• Prázdninový provoz školy
     • Prázdninový provoz školy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v průběhu prázdnin bude škola pro žáky i rodičovskou veřejnost uzavřena. Ve škole bude probíhat pouze údržba, rekonstrukce, malování, stěhování apod.

      Pokud nás budete chtít kontaktovat, můžete na e-mailu skola@zsmukarov.cz. S ohledem na to, že prakticky všichni čerpáme dovolenou, počítejte až s 3týdenními lhůtami pro odpovědi.

      Školní telefon bude během letních prázdnin v provozu pouze ve dnech 1. - 4.7. a 19.8 - 30.8., vždy od 10:00 do 12:00 hod. Zmeškané hovory nebudou navolávány zpět.

      Nevyzvednutá vysvědčení si bude možné vyzvednout po předchozí domluvě od 19.08.2023

      Přejeme Vám hezké prázdniny!

      Vedení školy

    • Stavební úpravy ZŠ Mukařov - budova A (částečný zábor prostranství)
     • Stavební úpravy ZŠ Mukařov - budova A (částečný zábor prostranství)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, spoluobčané, milí žáci,

      ve spolupráci se zřizovatelem – obcí Mukařov, se neustále snažíme modernizovat školu a zlepšovat podmínky pro naše žáky a zaměstnance. Jedním z velkých zlepšení bude i zateplení fasády a oprava střechy budovy A (stará budova), která proběhne během letních prázdnin 2024.

      V této souvislosti dojde k částečnému záboru prostranství, nejdříve mezi budovou A a B (stará a nová budova), později během prázdnin mezi budovou A a sportovním hřištěm. Vzhledem k bezpečnosti prosíme o důsledné respektování uzavírky venkovních prostor!

      Těšíme se po prázdninách na nový vzhled staré budovy. 

      Vedení školy

    • Přihláška na adaptační kurz pro 6. ročník
     • Přihláška na adaptační kurz pro 6. ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků 6. ročníku, 

      pro žáky 6. ročníku opět pořádáme adaptační kurz, abychom podpořili nastartování zdravých vztahů třídních kolektivů pro 2.stupeň. 

      Pro 6. ročník je adaptační kurz obdobou sportovních kurzů, které probíhají v jiných ročnících. V průběhu školního roku není pro 6. ročník aktuálně plánována jiná vícedenní výjezdová akce. 

       

      Termín: 11.9. - 13.9. 2024 (středa až pátek, 3 dny/2 noci)   

      Cena:  za 3 dny/2 noci kurzu 4100,- Kč   

      CENA ZAHRNUJE:   

      • dopravu autobusem na místo a zpět,  
      • ubytování v hotelu ve 4-6 lůžkových pokojích s vlastním WC a sprchou, 
      • 5x denně strava, pitný režim,  
      • v místě se začíná odpolední svačinou, končí obědem, 
      • adaptační program od certifikovaných lektorů, 
      • pojištění klientů (trvalé následky, zavazadla, odpovědnost za způsobenou škodu), 
      • kompenzace stornopoplatků s 20 % spoluúčastí pro případ nemoci a úrazu vzniklých před zahájením zájezdu. 

      CENA NEZAHRNUJE: osobní útraty žáků 

      Sraz: 11.09. v 8:10 u školy 

      Návrat: 13.09. v odpoledních hodinách (bude upřesněno) 

      Místo konání:Juniorhotel Roxana v Rokytnici nad Jizerou   

      Pokyny k platbě záloh: 

      • Číslo účtu: 2701980426/2010 
      • Specifický symbol: 666 
      • Variabilní symbol: čtyřmístný VS žáka (poslední čtyřčíslí VS do šk. jídelny)  
      • Pozor, VS a SS jsou klíčové pro správné připsání platby. 
      • Do kolonky vzkaz pro příjemce uveďte příjmení, jméno, třída, AK 

      Nejpozději do 15. 07. 2024: 2 100 Kč,

      Nejpozději do 06.09.2024: 2000,-Kč

      Obě částky můžete uhradit jednou platbou do 15. 07. 2024: 4100,- Kč Záloha je nevratná - přihlášení je závazné. V případě závažných zdravotních problémů bude vrácení zálohy posuzováno individuálně.  

      Více informací o kurzu naleznete v přihlášce na odkazu níže.

      Přihlášku vyplňte do 15.07.2024. 

      Adaptační kurz je pro nově vzniklé kolektivy velmi důležitý, neboť efektivně napomáhá podpoře zdravých vztahů ve skupině a zrychluje proces adaptace na novou skupinu až o půl roku, což pozitivně ovlivňuje také efektivitu učení.

      Pokud byste si nemohli z ekonomických důvodů adaptační kurz dovolit, můžete využít dávku mimořádné okamžité pomoci nebo požádat ředitele školy o snížení či prominutí ceny (e-mail: daniel.bartak@zsmukarov.cz, žádost je nutné řádně odůvodnit, do předmětu uveďte: Žádost o snížení/prominutí ceny adaptačního kurzu). 

      Těšíme se na nová dobrodružství a skvělé zážitky 

      Vedení školy 

    • Změna organizace výuky, provozu školní družiny a školní jídelny na konci šk. roku 2023/2024
     • Změna organizace výuky, provozu školní družiny a školní jídelny na konci šk. roku 2023/2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

        s ohledem na konec školního roku bude výuka v příštím týdnu organizována následovně: 

      • ve dnech 24.-27.6.2024 probíhá program s třídními učiteli a výuka končí:

       - pro 1.stupeň po 4.vyučovací hodině - v 11:50 h.

       - pro 2.stupeň po 5.vyučovací hodině - ve 12:45 h.

      • POZOR! Toto se netýká akcí již naplánovaných s jinými konci vyučování:

       • v pondělí 24.6. končí žáci 8.ročníků  ve 13:40 h.,                                                 
       • v úterý 25.6. končí třída 3.A ve 12:30 a třída 5.B ve 13:40 h.,
       • ve středu 26.6. končí výuka ve třídě 4.C 13:40 h.,
       • ve dnech 24.-26.6. budou žáci 2.CD, 3.BC na ozdravném pobytu,
       • ve dnech 24.-27.6. jsou někteří žáci devátého ročníku na vodáckém kurzu, tyto akce se řídí pokyny vedoucích těchto kurzů.
      • 28.6.2024 - vydávání vysvědčení 

       • výuka končí po 1. výukové hodině, resp. po vydání vysvědčení 

       • ranní školní družina bude zajištěna 

       • provoz školní jídelny a odpolední školní družiny je přerušen 

      • V době letních prázdnin je provoz školní družiny a školní jídelny také přerušen

      Děkujeme za pochopení.

      Ing. Daniel Barták, MBA, ředitel školy 

    • Uzavření vjezdu do areálu školy 19.6. od 14:30
     • Uzavření vjezdu do areálu školy 19.6. od 14:30

     • Vážení zákonní zástupci, milí rodiče,

      dovolujeme si vás upozornit, že ve středu 19.6. od 14:30 bude areál školy uzavřený (z důvodu konání Rozloučení s žáky 9. ročníku). Nebude tedy možné do areálu vjet, zaparkujte tedy vaše vozidla na vyhrazená parkovací místa mimo areál školy.

      Děkujeme za pochopení.

      Vedení školy

    • Seznam přijatých žáků do přípravné třídy 2024/2025 - 2. vlna (výsledky losování)
     • Seznam přijatých žáků do přípravné třídy 2024/2025 - 2. vlna (výsledky losování)

     • Vážení zákonní zástupci žadatelů o přijetí do přípravné třídy na ZŠ Mukařov,

      na základě splnění zákonného kritéria (povolení odkladu školní docházky s písemným doporučením pedagogicko-psychologické poradny, místem trvalého pobytu ve školském obvodu), získáním 1 bodu za pomocná kritéria a výsledku losování ze dne 10.06.2024 byli v 2. vlně přijati uchazeči s těmito registračními čísly žádostí (řazeno chronologicky):

      • 2646984
      • 1659487

      Žáci v pořadí na 3. - 4.místě nebyli přijati. V případě, že se v přípravné třídě uvolní místo, budou tito vylosovaní kontaktováni dle pořadí losování a bude jim nabídnuta možnost nastoupit do přípravné třídy při ZŠ Mukařov.

      Protokol o průběhu veřejného losování přiložen ZDE, kompletní seznam přijatých žáků je přiložen pod odkazem ZDE​​.

      Těšíme se na budoucí "nulťáčky".

      Ing. Daniel Barták, MBA, ředitel školy

       

    • Změna organizace výuky ve středu 19.6.2024 v 9. ročníku
     • Změna organizace výuky ve středu 19.6.2024 v 9. ročníku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom Vás informovali, že v souvislosti s rozlučkovou slavností s žáky 9. ročníků, dochází ve středu 19.6.2024 ke změně konce vyučování v 9. třídáchVýuka v tento den končí po 5. vyučovací hodině ve 12:45 hod.

      Veškeré změny budou také zaznamenány v informačním systému EDUPAGE.

      Děkujeme za pochopení.

      Vedení školy

    • Asistent*ka pedagoga
     • Asistent*ka pedagoga

     • Rádi se věnujete dítěti spíše individuálně, vymýšlíte, jak ho dále rozvíjet, pomáháte druhým (učitelům) v jejich práci? Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.
    • Nabídka online videokurzu od E-bezpečí pro rodiče
     • Nabídka online videokurzu od E-bezpečí pro rodiče

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      připomínáme unikátní možnost spustit si v rámci prevence rizikového chování online videokurz od E-bezpečí, který se věnuje klíčovým tématům kybernetické bezpečnosti. Dle informací od těch, kteří si kurz již spustili, se jedná o zajímavý obsah, který vám může pomoci najít odpovědi na otázky. Je jedná o velmi kvalitně zpracovaná témata.  Online videokurz bylo možné zakoupit díky finanční podpoře O2 Chytrá škola a naše škola ho má přístupný pouze do konce června.

      Videokurz můžete shlédnout pod odkazem zde , kam zadáte unikátní kód, který je vygenerován pouze pro rodiče/zákonné zástupce naší základní školy.

      Zadávejte kód: 4D419QKW

      Věříme, že videokurz prezentovaný zkušenými lektory projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci bude přínosem a možná i reflexí dnešní digitální doby.

      Vedení školy

    • TERMÍN pro přesunutou 2.Mukařovskou školní olympiádu 1.stupeň (areál uzavřen)
     • TERMÍN pro přesunutou 2.Mukařovskou školní olympiádu 1.stupeň (areál uzavřen)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

      stále sledujeme předpověď počasí, která se zdá v posledních dnech nejistá, ale vybrali jsme napevno termín na tento čtvrtek 13.6.2024. Kdyby nám přeci jen počasí nepřálo, vybereme jen některé disciplíny, v kterých si závodníci poměří síly a šly by realizovat ve vnitřních prostorách, tzn., že akce proběhne a vy, prosím, počítejte s ukončením akce v 15 hodin a možností protáhnutí závěrečného ceremoniálu do 15:30. Družina po akci bude fungovat do běžných 17 hodin a děti budou p.vychovatelkám předány právě po závěrečném ceremoniálu. Tato změna platí i pro žáky 2. stupně, kteří budou pomáhat se zajištěním akce.

      Připomínáme také, že areál bude po dobu konání olympiády pro vjezd uzavřený. 

      Děkujeme za pochopení.

      Tým pořadatelů a vedení školy.

    • Učitel*ka INF + ICT koordinátor*ka
     • Učitel*ka INF + ICT koordinátor*ka

     • Tluče tvoje srdce v rytmu IT novinek a technologií? 💻 Možná přemýšlíš před prázdninami nad změnou zaměstnání...  👍 Možná není náhoda, že čteš tyto řádky právě ty. Přidej se k nám. 🤩 Právě vyhlašujeme nové výběrové řízení. Přijmeme do týmu UČITEL*KU INF, ICT KOORDINÁTORA. 

    • Učitel*ka 2. stupně (ČJ, M, TV a další)
     • Učitel*ka 2. stupně (ČJ, M, TV a další)

     • Možná přemýšlíš před prázdninami nad změnou zaměstnání... Možná není náhoda, že čteš tyto řádky právě ty. Přidej se k nám. 🤩 Právě vyhlašujeme nové výběrové řízení. Přijmeme do týmu UČITELKU / UČITELE II. STUPNĚ - ČJ, M, TV a další. 

       

    • Seznam přijatých žáků do přípravné třídy - 1. vlna + plán dalších kroků
     • Seznam přijatých žáků do přípravné třídy - 1. vlna + plán dalších kroků

     • Vážení zákonní zástupci žadatelů o přijetí do přípravné třídy na ZŠ Mukařov,

      na základě splnění zákonných kritérií (povolení odkladu školní docházky s písemným doporučením pedagogicko-psychologické poradny, místem trvalého pobytu ve školském obvodu) a získáním 2 bodů za stanovená kritéria jsou v 1.vlně přijati do přípravné třídy uchazeči s těmito registračními čísly přihlášek (řazeno chronologicky): 

      1249684, 2738361, 2894148, 3259461, 3924136, 4626813, 5374248, 5864137, 7626913, 8954216, 8996215, 9614723, 9722385.

      Přijatí uchazeči v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona nebudou vyrozuměni písemně. Rozhodnutí o přijetí bude po losování vyvěšeno na webových stránkách školy.

      Pořadí přijímání dalších uchazečů, dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s písemným doporučením pedagogicko – psychologické poradny a místem trvalého pobytu ve školském obvodu, kteří získali 1 bod, bude určeno na základě losování za dne 10.6. 2024 ve 14:00 ve sborovně školy na adrese Školní 88, 251 62, Mukařov. Losování je veřejné, transparentnost losování bude monitorovat zástupce školské rady nebo zřizovatele. Účast na losování není povinná a neúčast nemá právní následky. Přijaty budou děti podle tohoto pořadí do naplnění kapacity přípravné třídy. Ostatní děti přijaty nebudou, ale na základě utvořeného pořadí bude možné doplnit dalšího zájemce pro případ zpětvzetí žádosti některého z přijatých uchazečů.

      Děkujeme za Vaši trpělivost a těšíme se na budoucí nulťáčky.

      Ing. Daniel Barták, MBA, ředitel školy

       

    • Vítězný motiv 👕 - spuštění školního e-shopu na 13 dní
     • Vítězný motiv 👕 - spuštění školního e-shopu na 13 dní

     • Vážení zákonní zástupci, milí rodiče, 

      rádi bychom Vám touto cestou představili jednu skvělou novinku! Nechali jsme si jako škola vytvořit vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem e-shopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/zsmukarov/

      Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 16.6.2024. Tento den se e-shop uzavře, objednané zboží půjde do výroby a následně se odešle přímo k Vám. Proto neváhejte, pokud si chcete pořídit svůj kousek ze školní kolekce.

      Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost jako máme my!

      S pozdravem a přáním krásného dne,

      vedení školy

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov
     IČ: 70986444
     RED-IZO: 600052265
     ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
     251 62 Mukařov
     Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany
     Školní 2400/4, 251 01 Říčany
     tel. 731 417 201
     email: ricany@pppsk.cz
     www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení