• Vydávání výpisu z vysvědčení 31.01. a pololetní prázdniny 03.02.
     • Vydávání výpisu z vysvědčení 31.01. a pololetní prázdniny 03.02.

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      vydávání pololetního výpisu z vysvědčení proběhne 31.01.2023. Odpolední výuka standardně proběhne.

      Pololetní prázdniny jsou stanoveny na PÁ 03.02.2023. V tento den bude přerušen provoz školní jídelny a školní družiny.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Připomínka: Příspěvek na výtvarné potřeby a fond rodičů
     • Připomínka: Příspěvek na výtvarné potřeby a fond rodičů

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v návaznosti na dříve vyhlášené vybírání dobrovolného příspěvku na výtvarné potřeby posíláme ještě jednou avízo pro ty, kteří příspěvek zapomněli uhradit (pokud ho hradit nechcete nebo si ho nemůžete z ekonomických důvodů dovolit, pouze informujte třídního učitele, aby si mohl poznačit, že nejde o opomenutí).

      K čemu příspěvek slouží

      Ukazuje se jako efektivnější a úspornější, aby se některé výtvarné potřeby na 1. stupni (zjm. různé typy papírů, protože jinak mají žáci vlastní kufřík s pomůckami) a většina na 2. stupni (např. papíry, tempery, tuš, nůžky, štětce...) kupovaly hromadně a využívaly společně. Dovolujeme si Vás proto požádat o příspěvek 100,- Kč (1. stupeň), resp. 200,- Kč (2. stupeň) na tento hromadný nákup.

      Stejně tak se nám osvědčilo, že v případě pořádání různých akcí pro žáky existuje "fond rodičů", ze kterého je možné v odůvodněných případech přispívat žákům se sociálním znevýhodněním (adaptační kurz, příspěvek na zvýšené náklady při volitelných předmětech, lyžařský kurz,...) nebo na hromadně pořádané akce nad rámec školního vzdělávacího programu (např. sladkosti na Halloween, medaile na olympiádu,...). Zde by na základě zkušenosti měl být dostačující příspěvek 100,- Kč / žáka.

      Celková výše příspěvků

      • 1. stupeň - 200,- Kč / žáka
      • 2. stupeň - 300,- Kč / žáka

      Úhradu proveďte v hotovosti v kanceláři školy (postačí, když peníze přinesou žáci a bude jim vystavena stvrzenka).

      Děkujeme

      Vedení školy

    • Výtěžek Vánočního jarmarku
     • Výtěžek Vánočního jarmarku

     • Výtěžek Vánočního jarmarku pořádaného Žákovským parlamentem dosáhl krásných 37 959,- Kč a 1,50 EUR. Všem dárcům moc děkujeme a připojujeme krátké video z vydařené akce. Prostředky žáci využijí k "adopci na dálku" chlapce z Keni (aby také mohl chodit do školy) a k založení relaxačních zón.

       

    • PF 2023
     • PF 2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, přátelé školy,

      dovolte, abychom Vám popřáli pokojné vánoční svátky a šťastný nový rok 2023.

      Tým ZŠ Mukařov

      PF je linoryt vyrobený v rámci povinně volitelného předmětu Ateliér žáky 8. a 9. ročníku a bude možné ho spolu s dalšími pořídit na Vánočním jarmarku 20.12.2022 16 - 18 h.

    • Změna konce vyučování 22.12.2022
     • Změna konce vyučování 22.12.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      dne 22.12.2022 proběhnou ve třídách tradiční vánoční besídky a nebude se konat standardní výuka dle rozvrhu.

      Progam besídek si organizují žáci se svými třídními učiteli.

      V této souvislosti dochází 22.12.2022 ke změně konce výuky, a to následovně

      • 1. stupeň končí po 4. výukové hodině
      • 2. stupeň končí po 5. výukové hodině

      Z důvodu společného konce celých stupňů počítejte s tím, že žáci navštěvující školní jídelnu se mohou zdržet ve frontě.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Vánoční jarmark 20.12.2022 16 - 18 h
     • Vánoční jarmark 20.12.2022 16 - 18 h

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

      Žákovský parlament ZŠ Mukařov Vás zve na Vánoční jarmark, který se bude konat 20.12.2022 od 16 do 18 hodin v přízemí staré i nové budovy školy a spojovacím krčku. 

      Můžete se těšit na: 

      • stánky s výrobky žáků, 
      • občerstvení připravené žáky a pedagogy, 
      • prezentace výrobků žáků prakticky zaměřených volitelných předmětů
      • živou hudbu (žáci a pedagogové). 

      Žákovský parlament u příležitosti vánočního jarmarku pořádá sbírku na podporu keňského chlapce jménem June George Okello a zařízení relaxačních zón školy pro žáky.

      Těšíme se na Vás!

    • Příspěvek na výtvarné potřeby a do rodičovského fondu
     • Příspěvek na výtvarné potřeby a do rodičovského fondu

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože se ukazuje jako efektivnější a úspornější, aby se některé výtvarné potřeby na 1. stupni (zjm. různé typy papírů, protože jinak mají žáci vlastní kufřík s pomůckami) a většina na 2. stupni (např. papíry, tempery, tuš, nůžky, štětce...) kupovaly hromadně a využívaly společně, dovolujeme si Vás požádat o příspěvek 100,- Kč (1. stupeň), resp. 200,- Kč (2. stupeň) na tento hromadný nákup.

      Stejně tak se nám osvědčilo, že v případě pořádání různých akcí pro žáky existuje "fond rodičů", ze kterého je možné v odůvodněných případech přispívat žákům se sociálním znevýhodněním (adaptační kurz, příspěvek na zvýšené náklady při volitelných předmětech, lyžařský kurz,...) nebo na hromadně pořádané akce nad rámec školního vzdělávacího programu (např. sladkosti na Halloween, medaile na olympiádu,...). Zde by na základě zkušenosti měl být dostačující příspěvek 100,- Kč / žáka.

      Celková výše příspěvků

      • 1. stupeň - 200,- Kč / žáka
      • 2. stupeň - 300,- Kč / žáka

      Prosíme Vás tedy o úhradu těchto příspěvků na třídních schůzkách 10.11.2022 (doneste pokud možno přesnou částku). Kdo se schůzek nemůže zúčastnit nebo nebude mít hotovost, pak zasláním na účet školy

      číslo účtu: 2701980426/2010

      spec. symbol: 1818

      var. symbol: 4místné číslo žáka (jako do školní jídelny)

      vzkaz pro příjemce: Jméno žáka, třída

      Pokud byste si příspěvek nemohli z ekonomických důvodů dovolit, informujte o této skutečnosti třídního učitele.

      Děkujeme

      Vedení školy

       

    • Přesun šk. družiny 10.11.2022 15:45 - 17:00 do staré budovy
     • Přesun šk. družiny 10.11.2022 15:45 - 17:00 do staré budovy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      z důvodu konání třídních schůzek bude ve čtvrtek 10.11.2022 přemístěna školní družina v době 15:45 - 17:00 z kontejnerové přístavby do staré budovy. Vchod bude z boku (od haly).

      Děkujeme za pochopení

      Vedení školy

    • Personalist(k)a a vedoucí kanceláře
     • Personalist(k)a a vedoucí kanceláře

     • Baví Vás vedení personální agendy (pro cca 80 zaměstnanců), jste rádi v kontaktu s lidmi (dětmi i dospělými) a umíte zařídit, aby v kanceláři vše klapalo jako hodinky a bylo vytvořeno dobré zázemí pro management a zaměstnance školy? Pak pro Vás máme místo!
    • Třídní schůzky 10.11.2022
     • Třídní schůzky 10.11.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      zveme Vás na PREZENČNÍ třídní schůzky, které se budou konat 10.11.2022

      • 1. stupeň - 16:00
      • 2. stupeň - 17:00

      Časy jsou takto rozděleny, aby bylo zajištěno hlídání mladších žáků a také aby se předešlo problémům s parkováním. Přesto Vás prosíme, abyste pokud možno parkovali ve větší vzdálenosti od školy a předešli jsme dopravnímu kolapsu.

      Pedagogický tým ZŠ Mukařov

    • Ředitelské volno 18.11.2022
     • Ředitelské volno 18.11.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      dne 18.11.2022 bude z provozních důvodů ředitelské volno navazující na státní svátek 17.11.2022.

      V těchto dnech bude také přerušen provoz šk. družiny a šk. jídelny.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Přihláška na lyžařský výcvikový kurz pro 8. a 9.ročník
     • Přihláška na lyžařský výcvikový kurz pro 8. a 9.ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      pro žáky 8. a 9. ročníku pořádáme lyžařský výcvikový kurz do Špindlerova mlýna.

      Termín: 06. - 10.03.2023

      Doprava: bus od školy

      Ubytování: Hotel ESPRIT *** Špindlerův mlýn (odkaz ZDE)

      Cena:  za 5 dní/4 noci kurzu  celkem 7 750 Kč

      CENA ZAHRNUJE dopravu autobusem k ubytování a zpět, stravování formou plné penze, služby lyžařských instruktorů s certifikátem MŠMT po celou dobu akce, skipas, pojištění klientů u Kooperativa pojišťovny (pojištění trvalých následků úrazem včetně storna)

      CENA NEZAHRNUJE: osobní útraty žáků, lyžařské vybavení

      Pokyny k platbě záloh

      • Cenu je možné zaplatit ve dvou splátkách, a to zálohu ve výši 3 250.- Kč do 31.10.2022 a do 01.12.2022 doplatek 4 500,- Kč, příp. jednou platbou do 31.10.2022 ve výši 7 750,- Kč.
      • Číslo účtu: 2701980426/2010
      • Specifický symbol: 122211 (nutný pro správné připsání platby)
      • Variabilní symbol: 4místné osobní číslo žáka přiřazené školou (jako do školní jídelny nebo dle lístku od třídního učitele)
      • Vzkaz pro příjemce: Jméno a příjmení žáka LVK

      Je možné, že v důsledku zvyšování cen se i cena kurzu může zvýšit, odhadujeme max. +500 Kč/účastník (cena pohonných hmot, energií, skipasů...). Rozdíl ceny bude případně vyúčtován po skončení kurzu.

      Více informací o kurzu naleznete v přihlášce na odkazu níže.

      Pokud byste si nemohli z ekonomických důvodů výjezd pro dítě dovolit, můžete využít dávku mimořádné okamžité pomoci nebo požádat ředitele školy o snížení či prominutí ceny (e-mail: lukas.kohoutek@zsmukarov.cz, žádost je nutné řádně odůvodnit, do předmětu uveďte: Žádost o snížení/prominutí ceny lyžařského výcvikového kurzu).

      Příhlášku vyplňte do 31.10.2022.

      Těšíme se na nová dobrodružství a skvělé zážitky.

    • ISIC
     • ISIC

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je dobrovolným identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost k naší škole; kromě toho funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR.

      Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu?

      • Funguje jako čipová karta do jídelny.
      • Pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako doklad o věku držitele, např. pro získání zlevněného jízdného.
      • Školní průkaz ISIC není potřeba si pořizovat každý rok znovu. Jeho platnost je až pět let od vydání; platnost je také omezena dobou docházky na základní školu.
      • Školní ISIC Školák je levnější! Průkaz stojí jen 350 Kč na celou dobu platnosti (průkaz pořízený mimo školu stojí ročně 500 Kč). V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč.
      • V ceně průkazu je jeho digitální verze, viz ALIVE APP (Google Play, App Store)

      Co přináší ISIC Školák?

      • Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě.
      • Je akceptován dopravci po celé ČR jako potvrzení věku a oprávnění čerpat slevu na jízdném ve výši 50-75 %.
      • Možnost zřízení speciálního celoroční cestovní pojištění UNIQA.
      • Slevy na více než 2.000 místech v ČR:
       • při nákupech, stravování a vzdělávání, v internetových obchodech viz www.isic.cz
       • na vstupném do kulturních institucí
       • na permanentky v lyžařských areálech
       • speciální mobilní tarif od Vodafone
       • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
       • v kinech, na koupalištích a dalších zábavních areálech

      NEPŘEHLÉDNĚTE: Jak si průkaz objednat?

      Agendu ISIC na naší škole řeší paní Kociánová na ředitelství školy. Vyplněnou a podepsanou žádost (zákonným zástupcem) Zadost_ISIC_ZS_edit.pdf​​​​​​​ odevzdejte paní Kociánové v kanceláři, nebo třídnímu učiteli.


      Platební podmínky

      Číslo účtu: 2701980426/2010

      Variabilní symbol: 4místné identifikační číslo žáka (jako do školní jídelny)

      Specifický symbol: 91993 (POZOR! nutné pro správné připsání platby)

      Vzkaz pro příjemce: Jméno a příjmení žáka ISIC

      Cena: 350 Kč

      Na e-mail: alena.kocianova@zsmukarov.cz pošlete průkazovou fotografii žáka s informací, že již došlo k úhradě. Doporučujeme použít digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí) nebo zaslat kvalitní sken papírové průkazové fotografie ve formátu jpg. Hotový průkaz s pouzdrem a šňůrkou na krk bude žákům vydán ve škole třídním učitelem.

       

      Mgr. Lukáš Kohoutek
      ředitel

       

       

    • Změna konce výuky 31.10.2022 (Halloween)
     • Změna konce výuky 31.10.2022 (Halloween)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      dne 31.10.2022 proběhne na naší škole již tradičně halloweenský program. Žáci jsou zváni, aby dorazili v tradičních i netradičních kostýmech, zapojí se do výzdoby školy a budou mít pro sebe navzájem připravený zvláštní program, který vznikl ve spolupráci s žákovským parlamentem.

      V této souvislosti dochází 31.10.2022 ke změně konce výuky, a to následovně

      • 1. stupeň končí po 4. výukové hodině
      • 2. stupeň končí po 5. výukové hodině

      Z důvodu společného konce celých stupňů počítejte s tím, že žáci navštěvující školní jídelnu se mohou zdržet ve frontě.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Ředitelské volno 24. - 25.10.2022 a podzimní prázdniny
     • Ředitelské volno 24. - 25.10.2022 a podzimní prázdniny

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      ve dnech 24. - 25.10.2022 bude z provozních důvodů ředitelské volno. Navazují podzimní prázdniny 26. - 27.10.2022 a státní svátek 28.10.2022.

      V těchto dnech bude také přerušen provoz šk. družiny a šk. jídelny.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Kurz: Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ
     • Kurz: Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      stejně jako v minulých letech budou pod vedením našich pedagožek probíhat kurzy "Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ" určené zájemcům z řad žáků 5. a 9. ročníku, a to od října 2022 do března 2023. Každý kurz zahrnuje 20 lekcí českého jazyka, nebo 20 lekcí matematiky. Je možné přihlásit se na oba dva kurzy. Jedna lekce trvá 60 minut. Náplní přípravy je procvičování vzorových úloh, nácvik zapisování do testovacího archu, hospodaření s časovou dotací při testech, jejich vyhodnocení a rozbor. Používáme úlohy pro jednotné přijímací zkoušky Cermat a další obdobná cvičení. 

      Cena za jeden kurz: 3 500 Kč (M, nebo ČJ)
      Cena za oba kurzy: 6 000 Kč (M a ČJ).

      Platební údaje

      Číslo účtu: 2701980426/2010
      Variabilní symbol: čtyřmístný osobní kód (jako do ŠJ)
      Specifický symbol: 1919
      Vzkaz pro příjemce: jméno a příjmení žáka SŠ

      Částka k platbě
      Dítě navštěvuje 1 kurz: 3 500,- Kč
      Dítě navštěvuje 2 kurzy: 6 000,- Kč

      Minimální počet přihlášených žáků je 10.  Absence žáka se nenahrazují, žák si v tomto případě vyzvedne studijní materiály, které vypracuje dodatečně. Neplnění povinností a nekázeň mohou být důvodem k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení platby. Omluvy zadávejte u jednotlivých vyučujících přes zprávy v Edupage.

      Termíny konání jednotlivých kurzů:

      5. ročník
      M - Mgr. Jana Hanzlíková, pondělí od 14 h
      ČJ - Mgr. Jaroslava Volná, úterý od 14 h

      9. ročník
      M - Ing. Lenka Hejduková, pondělí od 14 h
      ČJ - Ellena Dolejší, DiS., čtvrtek od 14 h

      Začínáme v týdnu od 17.10.2022.

      Online přihláška. Následně proveďte platbu.

      Tým příprav na SŠ

    • Dotazník profesní orientace k volbě studia a povolání
     • Dotazník profesní orientace k volbě studia a povolání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      neví Vaše dítě, kterým směrem se po základní škole vydat? 

      Nabízíme dotazník profesní orientace k volbě studia a povolání. Dotazníkové šetření proběhne u žáků 9. ročníku v nadcházejícím týdnu v rámci školní výuky. Vyplnění dotazníku je dobrovolné. Následně Vám nabízíme možnost konzultace se školní psycholožkou PhDr. Hanou Pucherovou.

      Mgr. Kamila Volíková, vedoucí školního poradenského pracoviště