• Ředitelské volno 2.5. a 3.5.2024
     • Ředitelské volno 2.5. a 3.5.2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      připomínáme, že dne 2.5 a 3.5. 2024 je z provozních důvodů vyhlášeno ředitelské volno navazující na státní svátek 1.5.2024

      V těchto dnech bude také přerušen provoz šk. družiny a šk. jídelny.

      Děkujeme za pochopení.

      Ing. Daniel Barták, ředitel školy

    • Materiální sbírka pro Klokánky 06.05. - 10.05.
     • Materiální sbírka pro Klokánky 06.05. - 10.05.

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

      škola organizuje materiální sbírku pro KlokTex, který pomáhá Klokánkům (FOD), SOS dětským vesničkám aj.

      Použitelné oblečení (dětské i dospělé), obuv (dětskou i dospělou), kabelky, hračky, bytový textil, ložní prádlo, sportovní potřeby, batohy, kosmetiku, pleny atd. můžete přinést v týdnu od 06.05. do 10.05.2024, a to vždy v čase 7:30 - 8:00 vstupem od haly do staré budovy.

      Odevzdávejte pouze materiál čistý, suchý, nepoškozený a obuv spárovanou. Věci budou odvezeny přímo organizací KlokTexBližší informace Vám poskytne p. uč Kadeřábková na e-mailu: Zuzana.Kaderabkova@zsmukarov.cz

      Děkujeme všem, kteří si protřídí své šatní skříně a zároveň podpoří dobrou věc! :-)

      Tým ZŠ Mukařov

    • Informace k organizaci a průběhu zápisu do přípravné třídy 2024/2025
     • Informace k organizaci a průběhu zápisu do přípravné třídy 2024/2025

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      pro školní rok 2024/2025 plánujeme otevřít přípravnou třídu. Třída bude otevřena v případě dostatečného počtu zájemců. Připravili jsme pro Vás informace (ZDE), které si důkladně prostudujte. V případě nejasností nás kontaktujte. 

      Stručné shrnutí 

      • Přijímáme děti ze školského obvodu Mukařov a Babice 
      • Od 13.05.2024 8:00 bude v záhlaví na webových stránkách školy zsmukarov.cz odkaz „Elektronická přihláška“, na kterém bude uveřejněn on-line formulář. Pozor přihlášku musí vyplnit všichni zájemci. Týká se to tedy i dětí, které se hlásily k zápisu do první třídy (s odkladem).
      • Povinnou přílohou je kopie (stačí neověřená) rodného listu dítěte a písemné doporučení pedagogicko – psychologické poradny do přípravné třídy nebo speciálně pedagogického centra.
      • Pravdivě vyplněný a podepsaný formulář (údaje budou ve správním řízení ověřovány v evidenci obyvatelstva) je nutné spolu s povinnou přílohou v období od 13.05. do 24.05.2024 jedním ze 4 zákonných způsobů pro podání do správního řízení:
       • Osobním podáním – po předchozí dohodě na tel. 731 449 243
       • Doporučeně poštou (rozhoduje datum podacího razítka, nutno podepsat) na adresu: Základní škola Mukařov, příspěvková organizace, Školní 88, 251 62 Mukařov
       • Datovou schránkou (s jednoznačnou identifikací odesílatele) na ID: tqtmp2q
       • E-mailem s uznatelným el. podpisem dle nařízení eIDAS na adresu: podatelna@zsmukarov.cz, příp. doplnění v listinné podobě do 5 dnů

      Těšíme se na nové žáčky.

      Ing. Daniel Barták, MBA, ředitel školy 

       

    • Uzavření vjezdu do areálu školy: 30.04. 13:00 - 17:00
     • Uzavření vjezdu do areálu školy: 30.04. 13:00 - 17:00

     • Vážení zákonní zástupci, milí rodiče,

      dovolujeme si vás upozornit, že zítra (v úterý 30.04.) od 13:00 do 17:00 bude areál školy uzavřený (z důvodu konání Čarodějnického dne ve školní družině). Nebude tedy možné do areálu vjet, zaparkujte tedy vaše vozidla na vyhrazená parkovací místa mimo areál školy.

      Děkujeme za pochopení.

      Vedení školy

    • Přihláška na turistický kurz pro 5.ročník
     • Přihláška na turistický kurz pro 5.ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

                  pro žáky 5. ročníku pořádáme turistický kurz.

      Termín: 3.6. - 7.6.2024 (pondělí až pátek, 5 dní/4 noci)

      Cena:  za 5 dní/4 noci kurzu – 4 200,- Kč  

      CENA ZAHRNUJE:  

      • Dopravu autobusem tam a zpět 
      • Ubytování 5 dnů/4 noci
      • Stravování formou plné penze, pitný režim (pobyt je zahájen obědem a zakončen svačinou do autobusu)
      • Výdaje spojené s programem (doprava na turistické body, místní provozní náklady)

      CENA NEZAHRNUJE: osobní útraty žáků, pojištění žáků

      Sraz: 03.06.2024  v 8:15 u školy

      Návrat: 07.06.2024 kolem 13:00-14:00h

      Místo konání: v areálu LDT Jaroměř, Kaplice

      ZRUŠENÍ ÚČASTI: 1200,- Kč - nevratná záloha

       

      Pokyny k platbě záloh

      Číslo účtu:   670100-2212802493/6210

      Vzkaz pro příjemce: Jméno a příjmení žáka + třída 

      • Záloha nejpozději do 02.05.2024: 1 200,- Kč
      • Doplatek nejpozději do 31.05.2024: 3 000,- Kč

      Obě částky můžete uhradit jednou platbou do 02.05.2024:  4 200,- Kč

      Případně lze využít platbu QR kódem, který naleznete v závěru přihlášky. Více informací o kurzu naleznete v přihlášce na odkazu níže.

      Pokud byste si nemohli z ekonomických důvodů výjezd pro dítě dovolit, můžete využít dávku mimořádné okamžité pomoci nebo požádat ředitele školy o snížení či prominutí ceny (e-mail: daniel.bartak@zsmukarov.cz, žádost je nutné řádně odůvodnit, do předmětu uveďte: Žádost o snížení/prominutí ceny turistického kurzu).

      Příhlášku vyplňte do 02.05.2023.

    • Přesun šk. družiny 24.4. 2024 15:45 - 17:00 do staré budovy
     • Přesun šk. družiny 24.4. 2024 15:45 - 17:00 do staré budovy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      z důvodu konání třídních schůzek bude ve středu 24.4.2024 přemístěna školní družina v době 15:45 - 17:00 z kontejnerové přístavby do staré budovy. Pro vyzvednutí dětí využijte vchod z boku staré budovy (od haly), žádáme o dodržení času konce družiny.

      Děkujeme za pochopení

      Vedení školy

    • Projektový den - DEN ZEMĚ 22.4.2024
     • Projektový den - DEN ZEMĚ 22.4.2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      dovolujeme si vás informovat, že v pondělí 22.4.2024 proběhne projektový den - DEN ZEMĚ. V souvislosti s touto akcí dochází ke změně konce vyučování následovně:

      • 1. stupeň končí v 11:50,
      • 2. stupeň končí ve 12:45.

      Bližší informace vám sdělí třídní učitelé.

      Děkujeme za pochopení a těšíme se na čas strávený v přírodě. 

      Vedení školy

    • Přihláška na cyklistický kurz pro 7.ročník
     • Přihláška na cyklistický kurz pro 7.ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      pro žáky 7. ročníku pořádáme cyklistický kurz.

      Termín: 04. - 07.06.2024

      Ubytování: Kemp Lávka Chocerady -  leží přímo u řeky Sázavy asi 35 km od Prahy.

      Cena:  za 4 dny/3 noci kurzu – celkem 2 800,- Kč

      CENA ZAHRNUJE: pobyt + stravu (5 jídel/1 den; 1. den začínáme večeří, 4. den končíme snídaní), základní pojištění úrazu

      CENA NEZAHRNUJE: stan, kolo, pojištění kola, osobní útraty žáků (celkem s sebou cca 500 Kč)

      NUTNÉ: vlastní kolo a vlastní stan, láhev na pití

      Pokyny k platbě záloh

      • Číslo účtu: 2701980426/2010
      • Specifický symbol: 777
      • Variabilní symbol: dle čísla přiřazeného školou (viz lístek od třídního učitele)
      • Cenu je možné zaplatit ve dvou splátkách, a to zálohu ve výši 1 000 Kč do 22.04.2024 a do 17.05.2024 doplatek 1 800,- Kč, příp. jednou platbou do 22.04.2023 ve výši 2 800 ,- Kč.
      • Vzkaz pro příjemce: Jméno a příjmení žáka CK

      Více informací o kurzu naleznete v přihlášce na odkazu níže.

      Pokud byste si nemohli z ekonomických důvodů výjezd pro dítě dovolit, můžete využít dávku mimořádné okamžité pomoci nebo požádat ředitele školy o snížení či prominutí ceny (e-mail: daniel.bartak@zsmukarov.cz, žádost je nutné řádně odůvodnit, do předmětu uveďte: Žádost o snížení/prominutí ceny cyklistického kurzu). 

      Příhlášku vyplňte do 16.04.2024.

      Těšíme se na nová dobrodružství a skvělé zážitky. :-)

      Vedení školy 

    • Třídní schůzky 24.04.2024
     • Třídní schůzky 24.04.2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 24.04.2024

      • 1. stupeň - 16:00 
      • 2. stupeň - 17:00

      O případných změnách v organizaci vás budou kontaktovat třídní učitelé (např. změna formy třídních schůzek). Časy jsou takto rozděleny, aby bylo zajištěno hlídání mladších žáků a také aby se předešlo problémům s parkováním.

      Přesto Vás prosíme, abyste pokud možno parkovali ve větší vzdálenosti od školy a předešli jsme dopravnímu kolapsu. Děkujeme.

      Pedagogický tým ZŠ Mukařov

    • Doprava a parkování v areálu ZŠ Mukařov
     • Doprava a parkování v areálu ZŠ Mukařov

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, návštěvníci areálu školy,

      dovolujeme si vás upozornit, že parkovací místa podél staré budovy a vedle schodů do staré budovy jsou určena pouze pro zaměstnance školy. Škola zaměstnává přes 90 lidí a v areálu je velmi omezené množství parkovacích míst. Připomínáme také, že komunikace v areálu školy je určena pro průjezd a krátké zastavení nezbytné pro vystoupení / nastoupení žáků (maximálně do jedné minuty). Nikoliv pro parkování.

      Na závěr důrazně žádáme, neblokujte ráno ani odpoledne příjezd k boční uličce. Jistě by ani vás netěšilo denně řešit znemožnění příjezdu do práce a odjezdu z ní.

      Pro ilustraci přikládáme fotografii, ani jedno z blokujících aut není zaměstnanců školy. 

      Předem děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

      Vedení školy

    • Zkrácení výuky 09.04.2024 na 1. stupni z důvodu konání zápisu
     • Zkrácení výuky 09.04.2024 na 1. stupni z důvodu konání zápisu

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      z důvodu konání zápisu budoucích prvňáčků bude v úterý 09.04.2024 zkráceno žákům 1. stupně vyučování na 4 vyučovací hodiny.  Vyučování žáků 1. stupně skončí v 11:50.

      Školní družina funguje v běžném režimu od 11:50 do 17:00 hod.

      Děkujeme za pochopení. 

      Vedení školy

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení