• Třídní schůzky 27.04.2022
     • Třídní schůzky 27.04.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      zveme Vás na PREZENČNÍ třídní schůzky, které se budou konat 27.04.2022

      • 1. stupeň - 16:30 + prodloužená školní družina do 17:30
      • 2. stupeň - 17:30

      Časy jsou takto rozděleny, aby bylo zajištěno hlídání mladších žáků a také aby se předešlo problémům s parkováním. Přesto Vás prosíme, abyste pokud možno parkovali ve větší vzdálenosti od školy a předešli jsme dopravnímu kolapsu.

      Pedagogický tým ZŠ Mukařov

       

    • Zkrácení výuky 12.04.2022 na 1. stupni
     • Zkrácení výuky 12.04.2022 na 1. stupni

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      z důvodu konání zápisu budoucích prvňáčků bude v úterý 12.04.2022 zkráceno žákům 1. stupně vyučování na 4 hodiny.

      Vyučování žáků 1. stupně skončí v 11:50.

      Školní družina funguje od 11:50 hodin do 17 hod. 

      Děkujeme za pochopení

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Ohlédnutí za Nocí s Andersenem 2022
     • Ohlédnutí za Nocí s Andersenem 2022

     • Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje. Knihy soupeří s mnoha lákadly - od bezduchého vysedání před televizní obrazovkou přes  "sjíždění" sociálních sítí až po akční počítačové hry. Noc s Andersenem je jedním z pokusů, jak přitáhnout zájem dětí opět k (ne)tradičnímu čtenářství.

      Noc s Andersenem na naší škole absolvovalo 24 tříd (375 žáků a 25 pedagogů). Je to rekordní číslo!

      Vše začalo přivítáním účastníků p. ředitelem před hlavním vstupem do školy a pak již rychle následovalo zabydlení žáků ve svých třídách. Každý učitel měl pro děti připravený vlastní program, který navazoval na hlavní témata zadaná organizátory tohoto mezinárodního projektu. Na II. stupni žáci zhlédli prezentaci o H. Ch. Andersenovi a vypracovali pracovní listy. Tématem na I. stupni bylo např. dílo J. Čapka, B. Němcové, J. Trnky či H. Ch. Andersena.

      Dění se ovšem neomezilo pouze na školu. Páté třídy navštívily knihovnu v KKCM, některé třídy absolvovaly večerní procházku nebo program v hale či na zahradě školy a školky. Dalo by se říct, co třída, to originální program. A aby to byla správná Noc s Andersenem, měli žáci samozřejmě i čas na skupinové či samostatné čtení.

      Jsme moc rádi, že se žáci mohli potkat v neformálním prostředí a utužovat vztahy v kolektivu třídy.

      Za organizátory bych chtěla poděkovat zapojeným pedagogům, kteří se vzorně na akci připravili. Velmi si vážíme spolupráce s knihovnou KKCM a Mateřskou školou. Děkujeme! Za sebe mohu upřímně konstatovat, že to bylo prima být po všech karanténách a distanční výuce opět takto na společné akci s přespáváním.

      Ještě jedna poznámka! Nezapomeňte si do kalendáře poznamenat datum 31. 3. 2023 18 hod., kdy se opět potkáme s dětmi ve škole na dalším ročníku Noci s Andersenem 2023.

      Mgr. Kamila Volíková, koordinátorka Noci a Andersenem

    • UPOZORNĚNÍ: Lákání dětí do auta
     • UPOZORNĚNÍ: Lákání dětí do auta

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v uplynulých dnech jsme zaznamenali dva incidenty, kdy někdo (v jednom případě muž, ve druhém žena) lákal mladší žáky do auta. Nezdá se, že by tyto případy měly souvislost, ale pro jistotu jsme věc nahlásili PČR a poučili žáky.

      Přesto bude vhodné, pokud také Vy doma s dětmi pohovoříte, že nikdy nemají nastupovat k neznámé osobě do auta, nic si nemají od cizích osob brát, nemají se pokoušet s ní diskutovat / dělat si z ní legraci, nikam s ní nemají odcházet (o samotě ani ve skupině) a naopak mají kontaktovat jim známou dospělou osobu nebo se snažit dostat do skupiny dospělých lidí (např. BUS zastávka, fronta u stánku apod.) a říct si o pomoc. V extrémních případech zahodit tašku, utíkat a volat o pomoc. Vzhled pachatele může být naprosto normální, někdy dokonce může působit velmi slušně, pěkně a čistě.

      Děkujeme za spolupráci a doufáme, že snad šlo jen o shodu náhod, které se vysvětlí. Nicméně obecná připravenost pro tyto situace je užitečná vždy. Sdílíme proto i několik tipů od PČR.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • Velikonoční jarmark 06.04.2022 14-16h
     • Velikonoční jarmark 06.04.2022 14-16h

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      srdečně Vás zveme na velikonoční jarmark, který se bude konat dne 6. 4. 2022 od 14 do 16 h v prostorách školní družiny.

      Máme pro Vás připravené výrobky s velikonoční tematikou, velikonoční výzdobu, ale i dílničky, ve kterých si můžete zkusit sami či se svými dětmi něco vytvořit. Pro mlsné jazýčky budou připraveny i různé dobroty.

      V případě, že děti budou odcházet z ŠD samy a budou si chtít odnést/vytvořit něco z/na jarmarku (pamlsek, výrobek, dílnička aj.), bude se jim hodit kapesné 🙂.

      Veškeré vybrané peníze budou považovány za dar a budou využity pro potřeby ŠD (odměny na Dětský den, Sportovní odpoledne, hračky na zahradu apod.).

      Přejeme Vám krásné jarní dny a těšíme se na Vás 🌷🐣

      Kolektiv ŠD

    • Sportovní kurzy
     • Sportovní kurzy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože se zdá, že proticovidová omezení nás na nějaký čas opustila, můžeme Vám představit nabídku sportovních kurzů, které jsme pro žáky v jednotlivých ročnících připravili zpravidla na přelom květen/červen. Tyto kurzy by se měly stát stabilní součástí nabídky sportovních aktivit pro žáky i do budoucích let, a tak by žáci měli mít možnost postupně se s těmito sporty seznámit a najít si pohybovou aktivitu, která by je i v pozdějším životě mohla bavit.

      Účast na kurzech je dobrovolná, tedy i placená, ale s ohledem na podporu pohybové aktivity i podporu třídních kolektivů velmi doporučená.

      Bližší infomace v nadcházejících dnech/týdnech obdržíte od třídních učitelů.

      Přehled sportovně-kohezivních kurzů

      5. ročník - turistický kurz

      6. ročník - adaptační kurz (v září)

      7. ročník - cyklistický kurz

      8. ročník - lyžařský kurz (v zimě)

      9. ročník - vodácký kurz

      Současné 8. ročníky budou mít lyžařský kurz v 9. ročníku, pokud covid dovolí (letos bylo bohužel riziko vysokých stornopoplatků, kterým jsme Vás ani školu nechtěli vystavovat), náhradou bude letos nabídnut cyklistický kurz.

      Pro úplnost doplňujeme, že plavecký kurz, který probíhá ve 3. - 4. ročníku, je povinnou součástí školního vzdělávacího programu, a proto je plně hrazen školou vč. dopravy.

      Věříme, že se Vám i žákům bude tato nabídka líbit a všichni si kurzy užijeme.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Výtěžek sbírky žákovského parlamentu pro Ukrajinu 38 142,- Kč
     • Výtěžek sbírky žákovského parlamentu pro Ukrajinu 38 142,- Kč

     • V rámci "žlutomodrého" týdne vybral žákovský parlament mezi svými spolužáky úctyhodných 38 142,- Kč, které odeslal na účet Člověka v tísni, aby přispěl na humanitární pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině. K odeslání využili žáci poštovní poukázku, aby si vyzkoušeli i tento tradiční způsob platebního styku.

      Děkujeme!

    • 18.03.2022 Matematický klokan
     • 18.03.2022 Matematický klokan

     • V pátek 18.03.2022 proběhne také na naší škole tradiční mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan, a to ve 4 věkových kategoriích: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ). Její historie sahá až do 80. let minulého století, v Česku se pořádá od r. 1995.

      Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

      Soutěž tak umožňuje nejen ověřit své matematické dovednosti, ale i vyzkoušet si strategie při řešení rozsáhlého souboru testových úloh.

    • 1. dubna 2022 Noc s Andersenem a možnost přespání ve škole
     • 1. dubna 2022 Noc s Andersenem a možnost přespání ve škole

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      po covidem vynucené pauze opět navazujeme na tradiční Noc s Andersenem.

      V jeden jediný kouzelný večer se pro žáky otevřou brány naší školy a pozveme je na noční čtení pohádek a příběhů. Chtějí-li s námi prožít malý čtenářský zázrak, mohou přijít v pátek 1. dubna 2022 v 18 hod. a přespat do sobotního rána (vyzvednutí v 8:00 - 8:30, nebo lísteček, že mohou samostatně odejít). Samozřejmě se nebude pouze číst. Máme pro žáky připravený celý zábavný večer nejen s knihami. Těšit se mohou také na hádanky, kvízy a povídání.

      Bližší informace u třídních učitelů.

      Mgr. Kamila Volíková, koordinátorka

    • ZUŠ Říčany otevře pobočku v ZŠ Mukařov
     • ZUŠ Říčany otevře pobočku v ZŠ Mukařov

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      od nového šk. roku bude v ZŠ Mukařov otevírat svou pobočku ZUŠ Říčany.

      Pokud máte o tuto nabídku zájem, prostudujte si prosím dokument Informace_ZUS_Ricany_ZS_Mukarov.pdf, který pro Vás připravila p. ředitelka Mgr. Iveta Sinkulová.

      Nejbližší důležitá událost jsou talentové zkoušky, které proběhnou v ZUŠ Říčany (tedy ne ještě na pobočce v Mukařově, ale v Říčanech) v období 30.05. – 03.06.2022.

    • Den otevřených dveří 24.03.2022
     • Den otevřených dveří 24.03.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v reakci na Váš projevený zájem a s ohledem na uvolnění protiepidemických opatření vyhlašujeme na 24.03.2022 8:10 - 16:00 Den otevřených dvěří.

      Akce je určena zjm. rodičům žáků budoucích prvních ročníků. Během celého dne budete mít možnost nahlédnout do výuky (budou skutečně fyzicky otevřené dveře učeben, ve kterých bude probíhat výuka) a prohlédnout si školu.

      Svoje případné dotazy pak můžete směřovat na vedení školy, které bude po celý den k dispoizici. Předesíláme, že informace o tom, kdo bude třídním učitelem/kou Vašich dětí, není v tuto chvíli ještě určeno.

      Vstup do budovy bude umožněn přes hlavní vchod staré budovy (tj. z boku), kde se zapíšete/odepíšete u paní asistentky. Pokud nebude stanoveno jinak, platí povinnost mít nasazený respirátor třídy FFP2.

      Těšíme se na Vás

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • Žlutomodrý týden + finanční sbírka žákovského parlamentu na pomoc Ukrajině
     • Žlutomodrý týden + finanční sbírka žákovského parlamentu na pomoc Ukrajině

     • Žákovský parlament ZŠ Mukařov vyhlašuje finanční humanitární sbírku na pomoc potřebným z Ukrajiny, kteří prchají ze své vlasti před boji do okolních zemí. Finanční dary budou zaslány na sbírková konta profesionálních organizací (jako je Český červený kříž nebo Člověk v tísni).

      Zároveň s cílem vyjádřit solidaritu s Ukrajinou vyhlašujeme v termínu 3. – 10. 3. 2022, tedy týden od propuknutí války, žlutomodrý týden. Moc nás potěší, když se žáci budou oblékat do žlutomodré barvy (stačí jen svršek nebo spodní část oděvu, mašle či jiné doplňky – tvořivosti se meze nekladou). K dispozici jsou také stuhy, s jejichž zajištěním nám pomohla škola.

      Naším cílem je veřejně vyjádřit podporu Ukrajině. Učíme se tak vnímat okolí v globální souvislosti a reagovat na potřeby druhých.

      Zároveň sdělujeme, že respektujeme individualitu, dodržování lidských práv a rozumíme tomu, že národnost nečiní člověka odpovědným za kroky, které realizuje státní režim, odkud dotyčný pochází.

      Výbor žákovského parlamentu

    • Školní masopust 2022
     • Školní masopust 2022

     •  

      • 1. 3. proběhne Masopustní průvod pro všechny žáky naší školy
      • 3 průvody povedou různými trasami od areálu školy k Obecnímu úřadu v Mukařově, kde proběhne krátký program, za který dostanou děti tradiční masopustní koblihu
      • Požadavek na masky: vyberte / společně vyrobte dětem tradiční masopustní masku - jeptiška, šašek, pierot, myslivec, hasič, kůň, bába s nůší, kominík, nevěsta, ženich, řezník, cikánka s kočárem, zvířata atd.
      • Více se dozvíte zde: https://radimejak.cz/masopust-vyznam-zvyky-tradice/
      • Inspirace: https://www.ceskozemepribehu.cz/pribeh/183-rejem-masopustnich-masek
      • masopust bude probíhat během dopoledního vyučování, odpolední výuka, resp. výuka od 5. vh, již bude probíhat standardně dle rozvrhu
       • 1. vh bude určena na doladění masek ve třídách
       • 2. - 3. vh probíhá průvod zakončený programem před OÚ (dejte žákům přiměřené oblečení na tento čas pod masky/kostýmy)
       • 4. vh bude určena pro reflexi a odstrojení / odlíčení
      • celá akce bude probíhat za aktuálně platných opatření souvisejících s covid-19

             Doma si s dětmi můžete také zopakovat říkadla do průvodu:

      • Zhusta chlapci, zhusta, konec masopusta.
      • Masopust sa krátí, už sa nenavrátí.
      • Muzikanti, co děláte? 2x Ej, máte husle a nehráte. 2x Zahrajte mně na husličky 2x a rozveselte ty družičky. 2x Zahrajte mně na tu basu 2x a rozveselte celů chasu. 2x Zahrajte mně na cimbále 2x, ať moja milá veselá je. 2x
      • Masopust, masopust, do kola mě holka pusť! 2x
      • Pekař peče housky, uždibuje kousky. Pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva.
      • Kovej, kovej, kovaříčku, okovej mi mou nožičku. Okovej mi obě, zaplatím já tobě.
      • Kalamajka, mik, mik, mik, oženil se kominík. Kterou si vzal za ženu? Pastejřovic Mařenu. 
      • Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely. Sekyrky se polámaly a topůrka ostaly.
      • Jemine, domine, masopust pomine. Jemine, domine, masopust pryč! Masopust přestane, růženec nastane. Jemine, domine, Masopust pryč!
      • Nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit. 2x Bába na mě dudle, že jsem jí sněd nudle. Nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit. Nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit. 2x Bába mě tam straší, že jsem jí sněd kaši. Nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit.
      • Jede bába z kopečka, vrzají jí kolečka. Lidé se jí smáli, že jí kola hrály. Jakpak by jí nevrzaly, když je nemá namazaný. Vrz, vrz, vrz, už tam jenom zmrz!
      • Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Cos to, Janku, cos to sněd.

      Mgr. Nikola Bitalová, koordinátorka masopustu

    • Změna proticovidových opatření od 21.02.2022
     • Změna proticovidových opatření od 21.02.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v souladu s aktualizovaným MO MZČR dochází od 21.02.2022 ve škole k následujícím úpravám proticovidových opatření:

      • žáci se již nebudou screeningově testovat
      • při kontaktu s PCR+ osobou již nebudou nařizovány karantény
      • skončí povinnost nahlašovat PCR+ žáky škole (a tímto Vám velmi děkujeme za Vaši disciplinovanost a spolupráci při nahlašování všech parametrů, což nám umožnilo vše řešit rychle a efektivně a udržet školu v chodu)
      • zůstává v platnosti povinnost nosit respirátor (u žáků mladších 15 let roušku) ve všech vnitřních prostorách (chodby, WC, kabinety,...) s výjimkou při frontální výuce, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, a při TV, zpěvu atp.
      • výuka TV bude opět probíhat dle rozvrhu (nebudou vždy sloučeni žáci z jedné třídy), při výuce jazyků se vracíme k obvyklému zasedacímu pořádku (nemusí být žáci z jedné třídy vzdáleni od žáků z jiné třídy)

      Pevně věříme, že se tak pomalu vrátíme k normálnímu fungování školy.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení