• Doporučená výbava prvňáčků
     • Doporučená výbava prvňáčků

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom vás seznámili se seznamem pomůcek pro prvňáčky. Seznam je rozdělen na dvě části, abyste věděli, co bude dětem pořizovat škola a co tedy nemusíte shánět Vy.

      A) Pomůcky, které pořídí škola

      • grafitové tužky
      • pastelky
      • gumovací pryž
      • ořezávátko se zásobníkem
      • mazací tabulka
      • popisovače na mazací tabulku
      • fixy
      • malé pravítko
      • nůžky zakulacené
      • sešity (20 a 16 mm linka)
      • sešity s pomocnými linkami
      • úkolníček
      • sada školních písmen a číslic
      • ubrus
      • podložka na modelování
      • permanentní fix černý
      • vodovky
      • kelímek na vodu
      • štětce – sada
      • hadřík
      • voskovky
      • plastelína
      • tekuté lepidlo
      • tuhé lepidlo
      • lepicí páska
      • barevné papíry měkké – sada

      ----------------------------------------------------

      • tempery – sada – pro třídu 0,5 l
      • černá tuš – do dvojice
      • přírodní provázek – 5 balíčků
      • špejle  10 balíčků/třída
      • krepové papíry  sada/třída
      • čtvrtky A4, A3

      B) Doporučená výbava, kterou si pořizuje žák (rodina)

      Všichni

      • aktovka
      • penál
      • přezůvky v látkovém sáčku
      • cvičební úbor v textilním sáčku nebo tašce – tričko, trenýrky/šortky, tepláková souprava, sálová obuv (tenisky, cvičky apod.) + tenisky na hřiště
      • kapsář k zavěšení na lavici (pouze Mukařov; např. takovýto)
      • papírové kapesníky v krabici
      • obaly na učebnice a sešity
      • blok náčrtníku A4
      • rychlovazač A4 s kovovými kroužky (hřbet 20 mm) + 20 ks zakládacích obalů "U" A4 (eurofolií)
      • krabička + látkový ubrousek na svačinu + láhev na pití
      • zástěra nebo košile na převlečení

      Jen v Mukařově

      • tenisový míček a švihadlo
      • kufřík na VV (klasický, krabice se nevejdou)

      Až po dohodě s třídní učitelkou

      • desky na písmenka a číslice
      • pero
    • Prázdninový provoz školy
     • Prázdninový provoz školy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v průběhu prázdnin bude škola pro žáky i rodičovskou veřejnost uzavřena. Ve škole bude probíhat pouze údržba, rekonstrukce, malování, stěhování apod.

      Pokud nás budete potřebovat kontaktovat, můžete na e-mailu skola@zsmukarov.cz. S ohledem na to, že prakticky všichni čerpáme dovolenou, počítejte až s 3týdenními lhůtami pro odpovědi.

      Školní telefon bude během letních prázdnin v provozu pouze ve dnech 3.-21.7. a 28.8-1.9., vždy od 10:00 do 15:00 hod. Zmeškané hovory nebudou navolávány zpět.

      Nevyzvednutá vysvědčení si bude možné vyzvednout po předchozí domluvě od 21.08.2023

       

      Přejeme Vám hezké prázdniny!

       

      Vedení školy

    • Aplikace EDUPAGE: Kontrola ztrát a nálezů
     • Aplikace EDUPAGE: Kontrola ztrát a nálezů

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      prosíme o kontrolu Ztrát a nálezů v aplikaci EduPage. Věci, které nebudou vyzvednuty do 30.6.2023 poputují na charitativní účely.

      Děkujeme.

      Vedení školy

    • Přihláška na adaptační kurz pro 6. ročník
     • Přihláška na adaptační kurz pro 6. ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků 6. ročníku,

      pro žáky 6. ročníku opět pořádáme adaptační kurz, abychom podpořili nastartování zdravých vztahů v nově vzniklých třídních kolektivech. Každá třída bude mít svůj vlastní program a lektora/y a bude s ní třídní učitelka/učitel, bude-li to možné.

      Pro 6. ročník je adaptační kurz obdobou sportovních kurzů, které probíhají v jiných ročnících. V průběhu školního roku není pro 6. ročník aktuálně plánována jiná vícedenní výjezdová akce.

       

      Termín: 06. 09. - 08. 09. 2023  (středa až pátek, 3 dny/2 noci) 

      Doprava: BUS od školy

      Cena:  za 3 dny/2 noci kurzu –  3 650,- Kč  

      Doprava: BUS od školy

      Místo konání:  rekreační areál GARNATAURUS, Kounice 30, 285 23 Vlastějovice.

      Více informací naleznete na www.garnataurus.cz

       

      CENA ZAHRNUJE :  

      • dopravu autobusem na místo a zpět, 
      • ubytování ve vytápěných srubech až pro 8 osob,
      • 5x denně strava, 
      • v den odjezdu snídaně, svačina a oběd (na pátek 8.9. není nutné objednávat oběd)
      • pitný režim, 
      • adaptační program od certifikovaného poskytovatele primární prevence DO SVĚTA,
      • základní pojištění úrazu.

      CENA NEZAHRNUJE: osobní útraty žáků  

       

      Sraz: 06.09.2023 v 8:10 u školy

      Návrat: 08.09.2023 okolo 13:00 ke škole 

       

      Pokyny k platbě záloh

      • Číslo účtu: 2701980426/2010
      • Specifický symbol: 666
      • Variabilní symbol: čtyřmístný VS žáka (poslední čtyřčíslí VS do šk. jídelny) 
      • Pozor, VS a SS jsou klíčové pro správné připsání platby.

      Nejpozději do 25. 07. 2023: 2 000,- Kč

      Nejpozději do 04. 09. 2023: 1 650,- Kč

      Obě zálohy můžete uhradit jednou platbou do 25. 07. 2023: 3 650,- Kč Záloha je nevratná - přihlášení je závazné. V případě závažných zdravotních problémů bude vrácení zálohy posuzováno individuálně. 

      Více informací o kurzu naleznete v přihlášce na odkazu níže.

      Příhlášku vyplňte do 25.07.2023.

      Adaptační kurz je pro nově vzniklé kolektivy velmi důležitý, neboť efektivně napomáhá podpoře zdravých vztahů ve skupině a zrychluje proces adaptace na novou skupinu až o půl roku, což pozitivně ovlivňuje také efektivitu učení.

      Pokud byste si nemohli z ekonomických důvodů adaptační kurz dovolit, můžete využít dávku mimořádné okamžité pomoci nebo požádat ředitele školy o snížení či prominutí ceny (e-mail: kamila.volikova@zsmukarov.cz, žádost je nutné řádně odůvodnit, do předmětu uveďte: Žádost o snížení/prominutí ceny adaptačního kurzu).

       

      Těšíme se na nová dobrodružství a skvělé zážitky

      Vedení školy

    • Změna organizace výuky, provozu školní družiny a školní jídelny na konci šk. roku
     • Změna organizace výuky, provozu školní družiny a školní jídelny na konci šk. roku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

        

      s ohledem na konec školního roku bude výuka organizována následovně: 

      • ve dnech 26. - 29.06.2022 probíhá program s třídními učiteli a výuka končí poslední hodinou před obědovou přestávkou (vyučování po obědové pauze odpadá)  

      • 30.06. vydávání vysvědčení 

       • výuka končí po 1. výukové hodině, resp. po vydání vysvědčení 

       • ranní školní družina bude zajištěna 

       • provoz školní jídelny a odpolední školní družiny je přerušen 

      • v době letních prázdnin (01.07. - 03.09.) je provoz školní družiny a školní jídelny přerušen 

      • Školní rok 2023/2024 začíná 04.09.2023 

       • zápis do školní družiny a přihlášky do školní jídelny budou probíhat výhradně elektronicky ve dnech 29.8. - 03.09.2023 (pořadí podání přihlášek nehraje roli při jejich posuzování) a pokyny budou uveřejněny samostatně na konci prázdnin 

       • 1. ročník + přípravný ročník 

        • pokyny k slavnostnímu zahájení povinné školní docházky budou uveřejněny na konci prázdnin 

        • pokyny pro výbavu žáků budoucího 1. ročníku a přípravné třídy budou uveřejněny samostatně do konce šk. roku (obecně doporučujeme výbavu pořizovat až ke konci prázdnin, kdy probíhá mnoho výhodných akcí, část výbavy dostanou žáci od školy – vše bude upřesněno) 

       • pokyny pro výbavu žáků vyšších ročníků nebudou zveřejňovány, neboť jsou obdobné tomu, co již žáci znají. Speciální pomůcky (kružítka, úhloměry atd.) upřesní na začátku šk. roku třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. 

       • 04.09. bude výuka končit po 1. výukové hodině, resp. po proběhnutí všech potřebných úkonů; provoz školní družiny a školní jídelny je tento den přerušen 

       • 05.09. proběhne den s třídním učitelem v době do obědové přestávky dle nového rozvrhu, který bude žákům a zákonným zástupcům oznámen 04.09. 

      Mgr. Kamila Volíková, ředitelka školy 

       

    • Změna organizace výuky ve středu 21.6. v 9.ročníku
     • Změna organizace výuky ve středu 21.6. v 9.ročníku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom vás informovali, že v souvislosti s rozlučkovou slavností s žáky 9.ročníků, dochází ve středu 21.6. ke změně konce vyučování v 9. třídách. Konec výuky po 5. vyučovací hodině. 

      Veškeré změny jsou také zaznamenány v informačním systému EDUPAGE.

      Děkujeme za pochopení.

    • Sportovní dny - změna organizace výuky
     • Sportovní dny - změna organizace výuky

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom vás informovali, že v týdnu od 19.6. do 23.6. jsme pro naše žáky připravili sportovní dny dle rozpisu níže.

      • 19.6. - Sportovní den pro 1. třídy (konec výuky v 11:50)
      • 20.6. - Sportovní den pro 2. a 3. třídy (konec výuky v 11:50)
      • 21.6. - Sportovní den pro 4. a 5. třídy (konec výuky v 11:50)
      • 22.6. - Sportovní den pro 6. a 7. třídy (konec výuky ve 13:40)
      • 23.6. - Sportovní den pro 8. třídy (1. - 4. vyučovací hodina, dále pokračuje vyučování dle rozvrhu - nedochází ke změně konce vyučování)

      V této souvislosti dojde ke změně organizace výuky - uvedeno v závorkách. Veškeré změny jsou také zaznamenány v informačním systému EDUPAGE.

      Těšíme se na společné zážitky. 

    • Uzavření vjezdu do areálu školy: 05.06. 13:00 - 15:00
     • Uzavření vjezdu do areálu školy: 05.06. 13:00 - 15:00

     • Vážení zákonní zástupci, milí rodiče,

      dovolujeme si vás upozornit, že dnes (v pondělí 05.06.) od 13:00 do 15:00 bude areál školy uzavřený (z důvodu konání Sportovního dne ve školní družině). Nebude tedy možné do areálu vjet, zaparkujte tedy vaše vozidla na vyhrazená parkovací místa mimo areál školy.

      Děkujeme za pochopení.

      Vedení školy

    • Otevření přípravné třídy + zrušení dělení 2. tříd
     • Otevření přípravné třídy + zrušení dělení 2. tříd

     • Základní škola Mukařov ve školním roce 2023/2024 otevře:

      • přípravnou třídu (10 - 15 žáků),
      • 3 první třídy v Mukařově,
      • 1 první třídu v Babicích (max.11 žáků) - sloučení první a třetí třídy.

      Plánované dělení současných 2.tříd bylo zrušeno v důsledku sloučení první a třetí třídy v Babicích.

       

      Vedení školy

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení