• Informace k organizaci a průběhu zápisu 2023 / 2024
     • Informace k organizaci a průběhu zápisu 2023 / 2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků budoucího 1. ročníku,

      připravili jsme pro Vás Informace_k_organizaci_a_prubehu_zapisu_2023_2024.pdf, které si důkladně prostudujte. Zahrnuty jsou také informace o odkladu. V případě nejasností nás kontaktujte.

      Stručné shrnutí

      • Přijímáme děti ze školského obvodu Mukařov a Babice
      • Od 11.04. 8:00 bude na stránkách Elektronická přihláška
      • Vyplněnou přihlášku + rodný list dítěte doručíte škole nejpozději do 25.04.2023 jedním ze 4 uvedených způsobů (ideálně při neformální části zápisu) - toto je poviné i pro žadatele o odklad povinné školní docházky
      • Zápis se týká také dětí z Ukrajiny
      • 18.04.2023 proběhne neformální část zápisu s Machem, Šebestovou, Horáčkem, Pažoutem a možná i Jonatánem, pokud se někam nezaběhne... Na závěr bude možnost focení s Machem a Šebestovou ve fotokoutku s památečním snímkem z polaroidu. Děti obdrží pamětní list a malý dárek od současných žáků naší školy. Děti s trvalým pobytem v Babicích se dostaví do Babic, všechny ostatní do Mukařova.
      • Čas pro neformální část zápisu si můžete rezervovat přes odkaz, který Vám odešleme na e-mail 14.04. ve 20:00, pokud Elektronickou přihlášku vyplníte do 14.04. 8:00.

      Těšíme se na Vás a Vaše děti

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel školy

       

      Přílohy

      Manual_pro_orientacni_posouzeni_skolni_pripravenosti.pdf

      Desatero_pro_rodice_deti_predskolniho_veku.pdf

      Jak_muzete_pomoci_svym_detem_pred_nastupem_do_skoly.pdf

      Zadost_o_odklad_povinne_skolni_dochazky.docx

    • Rezignace ředitele k 16.04.2023 (aktualizováno)
     • Rezignace ředitele k 16.04.2023 (aktualizováno)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, občané Mukařova a Babic,

      dovoluji si Vám oznámit, že jsem dnes odeslal zřizovateli svou rezignaci na funkci ředitele školy, a to k 16.04.2023.

      K tomuto rozhodnutí jsem dospěl po zralé úvaze a měsících zvažování. S týmem vedení jsme se na tuto situaci již několik týdnů připravovali, aby v případě, že toto moje rozhodnutí padne, byla v maximální možné míře připravena kontinuita řízení školy a minimalizovány dopady na její fungování.

      Rád bych proto poděkoval všem členům vedení za jejich přípravu, aby byl zajištěn co nejplynulejší chod školy v následujícím období.

      Zřizovatel na svém dnešním jednání Rady obce Mukařov situaci projedná a pravděpodobně i rozhodne o tom, kdo bude dočasně pověřen řízením školy od 17.04.2023, než bude řádně jmenován nový ředitel. O tomto rozhodnutí Vás následně budu informovat.

      Aktualizace: Zřizovatel pověřil dočasným řízením školy od 17.04.2023 Mgr. Kamilu Volíkovou.

      S úctou

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel školy

    • Aplikace EDUPAGE: Ztráty a nálezy
     • Aplikace EDUPAGE: Ztráty a nálezy

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      každému z nás se občas stane, že něco ztratí. Jsme velká škola a nálezy se nám hromadí. 

      Pro větší přehled o nálezech jsme pro Vás připravili novinku: evidenci nálezů v mobilní aplikaci EDUPAGE.

      Kdykoli a odkudkoli se můžete podívat, zda věc, kterou postrádáte, náhodou není nalezena 🙂. Návod ZDE

      Průběžně budeme zadávat do systému další nově nalezené věci a oblečení a sportovní potřeby, které se hromadí v šatně.

      Prosíme Vás o kontrolu, zda některá z nalezených věcí nepatří právě Vašim dětem. Mnohdy svého majitele hledá i hodnotnější elektronika (bezdrátová sluchátka, chytré hodinky apod.). 

      Nálezy si můžete Vy či žák vyzvednout v sekretariátu školy.

      Doufáme, že Vám tato novinka zjednoduší hledání a věci brzy najdou své majitele 🤸‍♀️

      Vedení školy

    • Velikonoční jarmark 29.03. 14 - 16 h
     • Velikonoční jarmark 29.03. 14 - 16 h

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

      také letos si můžete pořídit velikonoční výzdobu do svých domácností, kterou vyrobili naši žáci zejména ve školní družině. Připraveno bude i drobné občerstvení.

      Zveme Vás proto na Velikonoční jarmark, který se koná 29.03.2023 od 14 do 16 h před kontejnerovou přístavbou, v případě nepříznivého počasí v přízemí staré budovy.

      Veškeré vybrané peníze budou považovány za dar.

      Těšíme se na Vás!

      Tým školní družiny

    • Třídní schůzky 04.04.2023 (aktualizace pro 2.C Babice - 12.04. 17:00)
     • Třídní schůzky 04.04.2023 (aktualizace pro 2.C Babice - 12.04. 17:00)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      zveme Vás na PREZENČNÍ třídní schůzky, které se budou konat 04.04.2023

      • 1. stupeň - 16:00 
      • 2. stupeň - 17:00

      Časy jsou takto rozděleny, aby bylo zajištěno hlídání mladších žáků a také aby se předešlo problémům s parkováním. Přesto Vás prosíme, abyste pokud možno parkovali ve větší vzdálenosti od školy a předešli jsme dopravnímu kolapsu.

      AKTUALIZACE: Třídní schůzky 2.C (Babice) proběhnou 12.04. v 17:00.

      Pedagogický tým ZŠ Mukařov

    • 31.03. Noc s Andersenem - přespání ve škole
     • 31.03. Noc s Andersenem - přespání ve škole

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      dne 31.03.2023 v 18 hod. se opět otevřou brány naší školy pro účastníky akce Noc s Andersenem. Žáci mohou ve škole přespat do sobotního rána (vyzvednutí v 8:00 - 8:30, nebo lísteček, že mohou žáci samostatně odejít; později již nebude zajištěn pg. dohled).

      Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny (a školy) svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí o čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje – knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od mobilního telefonu, přes počítačové hry až po televizní obrazovky.

      Proto jsme rádi, že se letos akce předběžně zúčastní 28 tříd se svými třídními učiteli, tři třídy se akce neúčastní.

      Přihlášku a bližší informace obdrží žáci od svých třídních učitelů.

      Mgr. Kamila Volíková, organizátorka akce

    • Matematický klokan 17.03.2023
     • Matematický klokan 17.03.2023

     • I v tomto roce se naše škola účastní mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. Jedná se o soutěž pro široké spektrum zájemců, jejímž hlavním cílem je popularizace matematiky.

      Termín konání: 17.03.2023 (začátek v příslušné hodině matematiky + 60 min. na vypracování, následovat bude posunutá přestávka a zbytek následující výukové hodiny; 5. B bude mít změnu rozvrhu a začne 4. vh)

      Žáci se zúčastní v kategoriích: Cvrček (2. - 3. roč.), Klokánek (4. - 5. roč.), Benjamín (6. - 7. roč.) a Kadet (8. - 9. roč.).

      Již při svém prvním ročníku si v Evropě (Francie, 1991) Klokan u žáků i učitelů získal velkou oblibu zejména proto, že soutěž je určena všem žákům (mezi 24 úlohami si „ty své“ najdou i ti slabší) a že učitelům nabízí možnost srovnání nejen výsledků, ale i trendů ve vyučování matematiky. Fascinující je také vědomí, že ve stejnou dobu usedá k řešení testu v Evropě více než jeden milion dětí.

      Pořadatelem v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

      Všem účastníkům přejeme mnoho úspěchů v řešení.

      Za organizátory Mgr. Kamila Volíková (I. stupeň) a Ing. Lenka Hejduková (II. stupeň)

    • Změna rozvrhu pro 8. a 9. ročník v týdnu 06. - 10.03.2023
     • Změna rozvrhu pro 8. a 9. ročník v týdnu 06. - 10.03.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      z důvodu konání lyžařského výcvikového kurzu pro 8. a 9. ročník v týdnu 06. - 10.03.2023 budou mít žáci, kteří zůstávají ve škole, změněný rozvrh a budou sloučeni do jiných skupin než obvykle. Sledujte proto rozvrh v EduPage na každý den, neboť bude průběžně upravován.

      Odpolední výuka nebude v tomto týdnu plánována. Povinně volitelné předměty (úterní odpolední výuka) se v tomto týdnu nekonají.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Příprava na přijímačky s ČT edu
     • Příprava na přijímačky s ČT edu

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      oslovila nás ČT edu s nabídkou své podpory na přijímací zkoušky na SŠ.

      Pokud byste ji chtěli s žáky využít, více informací naleznete na příslušné stránce.

      Školní poradenské pracoviště

    • Výzva pro žáky: Březen, měsíc knihy bez mobilních telefonů
     • Výzva pro žáky: Březen, měsíc knihy bez mobilních telefonů

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože ani naší škole se nevyhýbá nešvar používání mobilních telefonů žáky mimo rámec školního řádu, jak ukázal rychlý průzkum mezi učiteli, vyhlašujeme na březen výzvu, kdy se budeme více soustředit na dodržování daných pravidel:

      "Žákům se ve škole zakazuje používání mobilního telefonu nebo jiných elektronických zařízení (např. notebook, tablet, chytré hodinky,…) s následujícími výjimkami:

      • ve 4. – 5. ročníku o jedné malé přestávce, kterou určí po dohodě s žáky třídní učitel 
      • v 6. – 9. ročníku o velké přestávce 
      • během polední přestávky (mimo školní jídelnu) 
      • při čekání na otevírací čas školy, pokud ředitel školy povolil dřívější vpuštění žáků z povětrnostních důvodů 
      • se souhlasem učitele, pokud žák potřebuje kontaktovat zákonného zástupce + v dalších situacích, které upřesňuje školní řád"

      A protože je březen tradičně měsícem knihy, můžete se svými dětmi nějakou vybrat, aby měli k telefonu nějakou další alternativu.

      Na konci března vyhodnotíme posun, a pokud nebude dostatečně přesvědčivý, v dubnu aplikujeme úplný zákaz mobilních telefonů s výjimkou využití ve výce na pokyn učitele.

      Přejeme všem příjemný digitetox strávený ideálně s hezkou knihou.

      Tým ZŠ Mukařov

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení