• Prodloužení platnosti Happykarty/nové Happykarty
     • Prodloužení platnosti Happykarty/nové Happykarty

     • Upozorňujeme všechny stávající držitele HappySnack kartet na omezenou platnost Happykarty do 30.11.2023. Dále došlo ke změně čísla účtu pro dobíjení Happykaret. Detailní informace ZDE.
      Noví zájemci o Happykartu si jí můžou vyzvednout na sekretariátě školy.

      Vedení školy

    • Kroužky - doplňující informace
     • Kroužky - doplňující informace

     • Vážení a milí rodiče,

      přinášíme nové informace týkající se školních kroužků. Všem přihlášeným dorazil, případně dorazí během následujících 2 dnů potvrzovací e-mail s pokyny k platbě. Nově je spuštěno přihlašování na kroužek Rekreační basketbal s angličtinou pro žáky 6. – 9. tříd. Pro všechny zájemce o tento kroužek uvádíme, že přihlašování je možné do 30.9.2023. Více informací ZDE.

      Těšíme se na společný čas strávený s našimi žáky.

      Vaše ZŠ Mukařov

    • Rozdělení žáků 8. a 9. ročníku do povinně volitelných předmětů
     • Rozdělení žáků 8. a 9. ročníku do povinně volitelných předmětů

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      na základě výsledků vyplněných dotazníků, s přihlédnutím ke kapacitě jednotlivých předmětů a předchozím výsledkům vzdělávání žáků jsme s třídními učiteli a zástupci ředitele provedli zařazení žáků do jednotlivých předmětů.

      V mnoha případech se podařilo zařazení dle 1. volby, často podle 2. a výjimečně 3.

      Žáci, u nichž dotazník vyplněn nebyl, byli zařazeni s ohledem na kapacitu předmětů
      a s přihlédnutím k jejich dřívějším výsledkům vzdělávání.

      Zařazení jsme aktuálně nahráli do systému a žáci by výběr předmětů měli vidět v Edupage (rozvrh žáka).

      První volitelné předměty začínají v úterý 26.09.2023, některé o týden později.

      Vedení školy

    • Učitel*ka 1. stupně
     • Učitel*ka 1. stupně

     • Rádi pracujete s menšími dětmi, záleží Vám na dobrém klimatu třídy, chcete pomoci každému dítěti rozvinout klíčové kompetence a být při své práci značně autonomní?  Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.

      POŽADUJEME 

      ● příslušné VŠ pedagogické vzdělání (nebo jeho doplnění v přiměřené lhůtě)

      ● zájem o práci na klimatu třídního kolektivu (třídnické hodiny apod.) 

      ● aktivizující přístup k výuce (během hodiny více pracují žáci než učitel)

      ● dovednosti pro využívání online výukových nástrojů

      ● práce s chybou jako zdrojem učebního pokroku

      ● otevřenou komunikaci s rodiči, kolegy i vedením školy

      ● připravenost na spolupráci s asistentem pedagoga 

      VÍTÁME

      ● zkušenosti s prvky Montessori pedagogiky, Začít spolu, Explicitní hodiny,... nebo otevřenost se v nich vzdělávat

      ● zkušenosti s prvky Hejného metody výuky matematiky

      ● zkušenosti s žákovskými portfolii

      ● zkušenosti s badatelsky orientovanou a projektovou výukou

       NABÍZÍME

      ● zázemí stabilní instituce

      ● příjemný pracovní kolektiv

      ● výplatní termín k 20. dni v měsíci

      ● pracovní smlouva na dobu 1 roku s následným prodloužením

      ● nástup možný ihned (případně dohodou)

      ● platové zařazení do 5. platového tarifu, 12. platové třídy a stupně podle let praxe

       

      V případě zájmu zašlete Váš životopis na e-mailovou adresu: skola@zsmukarov.cz

    • Ředitelské volno 29. 09.2023
     • Ředitelské volno 29. 09.2023

     • Vážení rodiče a zákonní zástupci,

      rádi bychom vám připomněli, že na pátek 29. září 2023 je z provozních důvodů vyhlášeno ředitelské volno.  Toto volno následuje po státním svátku, který připadá na 28. září 2023. V tento den dojde k přerušení provozu školní družiny a školní jídelny. Děkujeme za pochopení.

      Ing. Daniel Barták, MBA, ředitel školy

    • Formulář k volbě PVP v 8. a 9. ročníku 2023/2024
     • Formulář k volbě PVP v 8. a 9. ročníku 2023/2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků 8. a 9. ročníků,

      rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého formuláře, ve kterém uvedete preference svých dětí při volbě PVP. Během rozdělování do skupin budeme vycházet právě z Vámi uvedeného pořadí, naplněnosti kapacity jednotlivých seminářů a přihlédneme také k dřívějším výsledkům žáků ve výuce. Je velmi pravděpodobné, že se nemusí dostat na první volbu Uspořádejte proto všech 8 předmětů. 

      Žákům, od kterých neobdržíme odpověď, bude určen předmět dle volné kapacity.

      Dotazník vyplňte nejpozději do pondělí 18.09.2023 do 12:00 hod. Na pořadí, ve kterém od Vás odpovědi obdržíme, nezáleží.

      Následně bude formulář uzavřen a výsledky vyhodnoceny.

      Děkujeme za spolupráci,

      Ing. Daniel Barták, MBA, ředitel

    • Výběr povinně volitelného předmětu v 8. a 9. ročníku
     • Výběr povinně volitelného předmětu v 8. a 9. ročníku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

      i v tomto školním roce jsme pro žáky 8. a 9. ročníků připravili nabídku osmi povinně volitelných předmětů (anotace pod příspěvkem) s dotací 2 výukové hodiny 1x / 14 dnů. Cílem těchto předmětů je pomoci žákům při volbě jejich dalšího kariérového směřování, zjm. na střední školy a učiliště, a to praktickými zážitky a zkušenostmi. 

       

      Jak bude volba probíhat? 

      • V úterý 12.9. proběhne prezentace povinně volitelných předmětů (7. a 8. vyučovací hodinu), kde se každý žák seznámí s tématy i vyučujícími PVP.  
      • Na základě této prezentace a anotací (viz níže) je nutné vyplnit formulář, který zveřejníme ve středu 13.9. (v novinkách na webových stránkách školy). Při rozřazování hraje roli také naplněnost kapacity jednotlivých seminářů a přihlédneme také k dřívějším výsledkům žáků ve výuce. Žákům, od kterých neobdržíme odpověď, bude určen předmět dle volné kapacity. 
      • 19.9. se z důvodu rozřazování žáků dle formuláře výuka PVP ruší. 

       

      Budou žáci opět zpracovávat závěrečné práce a prezentace na konci školního roku? 

      • Ano, na základě zpětné vazby od žáků a vyučujících se ukázalo, že systém z minulého školního roku je efektivní a pro žáky velmi užitečný. Rozdílem pro tento školní rok bude termín zveřejnění pokynů k vypracování závěrečné práce, který stanovujeme na říjen. Díky tomu budou mít žáci dostatek času na zpracování a konzultaci závěrečné práce. Nebude chybět také nepovinný workshop (Microsoft Word a orientace v šabloně při psaní závěrečné práce), který žákům usnadní vypracování závěrečné práce. 

      • Zpracováním závěrečné práce a prezentace se propojí získané znalosti mezi předměty (např. INF + PVP) a zvýší se tím jejich prezentační dovednosti, které jsou na střední škole potřebné. Dále se žáci naučí pracovat na dlouhodobém úkolu v oblasti, která žáka zajímá a je mu vlastní.  

      Děkujeme za spolupráci.  

      Ing. Daniel Barták, MBA, ředitel školy 

        

      ANOTACE 

      Matematicko-fyzikální seminář (Mgr. Jana Hanzlíková) 

      Matematicko-fyzikální seminář rozvíjí a prohlubuje abstraktní, logické a analytické myšlení. Zaměřuje se na řešení složitějších slovních úloh, propojuje dovednosti a znalosti z matematiky a fyziky příslušného ročníku. Věnuje se řešení nestandardních aplikačních úloh a problémů. 

      Seminář bude probíhat zvlášť pro 8. a zvlášť pro 9. ročník.  

      MatFyz 8  

      Prohlubuje a rozšiřuje základní učivo matematiky 8. ročníku (statistika a pravděpodobnost, množiny bodů dané vlastnosti, vyjádření neznámé ze vzorce).  

      MatFyz 9  

      Prohlubuje a rozšiřuje základní učivo matematiky 9. ročníku (lomené výrazy, goniometrické funkce, kvadratické funkce, základy finanční matematiky, základy rýsování). 

        

      Trénink komunikačních dovedností (PhDr. Hana Pucherová) 

      V tomto předmětu se žáci naučí formou psychologických workshopů pokročilejší komunikační techniky, dovednosti a strategie. Trénink se bude věnovat nácviku tzv. soft skills, „měkkých dovedností“, mezi které patří: komunikace a efektivní navazování kontaktů, řešení konfliktů, zásady přijímání a udělování zpětné vazby, schopnost týmové práce, organizační dovednosti, vyjednávání, asertivita, prezentační dovednosti, jak efektivně hospodařit s časem, tzv. time management, ale také základy psychohygieny, práce s vlastními emocemi a odolnosti vůči stresu, relaxační techniky.  

      Trénink bude aktivně podporovat všech pět složek tzv. emoční inteligence, tj. sebeuvědomění, seberegulace, sebemotivace, empatie a sociální dovednosti.  

      Pro koho je předmět určen?  

      Pro žáky, kteří směřují na střední a později na vysoké školy. Žáky se zájmem o studia humanitních oborů jako je pedagogika, psychologie, sociální služby. Žáky, kteří by chtěli být v budoucnu například učitelé, vychovatelé, lékaři, vedoucí pracovníci, manageři. Žáky, kteří rádi uvažují o souvislostech.  

        

      Pekelná kuchyně (Zuzana Maršálková, Petr Homola) 

      Cílem volitelného předmětu Pekelná kuchyně je seznámit žáky teoreticky i prakticky s oblastí gastronomie v rámci budoucí profesní orientace. Kurz je odborně vedený šéfkuchařem školní jídelny Petrem Homolou, který má také bohaté zkušenosti s vařením v restauracích Ambiente a hotelech. Žáci se seznámí s vybavením, chodem a provozem, s hygienou a BOZP při práci v kuchyni, s technologickými postupy výroby potravin a s přípravou studených, teplých i sladkých pokrmů. 

         Devatero řemesel (Josef Minařík) V rámci předmětu se žákům představí několik tradičních řemesel formou výroby drobných výrobků z různých materiálů (dřevo, sklo, kov, plast, nátěrové hmoty atd.). Práce se bude odvíjet dle ročního období a potřeb školy (úprava a oprava areálu školy, tematická výzdoba školy, péče o rostliny atd.) v zimním období využijeme školních dílen, počítačové učebny (3D tisk, případně jednoduché elektronické stavebnice.) Výuka bude zaměřena na rukodělnost, zlepšení jemné motoriky a přípravu na další povolaní řemeslného směru. 

        

      Lesní přírodovědci (Ing. Hana Vanická Ph.D., MBA, doc. Mgr. Bc. Karolína Resnerová Ph.D.) 

      Tento předmět zavede žáky do světa lesních dobrodružství, kde se spojí zábava, poznání a nové dovednosti. Během školního roku budou žáci zkoumat zajímavé jevy v přírodě a získají znalosti, které jim pomohou lépe pochopit lesní ekosystémy a složitý svět přírody kolem nás. Žáci se budou učit nejen o lesních zvířatech a rostlinách, ale také budou zkoumat problematiku myslivosti a ochrany přírody. Předmět je vhodný pro všechny zvídavé žáky, kteří mají zájem o přírodu a chtějí se dozvědět více o lesních ekosystémech. Je ideální pro ty, kteří se zajímají o studium humanitních oborů, jako jsou ekologie, biologie, ochrana životního prostředí, ale také pro žáky, kteří by rádi chápali význam a fungování lesů ve společnosti. Předmět je vhodný pro všechny, kteří si chtějí osvojit znalosti, které mohou uplatnit v praxi. Myslíte si, že stromy jsou schopny vzájemné komunikace a propojení? Objevte odpověď na tuto záhadu a mnoho dalších tajemství lesního světa. Stanete se skutečnými lesními přírodovědci, kteří nejen rozumí, chrání a ctí kouzlo lesa, myslivosti a škůdců, ale také jsou schopni tyto znalosti v praxi aplikovat.  

      Ateliér (Mgr. Nikola Bitalová) 

      Ateliér je koncipovaný jako výtvarná dílna s přesahem do multimediálních technologií. Předmětem výuky je řemeslné zvládnutí základních výtvarných technik - kresba, malba, grafika a jejich další rozvíjení v digitálním procesu. V součinnosti s teorií dějin umění směřuje žáky k estetickému vnímání světa a jeho vlastní, osobité výtvarné interpretaci s ohledem na možnosti individuální realizace.

        

      Chemicko-biologická praktika (Mgr. Radoslava Kulhánková) 

      Předmět Chemicko – biologická praktika navazuje na poznatky získané při výuce chemie a biologie. Podává základní informace o fungování přírody, rozvijí přírodovědné smýšlení, formuje u žáků zodpovědný vztah ke společnosti a k životnímu prostředí, umožňuje rozvoj praktických zkušeností a jejich propojení s teorií. Je i návodem pro výběr budoucího povolání. Předmět je realizován především formou laboratorních prací, zejména s využitím badatelské metody / akreditace MŠMT / a projektu Věda není žádná věda. 

       Certifikát z angličtiny (PhDr. Filip Satrapa) 

      Rozšiřující výuka anglického jazyka by měla žáky pomocí vybraných poslechů, testů a písemných prací vést k přípravě na standardizované, mezinárodně uznávané zkoušky na úrovni CEFR A2 – pre-intermediate level (e. g. Cambridge “A2 Flyers” / formerly known as “YLE Flyers”/ or Cambridge “A2 For Schools”/formerly known as “KET”). Je možné posunout v průběhu roku výuku i směrem k úrovni B1. 13. Kurz bude probíhat zvlášť pro 8. a zvlášť pro 9. ročník. Vhodné zjm. pro žáky z jazykových skupin A. Poplatek za vykonání zkoušky pro získání certifikátu hradí žák. Konání zkoušky není povinné. 

    • ISIC karty
     • ISIC karty

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      jako v předchozích letech i letos Vám nabízíme možnost objednat pro své děti průkaz ISIC.

      Více informací naleznete v přiloženém PDF – ISIC_-_Informace.

      Žádosti o vystavení průkazu jsou k dispozici v tištěné podobě na sekretariátu školy, pokud ale nechcete čekat a preferujete elektronickou variantu, můžete vyplnit zde – ISIC_-_Zadost - a podepsanou poslat rovnou i s průkazovou fotografií ve formátu JPG paní Magdaleně Urbanové na skola@zsmukarov.cz.

       

      Vedení školy

       

    • Přihlašování na kroužky spuštěno!
     • Přihlašování na kroužky spuštěno!

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      od dnešního dne máte možnost vybírat z široké nabídky kroužků a doučování pořádaných naší základní školou, ale také externími poskytovateli.
      Přihlášky pro školní kroužky a doučování se uzavírají 20.9.2023, externí kroužky se řídí pokyny poskytovatele.

      Více informací na webu školy v sekci Rodiče a žáci - Kroužky (odkaz ZDE)

      Těšíme se na společná zábavná i naučná odpoledne.

      Vedení školy

     • Sloučení koncových hodin - zkrácení vyučování

     • Vážení zákonní zástupci, 

                 rádi bychom vás informovali o sloučení hodin a s tím souvisejícím zkrácením konce vyučování o přestávku (10 minut). Tato změna se týká tříd v tabulce níže. Platnost změny konce vyučování od 11.9.2023 do konce školního roku. 

      Vedení školy

    • Kurz: Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ
     • Kurz: Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

      stejně jako v minulých letech budou pod vedením našich pedagožek probíhat kurzy "Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ" určené zájemcům z řad žáků 5. a 9. ročníku, a to od října 2023 do března 2024. Každý kurz zahrnuje 20 lekcí českého jazyka, nebo 20 lekcí matematiky. Je možné přihlásit se na oba dva kurzy. Jedna lekce trvá 60 minut. Náplní přípravy je procvičování vzorových úloh, nácvik zapisování do testovacího archu, hospodaření s časovou dotací při testech, jejich vyhodnocení a rozbor. Používáme úlohy pro jednotné přijímací zkoušky Cermat a další obdobná cvičení.  

       

      Částka k platbě 

      • Dítě navštěvuje 1 kurz: 3 500,- Kč 
      • Dítě navštěvuje 2 kurzy: 6 000,- Kč 

      Minimální počet přihlášených žáků je 10.  Absence žáka se nenahrazují, žák si v tomto případě vyzvedne studijní materiály, které vypracuje dodatečně. Neplnění povinností a nekázeň mohou být důvodem k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení platby. Omluvy zadávejte u jednotlivých vyučujících přes zprávy v Edupage. 

       

      Platební údaje 

      • Číslo účtu: 2701980426/2010 
      • Variabilní symbol: čtyřmístný osobní kód (jako do ŠJ) 
      • Specifický symbol: 1919 
      • Vzkaz pro příjemce: jméno a příjmení žáka SŠ 

       

      Termíny konání jednotlivých kurzů 

      9.ročník

      • ČJ - Mgr. Zuzana Zmrhalová - pondělí od 14 h
      • M - Mgr. Jana Hanzlíková, Ing. Lenka Hejduková   - čtvrtek od 14 h 

      5.ročník

      • ČJ - Mgr. Jaroslava Volná  - středa od 14 h
      • M - Mgr. Martina Jakobová  - úterý od 14 h

      Začínáme v týdnu od 16.10.2023. Žáky vyzvedne vyučující v přízemí nové budovy. 

      Online přihláška. Následně proveďte platbu. 

      Tým příprav na SŠ 

    • Parkování v den zahájení školního roku 4.9.2023
     • Parkování v den zahájení školního roku 4.9.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

      vzhledem k slavnostnímu zahájení školního roku v pondělí 4.9. 2023 bude umožněno parkovat na charitní louce naproti hlavnímu vjezdu do areálu školy. 

      Průjezd i parkování v areálu školy nebude v tento den možný z důvodu vítání prvňáčků a přípravné třídy. 

      Děkujeme za pochopení 

      Vedení školy

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov
     IČ: 70986444
     RED-IZO: 600052265
     ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
     251 62 Mukařov
     Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany
     Školní 2400/4, 251 01 Říčany
     tel. 731 417 201
     email: ricany@pppsk.cz
     www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení