• PF 2024
     • PF 2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, přátelé školy,

      rád bych vám touto cestou popřál příjemné prožití vánočních svátků. 🎄 Do nového roku hlavně zdraví, štěstí a především dostatek času...⏰

      Času na lidi, které Vás obohacují.

      Času na sportovní aktivity, které Vás naplňují.

      Čas smát se a bavit se.

      Čas na svou rodinu.

      Čas na Vás samotné, čas žít naplno, každý den, každou hodinu i minutu.

      Protože právě o tom náš život je. ✔️

       

      Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Mukařov

      Ing. Daniel Barták, MBA

      ředitel školy

       

    • Výtěžek Vánočního jarmarku
     • Výtěžek Vánočního jarmarku

     • Milí rodiče a přátelé ZŠ, 🏤 těší nás vaše účast na našem vánočním jarmarku! Díky vaší štědrosti a podpoře se nám podařilo vybrat pro naše žáky 44 847 Kč a 1,00 EUR, 💰 které poputují na podporu keňského chlapce jménem June George Okello a zařízení relaxačních zón školy pro žáky. 🛋 Pevně věříme, že vánoční nálada na jarmarku se podařila přenést i za hranice naší školy. 🎄

      Jedním z největších překvapení letošního jarmarku bylo pěvecké vystoupení zaměstnanců ZŠ. 🎤🎼 Nemůžeme také zapomenout na pěvecké výkony žáků pod vedením paní učitelky Exnerové. 👩‍🏫 Jejich vystoupení bylo nejen zdařilé, ale napomohlo vnést vánoční atmosféru. 🎹🎄

      A co říct o výrobcích, které jsme měli na jarmarku? 🏵🕯🪔📿🎁Naši žáci se předvedli s více než 600 výrobky, které vytvořili během výuky. Není nad to vidět jejich kreativitu a nadšení pro výrobu vánočních dárků a ozdob.

      Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli k úspěchu této akce! 🙏Vaše podpora a účast znamenají pro nás mnoho. 😊 Ceníme si také pomoci parlamenťáků a nadšených žáků, kteří se zasadili o zdárný průběh. 👍

       

      Těšíme se na další setkání při nadcházejících událostech a doufáme, že vánoční jarmark bude i nadále tradicí. 🙏🎄

       

      Ing. Daniel Barták, MBA

      ředitel školy

       

    • Informační schůzka 04.01.2024 pro rodiče žáků účastnících se LVK + dokumenty
     • Informační schůzka 04.01.2024 pro rodiče žáků účastnících se LVK + dokumenty

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom Vás pozvali na informační schůzku týkající se lyžařského kurzu konaného v termínu 08.01. - 12.01.2024. Vzhledem k vysokému počtu přihlášených žáků jsou naplánovány 2 schůzky rozdělené dle třídy, kterou Vaše dítě navštěvuje:

      Schůzka je pouze informativní a není povinná, budou na ní zároveň zodpovězeny případné dotazy k LVK.

      Místem konání je učebna B105 (kmenová třída 9.B) v přízemí NOVÉ BUDOVY ZŠ Mukařov.

      • 4.1.2024  od 16:00h pro třídy: 8.A, 8.B
      • 4.1.2024 od 16:30h pro třídy: 8.C, 7.A, 7.B,7.C, 9.A, 9.B,9.C, 9.D

      Již nyní připojujeme soubor dokumentů, které bude nutné odevzdat vyplněné při odjezdu 08.01.2024 Úvodní list s informacemi si ponecháte. 

      Děkujeme a těšíme se na viděnou,za přípravný tým

      Mgr. Barbora Gojová, vedoucí LVK

    • Změna konce provozu ŠD 21.12. a změna výuky 22.12.2023
     • Změna konce provozu ŠD 21.12. a změna výuky 22.12.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

               dovolujeme si Vás informovat o změnách v konci vyučování a provozu školní družiny pro čtvrtek a pátek 21. - 22.12. 2023 a to následovně:

      • ve čtvrtek 21.12. 2023 končí provoz družiny již v 15 hodin (provozní důvody),
      • v pátek 22.12.2023 proběhnou ve třídách tradiční vánoční besídky a nebude se konat standardní výuka dle rozvrhu. V tento den probíhá družina v řádném režimu.

      Progam besídek si organizují žáci se svými třídními učiteli. V této souvislosti dochází 22.12.2023 ke změně konce výuky, a to následovně:

      • 1. stupeň končí po 4. výukové hodině
      • 2. stupeň končí po 5. výukové hodině

      Z důvodu společného konce celých stupňů počítejte s tím, že žáci navštěvující školní jídelnu se mohou zdržet ve frontě.

      Vedení školy

    • Vánoční jarmark 19.12.2023
     • Vánoční jarmark 19.12.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

      žákovský parlament ZŠ Mukařov vás zve na Vánoční jarmark, který se bude konat 19.12.2022 od 16 do 18 hodin v přízemí staré i nové budovy školy a spojovacím krčku. 

      Můžete se těšit na: 

      • stánky s výrobky žáků, 
      • občerstvení připravené žáky a pedagogy, 
      • prezentace výrobků žáků prakticky zaměřených volitelných předmětů
      • živou hudbu (žáci a pedagogové). 

      Žákovský parlament u příležitosti vánočního jarmarku pořádá sbírku na podporu keňského chlapce jménem June George Okello a zařízení relaxačních zón školy pro žáky.

      Těšíme se na Vás!

    • 05.12. Mikuláš a spol. 4. a 5. výukovou hodinu
     • 05.12. Mikuláš a spol. 4. a 5. výukovou hodinu

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom vás informovali, že dne 05.12.2023 projde během 4. a 5. výukové hodiny školou Mikuláš s čerty a anděly v režii žáků 9. ročníků.

      Vedení školy

    • Ředitelská volna ve 2.pololetí školního roku 2023/2024
     • Ředitelská volna ve 2.pololetí školního roku 2023/2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      informujeme Vás, že ve čtvrtek 1.2. 2024 před jednodenními pololetními prázdninami 2.2.2024 bude z provozních důvodů ředitelské volno.

      Další 2 dny ředitelského volna ze stejných důvodů oznamujeme na čtvrtek a pátek 2.- 3.5. 2024

      V těchto dnech bude také přerušen provoz šk. družiny a šk. jídelny.

      Děkujeme za pochopení.

      Ing. Daniel Barták, MBA

      ředitel školy

       

       

       

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení