře jídelny v dopoledních hodinách pro čip. Vratnou zálohu 120,- Kč plaťte, prosíme, hotově a pokud možno přesně. Vchod do kanceláře jídelny je ze strany u sokolovny.

    PLATBA ZA OBĚDY a SVAČINY

    Ceny obědů pro školní rok 2021 - 2022

    1. - 4. ročník 32,- Kč
    5. - 9. ročník 34,- Kč
    personál ZŠ 37,- Kč
    externí strávníci 75,- Kč


    Cena svačin pro školní rok 2021 - 2022 (pouze pro žáky a zaměstnance školy)

    Svačina                20,- Kč (cena je jednotná pro všechny kategorie strávníků, protože není dotovaná)


    Platba měsíční

    1. - 4. ročník 700,- Kč
    5. - 9. ročník 750,- Kč
    personál ZŠ 800,- Kč
    externí strávníci 1 650,- Kč

    svačiny                  400,- Kč (o tuto částku navyšte platbu za obědy, příp. možno přihlásit pouze svačiny - přihláška ke stravování je však nutná)

    Číslo !!! nového !!! účtu: 2701980426/2010
    Variabilní symbol začíná vždy: 9999_ _ _ _ _ _ přidělené číslo strávníka
    Vzkaz pro příjemce: jméno strávníka


    Platby bez VS budou vraceny zpět na účet odesílatele.

    Správná verze VS má 10 míst, tj. vč. dvou nul uprostřed. Při slaďování VS mezi jídelnou a družinou došlo k nedorozumění, za které se omlouváme. Pokud jste zadali jen 8 míst, platba bude zaúčtována, ale prosíme, opravte si do budoucna trvalé příkazy. Děkujeme za pochopení.

    Platby na starý účet budou od 1. 9. 2021 automaticky vraceny.

    Tyto pokyny od šk. roku 2021/22 platí také pro externí strávníkyPlatby v hotovosti již nebudou možné. Pokud nemáte účet, využít lze např. poštovní poukázku A.

    Platbu je nutné provést v předstihu tak, aby byla při týdenním stahování dat z účtu již připsaná. Teprve následně je zanášena do systému strava.cz a je možné objednávat. Doporučujeme tedy platbu provádět 15. den, nejpozději 17. den předcházejícího měsíce.

    V září proběhnou platby dvě (na září - můžete platit ihned po registraci a přidělení VS - a říjen).
    Další měsíce už jen jedna platba.
    Poslední platba v květnu (na červen).

    VÝBĚR JÍDEL

    Jídelníček v Babicích je jednotný a zajišťován externím dodavatelem.

    Jídelníček v Mukařově je dostupný na strava.cz (č. jídelny 2736) na měsíc dopředu (zveřejňován zpravidla k 20. dni předcházejícího měsíce), nebo přímo v klientském účtu, kde po přihlášení můžete volit mezi jídlem 1 a 2.

    Výběr jídelny:  2736
    Uživatel:          příjmení.jméno (např. omacka.frantisek)
    Heslo:              poslední 4 čísla z variabilního symbolu strávníka (např. u VS 9999001234 je to 1234)
     

    Výběr jídel je nově možný pouze v období 20. - 25. den předcházejícího měsíce. Po tomto datu bude automaticky přiděleno jídlo č. 1 a bude možné je pouze odhlásit.

    Odhlášení v systému strava.cz je možné do 14 h předchozího dne. V mimořádných případech (náhlá nemoc) v den výdeje do 7 hod SMS na číslo 733 179 457.

    VEDENÍ JÍDELNY

    Vedoucí šk. jídelny: Petra Skalická, petra.skalicka@zsmukarov.cz, tel. 733 179 457
    Šéfkuchař: Petr Homola

     

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • podatelna@zsmukarov.cz (oficiální podání zjm. do správního řízení, pokud disponujete uznatelným el. podpisem nebo doplníte listinnou podobu do 5 dnů)
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • Mgr. Lukáš Kohoutek, lukas.kohoutek@zsmukarov.cz
   • Mgr. Jana Kárníková, jana.karnikova@zsmukarov.cz
   • Ing. Daniel Barták, daniel.bartak@zsmukarov.cz
   • Alena Kociánová, skola@zsmukarov.cz
   • 2701980426/2010
  • Přihlášení