• Dostupná IT zařízení pro znevýhodněné žáky (Prevence digitální propasti)

   • DIGITALIZUJEME ŠKOLU - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

    Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci školy,

    rádi bychom Vás informovali, že naše škola je zapojena do investice č.2: Vybavení škol digitálními technologiemi (viz sekce projekty - odkaz ZDE). V rámci tohoto projetku jsou pro žáky zpřístupněny mobilních digitální technologie, které jsou určeny také pro žáky, kteří jsou znevýhodněni nedostatkem vlastních zařízení.

    Cíl projektu:

    Cílem projektu je zajistit, aby všichni naši žáci měli přístup k nezbytným mobilním digitálním technologiím pro efektivní vzdělávání. To zahrnuje pořízení základních mobilních zařízení (notebooky) a jejich příslušenství pro zapůjčení žákům, kteří nemají vlastní zařízení.

    Jak to funguje:

    - Žáci budou mít možnost zapůjčit si mobilní zařízení krátkodobě nebo dlouhodobě.

    - Tyto technologie mohou být využity jako vlastní mobilní zařízení v běžné výuce v libovolném předmětu.

    - Mohou být použity i mimo školní prostředí, například při domácí přípravě na výuku, ve školní družině, v školním klubu nebo v kroužcích.

    - Ve školním kiosku bude k dispozici možnost zapůjčení zařízení přímo ve škole. Žáci si zařízení zapůjčí na celý den a po skončení výuky ho vrátí.

    Podmínky a kritéria:

    Podrobné informace o podmínkách, kritériích a účelu projektu jsou zveřejněny ve Věstníku (pro školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí) a ve Výzvě (pro soukromé a církevní školy).

    Doufáme, že tento projekt přispěje k rovným možnostem ve vzdělávání a poskytne našim žákům prostředky potřebné k jejich úspěchu ve škole.

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení