• Informace k dělení tříd - školní rok 2024/2025
     • Informace k dělení tříd - školní rok 2024/2025

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      vzhledem k plánování organizace školního roku 2024/2025 bychom Vás rádi informovali, že pro následující školní rok:

      • nebudeme dělit současné 5.třídy, jejich kolektivy zůstanou zachovány,

      • ve třídách 3.A, B a C proběhne dělení napříč celým ročníkem z důvodu příchodu žáků z detašovaného pracoviště Babice a nerovnoměrného počtu žáků v jednotlivých třídách (dělení proběhne ve spolupráci s třídními učitelkami a Školním poradenským pracovištěm s ohledem na kamarádské vazby žáků),

      • kolektiv babické třídy 2.D bude rozdělen do stávajících druhých tříd se zohledněním kamarádských vazeb (opět ve spolupráci s třídní učitelkou a ŠPP).

      Detaily byly vysvětleny na osobních schůzkách s rodiči dne 26.3.2024.

      Přejeme příjemné prožití velikonočních svátků.

      Vedení školy

    • Informace k organizaci a průběhu zápisu 2024 / 2025
     • Informace k organizaci a průběhu zápisu 2024 / 2025

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků budoucího 1. ročníku, 

      připravili jsme pro Vás informace (Informace_k_organizaci_a_prubehu_zapisu_2024/2025.pdf), které si důkladně prostudujte. Zahrnuty jsou také informace o odkladu. V případě nejasností nás kontaktujte. 

      Stručné shrnutí 

      • Přijímáme děti ze školského obvodu Mukařov a Babice 
      • Od 02.04. 2024 8:00 bude na stránkách Elektronická přihláška 
      • Vyplněnou přihlášku + rodný list dítěte doručíte škole v termínu od 09.04.2024 do 16.04.2024 jedním ze 4 uvedených způsobů (ideálně při neformální části zápisu) - toto je povinné i pro žadatele o odklad povinné školní docházky 
      • Zápis se týká také dětí z Ukrajiny 
      • 09.04.2024 proběhne neformální část zápisu s pohádkovými postavami. Na závěr bude možnost vyfotografovat vašeho předškoláka v tematickém fotokoutku s památečním snímkem z polaroidu. Děti obdrží pamětní list a malý dárek od současných žáků naší školy. Děti s trvalým pobytem v Babicích se dostaví do Babic, všechny ostatní do Mukařova. 
      • Čas pro neformální část zápisu si můžete rezervovat přes odkazkterý Vám odešleme na e-mail 05.04. ve 20:00pokud Elektronickou přihlášku vyplníte do 05.04. 8:00. 

      Informace týkající se přípravné třídy budou zvřejněny až po udělení souhlasu se zřízením přípravné třídy Krajským úřadem Středočeského kraje.

       

      Těšíme se na Vás a Vaše děti 

      Ing. Daniel Barták, MBA, ředitel školy 

        

      Přílohy 

      Manual_pro_posouzeni_skolni_pripravenosti_2024_2025.pdf

      Desatero_pro_rodice_deti_predskolniho_veku.pdf 

      Jak_muzete_pomoci_svym_detem_pred_nastupem_do_skoly.pdf 

      Zadost_o_odklad_povinne_skolni_dochazky_2024_2025.docx

    • Přihláška na vodácký kurz pro 9. ročník
     • Přihláška na vodácký kurz pro 9. ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

      vyplněním tohoto formuláře dokončítezávazné přihlášení svého dítě na vodácký kurz pro 9. ročník ZŠ Mukařov. Veškeré informace jsou uvedeny níže.  

      Termín:24.6. - 27.6. 2024 (pondělí až čtvrtek) 

      Cena:  za 4 dny/3noci kurzu – 6 100,- Kč 

      CENA ZAHRNUJE:  dopravu vlakem na místo a zpět, stravování formou plné penze (snídaně-švédský stůl, studený oběd, teplá večeře s polévkou) poplatky za ubytování ve vodáckých tábořištích a kempech ve vlastních stanech, doprovodné vozidlo – přeprava osobních věcí během dne, zapůjčení lodí včetně nutného vybavení (pádla, vesty, barely), služby organizátora/kuchaře/řidiče v jedné osobě, služby vodáckých instruktorů s certifikátem MŠMT po celou dobu akce, pojištění klientů u Slavia pojišťovny (pojištění trvalých následků úrazem, zavazadel a odpovědnosti za způsobenou škodu, storna ze zdravotních důvodů s 20% spoluúčastí), pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. 

      CENA NEZAHRNUJE: osobní útraty studentů, výlety a návštěvy památek/muzeí 

      STORNOPODMÍNKY: při odhlášení 61 a více dnů před začátkem kurzu 25 % z celkové ceny kurzu, 60 - 4 dny předem 50 %, 3 a méně dnů předem 100 %. Odborné zajištění kurzu: Agentura Wenku, s.r.o. 

      NÁVRH PROGRAMU: 

      1. den: Přesun do Vyššího Brodu, základní vodácký výcvik, sjezd řeky Vyšší Brod – Rožmberk (8 km) Možná prohlídka kláštera a Poštovního muzea ve Vyšším Brodě. 

      2. den: Sjezd řeky Rožmberk – Český Krumlov (23 Km) Možná návštěva hradu Rožmberk, večerní návštěva historického centra Českého Krumlova – památky UNESCO. 

      3. den: prohlídka Českého Krumlova Hrad a zámek Český Krumlov, muzeum mučení, v případě špatného počasí grafitové doly a plavecký bazén. 

      4. den: Sjezd nejatraktivnějšího úseku Vltavy, Český Krumlov – Zlatá Koruna (17 km) Možná návštěva kláštera ve Zlaté Koruně. Návrat na místo odjezdu.  Trasy se dají změnit.  

      Pokyny k platbě:  

      • Číslo účtu: 2701980426/2010 
      • Specifický symbol: 999 
      • Variabilní symbol: dle čísla přiřazeného školou (viz lístek od třídního učitele) 
      • Vzkaz pro příjemce: Jméno a příjmení žáka, třída, VODA    

      Prosíme uhraďte: 

      - nejpozději do 20.4.2024 částku ve výši 2 100,-Kč 

      - zbývající částku 3 000,- Kč uhraďte do 31.5.2024 

      - obě částky lze uhradit jednou platbou (do 20.4.2024)

      Více informací o kurzu naleznete v přihlášce na odkazu níže. Pokud byste si nemohli z ekonomických důvodů výjezd pro dítě dovolit, můžete využít dávku mimořádné okamžité pomoci nebo požádat ředitele školy o snížení či prominutí ceny (e-mail: daniel.bartak@zsmukarov.cz), žádost je nutné řádně odůvodnit, do předmětu uveďte: Žádost o snížení/prominutí ceny vodáckého kurzu).

      Příhlášku vyplňte do 20.04.2024.

      Těšíme se na nová dobrodružství a skvělé zážitky.

    • Noc s Andersenem 22.3.2024 - přespání ve škole
     • Noc s Andersenem 22.3.2024 - přespání ve škole

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      i v letošním roce navazujeme na naši tradici, kdy se opět otevřou žákům brány školy ve večerních hodinách v rámci akce Noc s Andersenem

      Akce se uskuteční 22.03.2024. Žáci do školy přicházejí v pátek v 18 hodin a mohou ve škole přespat do sobotního rána (vyzvednutí v 8:00 - 8:30 nebo mají lísteček, že mohou samostatně odejít; později již nebude zajištěn pg. dohled). 

      Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny (a školy) svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí o čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje – knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od mobilního telefonu, přes počítačové hry až po televizní obrazovky.

      V letošním roce, který se primárně věnuje pohádce H. CH. Andersena Sněhová královna, také připadá na 22.3. Den mimů, proto jsme pro děti zajistili představení projektu Kozel ve Fraku, které bude součástí jejich večerního programu. 

      https://kozelvefraku.cz/

      Jsme velmi rádi, že se i letos účastní mnoho našich tříd  se svými třídními učiteli. Přihlášku a bližší informace žáci již obdrželi od svých třídních učitelů.

      Tým ZŠ Mukařov

    • Matematický klokan - 22.3. 2024
     • Matematický klokan - 22.3. 2024

     • I v tomto roce se naše škola účastní mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. Jedná se o soutěž pro široké spektrum zájemců, jejímž hlavním cílem je popularizace matematiky.

      Termín konání: 22.03.2024 

      Žáci se zúčastní v kategoriích: Cvrček (2. - 3. roč.), Klokánek (4. - 5. roč.), Benjamín (6. - 7. roč.) a Kadet (8. - 9. roč.).

      Již při svém prvním ročníku si v Evropě (Francie, 1991) Klokan u žáků i učitelů získal velkou oblibu zejména proto, že soutěž je určena všem žákům a že učitelům nabízí možnost srovnání nejen výsledků, ale i trendů ve vyučování matematiky. Fascinující je také vědomí, že ve stejnou dobu usedá k řešení testu v Evropě více než jeden milion dětí.

      Pořadatelem v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

      Všem účastníkům přejeme mnoho úspěchů v řešení.

      Za organizátory Mgr. Pavlína Bartáková (I. stupeň) a Ing. Lenka Hejduková (II. stupeň)

    • PONOŽKOVÝ DEN 21.3.2024 🧦
     • PONOŽKOVÝ DEN 21.3.2024 🧦

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      žákovský parlament přichází s další akcí - Ponožkový den. Světový den Downova syndromu aneb ponožkový den připadá na 21.3., a to každoročně, protože Downův syndrom (DS) se vyznačuje jedním přebývajícím 21. chromozomem.

      Tento den má tradiční symbol – nesourodý pár ponožek, který ukazuje příčinu tohoto celoživotního onemocnění – poruchu chromozomu ve tvaru písmene X.

      Cílem Světového dne DS je přijmout tyto děti a lidi mezi sebe, bourat předsudky a šířit povědomí o onemocnění.

      Budeme rádi, když se do této akce zapojí žáci i zaměstnanci naší školy v hojném počtu a dorazí do školy 21.3. v rozdílných ponožkách. 🧦  Pomohou tím sdílet osvětu o tomto syndromu. 👍

       

      Děkujeme.

      Žákovský parlament ZŠ Mukařov

    • Informační schůzka pro rodiče a zájemce o Poznávací zájezd Napříč Itálií
     • Informační schůzka pro rodiče a zájemce o Poznávací zájezd Napříč Itálií

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

      rádi bychom Vás pozvali na informační schůzku týkající se Poznávacího zájezdu Napříč Itálií konaného v termínu 27.5. 31.5.2024.  

      Schůzka je pouze informativní a není povinná, budou na ní zároveň zodpovězeny případné dotazy. 

      Místem konání je učebna B105 (kmenová třída 9.B) v přízemí NOVÉ BUDOVY ZŠ Mukařov. 

      • 7.3.2024  od 16:30h 

      Děkujeme a těšíme se na viděnou, za přípravný tým 

       

      Bc. Klára Smilová, vedoucí zájezdu 

    • Poznávací zájezd Napříč Itálií pro žáky 8. a 9. ročníku
     • Poznávací zájezd Napříč Itálií pro žáky 8. a 9. ročníku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

      pro žáky 8. a 9. ročníku pořádáme poznávací zájezd Napříč Itálií.  

      Termín: 27.05.2024 - 31.05.2024 

      Cena: 8 345,- Kč  

      • Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování se snídaní (2 noci), uvedené pojištění, zákonné pojištění CK a služby průvodce.  
      • Cena nezahrnuje: vstupné ve výši 75–80 € (vybírá průvodce v průběhu cesty). 

      Přihlášení: Vyplněnou závaznou přihlášku, prosíme, odevzdejte nejpozději do: 08.03.2024 (Závaznou přihlášku pro zájemce Vám předá pí. uč. Smilová nebo pí. uč. Tomasová) 

      • Zálohu ve výši 5000,- Kč (zahrnuje 240 Kč za Komplexní pojištění), prosíme, uhraďte nejpozději do: 25.03.2024 
      • Doplatek je splatný nejpozději do 25.04.2024 

      Pojištění: V ceně zájezdu je komplexní pojištění (léčebné výlohy v zahraničí, storno, přerušení cesty, úraz, odpovědnost za škodu). Předmět pojištění a pojistné události jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách pojišťovny, Přehled limitů pojistného plnění naleznete na www.ck2.cz/skoly/pojisteni. 

      • Pojištění CK: CK2 je pojištěná proti úpadku dle zákona 159 / 1999 Sb. u ERV Evropské pojišťovny, a. s. - č. smlouvy: 1180000578. 

      Doprava: autobusová 

      Ubytování: Hotel 2 noci Stravování: 1. den zájezdu - bez stravování, 2. den zájezdu - bez stravování, 3. den zájezdu - snídaně, 4. den zájezdu - snídaně, 5. den zájezdu - bez stravování 

      S sebou: platný cestovní doklad, peníze na vstupné, jídlo nebo peníze na jídlo, kapesné, drobná Eura na toaletu, deštník či pláštěnka, věci na spaní do autobusu, příruční zavazadlo do autobusu, pevná obuv, vhodné oblečení

      Popis zájezdu:  

      • 1. DEN – Odjezd od školy: ve 20:15 hod. 27.05.2024. Čas srazu: 19:30 27.05.2024 
      • 2. DEN – Plavba lodí do Benátek. Prohlídková trasa z Náměstí svatého Marka vede historickým centrem Benátek s výstavnými paláci bývalých bohatých kupců a obchodníků. Čeká nás procházka po slavném mostě Ponte di Rialto s nádhernými mozaikami vedoucím přes hlavní Canal Grande, návštěva Baziliky svatého Marka se zlatými stropy a vyhlídka z 50 metrů vysoké věže se zvonicí, jejíž vrcholek je střežen zlatým andělem. Bude následovat prohlídka interiérů Dóžecího paláce ukrývající místnosti samotného dóžete i sál Sala dello Scudo s mapami tehdy známého světa a obřími glóby uprostřed místnosti. Nevynecháme ani pohled na historické gondoly a lodě obchodníků zakotvené před palácem. Poté přejedeme do místa ubytování, koupání v moři. 
      • 3. DEN – Přejezd do Verony. Při zmínce o tomto městě si jistě vzpomeneme na slavného dramatika Williama Shakespeara a jeho nejznámější dílo Romeo a Julie. Zde uvidíme Juliin proslulý balkón a zeď plnou psaníček od zamilovaných párů. Následně se projdeme do centra města na náměstí Piazza Brá, kde se nachází nejvýznamnější památka města – Arena di Verona, tedy Veronský amfiteátr. Po zastávce ve Veroně přejedeme do městečka Maranello, kde si prohlédneme muzeum světoznámé automobilky Ferrari.  
      • 4. DEN – Přejezd do Říma. Nejprve se projdeme ruinami starých bazilik a vítězných oblouků na Foru Romanu, proslulého centra všeho dění, kde kdysi působili řečníci a politici. Nedaleko tohoto místa, na Piazza del Colosseo navštívíme největší amfiteátr postavený v Římské říši – Colosseum, místo konání zápasů gladiátorů. Přesuneme se k řece Tibeře, kterou přejdeme po Andělském mostě, ze kterého uvidíme hrad Castel Sant‘Angelo, původně Hadrianovo mauzoleum později přestavěné na papežskou pevnost spojenou tunelem s Vatikánem. Vstoupíme do Vatikánu na Svatopetrské náměstí, které obklopuje kolonáda v čele s Bazilikou sv. Petra, kterou navštívíme. 
      • 5. DEN – Předpokládaný návrat ke škole (ukončení akce) 13:00 hod. 31.05.2024 

       

      Těšíme se na nová dobrodružství a skvělé zážitky. 

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení