• Pokyny k adaptačnímu kurzu pro 6.ročník
     • Pokyny k adaptačnímu kurzu pro 6.ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

      již ve ST 06.09.2023 vyrazí všechny tři třídy 6. ročníku na svůj adaptační kurz. Níže uvádíme potřebné informace.

       

      • Termín: 06. 09. - 08. 09. 2023  (středa až pátek, 3 dny/2 noci) 
      • Sraz: 06.09.2023 v 8:10 u školy
      • Návrat: 08.09.2023 okolo 13:00 ke škole (oběd před odjezdem v rekreačním středisku)
      • Doprava: BUS od školy
      • Místo konání:  rekreační areál GARNATAURUS, Kounice 30, 285 23 Vlastějovice.
      • Více informací naleznete na www.garnataurus.cz

      Dokumenty s sebou

      • kartička zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
      • řádně vyplněná a v den odjezdu podepsaná bezinfekčnost (formulář ke stažení: Potvrzeni_o_bezinfekcnosti_AK_20232024.pdf)
      • seznam předávaných léků + dávkování (odevzdat zdravotníkovi - p. uč. Exnerová)

      Další informace (co si vzít s sebou atp.)

       

      Oblečení a obuv

      • nepromokavou bundu nebo pláštěnku
      • 1x mikinu
      •  2x pohodlné boty
      •  gumovky (pokud možno)
      • 2x dlouhé kalhoty, 2x kraťasy (dle počasí)
      • 3x ponožky
      • 3x spodní prádlo
      • 3x tričko s dlouhým rukávem, 2x tričko s krátkým rukávem
      • 3x teplé ponožky, event. Punčocháče
      • 1x pyžamo
      • 1x přezůvky

      Počet oblečení prosím volte s ohledem na zvýšenou spotřebu během sportovních aktivit.

       

      Hygienické potřeby

      • Ručník
      • hygienické potřeby (mýdlo, šampón)
      • kapesníky
      • zubní pastu a kartáček na zuby
      • krém na obličej
      • repelent

      Další potřeby

      • časopis nebo knížku, baterku, psací potřeby (pero a pastelky), nůžky, blok, láhev na pití, společenská hra (karty, pexeso apod), sáček na špinavé prádlo, 

      Na cestu

      • malý batůžek se svačinou a pitím
      • igelitový sáček na případnou nevolnost

      Nezapomeňte, že prášky proti nevolnosti se musí dát dítěti 30 minut před odjezdem.

      Ostatní věci dle vlastního uvážení – nedoporučujeme brát s sebou drahé předměty (např. notebook, tablet, šperky atd.).

      Co se týče mobilních telefonů, velmi oceníme pokud si je žáci nechají doma a budou se plně věnovat adaptačnímu programu.

       

      Pevně věříme, že si žáci, učitelé i lektoři kurz společně užijí.

      Vedení školy

       

    • Harmonogram začátku šk. roku 2023/2024
     • Harmonogram začátku šk. roku 2023/2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

      protože se přiblížil začátek nového školního roku, představujeme Vám organizaci jeho začátku.

      Pondělí 4. září 

      • slavnostní zahájení nového šk. roku 
      • žákům budou oznámeny rozvrhy na 1. pololetí (změny vyhrazeny) 
      • žáci se seznámí se školním řádem 
      • je přerušen provoz školní družiny a školní jídelny 

      Žáci 2. - 9. ročníku 

      • zahájí šk. rok ve svých kmenových učebnách v 8:10 
      • výuka končí po 1. výukové hodině, příp. mírně později po skončení úvodního programu třídního učitele; tím je ukončen také pedagogický dohled nad žáky 
      • školní den se žáci nepřezouvají, šatnami pouze procházejí 

      Žáci 1. ročníku, přípravné třídy a jejich rodiče / zákonní zástupci 

      • v Babicích se shromáždí v 8:10 ve své třídě, kde proběhne slavnostní zahájení povinné školní docházky 
      • v Mukařově se shromáždí !!! POZOR !!! v 9:05 !!! POZOR !!! před vstupem do nové budovy, kde proběhne slavnostní zahájení povinné školní docházky (v případě chladnějšího počasí s tím počítejte při volbě oblečení; v případě nepříznivého počasí budete směřováni na jiné místo); následně se přesunou se svými třídními učiteli do učeben 
      • v prvních třídách následně žáčci obdrží "výbavu pro prvňáčka" od školy, jak byla avizována, opatřete je proto školní taškou (aktovkou), aby si mohli věci odnést 
      • žáci přípravné třídy budou mít avizovanou výbavu připravenou ve třídě (neodnášejí si ji)
      • po skončení přivítání dětí ve třídě si je na dobu nezbytně nutnou odvedou paní vychovatelky a třídní učitelky seznámí rodiče s dalšími náležitostmi, počítejte, prosím s tím, poté si rodiče odvádí své děti ze školy (popř. mají možnost své dítě vyfotografovat ve třídě apod. - toto je věc dohody s třídní učitelkou a příp. dalšími rodiči) 
      • žáci přihlášení ke šk. stravování obdrží od třídních učitelů čip do školní jídelny - rodiče / zákonní zástupci proti němu složí platbu 120,- Kč (prosíme, mějte připravenou přesnou částku) 

       

      Úterý  5. září

      • od tohoto dne se již všichni žáci přezouvají, příp. odkládají oblečení v šatnách 
      • rodič žáka 1. ročníku a přípravné třídy mu může pomoci v šatně a doprovodit ho do třídy, kde se s ním rozloučí a opustí školu 
      • probíhá den s třídním učitelem 
       • Výuka na 1. stupni: 4 výukové hodiny (11:50)
       • Výuka na 2. stupni: 5 výukových hodin (12:45)
      • žákům bude oznámeno zařazení do skupin AJ, 2. cizího jazyka a M na základě rozřazovacích testů z konce šk. roku 2022/2023 
      • bude zahájen provoz školní jídelny a školní družiny - vzhledem k jednotnému konci všech ročníků každého stupně může dojít k prodlevám při výdeji stravování ve šk. jídelně; žáci, kteří jsou přijati do šk. družiny jsou převzati z oběda do družiny 

       

      Středa 6. září 

      • od tohoto dne výuka probíhá podle rozvrhu 
      • rodič žáka 1. ročníku a přípravné třídy mu ještě může pomoci v šatně a doprovodit ho do třídy, další dny už žák zvládá vstup do školy sám

      Těšíme se na společné školní zážitky. :-)

      Vedení školy

       

    • Informace pro rodiče žáků 1.třídy v Babicích
     • Informace pro rodiče žáků 1.třídy v Babicích

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom vás pozvali na informační schůzku pro rodiče prvňáčků v Babicích. Ta se bude konat 31.8.2023 v 18:00 v prvním patře detašovaného pracoviště. Dozvíte se základní informace o výuce a organizaci školního roku.

      Pro rodiče žáků v přípravné a první třídě v Mukařově je naplánována informační schůzka v den zahájení školního roku 4.9.2023 po slavnostním zahájení a přivítání.

      Těšíme se na setkání.

    • Přihláška do šk. družiny na šk. rok 2023/2024
     • Přihláška do šk. družiny na šk. rok 2023/2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      také v novém školním roce bude v provozu školní družina pro žáky přípravné třídy a 1. - 5. ročníku naší školy. 

      Provoz příslušného oddělení školní družiny začíná po skončení vyučování v daném ročníku, resp. po obědě ve šk. jídelně, pokud ji žák navštěvuje, a končí nejpozději v 17 h, kdy je nutné žáka vyzvednout nebo mu povolit samostatný odchod.

      Přihlášku je možné vyplnit pouze elektronicky (odkaz ZDE), a to do 01.09.2023 10:00. Zápis nebude probíhat fyzicky v den zahájení školního roku.

      04.09.2023 Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce odešleme potvrzení o přijetí/nepřijetí žáka do školní družiny. Rozhodujícím kritériem pro přijetí je kapacita školní družiny. V případě vyššího počtu žádostí, než je kapacita šk. družiny, budou přednost dostávat žáci z nižších ročníků, jejich sourozenci a děti zaměstnanců školy. V ostatních případech bude rozhodovat losování. Ředitel školy může zohlednit závažné sociální a jiné důvody a rozhodnout o přednostním přijetí žáka. Na základě takto stanoveného pořadí budou žáci nad kapacitu školní družiny zařazeni na seznam náhradníků a bude jim místo nabídnuto, pokud se kapacita uvolní či navýší.

      Následně Vám začátkem září přijde avízo k platbě. Platba za ŠD činí 2000 Kč/pololetí. Případně je možné platbu hradit v měsíčních platbách 400,- Kč/měsíc a platí se za každý započatý měsíc, na který je žák do šk. družiny přihlášen. Povinnost platby zaniká až v měsíci následujícím po odhlášení žáka (např. odhlášen 01.10., povinnost platby na říjen vzniká, ale odhlášen 30.09., povinnost platby na říjen již nevzniká). Měsíční platba se provádí v předstihu, a to do 20. dne předcházejícího měsíce, v září se provádí platby dvě (za září a na říjen).

      Upozorňujeme, že v čase 13:00 - 15:00 nebude možné vyzvednout žáka, neboť probíhá hlavní program školského zařízení. Toto opatření se netýká předávání žáků na kroužky.

      V případě závažného narušování fungování školní družiny může být žák rozhodnutím ředitele školy ze školní družiny dočasně nebo trvale vyloučen.

      Provoz školní družiny začíná od 05.09.2023.

       

      Ing. Daniel Barták, MBA

      ředitel školy

    • Rozdělení prvňáčků do tříd ve šk. roce 2023/2024
     • Rozdělení prvňáčků do tříd ve šk. roce 2023/2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      ve školním roce 2023/2024 se budeme s prvňáčky setkávat ve dvou prvních třídách v Mukařově a v jedné první třídě v Babicích. Do které z tříd je zařazeno Vaše dítě, najdete v tabulce níže - žáci jsou uvedeni pod registračními čísly, která jste obdrželi při registraci k zápisu. K rozdělování žáčků jsme přistupovali zodpovědně a brali jsme v potaz spoustu faktorů. Jméno třídní učitelky se dozvíte při slavnostním zahájení školního roku 4.9.2023.

      Další informace související s organizací zahájení školního roku budou na webových stránkách zveřejněny v následujícím týdnu.

      Na děti se ve škole již moc těšíme, užijte si ještě poslední dny prázdnin!

      Vedení školy

    • Přihláška ke stravování ve školním roce 2023/2024 
     • Přihláška ke stravování ve školním roce 2023/2024 

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí strávníci, 

              se začátkem nového školního roku je zapotřebí provést také nové přihlášení ke školnímu stravování pomocí elektronického formuláře (odkaz níže). Tento úkon je nutný z důvodu výkaznictví počtu přihlášených strávníků v novém školním roce. 

       

      Připravili jsme pro Vás souhrnný text na stránce šk. jídelny. Systém objednávání zůstává stejný s výjimkou: 

      • Po 25. dni bude jídelníček uzavřen (kromě srpna, kdy je prodloužen výběr obědů do 29.8.2023) a všem žákům, kteří neprovedli výběr bude automaticky objednán oběd č.1. do výše hotovosti na kontu. V případě, že obědy nechcete přihlašovat automaticky – nutno nahlásit vedoucí školní jídelny, která nebude obědy přihlašovat. 

      Co musím jako rodič udělat, aby moje dítě mohlo od září navštěvovat školní jídelnu? 

       

      • Do 25.8.2023 vyplnit formulář (odkaz ZDE) a do 25.8. provést platbu dle instrukcí na webových stránkách jídelny (odkaz ZDE) 

      Co když moje dítě teprve od 4.9.2023 nastupuje do přípravné nebo první třídy? 

      • Na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce k zápisu, obdržíte variabilní symbol a informace k provedení platby (e-mail bude zaslán p. vedoucí jídelny nejpozději do 16.8.2023). Pokud e-mail neobdržíte, kontaktujte vedoucí školní jídelny na tel. čísle 733179457. Následně je nutné do 25.8.2023 vyplnit formulář (odkaz ZDE) a do 25.8. provést platbu dle instrukcí v obdrženém e-mailu. 

      • Prvňáčkům a žákům přípravné třídy (resp. rodičům) vydá čip proti platbě (mějte přesně 120,-) třídní učitelka 4. září 2023 

      Ať Vám i v novém školním roce chutná! :-)

        

      Ing. Daniel Barták, MBA  

      ředitel školy

    • Informace pro rodiče žáků přípravné třídy
     • Informace pro rodiče žáků přípravné třídy

     • Co byste měli vědět k přípravné třídě?

      • Přípravná třída je bezplatná.
      • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy.
      • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky.
      • Děti se neklasifikují.
      • Zohledňujeme individuální možnosti - při veškerých činnostech je přihlíženo k věku a schopnostem dítěte.
      • Výuka trvá pravidelně v pracovní dny od 8.10 – 11.50 hodin (včetně dopolední vycházky).
      • Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek, která bude v provozu do 17 hodin.
      • Oběd je zajištěn ve školní jídelně, hradí ho rodiče stejně jako v mateřské škole.
      • Dopolední i odpolední svačinku si děti nosí z domova.

      Co udělat než dítě nastoupí do přípravné třídy?

      • Sledujte web školy a dle pokynů přihlaste dítě do družiny a školní jídelny!

      Co budou děti potřebovat v přípravné třídě?

      Pomůcky, které pořídí škola a zůstávají ve třídě

      • grafitové tužky
      • pastelky
      • ořezávátko se zásobníkem
      • gumovací pryž
      • mazací tabulka
      • popisovače na mazací tabulku
      • fixy
      • nůžky zakulacené
      • sešity s pomocnými linkami
      • úkolníček
      • ubrus
      • podložka na modelování
      • vodovky
      • kelímek na vodu
      • štětce
      • hadřík
      • voskovky
      • plastelína
      • tekuté lepidlo
      • tuhé lepidlo
      • lepicí páska
      • barevné papíry měkké
      • temperové barvy
      • černá tuš
      • přírodní provázek
      • špejle
      • krepové papíry
      • čtvrtky A4, A3

      Doporučená výbava, kterou si pořizuje žák (rodina)

      • aktovka
      • penál
      • přezůvky v látkovém sáčku
      • cvičební úbor v textilním sáčku nebo tašce – tričko, trenýrky/šortky, tepláková souprava, sálová obuv (tenisky, cvičky apod.) + tenisky na hřiště
      • kapsář k zavěšení na lavici
      • papírové kapesníky v krabici
      • rychlovazač A4 s kovovými kroužky (hřbet 20 mm) + 20 ks zakládacích obalů "U" A4 (eurofolií)
      • krabička + látkový ubrousek na svačinu + láhev na pití
      • zástěra nebo košile na převlečení
      • podsedák na židli
      • tenisový míček a švihadlo
      • kufřík na VV (klasický, krabice se nevejdou)

      Organizační informace pro první dny:

      • Přivítání žáčků v pondělí 4.9. v 9:00 na šachovnici před starou budovou školy, v případě nepříznivého počasí proběhne přivítání ve vnitřních prostorách školy.
      • Školní jídelna vaří od úterý 5.9.
      • Provoz školní družiny začíná v úterý 5.9., přihlašování bude probíhat dle instrukcí zveřejněných na webových stránkách školy.

      Vedení školy

    • EDITACE 22.8.: Doplňovací volby do pg. komory školské rady 29.8.2023
     • EDITACE 22.8.: Doplňovací volby do pg. komory školské rady 29.8.2023

     • Vážení pedagogičtí pracovníci, (ostatním na vědomí z důvodu povinnosti uveřejnění dálkovým přístupem), 

            dne 1.8.2023 došlo v souvislosti s nástupem Ing. Daniela Bartáka, MBA do funkce ředitele školy k uvolnění místa člena šk. rady voleného pg. pracovníky (z důvodu neslučitelnosti podle §167 odst. 2 věta třetí školského zákona). Vyhlašuji proto doplňovací volby do školské rady na místo člena šk. rady voleného pg. pracovníky. Mandát Ing. Daniela Bartáka, MBA zanikl ke dni 31.07.2023. 

       

            Volby se v souladu s čl. III.5 Volebního řádu šk. rady (skolska_rada_VR_2021-10.pdfuskuteční jedním hlasováním, a to dne 29.08.2023 od 8:00 do 8:50 ve sborovně (místnost A 103). 

      Volit se bude 1 člen, což je i maximální počet kandidátů, které budete moci vyznačit na hlasovacím lístku. Hlasovací lístek obdržíte po prokázání totožnosti na uvedeném volebním místě, budete mít možnost jej tajně upravit a vhodíte ho do připravené volební schránky. 

       

            Návrhy na kandidáty se podávají k rukám ředitele školy a je možné zaslat je elektronicky na e-mail podatelna@zsmukarov.cz, nebo podat fyzicky prostřednictvím podatelny, a to do 18.08.2023 včetně. Návrh podává každý kandidát sám za sebe nebo jiná oprávněná osoba s jeho písemným souhlasem. 

       

            Návrh obsahuje vždy: jméno a příjmení kandidáta, datum narození a trvalé bydliště. Volitelně je možné přiložit také stručný životopis/medailonek, stručný motivační text pro výkon funkce člena ŠR, fotografii. Závěrem pak souhlas s uveřejněním poskytnutých údajů pro účel voleb do ŠR v rozsahu jméno a příjmení, věk, obec trvalého bydliště a všech poskytnutých volitelných příloh na webu školy a v místě konání voleb. 

       

            Ředitel školy posoudí úplnost splnění formálních náležitostí návrhů a jejich soulad s volebním řádem. Všechny materiály splňující tato kritéria budou uveřejněny nejpozději 7 dní (22.08.2023) před konáním voleb na webu školy v abecedním pořadí příjmení kandidátů. 

      Mandát členů šk. rady vzešlých z předčasných a doplňovacích voleb zaniká nejpozději se zánikem mandátu celé šk. rady (§ 167 odst. 8 školského zákona), tj. 30.11.2024. Výkon funkce je čestný. 

       

      Přeji Vám dobrou volbu. 

       

      Ing. Daniel Barták, MBA

      ředitel školy

       

      ---------------------------------------------------------------------------

      Editováno 22.8.2023

      Kandidátní listina

      pro volby zástupce pedagogických pracovníků do školské rady

       

      Na základě vyhlášení předčasných voleb do školské rady na místo člena školské rady volené pedagogickými pracovníky Ing. Daniela Bartáka, MBA se v termínu přihlásili následující kandidáti:

       

      Mgr. Jana Hanzlíková, 53 let, Mukařov

      Mgr. Zuzana Kadeřábková, 32 let, Mukařov

      Mgr. Petra Kotrhonzová, 51 let, Mukařov

       

       

      Volby se v souladu s čl. III.5 Volebního řádu šk. rady (skolska_rada_VR_2021-10.pdf) uskuteční jedním hlasováním, a to dne 29.08.2023 od 8:00 do 8:50 ve sborovně (místnost A 103). 

      Volit se bude 1 člen, což je i maximální počet kandidátů, které budete moci vyznačit na hlasovacím lístku. Hlasovací lístek obdržíte po prokázání totožnosti na uvedeném volebním místě, budete mít možnost jej tajně upravit a vhodíte ho do připravené volební schránky.

       

                                                                                  Ing. Daniel Barták, MBA, ředitel školy

       

       

       

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení