• PF 2022
     • PF 2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

      dovolte, abych Vám jménem naší školy popřál pokojné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2022.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

      (PF z žákovských prací, technika vodové barvy, suchá jehla)

    • Časové okénko pro objednávku obědů (do 25.12.)
     • Časové okénko pro objednávku obědů (do 25.12.)

     • Milí strávníci,

      připomínáme, že časové okénko pro objednávku obědů je otevřeno do 25.12.

      Zároveň avizujeme, že po dohodě s výborem žákovského parlamentu budou v lednu do jídelníčku zařazeny "experimentální" pokrmy ze světové kuchyně. Nenechte se odradit, ale počítejte, že jedna řada jídel může být hodně netradiční a bude chtít jistou "odvahu". V průběhu ledna s žáky vyhodnotíme, jak jim tato řada jídel vyhovuje, a případně se vrátíme ke klasické "dvojce".

      Pro konzervativní strávníky bude vždy k dispozici i klasická "jednička".

      Přejeme Vám hezké Vánoce ze školní jídelny!

    • Předání výtěžku žákovské vánoční sbírky
     • Předání výtěžku žákovské vánoční sbírky

     • Milí přátelé,

      dnes vám povíme o dětech, které se potýkají se zdravotním handicapem. V regionálně blízkém Dětském centru Chocerady žijí děti, které potřebují nepřetržitou péči dospělých. Když se o této skutečnosti dozvěděli žáci ze Základní školy Mukařov, rozhodli se, že pomohou, a to zvlášť, když se blíží nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.

      Na schůzi žákovského parlamentu jsme přemýšleli nad tím, komu bychom v tento sváteční čas mohli udělat tu největší radost. A zároveň abychom si i my uvědomili, komu je třeba pomáhat. Museli jsme si odpovědět na otázku: "Kdo ze všech má největší radost z Vánoc?" Odpověď byla jasná: "Přece děti!" Následně jsme hledali různé cesty, jak pomoci dětem, které se potýkají s nějakou životní situací, se kterou nemáme žádné zkušenosti. Po konzultaci s Dětským centrem jsme se proto rozhodli uspořádat mezi spolužáky dobrovolnou vánoční sbírku na potřebné terapeutické a hygienické pomůcky pro děti z regionálně blízkého Dětského centra Chocerady. Tyto pomůcky děti skutečně potřebují pro zkvalitnění svého života.

      Spolužáci z naší školy mají srdce na pravém místě, a tak místo toho, aby si koupili čokoládu, brambůrky a bonbony za své kapesné, rozhodli se o tyto peníze podělit právě s potřebnými dětmi. Většina z nás si šetří drobné od svých rodičů a babiček, které dostáváme za pěkné známky ve škole či za dobře vykonané domácí práce, ať už v domácnosti nebo na zahradě. Pro nás ale bylo v této době důležitější zareagovat právě na potřeby druhých a ukázat, že i my máme možnosti, jak jim pomoci.

      Proto jsme s obrovskou radostí spolu s paními koordinátorkami a panem ředitelem online předali centru prostřednictvím p. Dr. Biskupa, ředitele DC Chocerady, dárkový šek v hodnotě 22 246 Kč.

      Výbor žákovského parlamentu

    • Vyhlášení školních kol olympiád 2021/2022 (ČJ, D, Z)
     • Vyhlášení školních kol olympiád 2021/2022 (ČJ, D, Z)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé žákyně a žáci,

      po Novém roce nás čeká řada klání v disciplínách český jazyk, dějepis a zeměpis.

      Zájemci se mohou přihlásit u příslušných vyučujících.

      Pokud vnímáte, že má Vaše dítě nadání pro daný obor či se mu v něm daří a má o něj zájem, neváhejte ho povzbudit, ať se přihlásí. Zkušenost s olympiádami může podpořit budoucí nasměrování dítěte při volbě střední školy a odstartovat jeho budoucí odbornou kariéru.

      Všem zájemcům přejeme hodně štěstí!

       

      Zeměpisná olympiáda (Mgr. Martina Jakobová)

      Školní kolo: leden 2022

      kategorie A pro 6. ročník

      kategorie B pro 7. ročník

      kategorie C pro 8. a 9. ročník

      23.2.2022 on line přes IS MUNI (Masarykova univerzita Brno)

       

      Dějepisná olympiáda (PhDr. Filip Satrapa)

      Školní kolo: 7. – 21.1.2022

      Kategorie pro 8. a 9. ročníky

      Úspěšný řešitel 60%

      Do okresního kola postupují 3 žáci.

      22.-25.3. okresní kola

       

      Olympiáda v českém jazyce (Mgr. Zuzana Zmrhalová)

      Leden 2022

      Kategorie I pro 8.a 9. ročníky

      Do okresního kola postupují 2 žáci

      Okresní kola 28.- 31.3.2022

    • Změna organizace výuky 22.12.2021
     • Změna organizace výuky 22.12.2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      ve ST 22.12.2021 před zahájením vánočních prázdnin (23.12. - 02.01.), kdy budou probíhat třídní besídky, dojde právě z těchto důvodů ke změně organizace výuky, a to následovně:

      • výuka na 1. stupni bude probíhat 1. - 4. vh (celá výuka laděna vánočně)
      • výuka na 2. stupni bude probíhat 1. - 5. vh (poslední dvě hodiny s třídním učitelem)

      Po skončení výuky mohou žáci přihlášení ke stravování jít na oběd. Za tímto účelem je vytvořen rozpis nástupů na obědy, aby nedocházelo ke vzniku dlouhých front. Počítejte tedy s tím, že se Vaše děti mohou na obědu zdržet.

      Provoz školní družiny zůstane beze změny, tedy skončí v 17 h a opět bude obnoven 03.01.2022.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Žákovský parlament pořádá vánoční sbírku pro děti s handicapem
     • Žákovský parlament pořádá vánoční sbírku pro děti s handicapem

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      žáci shromáždění v žákovském parlamentu navázali prostřednictvím školy spolupráci s regionálně blízkým Dětským centrem Chocerady pro zdravotně znevýhodněné děti, které se také těší na Ježíška.

      Žákovský parlament se proto rozhodl uspořádat mezi spolužáky dobrovolnou vánoční finanční sbírku na potřebné terapeutické a hygienické pomůcky pro tyto své vrstevníky. Někoho možná překvapí, že nepůjde o hračky. Po konzultaci s Dětským centrem jsme se ale rozhodli podpořit ne to, co my bychom intuitivně očekávali, ale co děti v centru skutečně potřebují pro zkvalitnění svého života. Učíme se tak vnímat potřeby druhých a reagovat na ně. Předjednána je také návštěva centra, až to protiepidemická situace dovolí, abychom více porozuměli tomu, co život s handicapem obnáší a jakými dalšími cestami můžeme ostatním lidem pomáhat.

      Příspěvky by měly mít povahu "almužny", tedy něčeho, co si žáci ušetří ze svých peněz (kapesného, dárků apod.), na co si sami "vydělají" (např. pomocí navíc v domácnosti, na zahradě atd.) a o co se rozhodnou rozdělit s těmito dětmi. Pokud jako rodiče budete chtít aktivitu podpořit ještě něčím navíc, budeme moc rádi.

      Všem dárcům předem děkujeme

      Koordinátorky ŽP

    • Povinnost nahlašovat škole PCR+ žáky (od 03.01.2022)
     • Povinnost nahlašovat škole PCR+ žáky (od 03.01.2022)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      nebude to pro Vás novinka, neboť i v minulosti probíhala spolupráce při nahlašování PCR+ výsledků dětí dobře, za což Vám velmi děkuji. Ušetřili jsme si tak mnoho komplikací, předešli ještě většímu šíření nákazy a věřím, že tak přispěli i k tomu, že se škola nemusela dočasně zavřít. V této souvislosti patří velké poděkování všem pedagogům, kteří pomohli se "suplováním" a zástupy za nemocné kolegy nad rámce svých povinností, i těm kolegům, kteří ač sami v karanténě či izolaci, učili distančně a poskytovali přípravy na výuku ostatním.

      Od 03.01.2022 bude toto i formalizováno MO MZČR z 13.12.2021 v čl. VIIa.1:

      "Pokud má dítě nebo žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte nebo žáka, zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu."

      Pro zjednodušení doporučujeme hlásit každý PCR+ výsledek žáka třídnímu učiteli, který zanese tuto informaci do evidence pro pravidelné testování a dle platných nařízení tak dítě jednak nebude muset po 180 dnů absolvovat pravidelné screeningové testování, jednak nebude trasováno v případě kontaktu s PCR+ osobou. (Toto platí jen pro kontakt ve škole, pro kontakt v domácnosti jsou jiná pravidla.) Zároveň TU tuto informaci postoupí vedení školy, které ve spolupráci s KHS provede vyhodnocení rizikovosti kontaktu a následné trasování.

      Novinkou bude také automatické vystavování žádanek na konfirmační PCR testy v případě pozitivního výsledku screeningového testování ve škole. Pokud vše bude fungovat, jak je slíbeno, nebudete muset opatřovat žádanku přes pediatra, ale přijde Vám automaticky od KHS.

      Pevně věřím, že po Novém roce bude situace klidnější i přehlednější, než byla na podzim.

      Děkujeme za spolupráci

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • !!! OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!
     • !!! OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!

     • Vážení strávníci,

      z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců školní jídelny jsme i přes veškerou snahu, brigádníky atd. nuceni omezit provoz šk. jídelny.

      Od zítřka, tj. 14.12.2021 do konce kalendářního roku proto

      • rušíme svačiny
      • budeme vařit pouze jedno jídlo, které může být odchylné od jídelníčku (dle složitosti přípravy a přítomného personálu)

      Pokud máte ve svém okolí kuchaře / pracovníka s gastrozkušeností, budeme rádi za zprostředkování kontaktu.

      Omlouváme se za způsobené komplikace, udělali jsme vše pro to, abychom zajistili alespoň jedno teplé jídlo pro žáky a nemuseli jídelnu dočasně uzavřít.

      Děkujeme za pochopení

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Schola Pragensis 2021 online
     • Schola Pragensis 2021 online

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé žákyně a žáci,

      vzhledem ke covidovým omezením letos probíhá přehlídka středních škol v Praze Schola Pragensis online.

      Pokud stále váháte a hledáte vhodnou stření školu, pak můžete navštívit stránky scholapragensis.eu.

      Doporučeno výchovnou poradkyní Mgr. Kamilou Volíkovou.

    • Třída 7.D přechází od 06.12.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 7.D přechází od 06.12.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během dneška, tj. 05.12.2021, nebo zítřka bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 7.D, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, prosíme, abyste žáky do školy v pondělí již neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímali situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 7.D s účinností od 06.12.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do čtvrtka 09.12.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Distanční výuka v 7.A, 7.B prodloužena do PÁ 03.12.2021
     • Distanční výuka v 7.A, 7.B prodloužena do PÁ 03.12.2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože stále ještě více než polovina žáků 7.A, 7.B zůstává v karanténě nebo izolaci, setrvají tito žáci až do PÁ 03.12.2021 na distančním vzdělávání.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov
     IČ: 70986444
     RED-IZO: 600052265
     ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
     251 62 Mukařov
     Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany
     Školní 2400/4, 251 01 Říčany
     tel. 731 417 201
     email: ricany@pppsk.cz
     www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení