• Třídní schůzky 10.11.2022
     • Třídní schůzky 10.11.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      zveme Vás na PREZENČNÍ třídní schůzky, které se budou konat 10.11.2022

      • 1. stupeň - 16:00
      • 2. stupeň - 17:00

      Časy jsou takto rozděleny, aby bylo zajištěno hlídání mladších žáků a také aby se předešlo problémům s parkováním. Přesto Vás prosíme, abyste pokud možno parkovali ve větší vzdálenosti od školy a předešli jsme dopravnímu kolapsu.

      Pedagogický tým ZŠ Mukařov

    • Ředitelské volno 18.11.2022
     • Ředitelské volno 18.11.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      dne 18.11.2022 bude z provozních důvodů ředitelské volno navazující na státní svátek 17.11.2022.

      V těchto dnech bude také přerušen provoz šk. družiny a šk. jídelny.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Přihláška na lyžařský výcvikový kurz pro 8. a 9.ročník
     • Přihláška na lyžařský výcvikový kurz pro 8. a 9.ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      pro žáky 8. a 9. ročníku pořádáme lyžařský výcvikový kurz do Špindlerova mlýna.

      Termín: 06. - 10.03.2023

      Doprava: bus od školy

      Ubytování: Hotel ESPRIT *** Špindlerův mlýn (odkaz ZDE)

      Cena:  za 5 dní/4 noci kurzu  celkem 7 750 Kč

      CENA ZAHRNUJE dopravu autobusem k ubytování a zpět, stravování formou plné penze, služby lyžařských instruktorů s certifikátem MŠMT po celou dobu akce, skipas, pojištění klientů u Kooperativa pojišťovny (pojištění trvalých následků úrazem včetně storna)

      CENA NEZAHRNUJE: osobní útraty žáků, lyžařské vybavení

      Pokyny k platbě záloh

      • Cenu je možné zaplatit ve dvou splátkách, a to zálohu ve výši 3 250.- Kč do 31.10.2022 a do 01.12.2022 doplatek 4 500,- Kč, příp. jednou platbou do 31.10.2022 ve výši 7 750,- Kč.
      • Číslo účtu: 2701980426/2010
      • Specifický symbol: 122211 (nutný pro správné připsání platby)
      • Variabilní symbol: 4místné osobní číslo žáka přiřazené školou (jako do školní jídelny nebo dle lístku od třídního učitele)
      • Vzkaz pro příjemce: Jméno a příjmení žáka LVK

      Je možné, že v důsledku zvyšování cen se i cena kurzu může zvýšit, odhadujeme max. +500 Kč/účastník (cena pohonných hmot, energií, skipasů...). Rozdíl ceny bude případně vyúčtován po skončení kurzu.

      Více informací o kurzu naleznete v přihlášce na odkazu níže.

      Pokud byste si nemohli z ekonomických důvodů výjezd pro dítě dovolit, můžete využít dávku mimořádné okamžité pomoci nebo požádat ředitele školy o snížení či prominutí ceny (e-mail: lukas.kohoutek@zsmukarov.cz, žádost je nutné řádně odůvodnit, do předmětu uveďte: Žádost o snížení/prominutí ceny lyžařského výcvikového kurzu).

      Příhlášku vyplňte do 31.10.2022.

      Těšíme se na nová dobrodružství a skvělé zážitky.

    • ISIC
     • ISIC

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je dobrovolným identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost k naší škole; kromě toho funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR.

      Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu?

      • Funguje jako čipová karta do jídelny.
      • Pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako doklad o věku držitele, např. pro získání zlevněného jízdného.
      • Školní průkaz ISIC není potřeba si pořizovat každý rok znovu. Jeho platnost je až pět let od vydání; platnost je také omezena dobou docházky na základní školu.
      • Školní ISIC Školák je levnější! Průkaz stojí jen 350 Kč na celou dobu platnosti (průkaz pořízený mimo školu stojí ročně 500 Kč). V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč.
      • V ceně průkazu je jeho digitální verze, viz ALIVE APP (Google Play, App Store)

      Co přináší ISIC Školák?

      • Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě.
      • Je akceptován dopravci po celé ČR jako potvrzení věku a oprávnění čerpat slevu na jízdném ve výši 50-75 %.
      • Možnost zřízení speciálního celoroční cestovní pojištění UNIQA.
      • Slevy na více než 2.000 místech v ČR:
       • při nákupech, stravování a vzdělávání, v internetových obchodech viz www.isic.cz
       • na vstupném do kulturních institucí
       • na permanentky v lyžařských areálech
       • speciální mobilní tarif od Vodafone
       • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
       • v kinech, na koupalištích a dalších zábavních areálech

      NEPŘEHLÉDNĚTE: Jak si průkaz objednat?

      Agendu ISIC na naší škole řeší paní Kociánová na ředitelství školy. Vyplněnou a podepsanou žádost (zákonným zástupcem) Zadost_ISIC_ZS_edit.pdf​​​​​​​ odevzdejte paní Kociánové v kanceláři, nebo třídnímu učiteli.


      Platební podmínky

      Číslo účtu: 2701980426/2010

      Variabilní symbol: 4místné identifikační číslo žáka (jako do školní jídelny)

      Specifický symbol: 91993 (POZOR! nutné pro správné připsání platby)

      Vzkaz pro příjemce: Jméno a příjmení žáka ISIC

      Cena: 350 Kč

      Na e-mail: alena.kocianova@zsmukarov.cz pošlete průkazovou fotografii žáka s informací, že již došlo k úhradě. Doporučujeme použít digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí) nebo zaslat kvalitní sken papírové průkazové fotografie ve formátu jpg. Hotový průkaz s pouzdrem a šňůrkou na krk bude žákům vydán ve škole třídním učitelem.

       

      Mgr. Lukáš Kohoutek
      ředitel

       

       

    • Změna konce výuky 31.10.2022 (Halloween)
     • Změna konce výuky 31.10.2022 (Halloween)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      dne 31.10.2022 proběhne na naší škole již tradičně halloweenský program. Žáci jsou zváni, aby dorazili v tradičních i netradičních kostýmech, zapojí se do výzdoby školy a budou mít pro sebe navzájem připravený zvláštní program, který vznikl ve spolupráci s žákovským parlamentem.

      V této souvislosti dochází 31.10.2022 ke změně konce výuky, a to následovně

      • 1. stupeň končí po 4. výukové hodině
      • 2. stupeň končí po 5. výukové hodině

      Z důvodu společného konce celých stupňů počítejte s tím, že žáci navštěvující školní jídelnu se mohou zdržet ve frontě.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Ředitelské volno 24. - 25.10.2022 a podzimní prázdniny
     • Ředitelské volno 24. - 25.10.2022 a podzimní prázdniny

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      ve dnech 24. - 25.10.2022 bude z provozních důvodů ředitelské volno. Navazují podzimní prázdniny 26. - 27.10.2022 a státní svátek 28.10.2022.

      V těchto dnech bude také přerušen provoz šk. družiny a šk. jídelny.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Kurz: Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ
     • Kurz: Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      stejně jako v minulých letech budou pod vedením našich pedagožek probíhat kurzy "Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ" určené zájemcům z řad žáků 5. a 9. ročníku, a to od října 2022 do března 2023. Každý kurz zahrnuje 20 lekcí českého jazyka, nebo 20 lekcí matematiky. Je možné přihlásit se na oba dva kurzy. Jedna lekce trvá 60 minut. Náplní přípravy je procvičování vzorových úloh, nácvik zapisování do testovacího archu, hospodaření s časovou dotací při testech, jejich vyhodnocení a rozbor. Používáme úlohy pro jednotné přijímací zkoušky Cermat a další obdobná cvičení. 

      Cena za jeden kurz: 3 500 Kč (M, nebo ČJ)
      Cena za oba kurzy: 6 000 Kč (M a ČJ).

      Platební údaje

      Číslo účtu: 2701980426/2010
      Variabilní symbol: čtyřmístný osobní kód (jako do ŠJ)
      Specifický symbol: 1919
      Vzkaz pro příjemce: jméno a příjmení žáka SŠ

      Částka k platbě
      Dítě navštěvuje 1 kurz: 3 500,- Kč
      Dítě navštěvuje 2 kurzy: 6 000,- Kč

      Minimální počet přihlášených žáků je 10.  Absence žáka se nenahrazují, žák si v tomto případě vyzvedne studijní materiály, které vypracuje dodatečně. Neplnění povinností a nekázeň mohou být důvodem k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení platby. Omluvy zadávejte u jednotlivých vyučujících přes zprávy v Edupage.

      Termíny konání jednotlivých kurzů:

      5. ročník
      M - Mgr. Jana Hanzlíková, pondělí od 14 h
      ČJ - Mgr. Jaroslava Volná, úterý od 14 h

      9. ročník
      M - Ing. Lenka Hejduková, pondělí od 14 h
      ČJ - Ellena Dolejší, DiS., čtvrtek od 14 h

      Začínáme v týdnu od 17.10.2022.

      Online přihláška. Následně proveďte platbu.

      Tým příprav na SŠ

    • Dotazník profesní orientace k volbě studia a povolání
     • Dotazník profesní orientace k volbě studia a povolání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      neví Vaše dítě, kterým směrem se po základní škole vydat? 

      Nabízíme dotazník profesní orientace k volbě studia a povolání. Dotazníkové šetření proběhne u žáků 9. ročníku v nadcházejícím týdnu v rámci školní výuky. Vyplnění dotazníku je dobrovolné. Následně Vám nabízíme možnost konzultace se školní psycholožkou PhDr. Hanou Pucherovou.

      Mgr. Kamila Volíková, vedoucí školního poradenského pracoviště 

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov
     IČ: 70986444
     RED-IZO: 600052265
     ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
     251 62 Mukařov
     Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany
     Školní 2400/4, 251 01 Říčany
     tel. 731 417 201
     email: ricany@pppsk.cz
     www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení