• Podatelna
     • Podatelna

     • Vážení zákonní zástupci, dodavatelé, partneři školy,

      dovolujeme si Vás informovat, že pro oficiální podání škole e-mailovou cestou (zjm. dle správního řádu - zápisy, přestupy,...), které bude jako takové evidováno, je nově určena adresa podatelna@zsmukarov.cz. Podání zaslaná na jinou adresu nebudou evidována jako oficiální podání, ale pouze jako osobní komunikace s pracovníkem školy. Podání nesplňující náležitosti podání do správního řízení nebudou jako taková evidována.

      Touto změnou nejsou dotčena smluvní ujednání, ve kterých je dohodnut jiný kontakt (např. pro zasílání fakturací).

      Pro podání ve správním řízení (zápisy, přestupy, ...) jsou nově možné tedy následující 4 cesty

      • datová schránka
      • e-mail s el. uznatelným podpisem doručený na podatelna@zsmukarov.cz
      • doporučený dopis
      • osobně po předchozí domluvě

      Pro zasílání obecných dotazů, sdělení škole, obchodních sdělení, nabídek, fakturací apod. využijte e-mail skola@zsmukarov.cz. Zvyšujete tím pravděpodobnost, že se e-mail dostane ke správné osobě.

    • NOVINKY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY + ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL
     • NOVINKY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY + ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL

     • Jak mnozí z Vás už na vlastní chuťové pohárky zjistili, školní jídelna ZŠ Mukařov se těší novému šéfkuchaři. Představujeme Vám pana Petra Homolu, který společně s týmem našich milých paní kuchařek pro žáky již od 2. září připravují každý den 2 verze zdravých a chutných jídel. Za zmínku určitě stojí, že u nás zakotvil po letitém působení v restauracích Ambiente a příprava jídel, která dětem chutnají, ho moc baví. Navázali jsme s ním spolupráci díky společnosti Ekolandia, která nám pomáhá se skladbou jídelníčku i výběrem kvalitních surovin. Této výzvy se zhostila nová vedoucí šk. jídelny, paní Petra Skalická.

      Pokud snad ještě stále váháte, zda své děti ke stravování přihlásit, zeptejte se jejich spolužáků, jak jim chutná. Ideální příležitost je právě nyní v týdnu do 25. 9. Připraveni jsme také na externí strávníky, kteří se nechají nalákat na chutné pokrmy z jídelníčku, který najdete podle instrukcí na stránce jídelny.

      Datum 25. 9. neuvádíme náhodou. Jednak podle počtu strávníků bude mít jídelna sestavený rozpočet na nový kalendářní rok, ale také z organizačních důvodů zavádíme následující novinku. Výběr jídel na říjen a další měsíce bude nově možný pouze v období 20. - 25. den předcházejícího měsíce. Po tomto datu bude automaticky přiděleno jídlo č. 1 a bude možné je pouze odhlásit.

      Kompletní informace naleznete na kartě JÍDELNA.

      Aktuálně řešíme také fronty, které se tvoří při čekání na obědy. Bohužel je to dáno skladbou rozvrhu, aby žáci 1. stupně neměli volnou/obědovou 5. hodinu, jednak ale i proticovidovými opatřeními, kdy je provozní kapacita jídelny snížena o cca 20 - 25 %. Pro žáky jsou zavedeny rozpisy nástupů na obědy, aby se fronty zkrátily a aby žáci, kteří mají odpolední vyučování, mohli jít na oběd dříve. S týmem kuchyně pracujeme také na optimalizaci výdeje jídel.

      Věříme, že všechny změny přispějí k dalšímu zlepšování naší jídelny a všem nám bude chutnat.

    • Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ - kurzy pro 5., 7. a 9. ročník
     • Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ - kurzy pro 5., 7. a 9. ročník

     • Jako již tradičně budou pod vedením našich pedagožek probíhat kurzy "Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ" určené zájemcům z řad žáků 5., 7. a 9. ročníku.

      Kurzy budou probíhat od října 2021 do března 2022. Každý kurz zahrnuje 20 lekcí českého jazyka, nebo matematiky. Je možné přihlásit se na oba dva kurzy. Jedna lekce trvá 60 minut. Náplní přípravy je procvičování vzorových úloh, nácvik zapisování do testovacího archu, hospodaření s časovou dotací při testech, jejich vyhodnocení a rozbor.  Používáme úlohy pro jednotné přijímací zkoušky Cermat a další rozšiřující obdobná cvičení.

      Cena za jeden kurz: 3 500 Kč (M, nebo ČJ).

      Cena za oba kurzy: 6 000 Kč (M a ČJ).

      Minimální počet přihlášených žáků je 10.

      Absence žáka se nenahrazují, žák si v tomto případě vyzvedne studijní materiály, které vypracuje dodatečně. Neplnění povinností a nekázeň mohou být důvodem k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení platby.

      Termíny konání jednotlivých kurzů budou upřesněny na přelomu září/říjen vyučujícími.

      Přihlašovat své děti můžete on-line formulářem. Po obsazení potřebného počtu míst budete vyzváni k platbě.

    • AVÍZO: Ředitelské volno 27. 9. 2021
     • AVÍZO: Ředitelské volno 27. 9. 2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      připomínáme, že v PO 27. 9. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno, jak již bylo avizováno v harmonogramu šk. roku (na starém webu), na které navazuje státní svátek 28. 9. Učitelé se budou tento den účastnit druhé části školení na formativní hodnocení.

    • Změna přihlašování žáků do MS Teams / MS Office 365
     • Změna přihlašování žáků do MS Teams / MS Office 365

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v souvislosti se změnou domény školy dojde i ke změně e-mailu/účtu žáků.

      Pro přihlášení do MS Teams, Office 365 atd. budou žáci muset použít upravený účet, a to ve tvaru @zsmukarov.cz (bez pomlčky).

      Příklad: účet pro přihlášení/mail LuKoh21@zs-mukarov.cz se změní na LuKoh21@zsmukarov.cz

      Ke změně dojde během víkendu 11. - 12. 9. 2021.

    • Stěhování na nový web + nový informační systém školy
     • Stěhování na nový web + nový informační systém školy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      jak jsme již avizovali, naše škola přechází z původního školního informačního systému DM software na nový systém EduPage. V prostředí EduPage naleznete nejen rozvrh Vašeho dítěte, ale také např. přehled o učivu a jeho absenci v třídní knize. Třídní kniha i žákovská knížka bude od tohoto školního roku již pouze elektronická, a to na obou stupních (některé paní učitelky na 1. stupni budou využívat i notýsek pro názornost dětem). Celý systém je na ovládání velmi intuitivní. Doporučujeme si stáhnout mobilní aplikaci EduPage (verze pro iOS i Android), díky které máte veškeré informace snadno dostupné.

      S touto novinkou souvisí i změna přihlašovacích údajů rodičů i žáků. Přihlašovací údaje obdržíte v e-mailu, který jste uvedli v rámci aktualizace třídním učitelům Vašich dětí. Žáci své přihlašovací údaje obdrží nebo již obdrželi od svých třídních učitelek/učitelů.

      Kromě systému přecházíme i na nové webové stránky zsmukarov.cz, které nám EduPage zajišťuje. Od 13. 9. 2021 budeme aktuality zveřejňovat již pouze na tomto novém webu. Informace ze starého webu budeme postupně přesouvat, až ho nakonec přesměrujeme na novou adresu. Prosíme o Vaši shovívavost, že po nějakou dobu budou informace na obou místech.

      Část těchto změn již nenápadně proběhla, a to změnou našich e-mailových adres (@zsmukarov.cz bez pomlčky). Staré e-mailové adresy budou ještě po nějaký čas fungovat, ale upřednosňujte prosíme adresy nové.

      FAQ - často kladené otázky 

      Jak se přihlásit?

      • Přihlašovat se můžete přes naši novou webovou stránku školy zsmukarov.cz.

      Jsem rodič, kde zjistím přihlašovací údaje?

      • Pokyny k přihlášení vám budou do konce týdne zaslány do Vašich e-mailových schránek přímo z EduPage. Zde si nastavíte heslo a následně můžete systém plnohodnotně využívat. Heslo si poznamenejte a nesdělujte ho svým dětem (přes tento účet budete omlouvat absenci a podepisovat žákovskou knížku).

      E-mail s přihlašovacími údaji mi nedorazil, co mám dělat?

      • I toto se může stát, obraťte se na třídní učitelky/učitele a oznamte jim Vaši aktuální e-mailovou adresu. Problém vyřešíme a přihlašovací údaje zašleme ještě jednou.

      Budu moci omlouvat absenci mého dítěte elektronicky?

      • Ano, od 13. 9. 2021 je elektronické omlouvání možné a také preferované. Od října už budou pouze elektronické omluvenky. 

      Kde omluvím absenci svého dítěte?

      • Absenci omluvíte přes rodičovský účet následovně: VYUČOVÁNÍ – DOCHÁZKA ŽÁKŮ (případně START – OBLÍBENÉ KROKY – PŘIDAT ELEKTRONICKOU OMLUVENKU). Přesný postup ZDE.

      Jak podepíši známky (žákovskou knížku) svého dítěte?

      • Známky podepíšete přes rodičovský účet následovně: ZNÁMKY – PODEPSAT ZNÁMKY. 

      Moje dítě odchází z vyučování dříve, jaký je postup?

      • Při dřívějším odchodu z vyučování je nutné žáka omluvit u třídního učitele elektronicky přes email (případně písemně na papír s podpisem zákonného zástupce). Připomínáme, že je vždy nutno uvést tuto formulaci: "Za své dítě přebírám plnou odpovědnost." V opačném případě nebude moci žák opustit školu.

      Věříme, že přechodovou fázi společně zvládneme, budete s EduPage spokojeni a tento systém nám všem ulehčí vzájemnou komunikaci.

      Tým vedení školy

    • Žádost o přestup
     • Žádost o přestup

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,vzhledem k navýšení kapacity školy je možné začít podávat žádosti o přestup žáka z jiné školy.Stejně jako u zápisů do 1. ročníku budou přednostně přijímáni žáci ze spádového obvodu školy, tj. Mukařov a Babice.Důrazně doporučujeme každou žádost předjednat s ředitelem školy, který Vám k Vaší konkrétní situaci poskytne více informací.

      Pro usnadnění podání jsme připravili návodný formulář (odkaz soubor-zadost-o-prestup-295-.docx), který je třeba vyplnit a doručit jedním z uvedených způsobů.


      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLY A PŘIJETÍ VŠECH SPÁDOVÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU
     • NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLY A PŘIJETÍ VŠECH SPÁDOVÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU

     • Vážení zákonní zástupci žadatelů o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ Mukařov,na základě splnění zákonného kritéria (spádovost školy, tj. školský obvod Mukařov a Babice) a příp. pomocných kritérií (tj. sourozenec na ZŠ Mukařov, odklad povinné školní docházky z roku 2020/21 na ZŠ Mukařov nebo je žadatel dítětem pg. zaměstnance školy), byli ve 2. vlně po navýšení kapacity školy od 1. 9. 2021 přijati uchazeči s těmito registračními čísly, kterým bylo přerušeno řízení o přijetí:

      • 82, 5, 45, 24, 54, 38, 18, 6, 84, 53, 32, 14, 8, 1, 61, 78, 52, 63, 3, 85, 68, 41, 42, 57, 39, 76, 97, 48, 66, 73, 16

      Přijatí uchazeči si mohou převzít rozhodnutí o přijetí po předchozí domluvě v kanceláři školy od 16. 8. 2021.Děkujeme za Vaši trpělivost a těšíme se na budoucí prvňáčky

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ŠKOLNÍ PSYCHOLOG*ŽKA (0,5 úvazek)
     • VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ŠKOLNÍ PSYCHOLOG*ŽKA (0,5 úvazek)

     • Baví Vás práce s jednotlivci (dětmi, učiteli), skupinami (třídy, sbor) i rodinným systémem? Chcete se podílet na zavádění pozice školního psychologa? Pak hledáme právě Vás!

      POŽADUJEME 

      ● příslušné VŠ vzdělání (psycholog)● kompetence pro práci s jednotlivci, skupinami i systémem● otevřenou komunikaci s rodiči, kolegy i vedením školy

      ● připravenost na spolupráci s týmem šk. por. pracoviště 

      VÍTÁME

      ● předchozí zkušenosti s pozicí šk. psychologa

       psychoterapeutickou praxi (příp. ve výcviku)

      ● kurz kompletní krizové intervence

       NABÍZÍME

      ● zázemí stabilní instituce

      ● příjemný pracovní kolektiv

      ● výplatní termín k 15. dni v měsíci

      ● pracovní smlouva na 0,5 úvazku po dobu 22 měsíců s možností následného prodloužení

      ● nástup k 1. 9. 2021

      ● platové zařazení do 4. platového tarifu, 12. platové třídy a stupně podle let praxe (cca 16 - 20 t. / měsíc)

       

      V případě zájmu zašlete Váš životopis na e-mailovou adresu: lukas.kohoutek@zs-mukarov.cz

    • Rozvrh
     • Rozvrh

     • Podívejte se nebo vytiskněte Váš aktuální rozvrh. Rozvrh byl naposledy zveřejněn: 5. 1. 2023
    • Suplování
     • Suplování

     • Podívejte se na suplování a jiné každodenní změny v rozvrhu. Poslední suplování bylo vypublikováno: 30. 1. 2023
    • Uživatelské účty
     • Uživatelské účty

     • Je možné, že některé části stránky uvidíte pouze po přihlášení. Pokud jste heslo zapomněli, použijte prosím odkaz "Neznám přihlašovací jméno nebo heslo" a zadejte Váš email. Pokud jste heslo ze školy ještě nedostali, vyčkejte prosím, dokud škola systém nezprovozní.