• Závěrečné práce z PVP (pokyny + šablona)
     • Závěrečné práce z PVP (pokyny + šablona)

     • Vážení rodiče, milí žáci, 

                v souborech níže naleznete šablonu a pokyny k psaní závěrečných prací pro žáky 8. a 9.ročníku ve školním roce 2023/2024. Závěrečná práce je jednou z forem ověření schopností, dovedností a znalostí. Cílem práce je nejen shromáždění informací k danému tématu a jejich zpracování, ale také prezentace hodnot a postojů žáka, jeho názorů, osobnosti a kompetencí. 

       

      Těšíme se na výsledné práce.

      Vedení školy

    • Změna konce výuky 3.11.2023 (Halloween)
     • Změna konce výuky 3.11.2023 (Halloween)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

      i v letošním školním roce proběhne na naší škole již tradičně halloweenský program. Vzhledem k dalším akcím jednotlivých tříd se však Halloween uskuteční v pátek 3.11. Žáci jsou pro tento den zváni, aby dorazili v tradičních i netradičních kostýmech. Všechny třídy se zapojí do výzdoby školy. Žáci druhého stupně chystají pro 1.stupeň a pro sebe navzájem zvláštní program.

      Na školní akci bude také pro žáky družiny navazovat další tematický program. V této souvislosti dochází 3.11.2023 ke změně konce výuky, a to následovně:

      • 1. stupeň končí po 4. výukové hodině,
      • 2. stupeň končí po 5. výukové hodině.

      Z důvodu společného konce více tříd počítejte s tím, že žáci navštěvující školní jídelnu se mohou zdržet ve frontě. 

       

      Těšíme se na společné halloweenské zážitky. :-)

       

      Vedení školy

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov
     IČ: 70986444
     RED-IZO: 600052265
     ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
     251 62 Mukařov
     Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany
     Školní 2400/4, 251 01 Říčany
     tel. 731 417 201
     email: ricany@pppsk.cz
     www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení