• ZUŠ Říčany - pobočka Mukařov

    • Vedoucí pobočky v Mukařově: Mgr. Martina Červená - zpěv

      

     Na pobočce v Mukařově v letošním roce vyučujeme tyto obory:

     Klavír

     Vyučující: Mgr. Vanda Bodová 

     Kytara

     Vyučující: Ing. Monika Doležalová, DiS.

     Trubka

     Vyučující: MgA. Marie Pačesová

      

     HUDEBNÍ NAUKA

     Vyučující: Mgr. Martina Červená

     Středa: PHV + 1.ročník: 13.00 - 13.45

                  2. + 3. ročník: 13.50 - 14.35

      

     Více informací ZDE

     Novinka - Otevření literárně dramatického oboru ve šk. roce 2024/2025

     ZUŠ Říčany otevírá v mukařovské pobočce od září 2024 literárně – dramatický obor. Více informací naleznete pod odkazem ZDE. 

    • ZUŠ Říčany

    • Základní umělecká škola v Říčanech byla založena v roce 1953.

     Jsme příspěvkovou organizací se statutem právního subjektu od roku 1998. Zřizovatelem je Město Říčany.

     V současné době je naše škola plně oborová, to znamená, že nabízíme výuku ve všech čtyřech oborech – hudebním, výtvarném tanečním a literárně-dramatickém.

     Kapacita školy je 830 žáků a vyučuje zde 60 kvalifikovaných pedagogů.

     Organizujeme přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a výjimečně i studium pro dospělé. Takže opravdu zanícený žák může v naší škole studovat až 17 let.

     Na naši výuku můžete narazit i na našich pobočkách ve Strančicích, Mnichovicích nebo v Mukařově.

     Více se o nás dozvíte na www.zusricany.cz

  • Jednotlivé obory

    • Hudební obor
    •    

     V hudebním oboru nabízíme výuku všech nástrojů, vyjma akordeonu, melodických bicích a cimbálu. Součástí studia je samozřejmě i teoretická průprava, hudební nauka, dějiny hudby.

     Výuka komorní hry a hra v souborech a orchestrech je samozřejmostí. Nezapomínáme ani na návštěvu koncertů a kulturních akcí.

    • Literárně-dramatický obor
    •    

     Výuka v literárně-dramatickém oboru nabízí dětem získat zkušenosti ve využití prostředků a postupů dramatického umění. Jejím cílem je nejen estetická kultivace a získávání divadelních dovedností, ale také rozvoj osobnosti a sociálních kompetencí. Součástí výuky je dramatika a slovesnost, přednes a pohyb. Velmi oblíbenou aktivitou je práce dětí v souboru. Nechybí ani práce s literaturou, literární tvoření a práce s textem. Součástí výuky je samozřejmě i návštěva divadel, workshopů a dalších kulturních aktivit.

    • Taneční obor
    •  

     V tanečním oboru nabízíme dvě zaměření – scénický tanec a klasický tanec (balet). Naši mladí tanečníci získávají pohybovou kázeň, vytrvalost a vůli, učí se pracovat ve skupině, kde navazují a prohlubují svoje vzájemné vztahy. Učí se pracovat s imaginární představou, pohybem reagují na hudbu a její nálady. Žáci jsou vedeni k taneční improvizaci na základě získaných dovedností a podílí na tvorbě choreografií.

    • Výtvarný obor
    •       

     Ve výtvarném oboru klademe důraz nejen na praktickou část výuky - malba, kresba, práce s tužkou, uhlem nebo rudkou, tuší, suchým i mastným pastelem, či temperovými a olejovými barvami, ale i na složitější výtvarné techniky, jako je například grafika. Žáci jsou vedeni k tomu, aby vědomě používali

     základní vyjadřovací prostředky plošné tvorby a prostorové tvorby tak, aby dokázali zobrazit svoji myšlenku. Naši žáci mají přehled o nejvýznamnějších uměleckých památkách v okolí a jsou pravidelnými návštěvníky výstav a galerií. Tvoří prostorové objekty, dokáží vytvořit instalaci a vědomě používají a chápou základní vyjadřovací prostředky výtvarného umění.

    • Naši absolventi po dokončení studia dosáhnou základů uměleckého vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a to je důležitá příprava pro další studium našich absolventů na konzervatořích, na středních či vysokých školách s pedagogickým zaměřením a školách s humanitním zaměřením.

     Proto také velice úzce spolupracujeme s význačnými hudebníky, výtvarníky, choreografy či hereckými hvězdami, kteří tvoří nedílnou součást naší výuky.

     ZUŠ Říčany nemá žádné specifické zaměření. Naším cílem je poskytovat co nejširší vzdělání

     ve vyučovaných uměleckých oborech a co nejširší vzdělávací nabídku tak, aby si naši žáci

     mohli najít svůj prostor k uměleckému vyjádření. Klademe důraz i na všeobecnou znalost

     hudební teorie, dějin hudby, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického umění.

     Naším cílem není vychovávat profesionální umělce. Náš absolvent by měl být umělecky poučený člověk, který chápe význam kultury a uvědomuje si význam umění v životě společnosti, podporuje jej a aktivně či pasivně se na něm podílí.

     Chceme, aby bývalí absolventi naší školy, přivedli do ZUŠ Říčany svoje děti.

      

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov
    IČ: 70986444
    RED-IZO: 600052265
    ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
    251 62 Mukařov
    Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany
    Školní 2400/4, 251 01 Říčany
    tel. 731 417 201
    email: ricany@pppsk.cz
    www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení