• UPOZORNĚNÍ: Lákání dětí do auta
     • UPOZORNĚNÍ: Lákání dětí do auta

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v uplynulých dnech jsme zaznamenali dva incidenty, kdy někdo (v jednom případě muž, ve druhém žena) lákal mladší žáky do auta. Nezdá se, že by tyto případy měly souvislost, ale pro jistotu jsme věc nahlásili PČR a poučili žáky.

      Přesto bude vhodné, pokud také Vy doma s dětmi pohovoříte, že nikdy nemají nastupovat k neznámé osobě do auta, nic si nemají od cizích osob brát, nemají se pokoušet s ní diskutovat / dělat si z ní legraci, nikam s ní nemají odcházet (o samotě ani ve skupině) a naopak mají kontaktovat jim známou dospělou osobu nebo se snažit dostat do skupiny dospělých lidí (např. BUS zastávka, fronta u stánku apod.) a říct si o pomoc. V extrémních případech zahodit tašku, utíkat a volat o pomoc. Vzhled pachatele může být naprosto normální, někdy dokonce může působit velmi slušně, pěkně a čistě.

      Děkujeme za spolupráci a doufáme, že snad šlo jen o shodu náhod, které se vysvětlí. Nicméně obecná připravenost pro tyto situace je užitečná vždy. Sdílíme proto i několik tipů od PČR.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • Velikonoční jarmark 06.04.2022 14-16h
     • Velikonoční jarmark 06.04.2022 14-16h

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      srdečně Vás zveme na velikonoční jarmark, který se bude konat dne 6. 4. 2022 od 14 do 16 h v prostorách školní družiny.

      Máme pro Vás připravené výrobky s velikonoční tematikou, velikonoční výzdobu, ale i dílničky, ve kterých si můžete zkusit sami či se svými dětmi něco vytvořit. Pro mlsné jazýčky budou připraveny i různé dobroty.

      V případě, že děti budou odcházet z ŠD samy a budou si chtít odnést/vytvořit něco z/na jarmarku (pamlsek, výrobek, dílnička aj.), bude se jim hodit kapesné 🙂.

      Veškeré vybrané peníze budou považovány za dar a budou využity pro potřeby ŠD (odměny na Dětský den, Sportovní odpoledne, hračky na zahradu apod.).

      Přejeme Vám krásné jarní dny a těšíme se na Vás 🌷🐣

      Kolektiv ŠD

    • Sportovní kurzy
     • Sportovní kurzy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože se zdá, že proticovidová omezení nás na nějaký čas opustila, můžeme Vám představit nabídku sportovních kurzů, které jsme pro žáky v jednotlivých ročnících připravili zpravidla na přelom květen/červen. Tyto kurzy by se měly stát stabilní součástí nabídky sportovních aktivit pro žáky i do budoucích let, a tak by žáci měli mít možnost postupně se s těmito sporty seznámit a najít si pohybovou aktivitu, která by je i v pozdějším životě mohla bavit.

      Účast na kurzech je dobrovolná, tedy i placená, ale s ohledem na podporu pohybové aktivity i podporu třídních kolektivů velmi doporučená.

      Bližší infomace v nadcházejících dnech/týdnech obdržíte od třídních učitelů.

      Přehled sportovně-kohezivních kurzů

      5. ročník - turistický kurz

      6. ročník - adaptační kurz (v září)

      7. ročník - cyklistický kurz

      8. ročník - lyžařský kurz (v zimě)

      9. ročník - vodácký kurz

      Současné 8. ročníky budou mít lyžařský kurz v 9. ročníku, pokud covid dovolí (letos bylo bohužel riziko vysokých stornopoplatků, kterým jsme Vás ani školu nechtěli vystavovat), náhradou bude letos nabídnut cyklistický kurz.

      Pro úplnost doplňujeme, že plavecký kurz, který probíhá ve 3. - 4. ročníku, je povinnou součástí školního vzdělávacího programu, a proto je plně hrazen školou vč. dopravy.

      Věříme, že se Vám i žákům bude tato nabídka líbit a všichni si kurzy užijeme.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Výtěžek sbírky žákovského parlamentu pro Ukrajinu 38 142,- Kč
     • Výtěžek sbírky žákovského parlamentu pro Ukrajinu 38 142,- Kč

     • V rámci "žlutomodrého" týdne vybral žákovský parlament mezi svými spolužáky úctyhodných 38 142,- Kč, které odeslal na účet Člověka v tísni, aby přispěl na humanitární pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině. K odeslání využili žáci poštovní poukázku, aby si vyzkoušeli i tento tradiční způsob platebního styku.

      Děkujeme!

    • 18.03.2022 Matematický klokan
     • 18.03.2022 Matematický klokan

     • V pátek 18.03.2022 proběhne také na naší škole tradiční mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan, a to ve 4 věkových kategoriích: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ). Její historie sahá až do 80. let minulého století, v Česku se pořádá od r. 1995.

      Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

      Soutěž tak umožňuje nejen ověřit své matematické dovednosti, ale i vyzkoušet si strategie při řešení rozsáhlého souboru testových úloh.

    • 1. dubna 2022 Noc s Andersenem a možnost přespání ve škole
     • 1. dubna 2022 Noc s Andersenem a možnost přespání ve škole

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      po covidem vynucené pauze opět navazujeme na tradiční Noc s Andersenem.

      V jeden jediný kouzelný večer se pro žáky otevřou brány naší školy a pozveme je na noční čtení pohádek a příběhů. Chtějí-li s námi prožít malý čtenářský zázrak, mohou přijít v pátek 1. dubna 2022 v 18 hod. a přespat do sobotního rána (vyzvednutí v 8:00 - 8:30, nebo lísteček, že mohou samostatně odejít). Samozřejmě se nebude pouze číst. Máme pro žáky připravený celý zábavný večer nejen s knihami. Těšit se mohou také na hádanky, kvízy a povídání.

      Bližší informace u třídních učitelů.

      Mgr. Kamila Volíková, koordinátorka

    • ZUŠ Říčany otevře pobočku v ZŠ Mukařov
     • ZUŠ Říčany otevře pobočku v ZŠ Mukařov

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      od nového šk. roku bude v ZŠ Mukařov otevírat svou pobočku ZUŠ Říčany.

      Pokud máte o tuto nabídku zájem, prostudujte si prosím dokument Informace_ZUS_Ricany_ZS_Mukarov.pdf, který pro Vás připravila p. ředitelka Mgr. Iveta Sinkulová.

      Nejbližší důležitá událost jsou talentové zkoušky, které proběhnou v ZUŠ Říčany (tedy ne ještě na pobočce v Mukařově, ale v Říčanech) v období 30.05. – 03.06.2022.

    • Den otevřených dveří 24.03.2022
     • Den otevřených dveří 24.03.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v reakci na Váš projevený zájem a s ohledem na uvolnění protiepidemických opatření vyhlašujeme na 24.03.2022 8:10 - 16:00 Den otevřených dvěří.

      Akce je určena zjm. rodičům žáků budoucích prvních ročníků. Během celého dne budete mít možnost nahlédnout do výuky (budou skutečně fyzicky otevřené dveře učeben, ve kterých bude probíhat výuka) a prohlédnout si školu.

      Svoje případné dotazy pak můžete směřovat na vedení školy, které bude po celý den k dispoizici. Předesíláme, že informace o tom, kdo bude třídním učitelem/kou Vašich dětí, není v tuto chvíli ještě určeno.

      Vstup do budovy bude umožněn přes hlavní vchod staré budovy (tj. z boku), kde se zapíšete/odepíšete u paní asistentky. Pokud nebude stanoveno jinak, platí povinnost mít nasazený respirátor třídy FFP2.

      Těšíme se na Vás

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • Žlutomodrý týden + finanční sbírka žákovského parlamentu na pomoc Ukrajině
     • Žlutomodrý týden + finanční sbírka žákovského parlamentu na pomoc Ukrajině

     • Žákovský parlament ZŠ Mukařov vyhlašuje finanční humanitární sbírku na pomoc potřebným z Ukrajiny, kteří prchají ze své vlasti před boji do okolních zemí. Finanční dary budou zaslány na sbírková konta profesionálních organizací (jako je Český červený kříž nebo Člověk v tísni).

      Zároveň s cílem vyjádřit solidaritu s Ukrajinou vyhlašujeme v termínu 3. – 10. 3. 2022, tedy týden od propuknutí války, žlutomodrý týden. Moc nás potěší, když se žáci budou oblékat do žlutomodré barvy (stačí jen svršek nebo spodní část oděvu, mašle či jiné doplňky – tvořivosti se meze nekladou). K dispozici jsou také stuhy, s jejichž zajištěním nám pomohla škola.

      Naším cílem je veřejně vyjádřit podporu Ukrajině. Učíme se tak vnímat okolí v globální souvislosti a reagovat na potřeby druhých.

      Zároveň sdělujeme, že respektujeme individualitu, dodržování lidských práv a rozumíme tomu, že národnost nečiní člověka odpovědným za kroky, které realizuje státní režim, odkud dotyčný pochází.

      Výbor žákovského parlamentu

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení