• ZŠ Mukařov šablony OP JAK
     • ZŠ Mukařov šablony OP JAK

     • Základní škola Mukařov zahájila 1. 7. 2023 realizaci projektu ZŠ Mukařov šablony OP JAK (reg. č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0006934).

      Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:

      • Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy

      • Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

       

      V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

      1. Školní asistent ZŠ

      2. Školní psycholog ZŠ

      3. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

      4. Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

      5. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

      6. Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

       

      NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

    • Učitel*ka INF + ICT koordinátor*ka - 2. stupeň
     • Učitel*ka INF + ICT koordinátor*ka - 2. stupeň

     • Rádi pracujete se staršími žáky, záleží Vám na dobrém klimatu třídy a zároveň chcete pomoci každému dítěti rozvinout klíčové kompetence? Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.

      POŽADUJEME

      ● příslušné pedagogické vzdělání (nebo jeho doplnění v přiměřené lhůtě formou "pedagogického minima")

      ● preferovaná aprobace / zaměření jiného studia: INF, ale i chuť a otevřenost učit něco jiného/dalšího

      ● zájem o práci na klimatu třídního kolektivu (třídnické hodiny apod.)

      aktivizující přístup k výuce (během hodiny více pracují žáci než učitel)

      ● dovednosti pro využívání online výukových nástrojů (nejen pro distanční, ale i prezenční výuku)

      práci s chybou jako zdrojem učebního pokroku

      ● otevřenou komunikaci s rodiči, kolegy i vedením školy

      ● připravenost na spolupráci s asistentem pedagoga


      VÍTÁME

      ● zkušenosti s výukou nové informatiky

      ● bohaté zkušenosti s Microsoft Office

      ● absolvované studium ICT koordinátora

      ● zkušenosti s prvky Explicitní hodiny nebo otevřenost se v nich vzdělávat

      ● zkušenosti s žákovskými portfolii

      ● zkušenosti s badatelsky orientovanou a projektovou výukou


      NABÍZÍME

      ● bohaté digitální učební pomůcky k výuce- iPady, Blue-Boty, Micro:bity, stavebnice Lego Spike Essential a Spike

      ● vlastní notebook

      ● finanční podporu vzdělávání pedagogů

      ● zázemí stabilní instituce

      ● příspěvek na stravování ve školní jídelně, další benefity

      ● výplatní termín k 20. dni v měsíci

      ● pracovní smlouva na dobu 1 roku s následným prodloužením

      ● nástup dohodou, ideálně od 28.8.2023

      ● platové zařazení do 5. platového tarifu, 12. platové třídy a stupně podle let praxe


      V případě zájmu zašlete Váš životopis na e-mailovou adresu: daniel.bartak@zsmukarov.cz

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov
     IČ: 70986444
     RED-IZO: 600052265
     ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
     251 62 Mukařov
     Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany
     Školní 2400/4, 251 01 Říčany
     tel. 731 417 201
     email: ricany@pppsk.cz
     www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení