• Přihláška na turistický kurz pro 5.ročník
     • Přihláška na turistický kurz pro 5.ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,
      pro žáky 5. ročníku pořádáme turistický kurz.
      Termín: 29.05. - 02.06.2023  (pondělí až pátek, 5 dní/4 noci)
      Ubytování: Hotel Větrov - Vysoké nad Jizerou

      Cena:  za 5 dní/4 noci kurzu celkem 5 550,- Kč
      CENA ZAHRNUJE : dopravu autobusem tam a zpět, ubytování 5 dní / 4 noci, stravování formou plné penze s druhou večeří, pitný režim (pobyt je zahájen obědem a zakončen svačinou do autobusu), základní pojištění u pojišťovny Kooperativa (pojištění trvalých následků úrazem, zavazadel a odpovědnosti za způsobenou škodu, storna ze zdravotních důvodů), výdaje spojené s programem (vstupné, doprava místní provozní náklady), vzdušný poplatek.
      CENA NEZAHRNUJE: osobní útraty žáků

      Pokyny k platbě záloh

      • Číslo účtu: 2701980426/2010
      • Specifický symbol: 555
      • Variabilní symbol: 4místné osobní číslo žáka přiřazené školou (jako do školní jídelny nebo dle lístku od třídního učitele)
      • Cenu je možné zaplatit ve dvou splátkách, a to zálohu ve výši 2 000 Kč do 05.05.2023 a do 20.05.2023 doplatek 3 550,- Kč, příp. jednou platbou do 05.05.2023 ve výši 5 550 ,- Kč.
      • Vzkaz pro příjemce: Jméno a příjmení žáka TK

      Více informací o kurzu naleznete v přihlášce na odkazu níže.

      Pokud byste si nemohli z ekonomických důvodů výjezd pro dítě dovolit, můžete využít dávku mimořádné okamžité pomoci nebo požádat ředitelku školy o snížení či prominutí ceny (e-mail: kamila.volikova@zsmukarov.cz, žádost je nutné řádně odůvodnit, do předmětu uveďte: Žádost o snížení/prominutí ceny vodáckého kurzu).


      Příhlášku vyplňte do 05.05.2023.


      Těšíme se na nová dobrodružství a skvělé zážitky.

    • Uzavření vjezdu do areálu školy: 25.04. 13:00 - 17:00
     • Uzavření vjezdu do areálu školy: 25.04. 13:00 - 17:00

     • Vážení zákonní zástupci, milí rodiče,

      dovolujeme si vás upozornit, že dnes (v úterý 25.04.) od 13:00 do 17:00 bude areál školy uzavřený (z důvodu konání Čarodějnického dne ve školní družině). Nebude tedy možné do areálu vjet, zaparkujte tedy vaše vozidla na vyhrazená parkovací místa mimo areál školy.

      Děkujeme za pochopení.

      Vedení školy

    • Pořizování fotografií pedagogických pracovníků při výuce
     • Pořizování fotografií pedagogických pracovníků při výuce

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      na 2. stupni došlo k založení několika účtů na sociálních sítích, do kterých byly posílány fotografie pedagogických pracovníků pořízených během vyučování.

      Kyberšikana učitelů, ale také mezi žáky navzájem, je vážný problém, který se poslední dobou objevuje na školách, v souvislosti s častějším využíváním moderních technologií.

      Řešením je úzká spolupráce zákonných zástupců žáků s vedením školy, a také efektivní využívání veškerých zákonných možností, zejména pak § 84 zákona č. 89/2012 Sb. ("Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením"), případně ještě dle § 7 zákona č. 251/2016 Sb., Zákon o některých přestupcích

      Více informací k tomuto tématu najdete zde: https://o2chytraskola.cz/assets/files/original/a42fb6c3f3ff5fdd68ee67eafb1d691c.pdf

      Z hlediska školního řádu se jedná o porušení zákazu používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení během vyučování s výjimkami, které jsou taxativně vymezeny školním řádem.

      Učitelé toto téma proberou se svými žáky během třídnických hodin, ale apelujeme také na Vás, abyste nevhodnost a protiprávnost tohoto jednání probrali s dětmi i doma.

      K prostudování problematiky blíže doporučujeme stránky e-bezpečí https://e-bezpeci.cz/index.php/rodicum-ucitelum-zakum

    • Čarodějnický rej ve školní družině 25.4.
     • Čarodějnický rej ve školní družině 25.4.

     • V úterý 25.4.2023 od 13–16 h proběhne ve školní družině Čarodějnický rej.

      Na zahradě školy žáky přivítají čarodějnice na stanovištích s čarodějnickými úkoly. Připraven bude oheň a nebude chybět ani opékání špekáčků.

      K poslechu i tanci budou hrát na přání naše čarodějky.

      Těšíme se na Vás!

      Kolektiv ŠD

    • Přihláška na cyklistický kurz pro 7.ročník
     • Přihláška na cyklistický kurz pro 7.ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,
      pro žáky 7. ročníku pořádáme cyklistický kurz.
      Termín: 05. - 09.06.2023
      Ubytování: Kemp Lávka Chocerady -  leží přímo u řeky Sázavy asi 35 km od Prahy.

      Cena:  za 5 dní/4 noci kurzu celkem 3 500,- Kč
      CENA ZAHRNUJE : pobyt + stravu (5 jídel/1 den), základní pojištění úrazu, základní vodáckou průpravu s lodními instruktory
      CENA NEZAHRNUJE: osobní útraty žáků (celkem s sebou cca 500 Kč), stan, kolo, pojištění kola

      Pokyny k platbě záloh

      • Číslo účtu: 2701980426/2010
      • Specifický symbol: 777
      • Variabilní symbol: dle čísla přiřazeného školou (viz lístek od třídního učitele)
      • Cenu je možné zaplatit ve dvou splátkách, a to zálohu ve výši 2 000 Kč do 06.05.2023 a do 23.05.2023 doplatek 1 500,- Kč, příp. jednou platbou do 06.05.2023 ve výši 3 500 ,- Kč.
      • Vzkaz pro příjemce: Jméno a příjmení žáka CK

      Více informací o kurzu naleznete v přihlášce na odkazu níže.


      Pokud byste si nemohli z ekonomických důvodů výjezd pro dítě dovolit, můžete využít dávku mimořádné okamžité pomoci nebo požádat ředitelku školy o snížení či prominutí ceny (e-mail: kamila.volikova@zsmukarov.cz, žádost je nutné řádně odůvodnit, do předmětu uveďte: Žádost o snížení/prominutí ceny vodáckého kurzu).
      Příhlášku vyplňte do 06.05.2023.


      Těšíme se na nová dobrodružství a skvělé zážitky.

    • Přihláška na vodácký kurz pro 9.ročník
     • Přihláška na vodácký kurz pro 9.ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,
      pro žáky 9. ročníku pořádáme vodácký kurz.
      Termín: 12. - 16.06.2023
      Doprava: vlakem
      Ubytování: na vodáckých tábořištích a kempech

      Odborné zajištění kurzu: Agentura Wenku, s.r.o.
      Cena:  za 5 dní/4 noci kurzu celkem 6 900,- Kč
      CENA ZAHRNUJE : dopravu vlakem na místo a zpět, stravování formou plné penze (snídaně-švédský stůl, studený oběd, teplá večeře s polévkou) poplatky za ubytování ve vodáckých tábořištích a kempech ve vlastních stanech, doprovodné vozidlo – přeprava osobních věcí během dne, zapůjčení lodí včetně nutného vybavení (pádla, vesty, barely), služby organizátora/kuchaře/řidiče v jedné osobě, služby vodáckých instruktorů s certifikátem MŠMT po celou dobu akce, pojištění klientů u Slavia pojišťovny (pojištění trvalých následků úrazem, zavazadel a odpovědnosti za způsobenou škodu, storna ze zdravotních důvodů s 20% spoluúčastí), pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
      CENA NEZAHRNUJE: osobní útraty žáků, výlety a návštěvy památek/muzeí
       

      Pokyny k platbě záloh

      • Číslo účtu: 2701980426/2010
      • Specifický symbol: 999
      • Variabilní symbol: dle čísla přiřazeného školou (viz lístek od třídního učitele)
      • Cenu je možné zaplatit ve dvou splátkách, a to zálohu ve výši 3 000 Kč do 28.04.2023 a do 20.05.2023 doplatek 3 900,- Kč, příp. jednou platbou do 28.04.2023 ve výši 6 900 ,- Kč.
      • Vzkaz pro příjemce: Jméno a příjmení žáka VK

      Více informací o kurzu naleznete v přihlášce na odkazu níže.
      Pokud byste si nemohli z ekonomických důvodů výjezd pro dítě dovolit, můžete využít dávku mimořádné okamžité pomoci nebo požádat ředitelku školy o snížení či prominutí ceny (e-mail: kamila.volikova@zsmukarov.cz, žádost je nutné řádně odůvodnit, do předmětu uveďte: Žádost o snížení/prominutí ceny vodáckého kurzu).


      Příhlášku vyplňte do 28.04.2023.


      Těšíme se na nová dobrodružství a skvělé zážitky.

    • Editace 28.4.: Předčasné a doplňovací volby do pg. komory školské rady 04.05.2023
     • Editace 28.4.: Předčasné a doplňovací volby do pg. komory školské rady 04.05.2023

     • Vážení pedagogičtí pracovníci, (ostatním na vědomí z důvodu povinnosti uveřejnění dálkovým přístupem)

      včera (14.04.2023) jsem obdržel žádost o vypsání předčasných voleb na místo členky školské rady volené pedagogickými pracovníky M. Ed. Soni Kohnové.

      Protože žádost splňuje podmínku stanovenou v § 167 odst. 8 školského zákona, kdy je k vypsání předčasných voleb nutná žádost alespoň od většiny oprávněných voličů, vyhlašuji předčasné volby do školské rady na místo členky šk. rady volené pg. pracovníky M. Ed. Soni Kohnové. Mandát M. Ed. Soni Kohnové zanikne v souladu s § 167 odst. 9 písm. e) školského zákona dnem, kdy bude do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách.

      Současně jsem včera (14.04.2023) obdržel od předsedy šk. rady oznámení o vzdání se místa členky šk. rady volené pg. pracovníky Mgr. Jany Kárníkové k 02.05.2023. Vyhlašuji proto doplňovací volby do školské rady na místo členky šk. rady volené pg. pracovníky Mgr. Jany Kárníkové. Mandát Mgr. Jany Kárníkové zanikne 02.05.2023.

      Oboje volby se po dohodě s nastupující p. ředitelkou a v souladu s čl. III.5 Volebního řádu šk. rady (skolska_rada_VR_2021-10.pdfuskuteční jedním hlasováním, a to 04.05.2023 v 7:30 - 8:00 a 9:50 - 10:10 ve sborovně (místnost A 103).

      Volit se budou 2 členové, což je i maximální počet kandidátů, které budete moci vyznačit na hlasovacím lístku. Hlasovací lístek obdržíte po prokázání totožnosti na uvedeném volebním místě, budete mít možnost jej tajně upravit a vhodíte ho do připravené volební schránky.

      Návrhy na kandidáty se podávají k rukám ředitel*ky školy a je možné zaslat je elektronicky na e-mail podatelna@zsmukarov.cz, nebo podat fyzicky prostřednictvím podatelny, a to do 24.04.2023 včetně. Návrh podává každý kandidát sám za sebe nebo jiná oprávněná osoba s jeho písemným souhlasem.

      Návrh obsahuje vždy: jméno a příjmení kandidáta, datum narození a trvalé bydliště. Volitelně je možné přiložit také stručný životopis/medailonek, stručný motivační text pro výkon funkce člena ŠR, fotografii. Závěrem pak souhlas s uveřejněním poskytnutých údajů pro účel voleb do ŠR v rozsahu jméno a příjmení, věk, obec trvalého bydliště a všech poskytnutých volitelných příloh na webu školy a v místě konání voleb.

      Ředitel*ka školy posoudí úplnost splnění formálních náležitostí návrhů a jejich soulad s volebním řádem. Všechny materiály splňující tato kritéria budou uveřejněny nejpozději 7 dní (27.04.2023) před konáním voleb na webu školy v abecedním pořadí příjmení kandidátů.

      Mandát členů šk. rady vzešlých z předčasných a doplňovacích voleb zaniká nejpozději se zánikem mandátu celé šk. rady (§ 167 odst. 8 školského zákona), tj. 30.11.2024. Výkon funkce je čestný.

      Přeji Vám dobrou volbu!

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel školy

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Editováno 28.04.2023

      Kandidátní listina pro volby 2 zástupců pedagogických pracovníků do školské rady

      Na základě vyhlášení předčasných voleb do školské rady na místo členky šk. rady volené pg. pracovníky M. Ed. Soni Kohnové a doplňovacích voleb do školské rady na místo členky šk. rady volené pg. pracovníky Mgr. Jany Kárníkové se v termínu přihlásili následující kandidáti:

       

      • Ing. Daniel Barták, MBA, 29 let, Mukařov
      • Mgr. Jana Hanzlíková, 52 let, Mukařov
      • Bc. Alžběta Peštová, 40 let, Mukařov
      • Naděžda Vyhlídalová, 60 let, Kostelec nad Černými lesy

      Oboje volby se v souladu s čl. III.5 Volebního řádu šk. rady uskuteční jedním hlasováním, a to 04.05.2023 v 7:30 - 8:00 h a 9:50 - 10:10 h ve sborovně (místnost A 103).

       

      Volit se budou 2 členové, což je i maximální počet kandidátů, které pedagogičtí pracovníci školy mohou vyznačit na hlasovacím lístku.

      Hlasovací lístek obdrží voliči po prokázání totožnosti na uvedeném volebním místě, budou mít možnost jej tajně upravit a vhodit ho do připravené volební schránky.

       

      Mgr. Kamila Volíková, ředitelka školy

       

       

       

    • Zkrácení výuky 18.04.2023 na 1. stupni
     • Zkrácení výuky 18.04.2023 na 1. stupni

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      z důvodu konání zápisu budoucích prvňáčků bude v úterý 18.04.2023 zkráceno žákům 1. stupně vyučování na 4 hodiny.

      Vyučování žáků 1. stupně skončí v 11:50.

       

      Školní družina funguje od 11:50 hodin do 17 hod.

       

      Děkujeme za pochopení.

       

      Vedení školy

    • Velikonoční prázdniny 06.04.2023
     • Velikonoční prázdniny 06.04.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí strávníci,

      připomínáme, že 06.04.2023 jsou Velikonoční prázdniny. Následují dva státní svátky 07. a 10.04.2023.

      V této souvislosti bude přerušen provoz školní družiny a školní jídelny.

      Přejeme Vám hezké Velikonoce!

      Vedení školy

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov
     IČ: 70986444
     RED-IZO: 600052265
     ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
     251 62 Mukařov
     Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany
     Školní 2400/4, 251 01 Říčany
     tel. 731 417 201
     email: ricany@pppsk.cz
     www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení