• Doporučená výbava prvňáčků
     • Doporučená výbava prvňáčků

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom vás seznámili se seznamem pomůcek pro prvňáčky. Seznam je rozdělen na dvě části, abyste věděli, co bude dětem pořizovat škola a co tedy nemusíte shánět Vy.

      A) Pomůcky, které pořídí škola

      • grafitové tužky
      • pastelky
      • gumovací pryž
      • ořezávátko se zásobníkem
      • mazací tabulka
      • popisovače na mazací tabulku
      • fixy
      • malé pravítko
      • nůžky zakulacené
      • sešity (20 a 16 mm linka)
      • sešity s pomocnými linkami
      • úkolníček
      • sada školních písmen a číslic
      • ubrus
      • podložka na modelování
      • permanentní fix černý
      • vodovky
      • kelímek na vodu
      • štětce – sada
      • hadřík
      • voskovky
      • plastelína
      • tekuté lepidlo
      • tuhé lepidlo
      • lepicí páska
      • barevné papíry měkké – sada

      ----------------------------------------------------

      • tempery – sada – pro třídu 0,5 l
      • černá tuš – do dvojice
      • přírodní provázek – 5 balíčků
      • špejle  10 balíčků/třída
      • krepové papíry  sada/třída
      • čtvrtky A4, A3

      B) Doporučená výbava, kterou si pořizuje žák (rodina)

      Všichni

      • aktovka
      • penál
      • přezůvky v látkovém sáčku
      • cvičební úbor v textilním sáčku nebo tašce – tričko, trenýrky/šortky, tepláková souprava, sálová obuv (tenisky, cvičky apod.) + tenisky na hřiště
      • kapsář k zavěšení na lavici (pouze Mukařov; např. takovýto)
      • papírové kapesníky v krabici
      • obaly na učebnice a sešity
      • blok náčrtníku A4
      • rychlovazač A4 s kovovými kroužky (hřbet 20 mm) + 20 ks zakládacích obalů "U" A4 (eurofolií)
      • krabička + látkový ubrousek na svačinu + láhev na pití
      • zástěra nebo košile na převlečení

      Jen v Mukařově

      • tenisový míček a švihadlo
      • kufřík na VV (klasický, krabice se nevejdou)

      Až po dohodě s třídní učitelkou

      • desky na písmenka a číslice
      • pero
    • Prázdninový provoz školy
     • Prázdninový provoz školy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v průběhu prázdnin bude škola pro žáky i rodičovskou veřejnost uzavřena. Ve škole bude probíhat pouze údržba, rekonstrukce, malování, stěhování apod.

      Pokud nás budete potřebovat kontaktovat, můžete na e-mailu skola@zsmukarov.cz. S ohledem na to, že prakticky všichni čerpáme dovolenou, počítejte až s 3týdenními lhůtami pro odpovědi.

      Školní telefon bude během letních prázdnin v provozu pouze ve dnech 3.-21.7. a 28.8-1.9., vždy od 10:00 do 15:00 hod. Zmeškané hovory nebudou navolávány zpět.

      Nevyzvednutá vysvědčení si bude možné vyzvednout po předchozí domluvě od 21.08.2023

       

      Přejeme Vám hezké prázdniny!

       

      Vedení školy

    • Aplikace EDUPAGE: Kontrola ztrát a nálezů
     • Aplikace EDUPAGE: Kontrola ztrát a nálezů

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      prosíme o kontrolu Ztrát a nálezů v aplikaci EduPage. Věci, které nebudou vyzvednuty do 30.6.2023 poputují na charitativní účely.

      Děkujeme.

      Vedení školy

    • Přihláška na adaptační kurz pro 6. ročník
     • Přihláška na adaptační kurz pro 6. ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků 6. ročníku,

      pro žáky 6. ročníku opět pořádáme adaptační kurz, abychom podpořili nastartování zdravých vztahů v nově vzniklých třídních kolektivech. Každá třída bude mít svůj vlastní program a lektora/y a bude s ní třídní učitelka/učitel, bude-li to možné.

      Pro 6. ročník je adaptační kurz obdobou sportovních kurzů, které probíhají v jiných ročnících. V průběhu školního roku není pro 6. ročník aktuálně plánována jiná vícedenní výjezdová akce.

       

      Termín: 06. 09. - 08. 09. 2023  (středa až pátek, 3 dny/2 noci) 

      Doprava: BUS od školy

      Cena:  za 3 dny/2 noci kurzu –  3 650,- Kč  

      Doprava: BUS od školy

      Místo konání:  rekreační areál GARNATAURUS, Kounice 30, 285 23 Vlastějovice.

      Více informací naleznete na www.garnataurus.cz

       

      CENA ZAHRNUJE :  

      • dopravu autobusem na místo a zpět, 
      • ubytování ve vytápěných srubech až pro 8 osob,
      • 5x denně strava, 
      • v den odjezdu snídaně, svačina a oběd (na pátek 8.9. není nutné objednávat oběd)
      • pitný režim, 
      • adaptační program od certifikovaného poskytovatele primární prevence DO SVĚTA,
      • základní pojištění úrazu.

      CENA NEZAHRNUJE: osobní útraty žáků  

       

      Sraz: 06.09.2023 v 8:10 u školy

      Návrat: 08.09.2023 okolo 13:00 ke škole 

       

      Pokyny k platbě záloh

      • Číslo účtu: 2701980426/2010
      • Specifický symbol: 666
      • Variabilní symbol: čtyřmístný VS žáka (poslední čtyřčíslí VS do šk. jídelny) 
      • Pozor, VS a SS jsou klíčové pro správné připsání platby.

      Nejpozději do 25. 07. 2023: 2 000,- Kč

      Nejpozději do 04. 09. 2023: 1 650,- Kč

      Obě zálohy můžete uhradit jednou platbou do 25. 07. 2023: 3 650,- Kč Záloha je nevratná - přihlášení je závazné. V případě závažných zdravotních problémů bude vrácení zálohy posuzováno individuálně. 

      Více informací o kurzu naleznete v přihlášce na odkazu níže.

      Příhlášku vyplňte do 25.07.2023.

      Adaptační kurz je pro nově vzniklé kolektivy velmi důležitý, neboť efektivně napomáhá podpoře zdravých vztahů ve skupině a zrychluje proces adaptace na novou skupinu až o půl roku, což pozitivně ovlivňuje také efektivitu učení.

      Pokud byste si nemohli z ekonomických důvodů adaptační kurz dovolit, můžete využít dávku mimořádné okamžité pomoci nebo požádat ředitele školy o snížení či prominutí ceny (e-mail: kamila.volikova@zsmukarov.cz, žádost je nutné řádně odůvodnit, do předmětu uveďte: Žádost o snížení/prominutí ceny adaptačního kurzu).

       

      Těšíme se na nová dobrodružství a skvělé zážitky

      Vedení školy

    • Změna organizace výuky, provozu školní družiny a školní jídelny na konci šk. roku
     • Změna organizace výuky, provozu školní družiny a školní jídelny na konci šk. roku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

        

      s ohledem na konec školního roku bude výuka organizována následovně: 

      • ve dnech 26. - 29.06.2022 probíhá program s třídními učiteli a výuka končí poslední hodinou před obědovou přestávkou (vyučování po obědové pauze odpadá)  

      • 30.06. vydávání vysvědčení 

       • výuka končí po 1. výukové hodině, resp. po vydání vysvědčení 

       • ranní školní družina bude zajištěna 

       • provoz školní jídelny a odpolední školní družiny je přerušen 

      • v době letních prázdnin (01.07. - 03.09.) je provoz školní družiny a školní jídelny přerušen 

      • Školní rok 2023/2024 začíná 04.09.2023 

       • zápis do školní družiny a přihlášky do školní jídelny budou probíhat výhradně elektronicky ve dnech 29.8. - 03.09.2023 (pořadí podání přihlášek nehraje roli při jejich posuzování) a pokyny budou uveřejněny samostatně na konci prázdnin 

       • 1. ročník + přípravný ročník 

        • pokyny k slavnostnímu zahájení povinné školní docházky budou uveřejněny na konci prázdnin 

        • pokyny pro výbavu žáků budoucího 1. ročníku a přípravné třídy budou uveřejněny samostatně do konce šk. roku (obecně doporučujeme výbavu pořizovat až ke konci prázdnin, kdy probíhá mnoho výhodných akcí, část výbavy dostanou žáci od školy – vše bude upřesněno) 

       • pokyny pro výbavu žáků vyšších ročníků nebudou zveřejňovány, neboť jsou obdobné tomu, co již žáci znají. Speciální pomůcky (kružítka, úhloměry atd.) upřesní na začátku šk. roku třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. 

       • 04.09. bude výuka končit po 1. výukové hodině, resp. po proběhnutí všech potřebných úkonů; provoz školní družiny a školní jídelny je tento den přerušen 

       • 05.09. proběhne den s třídním učitelem v době do obědové přestávky dle nového rozvrhu, který bude žákům a zákonným zástupcům oznámen 04.09. 

      Mgr. Kamila Volíková, ředitelka školy 

       

    • Změna organizace výuky ve středu 21.6. v 9.ročníku
     • Změna organizace výuky ve středu 21.6. v 9.ročníku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom vás informovali, že v souvislosti s rozlučkovou slavností s žáky 9.ročníků, dochází ve středu 21.6. ke změně konce vyučování v 9. třídách. Konec výuky po 5. vyučovací hodině. 

      Veškeré změny jsou také zaznamenány v informačním systému EDUPAGE.

      Děkujeme za pochopení.

    • Sportovní dny - změna organizace výuky
     • Sportovní dny - změna organizace výuky

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom vás informovali, že v týdnu od 19.6. do 23.6. jsme pro naše žáky připravili sportovní dny dle rozpisu níže.

      • 19.6. - Sportovní den pro 1. třídy (konec výuky v 11:50)
      • 20.6. - Sportovní den pro 2. a 3. třídy (konec výuky v 11:50)
      • 21.6. - Sportovní den pro 4. a 5. třídy (konec výuky v 11:50)
      • 22.6. - Sportovní den pro 6. a 7. třídy (konec výuky ve 13:40)
      • 23.6. - Sportovní den pro 8. třídy (1. - 4. vyučovací hodina, dále pokračuje vyučování dle rozvrhu - nedochází ke změně konce vyučování)

      V této souvislosti dojde ke změně organizace výuky - uvedeno v závorkách. Veškeré změny jsou také zaznamenány v informačním systému EDUPAGE.

      Těšíme se na společné zážitky. 

    • Uzavření vjezdu do areálu školy: 05.06. 13:00 - 15:00
     • Uzavření vjezdu do areálu školy: 05.06. 13:00 - 15:00

     • Vážení zákonní zástupci, milí rodiče,

      dovolujeme si vás upozornit, že dnes (v pondělí 05.06.) od 13:00 do 15:00 bude areál školy uzavřený (z důvodu konání Sportovního dne ve školní družině). Nebude tedy možné do areálu vjet, zaparkujte tedy vaše vozidla na vyhrazená parkovací místa mimo areál školy.

      Děkujeme za pochopení.

      Vedení školy

    • Otevření přípravné třídy + zrušení dělení 2. tříd
     • Otevření přípravné třídy + zrušení dělení 2. tříd

     • Základní škola Mukařov ve školním roce 2023/2024 otevře:

      • přípravnou třídu (10 - 15 žáků),
      • 3 první třídy v Mukařově,
      • 1 první třídu v Babicích (max.11 žáků) - sloučení první a třetí třídy.

      Plánované dělení současných 2.tříd bylo zrušeno v důsledku sloučení první a třetí třídy v Babicích.

       

      Vedení školy

    • Pokyny k cyklistickému kurzu
     • Pokyny k cyklistickému kurzu

     • Termín konání: 

      • 05.06. - 09.06.2023 (schůzka ohledně cyklistického kurzu proběhne 1.6.2023 od 16:00 v učebně B105 - Nová budova ZŠ Mukařov - učebna 8.B)

      Místo pobytu

      • Kemp Lávka Chocerady - Areál Chocerady (spaní ve vlastních stanech minimálně po dvou - chlapci a dívky vždy zvlášť)

      Sraz:

      •  5.6.2023 v 8:15 před novou budovou (Následovat bude výběr potřebných dokumentůPředpokládaný odjezd v cca 9:00, stany a vybavení poveze dodávka.)

      Návrat: 

      • 9.6.2023 v 16:00 (počítejte s tím, že čas je orientační, v případě většího prodlení Vám přijde SMS)

      Při odjezdu žák/zákonný zástupce odevzdá: 

      • kopii průkazu zdravotní pojišťovny 
      • potvrzení o bezinfekčnosti (!!! ze dne odjezdu !!!) Bezinfekcnost_cyklo.doc
      • potvrzení o technické způsobilosti kola PROHLASENI_o_zpusobilosti_kola.docx
      • léky, které dítě pravidelně užívá (v takovém případě uveďte jejich přehled, dávkování a způsob užívání, zda může mít dítě léky u sebe) 

      Orientační seznam věcí (přihlédněte k předpovědi počasí) :

      • Cyklistická výbava + výbava pro přespání
      • horské/trekové kolo
      • cyklistickou helmu
      • batůžek vhodný na kolo
      • stan (do dvojice, příp. pro více)
      • karimatku
      • spacák
      • baterku
      • cyklolahev 
      • sluneční cyklistické brýle 
      • cyklistické rukavice (nepovinné)
      • mobil s mapovou aplikací (doporučeno) + nabíječka
      • Výbava na vodu:
      • Správné boty na vodu – ideální jsou boty s plnou špičkou (staré tenisky, neoprenky...), nevhodné jsou sandále, žabky, pantofle, crocsy. 
      • oblečení na vodu do teplého počasí – plavky, kraťasy/sukně/šaty, triko, kšiltovka/klobouk,
      • oblečení na vodu do chladného počasí – tříčtvrteční kalhoty, nebo funkční dlouhé podvlíkačky a kraťasy, tričko, mikinu. Za velmi chladného počasí je nejlepší termoprádlo,
      • pláštěnku nebo nepromokavou bundu,

       

      • Oblečení na pobyt:
       • nepromokavou bundu nebo pláštěnku
       • mikinu
       • větrovku
       • 2x pohodlné uzavřené boty
       • dlouhé kalhoty
       • kraťasy
       • ponožky
       • spodní prádlo
       • tričko s dlouhým rukávem
       • trička s krátkým rukávem
       • teplé ponožky
       • oblečení na spaní
       • plavky
       • sáček na špinavé prádlo

      Množství oblečení volte s ohledem na zvýšenou spotřebu během sportovních aktivit a celodenního programu.

      Hygienické potřeby: 

      • ručník
      • mýdlo, šampón
      • kapesníky
      • zubní pasta a kartáček na zuby
      • opalovací krém
      • repelent (doporučeno)

      Další potřeby:

      • časopis nebo knížku
      • psací potřeby

      Na cestu:

      • oblečení dle počasí
      • malý batůžek se svačinou a pitím

      Obecně platí, že na cyklistickém kurzu se může oblečení ušpinit nebo zničit. Volte proto takové oblečení, jehož případné ztráty nebudete litovat a ani děti se jím nebudou cítit omezeny při svém nasazení v aktivitách. Nedávejte s sebou dětem cenné věci (velké kapesné, notebook, tablet apod.). 

       

      Orientační program:

      1.DEN – 8:15 h sraz u ZŠ Mukařov, v 9:00h přesun do Chocerad, kde děti začínají obědem. Děti si vybalí stany a ubytují se, prohlídka okolí, večeře

      2. DEN – celodenní cyklovýlet

      3.DEN celodenní výlet na vodě – trasa: Sázava – kemp Chocerady

      4.DEN – odpočinkový den – hry, procházka po okolí

      5.DEN – po snídani přesun ke škole

       

       

       

    • Uzavření vjezdu do areálu školy: 30.5. 7:30 - 14:00
     • Uzavření vjezdu do areálu školy: 30.5. 7:30 - 14:00

     • Vážení zákonní zástupci, milí rodiče,

      dovolujeme si vás upozornit, že zítra (v úterý 30.05.) od 7:30 - 14:00 bude areál školy uzavřený (Mobilní laboratoř Biologického centra Akademie věd ČR). Nebude tedy možné do areálu vjet, zaparkujte vaše vozidla na vyhrazená parkovací místa mimo areál školy.

      Děkujeme za pochopení.

      Vedení školy

    • Mezinárodní den dětí - změna organizace výuky 01.06.2023
     • Mezinárodní den dětí - změna organizace výuky 01.06.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      na Mezinárodní den dětí 01.06.2023 dojde ke změně organizace výuky, a to tak, že 1. stupeň končí v 11:50 a 2. stupeň ve 12:45. Výuka bude pojata jako třídnický den s třídním učitelem.

      Pokud si třída s třídním učitelem připravili delší (celodenní) program, bude probíhat podle plánu a pokynů zveřejněných třídním učitelem. Pro tento případ doporučujeme odhlásit obědy.

      Vedení školy

    • VÝSLEDEK ZÁPISU
     • VÝSLEDEK ZÁPISU

     • Vážení zákonní zástupci žadatelů o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ Mukařov,

       

      na základě splnění zákonného kritéria (spádovost školy, tj. školský obvod Mukařov, Mukařov - Srbín, Žernovka a Babice) a pomocných kritérií (tj. sourozenec bude ve šk. roce 2023/ 2024 žákem ZŠ Mukařov), byli přijati uchazeči s těmito registračními čísly žádostí (řazeno vždy chronologicky):

       

      • 1324169, 1847165, 1897956, 2213764, 2357243, 2358816, 2485269, 2489731, 2625613, 2683347, 2814493, 3132267, 3582199, 3745671, 3854356, 4263785, 4522785, 4627125, 4633551, 4681228, 4731315, 4768764, 4769519, 4869298, 4985578, 5131377, 5335216, 5383427, 5633842, 5698281, 5871237, 6289543, 6538928, 6723434, 6918163, 7156294, 7165793, 7174849, 7485324, 7948165, 8471636, 8547614, 8658471, 8695147, 8726561, 9232418, 9236948, 9251638, 9282476, 9339255, 9438721, 9442935, 9578234, 9653174, 9727154, 9743691, 9743731, 9749624, 9976536.

       

      Přijatí uchazeči v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona nebudou vyrozuměni písemně. Rozhodnutí naleznete na tomto odkazu: Rozhodnuti_o_prijeti_do_prvniho_rocniku_2023-2024.pdf

       

      Děkujeme za Vaši trpělivost a těšíme se na budoucí prvňáčky.

       

      Mgr. Kamila Volíková, ředitelka

    • Školní asistent
     • Školní asistent

     • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace, přijme školního asistenta na plný úvazek (1,0).

       

      POŽADUJEME

      • zkušenosti s prací v administrativě
      • kladný vztah k dětem, trpělivost, schopnost naslouchat
      • dobrou znalost českého jazyka (slovem i písmem)
      • trestní bezúhonnost
      • absolvent/ka SŠ, VOŠ v oboru s pedagogickým vzděláním
      • absolvent/ka SŠ, VOŠ v oboru s nepedagogickým zaměřením, který/á si doplní vzdělání v kurzu studium pedagogiky nebo v kurzu studium pro asistenty pedagoga

       

      VÍTÁME

      • zkušenosti s prací ve školství
      • zkušenosti s prací s dětmi, jednotlivci i kolektivem
      • schopnost multitaskingu 😊

       

      NABÍZÍME

      • zázemí stabilní instituce
      • práci na 1,0 úvazek
      • výplatní termín k 20. dni v měsíci
      • nástup k 01.09.2023

       

      V případě zájmu zašlete Váš životopis na e-mailovou adresu: kamila.volikova@zsmukarov.cz

    • Ukrajinský asistent pedagoga
     • Ukrajinský asistent pedagoga

     • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace, přijme ukrajinského asistenta pedagoga na plný úvazek (1,0).

       

      POŽADUJEME

      • kladný vztah k dětem, trpělivost, schopnost naslouchat
      • trestní bezúhonnost
      • znalost českého jazyka stačí na základní úrovni umožňující základní komunikaci s učitelem, znalost ukrajinského jazyka na úrovni rodilého mluvčího

       

      VÍTÁME

      • zkušenosti s prací s dětmi a kolektivem
      • pedagogické zkušenosti

       

      NABÍZÍME

      • zázemí stabilní instituce
      • práci na 1,0 úvazek převážně v dopoledních hodinách
      • výplatní termín k 20. dni v měsíci
      • pracovní smlouva na dobu určitou
      • nástup ihned, nejpozději od 01.09.2023

       

      V případě zájmu zašlete Váš životopis na e-mailovou adresu: kamila.volikova@zsmukarov.cz

    • Učitel*ka všeobecně vzdělávacích předmětů - 2. stupeň (AJ, ČJ, ZSV, TV, F a další)
     • Učitel*ka všeobecně vzdělávacích předmětů - 2. stupeň (AJ, ČJ, ZSV, TV, F a další)

     • Rádi pracujete se staršími žáky, záleží Vám na dobrém klimatu třídy a zároveň chcete pomoci každému dítěti rozvinout klíčové kompetence? Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.

       

      POŽADUJEME 

      ● příslušné  pedagogické vzdělání (nebo jeho doplnění v přiměřené lhůtě formou "pedagogického minima")

      ● preferovaná aprobace / zaměření jiného studia: AJ, ČJ, ZSV, TV, ale i chuť a otevřenost učit něco jiného/dalšího

      ● zájem o práci na klimatu třídního kolektivu (třídnické hodiny apod.) 

      ● aktivizující přístup k výuce (během hodiny více pracují žáci než učitel)

      ● dovednosti pro využívání online výukových nástrojů (nejen pro distanční, ale i prezenční výuku)

      ● práci s chybou jako zdrojem učebního pokroku

      ● otevřenou komunikaci s rodiči, kolegy i vedením školy

      ● připravenost na spolupráci s asistentem pedagoga 

       

      VÍTÁME

      ● zkušenosti s prvky Explicitní hodiny nebo otevřenost se v nich vzdělávat

      ● zkušenosti s žákovskými portfolii

      ● zkušenosti s badatelsky orientovanou a projektovou výukou

       

       NABÍZÍME

      ● zázemí stabilní instituce

      ● příjemný pracovní kolektiv

      ● výplatní termín k 20. dni v měsíci

      ● pracovní smlouva na dobu 1 roku s následným prodloužením

      ● nástup dohodou

      ● platové zařazení do 5. platového tarifu, 12. platové třídy a stupně podle let praxe

       

      V případě zájmu zašlete Váš životopis na e-mailovou adresu: daniel.bartak@zsmukarov.cz

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení