• Školní masopust 2022
     • Školní masopust 2022

     •  

      • 1. 3. proběhne Masopustní průvod pro všechny žáky naší školy
      • 3 průvody povedou různými trasami od areálu školy k Obecnímu úřadu v Mukařově, kde proběhne krátký program, za který dostanou děti tradiční masopustní koblihu
      • Požadavek na masky: vyberte / společně vyrobte dětem tradiční masopustní masku - jeptiška, šašek, pierot, myslivec, hasič, kůň, bába s nůší, kominík, nevěsta, ženich, řezník, cikánka s kočárem, zvířata atd.
      • Více se dozvíte zde: https://radimejak.cz/masopust-vyznam-zvyky-tradice/
      • Inspirace: https://www.ceskozemepribehu.cz/pribeh/183-rejem-masopustnich-masek
      • masopust bude probíhat během dopoledního vyučování, odpolední výuka, resp. výuka od 5. vh, již bude probíhat standardně dle rozvrhu
       • 1. vh bude určena na doladění masek ve třídách
       • 2. - 3. vh probíhá průvod zakončený programem před OÚ (dejte žákům přiměřené oblečení na tento čas pod masky/kostýmy)
       • 4. vh bude určena pro reflexi a odstrojení / odlíčení
      • celá akce bude probíhat za aktuálně platných opatření souvisejících s covid-19

             Doma si s dětmi můžete také zopakovat říkadla do průvodu:

      • Zhusta chlapci, zhusta, konec masopusta.
      • Masopust sa krátí, už sa nenavrátí.
      • Muzikanti, co děláte? 2x Ej, máte husle a nehráte. 2x Zahrajte mně na husličky 2x a rozveselte ty družičky. 2x Zahrajte mně na tu basu 2x a rozveselte celů chasu. 2x Zahrajte mně na cimbále 2x, ať moja milá veselá je. 2x
      • Masopust, masopust, do kola mě holka pusť! 2x
      • Pekař peče housky, uždibuje kousky. Pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva.
      • Kovej, kovej, kovaříčku, okovej mi mou nožičku. Okovej mi obě, zaplatím já tobě.
      • Kalamajka, mik, mik, mik, oženil se kominík. Kterou si vzal za ženu? Pastejřovic Mařenu. 
      • Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely. Sekyrky se polámaly a topůrka ostaly.
      • Jemine, domine, masopust pomine. Jemine, domine, masopust pryč! Masopust přestane, růženec nastane. Jemine, domine, Masopust pryč!
      • Nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit. 2x Bába na mě dudle, že jsem jí sněd nudle. Nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit. Nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit. 2x Bába mě tam straší, že jsem jí sněd kaši. Nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit.
      • Jede bába z kopečka, vrzají jí kolečka. Lidé se jí smáli, že jí kola hrály. Jakpak by jí nevrzaly, když je nemá namazaný. Vrz, vrz, vrz, už tam jenom zmrz!
      • Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Cos to, Janku, cos to sněd.

      Mgr. Nikola Bitalová, koordinátorka masopustu

    • Změna proticovidových opatření od 21.02.2022
     • Změna proticovidových opatření od 21.02.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v souladu s aktualizovaným MO MZČR dochází od 21.02.2022 ve škole k následujícím úpravám proticovidových opatření:

      • žáci se již nebudou screeningově testovat
      • při kontaktu s PCR+ osobou již nebudou nařizovány karantény
      • skončí povinnost nahlašovat PCR+ žáky škole (a tímto Vám velmi děkujeme za Vaši disciplinovanost a spolupráci při nahlašování všech parametrů, což nám umožnilo vše řešit rychle a efektivně a udržet školu v chodu)
      • zůstává v platnosti povinnost nosit respirátor (u žáků mladších 15 let roušku) ve všech vnitřních prostorách (chodby, WC, kabinety,...) s výjimkou při frontální výuce, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, a při TV, zpěvu atp.
      • výuka TV bude opět probíhat dle rozvrhu (nebudou vždy sloučeni žáci z jedné třídy), při výuce jazyků se vracíme k obvyklému zasedacímu pořádku (nemusí být žáci z jedné třídy vzdáleni od žáků z jiné třídy)

      Pevně věříme, že se tak pomalu vrátíme k normálnímu fungování školy.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • Doučování žáků
     • Doučování žáků

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci

      škola je zapojena do Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

      Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

      Stále je možné prostřednictvím výchovné poradkyně a třídních učitelů přihlašovat žáky do tohoto programu.

      „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

    • Třída 2.C a 3.A přechází od 18.02.2022 na distanční vzdělávání
     • Třída 2.C a 3.A přechází od 18.02.2022 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože krajská hygienická stanice bude v nejbližších hodinách / dnech karantenizovat více než polovinu žáků z uvedených tříd, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste žáky do školy od uvedeného data již neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 2.C a 3.A s účinností od 18.02.2022 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Po dohodě se zákonnými zástupci nekarantenizovaných žáků 3.A bude pro nekarantenizované žáky probíhat dobrovolná distanční výuka s možností prezenční výuky pro žáky, kteří by přišli do školy a kteří budou zařazeni do jiné třídy.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do 18.02.2022 (včetně), resp. do obdržení negativních výsledků PCR testů. Karanténa pravděpodobně do 19.02.2022 (včetně)V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu, zpravidla on-line přes MS Teams. Nekoná se pouze HV, TV, VV a PČ. Výuka dělených předmětů (cizí jazyky) bývá obvykle zajištěna zadáním samostatné práce.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitel*ka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte tuto skutečnost s třídní*m učitelem*kou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Výběrové řízení: učitel*ka všeobecně vzdělávacích předmětů - 2. stupeň
     • Výběrové řízení: učitel*ka všeobecně vzdělávacích předmětů - 2. stupeň

     • Rádi pracujete se staršími žáky, záleží Vám na dobrém klimatu třídy a zároveň chcete pomoci každému dítěti rozvinout klíčové kompetence? Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.

      POŽADUJEME 

      ● příslušné pedagogické vzdělání (nebo jeho doplnění v přiměřené lhůtě formou "pedagogického minima")

      ● preferovaná aprobace / zaměření jiného studia: ČJ, TV, OV, RV, Z, ale i chuť a otevřenost učit něco jiného/dalšího

      ● připravenost být účastníkem procesu zavádění formativního hodnocení 

      ● zájem o práci na klimatu třídního kolektivu (třídnické hodiny apod.) 

      ● aktivizující přístup k výuce (během hodiny více pracují žáci než učitel)

      ● dovednosti pro využívání online výukových nástrojů (nejen pro distanční, ale i prezenční výuku)

      ● práci s chybou jako zdrojem učebního pokroku

      ● otevřenou komunikaci s rodiči, kolegy i vedením školy

      ● připravenost na spolupráci s asistentem pedagoga 

      VÍTÁME

      ● zkušenosti s prvky Explicitní hodiny nebo otevřenost se v nich vzdělávat

      ● zkušenosti s žákovskými portfolii

      ● zkušenosti s badatelsky orientovanou a projektovou výukou

       NABÍZÍME

      ● zázemí stabilní instituce

      ● příjemný pracovní kolektiv

      ● výplatní termín k 20. dni v měsíci

      ● pracovní smlouva na dobu 1 roku s následným prodloužením

      ● nástup možný ihned nebo v průběhu února či března 2022

      ● platové zařazení do 5. platového tarifu, 12. platové třídy a stupně podle let praxe

       

      V případě zájmu zašlete Váš životopis na e-mailovou adresu: daniel.bartak@zsmukarov.cz

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov
     IČ: 70986444
     RED-IZO: 600052265
     ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
     251 62 Mukařov
     Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany
     Školní 2400/4, 251 01 Říčany
     tel. 731 417 201
     email: ricany@pppsk.cz
     www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení