• Screeningové testování 8. a 15. 11. 2021
     • Screeningové testování 8. a 15. 11. 2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      s ohledem na růst počtu covid+ osob v našem regionu nás opět čeká screeningové testování. Čekají nás tedy obdobná pravidla jako na začátku školního roku. Všechna dosavadní opatření tím nejsou dotčena.

      • po příchodu do tříd si žáci v testovací dny nesundávají roušky až do oznámení výsledku testování
      • ve dnech 8. a 15. 11. 2021 vždy 1. výukovou hodinu proběhne screeningové samotestování na covid-19 rychlým antigenním testem (lze nahradit dokumentem prokazujícím negativní test z odběrového místa: AG- do 24 h, PCR- do 72 h, či potvrzením o prodělané nemoci covid-19 do 180 dnů od PCR+, nebo alespoň 14 dny od ukončení očkování)
      • pokud se žák v daný den testování neúčastnil, dostaví se při svém prvním příchodu do školy po tomto termínu do kanceláře vedení školy, kde si provede náhradní samotest
      • žáci, kteří nepodstoupí sceeningové testování nebo se neprokáží příslušným dokumentem, jsou povinni mít nasazenou roušku i během výuky a ve školní družině, nesmí zpívat, musí se převlékat na TV alespoň 1,5 m od ostatních spolužáků, nesmí cvičit v uzavřených prostorách, nesmí používat sprchy, při konzumaci potravin musí sedět v lavici nebo se stravovat na odděleném místě školní jídelny vždy alespoň 1,5 m od ostatních
      • žákům, kteří nepodstoupí screeningové testování, neprokáží se příslušnými dokumenty a odmítnou nosit roušku, nebude umožněna přítomnost ve výuce a jejich absenci bude povinen omluvit zákonný zástupce (pro tuto situaci nevzniká nárok na distanční vzdělávání)
      • žák s pozitivním výsledkem testu bude umístěn do izolace do převzetí zákonným zástupcem či jeho písemným (e-mail/SMS) souhlasem se samostatným odchodem žáka ze školy

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

       

    • Halloweenský den ve škole
     • Halloweenský den ve škole

     • Protože Halloween, tedy All Hallows' Eve (Předvečer Všech svatých) byl již v neděli 31.10., vynahradili jsme si ho dnes v rámci aktivity žákovského parlamentu "Den naruby". Žáci se učili v kostýmech, a pokud projevili zájem, měli možnost vyzkoušet si roli učitelů. A takto se vyzdobily paní učitelky ze 3. patra.

    • Návrat všech tříd do prezenční výuky od 1. 11. 2021
     • Návrat všech tříd do prezenční výuky od 1. 11. 2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      vzhledem ke změně algoritmu pro karanténu, po konzultaci s KHS Vám s radostí oznamuji, že všem karantenizovaným žákům, kteří absolvují v předepsaném termínu (5. - 7. den od posledního kontaktu s pozitivní osobou) PCR test s negativním výsledkem, je k okamžiku obdržení negativního výsledku testu karanténa ukončena. Pro většinu žáků tak mohou být "zachráněny" podzimní prázdniny.

      Jiné podmínky platí pro izolované (covid+ / nemocné) a jejich rodinné příslušníky.

      V případě pochybností se obraťte na pracovníka KHS, který Vás o karanténě informoval.

      Pro výuku to pak znamená, že od 1. 11. 2021 se všechny třídy vrací k prezenční výuce, pokud nedojde k odhalení nových pozitivních případů.

      5.C se vrací k prezenční výuce již zítra, tj. 26.10.2021.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třídy 3.D, 2.D, 6.C přechází od 25.10.2021 na distanční vzdělávání
     • Třídy 3.D, 2.D, 6.C přechází od 25.10.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože v pondělí 25.10.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze tříd 3.D, 2.D, 6.C, kontaktovali jsme Vás, abyste pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů. Děkujeme, že více než polovina z Vás z každé třídy této naší žádosti vyhověla.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze tříd 3.D, 2.D, 6.C s účinností od 25.10.2021 do distančního vzdělávání, protože pro nepřítomnost více než poloviny žáků z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat podle nových pravidel snad jen do úterý 26.10.2021 (včetně). Vzhledem k novým pravidlům však vyčkejme na rozhodnutí, které obdržíte od krajské hygienické stanice. V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datumu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání budou žáky a zákonné zástupce informovat třídní učitelé.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídními učiteli.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • 9.C přechází od 25.10.2021 na distanční vzdělávání
     • 9.C přechází od 25.10.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 9.C s účinností od 25.10.2021 do distančního vzdělávání, protože pro nepřítomnost více než poloviny žáků z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat do 4.11.2021 (včetně) podle rozhodnutí, které jste obdrželi od krajské hygienické stanice. V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datumu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání budou žáky a zákonné zástupce informovat třídní učitelé.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídními učiteli.

      !!! POZOR !!! Žáci ostatních tříd 9. ročníků do distančního vzdělávání nepřechází, neboť je karantenizována méně než polovina z nich. Absence těchto žáků se bude omlouvat jako při nemoci a ve stejném režimu si i doplňují učivo probrané ve škole.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třídy 3.A, 3.B, 5.B, 7.B, 7.D, 8.C přechází na distanční výuku
     • Třídy 3.A, 3.B, 5.B, 7.B, 7.D, 8.C přechází na distanční výuku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze tříd 3.A, 3.B, 5.B, 7.B, 7.D, 8.C s účinností od 21.10.2021 do distančního vzdělávání, protože pro nepřítomnost více než poloviny žáků z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat do 1. nebo 2.11.2021 (včetně) podle rozhodnutí, které obdržíte od krajské hygienické stanice. V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datumu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání budou žáky a zákonné zástupce informovat třídní učitelé.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídními učiteli.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • AKTUALIZACE: Třída 5.C přechází od 13.10.2021 do distanční výuky (prodloužené do 25.10.)
     • AKTUALIZACE: Třída 5.C přechází od 13.10.2021 do distanční výuky (prodloužené do 25.10.)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází třída 5.C s účinností od 13.10.2021 do distančního vzdělávání, protože pro nepřítomnost více než poloviny žáků z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat do 25.10.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datumu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání bude žáky a zákonné zástupce informovat třídní učitelka Mgr. Petra Kajtman.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • ISIC karty
     • ISIC karty

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      jako v předchozích letech i letos Vám nabízíme možnost objednat pro své děti průkaz ISIC.

      Více informací naleznete v přiloženém PDF - ISIC_nasi_ZS_2021_Jak_na_to_Mukarov.pdf.

      Žádosti o vystavení průkazu budou v následujícím týdnu k dipozici v tištěné podobě (zašle nám přímo ISIC), pokud ale nechcete čekat a preferujete elektronickou varintu, můžete vyplnit zde - Zadost_ISIC_ZS_2021.pdf - a poslat rovnou i s průkazovou fotografií ve formátu JPG paní Kociánové na alena.kocianova@zsmukarov.cz.

    • Obnova činnosti žákovského parlamentu
     • Obnova činnosti žákovského parlamentu

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      po pauze vynucené pandemií covid-19 obnovujeme činnost žákovského parlamentu. Navázali jsme spolupráci s organizací CEDU, která poskytuje našim koordinátorkám - paní učitelce Kroupové a Sádecké - metodickou podporu a konzultace.

      V pátek 8. 10. 2021 tak před volbami do Parlamentu ČR proběhnou ráno v kmenových učebnách také volby do Žákovského parlamentu naší školy - kandidovat mohou žáci dané třídy, kteří se přihlásí do 6. 10. 2021 (informace obdrželi již v pondělí na třídnické hodině). Za každou třídu mohou být nejvýše 2 zástupci (v případě menšího počtu mohou být doplněni kandidáti z jiných tříd).

      V pondělí 11. 10. 2021 proběhne před třídnickými hodinami (0. hodina) setkání zvolených zástupců. Čas a místo ještě budou upřesněny.

      Co „parlamenťák“ dělá?

      • Může ovlivňovat rozvoj školy.
      • Všímá si toho, co se ve škole děje, své vlastní postřehy a nápady může přinášet jako témata na jednání parlamentu.
      • Ptá se spolužáků na jejich nápady a názory týkající se života ve škole a přináší je na společná jednání/setkání parlamentu.
      • Účastní se zasedání parlamentu, vyjednává s ostatními parlamenťáky, podílí se na uskutečňování dohodnutých akcí/projektů, zapojuje do nich své spolužáky (když s tím souhlasí).
       • Zasedání parlamentu jsu naplánovaná na pondělní 0. hodinu (před třídnickou hodinou). Parlamenťáci si ale mohou na své první schůzi domluvit jiný termín setkávání.
       • Setkání kmory 1. a 2. stupně budou probíhat střídavě + budou probíhat společná setkání obou komor (příklad: 1. týden - první stupeň, 2. týden - druhý stupeň, 3. týden oba stupně)
      • Informuje třídu o tom, co se řešilo na zasedání.
      • Podporuje spolupráci své třídy i jednotlivých žáků napříč celou školou.
      • Může za třídu jednat s ředitelem školy o věcech, které s ním třída potřebuje řešit.
    • Tenisová škola
     • Tenisová škola

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,


      rádi bychom Vás informovali o otevření tenisových kurzů pro děti přímo v areálu naší školy.

      Veškeré informace naleznete na stránkách www.tenismukarov.cz, kde najdete také jednoduchý způsob, jak přihlásit své děti do kurzů tenisu.

      Pokud máte zájem o tenisové lekce pro své děti, neváhejte s vyplněním dotazníku na uvedených stránkách, neboť počet míst je omezen a v případě naplnění kapacity o zařazení rozhoduje termín doručení dotazníku.

      Díky vzájemné spolupráci s družinou nabízí tenisová škola možnost vyzvedávání dětí v družině, čímž Vám rodičům odpadá starost s dopravou dětí na kroužek.

      Věříme, že po loňské distanční výuce a omezeném pohybu, je tato nabídka aktivního využití volnočasových aktivit pro Vás zajímavá.

    • 8. 10. - změna provozu školní jídelny
     • 8. 10. - změna provozu školní jídelny

     • Z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je v pátek 8. 10. 2021 omezen provoz školní jídelny. Vaří se pouze 1 jídlo – dalmatské čufty s rýží. Pokud si strávník objednal jinou variantu, přesto mu budou vydány čufty. Chcete-li oběd odhlásit, učiňte tak nejpozději do čtvrtka 7. 10. 2021.

      Nástup jednotlivých tříd do jídelny je rozvržen od 10.55 hodin do 12.30 hodin. Vyučování se nekrátí, žáci končí dle standardního rozvrhu.

    • Svačiny od 11. 10. - objednávky do 6. 10.
     • Svačiny od 11. 10. - objednávky do 6. 10.

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, kolegové,

      od 11. 10. 2021 spouštíme možnost pro žáky a zaměstnance školy odebrat svačinu přímo ve škole a mít zase o jednu domácí starost méně.

      Jak to bude fungovat?

      V systému strava.cz se nově objevila možnost objednat také svačinu. Termín objednávek pro říjen 2021 je stanoven do 6. 10. V dalším měsíci už se budou svačiny objednávat ve stejném termínu jako obědy, tj. 20. - 25. den předchozího měsíce. Pak již bude jen možnost svačinu odhlásit v obvyklé lhůtě do 14 h předchozího dne.

      Kolik to bude stát?

      Cena všech svačin je 20,- Kč (svačiny nejsou na rozdíl od oběda dotovány).

      Pokud budete odebírat svačiny celý měsíc, doporučujeme poslat mimořádnou platbu 300,- na účet školy pod desetimístným VS strávníka (dle stavu Vašeho účtu ve strava.cz).

      Pro další měsíce pak navyšte dosavadní platbu o 450,- Kč.

      Jak bude probíhat výdej?

      Výdej bude probíhat o velké přestávce ve školní jídelně stejně jako u obědů, tj. na čip. Pokud by se zjitily provozní komplikace, budeme hledat jiné řešení.

      Pevně věříme, že Vám bude chutnat!

       

    • Vyúčtování adaptačního kurzu
     • Vyúčtování adaptačního kurzu

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      předkládáme Vám vyúčtování adaptačního kurzu 6. ročníku.

       

      Celkové náklady

      Doprava*....................20 400,- Kč (64 žáků)

      Ubytování a strava*...57 684,- Kč (63 žáků - jeden žák 1. den odjel)

      Program......................65 208,- Kč (64 žáků)

      CELKEM...................143 292,- Kč

       

      Náklady na žáka

      Doprava*....................319,- Kč

      Ubytování a strava*...916,- Kč

      Program...................1 019,- Kč

      CELKEM..................2 254,- Kč

       

      Vyúčtování nákladů oproti záloze

      Záloha....................3 000,- Kč

      Náklady..................2 254,- Kč

      VRATKA....................746,- Kč

       

      Vratka bude v průběhu příštího týdne (4. - 10. 10. 2021) poukázána na účet, ze kterého byla provedena platba zálohy.

      *Cena za ubytování, stravu a dopravu je uvedena vč. DPH a nákladů na 6 pedagogických pracovníků školy.

    • Vyúčtování školní družiny 2020/2021
     • Vyúčtování školní družiny 2020/2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      předkládáme Vám vyúčtování školní družiny za uplynulý školní rok. Omlouváme se za prodlevu, ke které došlo. Vzhledem ke střídání několika režimů proticovidových opatření se nejednalo o zcela triviální úlohu. Snažili jsme se k celé situaci přistoupit také co nejspravedlivěji a transparentně.

      Abychom předešli možným nedorozuměním, shrnujeme loňská pravidla pro ŠD

      • žák se do ŠD přihlašuje přihláškou na celý šk. rok
      • žák se z ŠD odhlašuje písemným oznámením (odhláškou)
      • dlouhodobou absencí žáka nezaniká jeho přihlášení do ŠD
      • měsíční platba za ŠD byla 400,-/měsíc, tj. 4 000,-/šk. rok

      Jak je proveden výpočet vyúčtování?

      • výpisem z účtu jsme podle VS identifikovali platby za žáka (sloupec Uhrazeno)
      • šk. rok měl 43 týdnů, tedy poměrná platba za týden je 93,- Kč
      • týdny byly rozděleny do 3 typů (plný provoz, rotační provoz, uzavřená družina)
      • počet plných a rotačních týdnů se lišil pro 1.+2. ročník a 3.+4. ročník - srov. ZDE
      • do týdnů se započítává období, po které bylo dítě do ŠD přihlášeno
      • za plný provoz je účtována plná týdenní cena, za rotační provoz cena zkrácená na 1/2, za uzavřenou družinu jsou platby prominuty - tímto způsobem je vypočítán sloupec "Mělo být uhrazeno"
      • rozdílem mezi "Uhrazeno" a "Mělo být uhrazeno" je vypočten přeplatek (+), nebo nedoplatek (-), který je zaokrouhlen na desítky nahoru (z důvodu snížení chybovosti při zadávání plateb)

      Jak postupovat dál?

      Co bude následovat?

      • po vyplnění formuláře Vám dle zvolené varianty buď pošleme vratku (v týdenních dávkách, tj. platby budou vypravovány za požadavky z uplynulého týdne hromadně - zpravidla v PO/ÚT), nebo Vás kontaktujeme na základě doplněných informací - jak k přeplatku, tak nedoplatku (pokusíme se do 5 pracovních dnů po obdržení informace)
      • v případě nedoplatku zašlete peníze na účet školy 2701980426/2010, uveďte VS za LOŇSKÝ školní rok a do poznámky pro příjemce uveďte: DOPLATEK jméno a příjmení dítěte

      Děkujeme za spolupráci

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel