• Distanční výuka v 9.C prodloužena do PÁ 03.12.2021
     • Distanční výuka v 9.C prodloužena do PÁ 03.12.2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože stále ještě více než polovina žáků 9.C zůstává v karanténě nebo izolaci, setrvají tito žáci až do PÁ 03.12.2021 na distančním vzdělávání.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třída 4.C přechází od 30.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 4.C přechází od 30.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během dneška, tj. 30.11.2021, nebo zítřka bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 4.C, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, děkujeme, že jste žáky do školy již neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímali situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 4.C s účinností od 30.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do pondělí 06.12.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třída 3.B přechází od 30.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 3.B přechází od 30.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během zítřka, tj. 30.11.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 3.B, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste zítra pokud možno žáky do školy již neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 3.B s účinností od 30.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do pondělí 06.12.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Distanční výuka ve 2.B a 4.B prodloužena do PÁ 03.12.2021
     • Distanční výuka ve 2.B a 4.B prodloužena do PÁ 03.12.2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože stále ještě více než polovina žáků 2.B a 4.B zůstává v karanténě nebo izolaci, setrvají tito žáci až do PÁ 03.12.2021 na distančním vzdělávání.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • 30.11. Rodičovské schůzky on-line a volby do školské rady prezenčně (editace: volby již od 15 h)
     • 30.11. Rodičovské schůzky on-line a volby do školské rady prezenčně (editace: volby již od 15 h)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a s cílem zamezit dalšímu šíření epidemie c-19 se třídní schůzky dne 30.11.2021 budou konat v naplánovaných časech, tj. 1. stupeň 16:30, 2. stupeň 17:30, ovšem on-line. Třídní učitelé Vám pošlou odkaz pro připojení. Odhadované trvání třídních schůzek je 30 min.

      Volby zákonných zástupců do školské rady z důvodu zachování tajného hlasování proběhnou prezenčně. Vzhledem k nutnosti přesunu na/z on-line třídních schůzek prodlužuji čas voleb od 15 do 19 h. Vstup přes hlavní vchod budovy A (stará budova) - volební místostí bude sborovna, tj. první místností po levé straně. Volit tedy bude možné kdykoli 30.11.2021 v čase 15 - 19 h, a to při zachování protiepidemických opatření

      • bezpříznakovost
      • nasazený respirátor alespoň třídy FFP2/KN95
      • dezinfekce rukou před vstupem do volební místnosti
      • dodržování rozestupu 1,5 m od všech ostatních osob

      Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti.

      Děkuji za pochopení

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • Třída 6.A přechází od 29.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 6.A přechází od 29.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během víkendu nebo v pondělí 29.11.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 6.A, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste v pondělí pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 6.A s účinností od 29.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do pátku 03.12.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třídy 9.C, 7.B přechází od 29.11.2021 na distanční vzdělávání (editace: 9.B zůstává prezenčně)
     • Třídy 9.C, 7.B přechází od 29.11.2021 na distanční vzdělávání (editace: 9.B zůstává prezenčně)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během zítřka, tj. 28.11., příp. pondělí bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 9.B, 9.C, 7.B, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste v pondělí pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů. 

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 9.B, 9.C, 7.B s účinností od 29.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně 

      • 9.C do úterý 30.11.2021 (včetně)
      • 7.B do středy 1.12.2021 (včetně)

      V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce budou informovat třídní učitelé.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídními učiteli.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třída 7.C přechází od 29.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 7.C přechází od 29.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během víkendu nebo v pondělí 29.11.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 7.C, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste v pondělí pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 7.C s účinností od 29.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do středy 01.12.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třídy 2.B, 3.A, 7.A přechází od 29.11.2021 na distanční vzdělávání (editace: prodloužení lhůty 7.A z důvodu dalšího, pozdějšího kontaktu)
     • Třídy 2.B, 3.A, 7.A přechází od 29.11.2021 na distanční vzdělávání (editace: prodloužení lhůty 7.A z důvodu dalšího, pozdějšího kontaktu)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během dnešního odpoledne/večera, tj. 26.11.2021, případně během zítřka bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 2.B, 3.A, 7.A, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky.

      Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 2.B, 3.A, 7.A s účinností od 29.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně 

      • 2.B do úterý 30.11.2021 (včetně)
      • 3.A do pondělí 29.11.2021 (včetně)
      • 7.A do středy 1.12.2021 (včetně)

      V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce budou informovat třídní učitelé.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídními učiteli.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třída 4.B přechází od 26.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 4.B přechází od 26.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během dneška, tj. 25.11.2021 krajská hygienická stanice izolovala nebo karantenizovala více než polovinu žáků ze třídy 4.B, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 4.B s účinností od 26.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do pondělí 29.11.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Distanční výuka v 5.A prodloužena do PÁ 26.11.2021
     • Distanční výuka v 5.A prodloužena do PÁ 26.11.2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože stále ještě více než polovině žáků 5.A nebyly sděleny výsledky PCR testů, kterými je možné po 7 dnech ukončit karanténu, setrvají tito žáci i v PÁ 26.11.2021 na distančním vzdělávání.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Seznam kandidátů*ek pro volby do školské rady 30.11.2021
     • Seznam kandidátů*ek pro volby do školské rady 30.11.2021

     • V souladu s čl. III.6 Volebního řádu školské rady (skolska_rada_VR_2021-10.pdf) a se souhlasem kandidátů*ek uveřejňuje ředitel školy seznam kandidátů*ek na členy*ky školské rady a jimi či jejich navrhovateli*kami doručené materiály. Kandidáti*ky jsou řazeni*y abecedně podle příjmení.

      Kandidáti*ky do části ŠR volené zákonnými zástupci

      1. Klára Balínová, 35 let, bydlištěm Mukařov (Balinova.pdf)
      2. Bc. et Bc. Ludmila Horáková, DiS., 38 let, bydlištěm Srbín (Horakova_1.pdfHorakova_2.pdf)
      3. Ing. Petra Houdková, 36 let, bydlištěm Mukařov (Houdkova.pdf)
      4. Ing. Petra Ižáková, 39 let, bydlištěm Mukařov (Izakova.pdf)
      5. Kristýna Pecková, 43 let, bydlištěm Srbín
      6. Ing. Erika Pešková, 39 let, bydlištěm Louňovice (Peskova.pdf)
      7. Bc. Markéta Rybínová, 39 let, bydlištěm Mukařov (Rybinova.pdf)
      8. Eva Žáková, 46 let, bydlištěm Louňovice (Zakova.pdf)

      Kandidáti*ky do části ŠR volené pedagogickými pracovníky školy

      1. Mgr. Jana Kárníková, 48 let, bydlištěm Kostelec nad Černými lesy
      2. M.Ed. Soňa Kohnová, 45 let, bydlištěm Mukařov (Kohnova.pdf)
      3. Mgr. Zuzana Zmrhalová, 44 let, bydlištěm Srbín (Zmrhalova.pdf)
    • Třída 5.A přechází od 24.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 5.A přechází od 24.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během dnešního odpoledne/večera, tj. 23.11.2021, případně během zítřka bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 5.A, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste zítra pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 5.A s účinností od 24.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do čtvrtka 25.11.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třída 6.C přechází od 22.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 6.C přechází od 22.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během zítřka, tj. 22.11.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 6.C, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 6.C s účinností od 22.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do úterý 23.11.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třída 5.B přechází od 22.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 5.B přechází od 22.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během zítřka, tj. 22.11.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 5.B, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 5.B s účinností od 22.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do pátku 26.11.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Volby do školské rady 30.11.2021
     • Volby do školské rady 30.11.2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé kolegyně a kolegové,

      v souladu s novým volebním řádem školské rady (skolska_rada_VR_2021-10.pdf) vyhlašuji na 30.11.2021 volby do školské rady, a to v následujících časech:

      • pedagogičtí pracovníci 7:30 - 8:10  a 9:50 - 10:10 ve sborovně (A103)
      • zákonní zástupci 16:00 - 18:30 v přízemí staré budovy (před, během a po rodičovských schůzkách)

      Každá skupina volí 3 členy, což je i maximální počet kandidátů, které budete moci vyznačit na hlasovacích lístcích. Hlasovací lístek obdržíte po prokázání totožnosti na uvedeném volebním místě, budete mít možnost jej tajně upravit a vhodíte ho do připravené volební schránky.

      Návrhy na kandidáty se podávají k rukám ředitele školy a je možné zaslat je elektronicky na e-mail lukas.kohoutek@zsmukarov.cz, nebo podat fyzicky prostřednictvím podatelny po předchozí dohodě na 731 449 243, a to do 20.11.2021 včetně. Návrh podává každý kandidát sám za sebe nebo jiná oprávněná osoba s jeho písemným souhlasem.

      Návrh obsahuje vždy: jméno a příjmení kandidáta, datum narození a trvalé bydliště. Volitelně je možné přiložit také stručný životopis/medailonek, stručný motivační text pro výkon funkce člena ŠR, fotografii. Závěrem pak souhlas s uveřejněním poskytnutých údajů pro účel voleb do ŠR v rozsahu jméno a příjmení, věk, obec trvalého bydliště a všech poskytnutých volitelných příloh na webu školy a v místě konání voleb.

      Ředitel školy posoudí úplnost splnění formálních náležitostí návrhů a jejich soulad s volebním řádem. Všechny materiály splňující tato kritéria budou uveřejněny 7 dní před konáním voleb na webu školy v abecedním pořadí příjmení kandidátů.

      Školská rada má své kompetence stanoveny školským zákonem dle § 168 takto

      a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

      b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

      c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

      d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

      e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

      f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

      g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

      h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

      i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

      Funkční období je tříleté. Výkon funkce je čestný.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel


    • Změna konce vyučování 2. stupně 16.11.2021
     • Změna konce vyučování 2. stupně 16.11.2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v souvislosti se slavnostním shromážděním dne 16.11.2021 u příležitosti státního svátku 17. listopadu bude z organizačních důvodů vyučování všech ročníků 2. stupně končit po skončení tohoto shromáždění, které začne ve 13 h (orientačně ve 13:20). Žáci 2. stupně, kteří by měli 6. hodinu volnou (obědovou), se akce také účastní. Následně mohou všichni žáci 2. stupně jít na oběd.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třída 6.B přechází od 12.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 6.B přechází od 12.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během dneška, tj. 12.11.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 6.B, kontaktovali jsme Vás, abyste pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů. Děkujeme za dobrou spolupráci a flexibilitu, s jakou se žáci přesunuli do distančního vzdělávání již od 1. vh.

      Zároveň se omlouváme rodičům z paralelních tříd, které jsme kontaktovali kvůli možnému kontaktu s pozitivní osobou v AJ. Po konzultaci s KHS jsme dostali nové pokyny k trasování, takže se na uvedené žáky karanténa vztahovat nebude.

      Tím jsme předjímali situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 6.B s účinností od 12.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat podle nových pravidel pravděpodobně do čtvrtka 18.11.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce informovala třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY
     • VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

     • Rádi pracujete s dětmi 6–12 let, vymýšlíte zábavný a zároveň vzdělávací program, trávíte čas venku, záleží Vám na dobrém klimatu skupiny? Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.
  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov
    IČ: 70986444
    RED-IZO: 600052265
    ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
    251 62 Mukařov
    Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany
    Školní 2400/4, 251 01 Říčany
    tel. 731 417 201
    email: ricany@pppsk.cz
    www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení