• PF 2024
     • PF 2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, přátelé školy,

      rád bych vám touto cestou popřál příjemné prožití vánočních svátků. 🎄 Do nového roku hlavně zdraví, štěstí a především dostatek času...⏰

      Času na lidi, které Vás obohacují.

      Času na sportovní aktivity, které Vás naplňují.

      Čas smát se a bavit se.

      Čas na svou rodinu.

      Čas na Vás samotné, čas žít naplno, každý den, každou hodinu i minutu.

      Protože právě o tom náš život je. ✔️

       

      Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Mukařov

      Ing. Daniel Barták, MBA

      ředitel školy

       

    • Výtěžek Vánočního jarmarku
     • Výtěžek Vánočního jarmarku

     • Milí rodiče a přátelé ZŠ, 🏤 těší nás vaše účast na našem vánočním jarmarku! Díky vaší štědrosti a podpoře se nám podařilo vybrat pro naše žáky 44 847 Kč a 1,00 EUR, 💰 které poputují na podporu keňského chlapce jménem June George Okello a zařízení relaxačních zón školy pro žáky. 🛋 Pevně věříme, že vánoční nálada na jarmarku se podařila přenést i za hranice naší školy. 🎄

      Jedním z největších překvapení letošního jarmarku bylo pěvecké vystoupení zaměstnanců ZŠ. 🎤🎼 Nemůžeme také zapomenout na pěvecké výkony žáků pod vedením paní učitelky Exnerové. 👩‍🏫 Jejich vystoupení bylo nejen zdařilé, ale napomohlo vnést vánoční atmosféru. 🎹🎄

      A co říct o výrobcích, které jsme měli na jarmarku? 🏵🕯🪔📿🎁Naši žáci se předvedli s více než 600 výrobky, které vytvořili během výuky. Není nad to vidět jejich kreativitu a nadšení pro výrobu vánočních dárků a ozdob.

      Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli k úspěchu této akce! 🙏Vaše podpora a účast znamenají pro nás mnoho. 😊 Ceníme si také pomoci parlamenťáků a nadšených žáků, kteří se zasadili o zdárný průběh. 👍

       

      Těšíme se na další setkání při nadcházejících událostech a doufáme, že vánoční jarmark bude i nadále tradicí. 🙏🎄

       

      Ing. Daniel Barták, MBA

      ředitel školy

       

    • Informační schůzka 04.01.2024 pro rodiče žáků účastnících se LVK + dokumenty
     • Informační schůzka 04.01.2024 pro rodiče žáků účastnících se LVK + dokumenty

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom Vás pozvali na informační schůzku týkající se lyžařského kurzu konaného v termínu 08.01. - 12.01.2024. Vzhledem k vysokému počtu přihlášených žáků jsou naplánovány 2 schůzky rozdělené dle třídy, kterou Vaše dítě navštěvuje:

      Schůzka je pouze informativní a není povinná, budou na ní zároveň zodpovězeny případné dotazy k LVK.

      Místem konání je učebna B105 (kmenová třída 9.B) v přízemí NOVÉ BUDOVY ZŠ Mukařov.

      • 4.1.2024  od 16:00h pro třídy: 8.A, 8.B
      • 4.1.2024 od 16:30h pro třídy: 8.C, 7.A, 7.B,7.C, 9.A, 9.B,9.C, 9.D

      Již nyní připojujeme soubor dokumentů, které bude nutné odevzdat vyplněné při odjezdu 08.01.2024 Úvodní list s informacemi si ponecháte. 

      Děkujeme a těšíme se na viděnou,za přípravný tým

      Mgr. Barbora Gojová, vedoucí LVK

    • Změna konce provozu ŠD 21.12. a změna výuky 22.12.2023
     • Změna konce provozu ŠD 21.12. a změna výuky 22.12.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

               dovolujeme si Vás informovat o změnách v konci vyučování a provozu školní družiny pro čtvrtek a pátek 21. - 22.12. 2023 a to následovně:

      • ve čtvrtek 21.12. 2023 končí provoz družiny již v 15 hodin (provozní důvody),
      • v pátek 22.12.2023 proběhnou ve třídách tradiční vánoční besídky a nebude se konat standardní výuka dle rozvrhu. V tento den probíhá družina v řádném režimu.

      Progam besídek si organizují žáci se svými třídními učiteli. V této souvislosti dochází 22.12.2023 ke změně konce výuky, a to následovně:

      • 1. stupeň končí po 4. výukové hodině
      • 2. stupeň končí po 5. výukové hodině

      Z důvodu společného konce celých stupňů počítejte s tím, že žáci navštěvující školní jídelnu se mohou zdržet ve frontě.

      Vedení školy

    • Vánoční jarmark 19.12.2023
     • Vánoční jarmark 19.12.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

      žákovský parlament ZŠ Mukařov vás zve na Vánoční jarmark, který se bude konat 19.12.2022 od 16 do 18 hodin v přízemí staré i nové budovy školy a spojovacím krčku. 

      Můžete se těšit na: 

      • stánky s výrobky žáků, 
      • občerstvení připravené žáky a pedagogy, 
      • prezentace výrobků žáků prakticky zaměřených volitelných předmětů
      • živou hudbu (žáci a pedagogové). 

      Žákovský parlament u příležitosti vánočního jarmarku pořádá sbírku na podporu keňského chlapce jménem June George Okello a zařízení relaxačních zón školy pro žáky.

      Těšíme se na Vás!

    • 05.12. Mikuláš a spol. 4. a 5. výukovou hodinu
     • 05.12. Mikuláš a spol. 4. a 5. výukovou hodinu

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom vás informovali, že dne 05.12.2023 projde během 4. a 5. výukové hodiny školou Mikuláš s čerty a anděly v režii žáků 9. ročníků.

      Vedení školy

    • Ředitelská volna ve 2.pololetí školního roku 2023/2024
     • Ředitelská volna ve 2.pololetí školního roku 2023/2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      informujeme Vás, že ve čtvrtek 1.2. 2024 před jednodenními pololetními prázdninami 2.2.2024 bude z provozních důvodů ředitelské volno.

      Další 2 dny ředitelského volna ze stejných důvodů oznamujeme na čtvrtek a pátek 2.- 3.5. 2024

      V těchto dnech bude také přerušen provoz šk. družiny a šk. jídelny.

      Děkujeme za pochopení.

      Ing. Daniel Barták, MBA

      ředitel školy

       

       

       

    • Zapojení ZŠ Mukařov do stávky 27.11.2023
     • Zapojení ZŠ Mukařov do stávky 27.11.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,  

      obdržel jsem od stávkového výboru informaci o počtu stávkujících zaměstnanců. Z těchto dat vyplývá, že není možné v pondělí 27.11. zajistit provoz školy. Tento den bude na ZŠ Mukařov kompletně přerušen provoz a škola bude včetně školní jídelny i družiny uzavřena. 

      Uvědomuji si, že tímto krokem vám mohou vzniknout jisté problémy s obstaráním hlídání vašich dětí, nicméně věřím, že pochopíte, že nám všem jde o naše žáky a zajištění kvalitního vzdělávání v následujících letech.  

      Pod odkazem ZDE naleznete bližší informace ke stávce od ZOOS ZŠ Mukařov. 

      Děkuji za pochopení.  

      Ing. Daniel Barták, MBA

      ředitel školy

       

      ČMOS dopis pro rodiče.pdf

    • Přesun šk. družiny 21.11.2023 15:45 - 17:00 do staré budovy
     • Přesun šk. družiny 21.11.2023 15:45 - 17:00 do staré budovy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

              z důvodu konání třídních schůzek bude v úterý 21.11.2023 přemístěna školní družina v době 15:45 - 17:00 z kontejnerové přístavby do staré budovy. Pro vyzvednutí dětí využijte vchod z boku staré budovy (od haly), žádáme o dodržení času konce družiny.

      Děkujeme za pochopení

      Vedení školy

    • Přihláška na lyžařský výcvikový kurz pro 8.ročník
     • Přihláška na lyžařský výcvikový kurz pro 8.ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      pro žáky 8. ročníku  pořádáme lyžařský výcvikový kurz do Jánských Lázní.

      Termín: 08. - 12.1. 2024
      Cena:  za 5 dní/4 noci kurzu – 4 600 Kč (ubytování, strava, doprava, pojištění) + 2 500 Kč skipas placený v hotovosti v den odjezdu. Celková částka 7 100 Kč
      Ubytování: Horská chata Duncan

      CELKOVÁ CENA ZAHRNUJE
      dopravu autobusem k ubytování a zpět, stravování formou plné penze, služby lyžařských instruktorů s certifikátem MŠMT po celou dobu akce, skipas, pojištění klientů u Kooperativa pojišťovny (pojištění trvalých následků úrazem včetně storna)


      Poznámka k ceně: částka 2 500 Kč za skipas se bude vybírat v den odjezdu u autobusu. Tyto peníze budou použity flexibilně dle lyžařských podmínek. Vyúčtování a srovnání financí proběhne po uskutečnění lyžařského výcviku.

      Pokyny k platbě záloh

      Číslo účtu: 2701980426/2010
      Specifický symbol: 012024 (nutný pro správné připsání platby)
      Variabilní symbol: 4místné osobní číslo žáka přiřazené školou (jako do školní jídelny nebo dle lístku od třídního učitele)
      Vzkaz pro příjemce: Jméno a příjmení žáka LVK

      Nejpozději do 20.11.2023: 2 600 ,- Kč
      Nejpozději do 04.12.2022 : 2 000 ,- Kč


      Obě zálohy můžete uhradit jednou platbou do 20.11.2023: 4 600,- Kč
      Je možné, že v důsledku zvyšování cen se i cena kurzu může zvýšit, odhadujeme max. +500 Kč/účastník (cena pohonných hmot, energií, skipasů...). Rozdíl ceny bude případně vyúčtován po skončení kurzu.

       

      Pokud byste si nemohli z ekonomických důvodů výjezd pro dítě dovolit, můžete využít dávku mimořádné okamžité pomoci nebo požádat ředitele školy o snížení či prominutí ceny (e-mail: daniel.bartak@zsmukarov.cz, žádost je nutné řádně odůvodnit, do předmětu uveďte: Žádost o snížení/prominutí ceny lyžařského výcvikového kurzu).

      Příhlášku vyplňte do 20.11.2023

       

      Těšíme se na nová dobrodružství a skvělé zážitky.

    • Třídní schůzky 21.11.2023
     • Třídní schůzky 21.11.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      zveme Vás na prezenční třídní schůzky, které se budou konat v kmenových učebnách dne 21.11.2023:

      • 1. stupeň - 16:00 
      • 2. stupeň (+ 1.C v Babicích) - 17:00

      Časy jsou takto rozděleny, aby bylo zajištěno hlídání mladších žáků a také aby se předešlo problémům s parkováním. Přesto Vás prosíme, abyste pokud možno parkovali ve větší vzdálenosti od školy a předešli jsme dopravnímu kolapsu.

      Pedagogický tým ZŠ Mukařov

    • Závěrečné práce z PVP (pokyny + šablona)
     • Závěrečné práce z PVP (pokyny + šablona)

     • Vážení rodiče, milí žáci, 

                v souborech níže naleznete šablonu a pokyny k psaní závěrečných prací pro žáky 8. a 9.ročníku ve školním roce 2023/2024. Závěrečná práce je jednou z forem ověření schopností, dovedností a znalostí. Cílem práce je nejen shromáždění informací k danému tématu a jejich zpracování, ale také prezentace hodnot a postojů žáka, jeho názorů, osobnosti a kompetencí. 

       

      Těšíme se na výsledné práce.

      Vedení školy

    • Změna konce výuky 3.11.2023 (Halloween)
     • Změna konce výuky 3.11.2023 (Halloween)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

      i v letošním školním roce proběhne na naší škole již tradičně halloweenský program. Vzhledem k dalším akcím jednotlivých tříd se však Halloween uskuteční v pátek 3.11. Žáci jsou pro tento den zváni, aby dorazili v tradičních i netradičních kostýmech. Všechny třídy se zapojí do výzdoby školy. Žáci druhého stupně chystají pro 1.stupeň a pro sebe navzájem zvláštní program.

      Na školní akci bude také pro žáky družiny navazovat další tematický program. V této souvislosti dochází 3.11.2023 ke změně konce výuky, a to následovně:

      • 1. stupeň končí po 4. výukové hodině,
      • 2. stupeň končí po 5. výukové hodině.

      Z důvodu společného konce více tříd počítejte s tím, že žáci navštěvující školní jídelnu se mohou zdržet ve frontě. 

       

      Těšíme se na společné halloweenské zážitky. :-)

       

      Vedení školy

    • Prodloužení platnosti Happykarty/nové Happykarty
     • Prodloužení platnosti Happykarty/nové Happykarty

     • Upozorňujeme všechny stávající držitele HappySnack kartet na omezenou platnost Happykarty do 30.11.2023. Dále došlo ke změně čísla účtu pro dobíjení Happykaret. Detailní informace ZDE.
      Noví zájemci o Happykartu si jí můžou vyzvednout na sekretariátě školy.

      Vedení školy

    • Kroužky - doplňující informace
     • Kroužky - doplňující informace

     • Vážení a milí rodiče,

      přinášíme nové informace týkající se školních kroužků. Všem přihlášeným dorazil, případně dorazí během následujících 2 dnů potvrzovací e-mail s pokyny k platbě. Nově je spuštěno přihlašování na kroužek Rekreační basketbal s angličtinou pro žáky 6. – 9. tříd. Pro všechny zájemce o tento kroužek uvádíme, že přihlašování je možné do 30.9.2023. Více informací ZDE.

      Těšíme se na společný čas strávený s našimi žáky.

      Vaše ZŠ Mukařov

    • Rozdělení žáků 8. a 9. ročníku do povinně volitelných předmětů
     • Rozdělení žáků 8. a 9. ročníku do povinně volitelných předmětů

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      na základě výsledků vyplněných dotazníků, s přihlédnutím ke kapacitě jednotlivých předmětů a předchozím výsledkům vzdělávání žáků jsme s třídními učiteli a zástupci ředitele provedli zařazení žáků do jednotlivých předmětů.

      V mnoha případech se podařilo zařazení dle 1. volby, často podle 2. a výjimečně 3.

      Žáci, u nichž dotazník vyplněn nebyl, byli zařazeni s ohledem na kapacitu předmětů
      a s přihlédnutím k jejich dřívějším výsledkům vzdělávání.

      Zařazení jsme aktuálně nahráli do systému a žáci by výběr předmětů měli vidět v Edupage (rozvrh žáka).

      První volitelné předměty začínají v úterý 26.09.2023, některé o týden později.

      Vedení školy

    • Učitel*ka 1. stupně
     • Učitel*ka 1. stupně

     • Rádi pracujete s menšími dětmi, záleží Vám na dobrém klimatu třídy, chcete pomoci každému dítěti rozvinout klíčové kompetence a být při své práci značně autonomní?  Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.

      POŽADUJEME 

      ● příslušné VŠ pedagogické vzdělání (nebo jeho doplnění v přiměřené lhůtě)

      ● zájem o práci na klimatu třídního kolektivu (třídnické hodiny apod.) 

      ● aktivizující přístup k výuce (během hodiny více pracují žáci než učitel)

      ● dovednosti pro využívání online výukových nástrojů

      ● práce s chybou jako zdrojem učebního pokroku

      ● otevřenou komunikaci s rodiči, kolegy i vedením školy

      ● připravenost na spolupráci s asistentem pedagoga 

      VÍTÁME

      ● zkušenosti s prvky Montessori pedagogiky, Začít spolu, Explicitní hodiny,... nebo otevřenost se v nich vzdělávat

      ● zkušenosti s prvky Hejného metody výuky matematiky

      ● zkušenosti s žákovskými portfolii

      ● zkušenosti s badatelsky orientovanou a projektovou výukou

       NABÍZÍME

      ● zázemí stabilní instituce

      ● příjemný pracovní kolektiv

      ● výplatní termín k 20. dni v měsíci

      ● pracovní smlouva na dobu 1 roku s následným prodloužením

      ● nástup možný ihned (případně dohodou)

      ● platové zařazení do 5. platového tarifu, 12. platové třídy a stupně podle let praxe

       

      V případě zájmu zašlete Váš životopis na e-mailovou adresu: skola@zsmukarov.cz

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení