• Zapojení ZŠ Mukařov do stávky 27.11.2023
     • Zapojení ZŠ Mukařov do stávky 27.11.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,  

      obdržel jsem od stávkového výboru informaci o počtu stávkujících zaměstnanců. Z těchto dat vyplývá, že není možné v pondělí 27.11. zajistit provoz školy. Tento den bude na ZŠ Mukařov kompletně přerušen provoz a škola bude včetně školní jídelny i družiny uzavřena. 

      Uvědomuji si, že tímto krokem vám mohou vzniknout jisté problémy s obstaráním hlídání vašich dětí, nicméně věřím, že pochopíte, že nám všem jde o naše žáky a zajištění kvalitního vzdělávání v následujících letech.  

      Pod odkazem ZDE naleznete bližší informace ke stávce od ZOOS ZŠ Mukařov. 

      Děkuji za pochopení.  

      Ing. Daniel Barták, MBA

      ředitel školy

       

      ČMOS dopis pro rodiče.pdf

    • Přesun šk. družiny 21.11.2023 15:45 - 17:00 do staré budovy
     • Přesun šk. družiny 21.11.2023 15:45 - 17:00 do staré budovy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

              z důvodu konání třídních schůzek bude v úterý 21.11.2023 přemístěna školní družina v době 15:45 - 17:00 z kontejnerové přístavby do staré budovy. Pro vyzvednutí dětí využijte vchod z boku staré budovy (od haly), žádáme o dodržení času konce družiny.

      Děkujeme za pochopení

      Vedení školy

    • Přihláška na lyžařský výcvikový kurz pro 8.ročník
     • Přihláška na lyžařský výcvikový kurz pro 8.ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      pro žáky 8. ročníku  pořádáme lyžařský výcvikový kurz do Jánských Lázní.

      Termín: 08. - 12.1. 2024
      Cena:  za 5 dní/4 noci kurzu – 4 600 Kč (ubytování, strava, doprava, pojištění) + 2 500 Kč skipas placený v hotovosti v den odjezdu. Celková částka 7 100 Kč
      Ubytování: Horská chata Duncan

      CELKOVÁ CENA ZAHRNUJE
      dopravu autobusem k ubytování a zpět, stravování formou plné penze, služby lyžařských instruktorů s certifikátem MŠMT po celou dobu akce, skipas, pojištění klientů u Kooperativa pojišťovny (pojištění trvalých následků úrazem včetně storna)


      Poznámka k ceně: částka 2 500 Kč za skipas se bude vybírat v den odjezdu u autobusu. Tyto peníze budou použity flexibilně dle lyžařských podmínek. Vyúčtování a srovnání financí proběhne po uskutečnění lyžařského výcviku.

      Pokyny k platbě záloh

      Číslo účtu: 2701980426/2010
      Specifický symbol: 012024 (nutný pro správné připsání platby)
      Variabilní symbol: 4místné osobní číslo žáka přiřazené školou (jako do školní jídelny nebo dle lístku od třídního učitele)
      Vzkaz pro příjemce: Jméno a příjmení žáka LVK

      Nejpozději do 20.11.2023: 2 600 ,- Kč
      Nejpozději do 04.12.2022 : 2 000 ,- Kč


      Obě zálohy můžete uhradit jednou platbou do 20.11.2023: 4 600,- Kč
      Je možné, že v důsledku zvyšování cen se i cena kurzu může zvýšit, odhadujeme max. +500 Kč/účastník (cena pohonných hmot, energií, skipasů...). Rozdíl ceny bude případně vyúčtován po skončení kurzu.

       

      Pokud byste si nemohli z ekonomických důvodů výjezd pro dítě dovolit, můžete využít dávku mimořádné okamžité pomoci nebo požádat ředitele školy o snížení či prominutí ceny (e-mail: daniel.bartak@zsmukarov.cz, žádost je nutné řádně odůvodnit, do předmětu uveďte: Žádost o snížení/prominutí ceny lyžařského výcvikového kurzu).

      Příhlášku vyplňte do 20.11.2023

       

      Těšíme se na nová dobrodružství a skvělé zážitky.

    • Třídní schůzky 21.11.2023
     • Třídní schůzky 21.11.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      zveme Vás na prezenční třídní schůzky, které se budou konat v kmenových učebnách dne 21.11.2023:

      • 1. stupeň - 16:00 
      • 2. stupeň (+ 1.C v Babicích) - 17:00

      Časy jsou takto rozděleny, aby bylo zajištěno hlídání mladších žáků a také aby se předešlo problémům s parkováním. Přesto Vás prosíme, abyste pokud možno parkovali ve větší vzdálenosti od školy a předešli jsme dopravnímu kolapsu.

      Pedagogický tým ZŠ Mukařov

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov
     IČ: 70986444
     RED-IZO: 600052265
     ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
     251 62 Mukařov
     Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany
     Školní 2400/4, 251 01 Říčany
     tel. 731 417 201
     email: ricany@pppsk.cz
     www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení