• Čarodějnický rej 27.04. 13:00
     • Čarodějnický rej 27.04. 13:00

     • Již zítra, tj. ve středu 27.04.2022 od 13:00 do 16:30 čeká žáky z družiny Čarodějnický rej.

      Na zahradě školy je přivítají čarodějnice na stanovištích s čarodějnickými úkoly, nebude chybět ani oheň a opékání špekáčků. 

      Kdo se nebojí, navštíví i magickou diskotéku se spoustou strašidelných písniček a ještě strašidelnějších tanečních kreací.

      Těšíme se na Vás 🙂

      Kolektiv ŠD

    • Třídní schůzky 27.04.2022
     • Třídní schůzky 27.04.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      zveme Vás na PREZENČNÍ třídní schůzky, které se budou konat 27.04.2022

      • 1. stupeň - 16:30 + prodloužená školní družina do 17:30
      • 2. stupeň - 17:30

      Časy jsou takto rozděleny, aby bylo zajištěno hlídání mladších žáků a také aby se předešlo problémům s parkováním. Přesto Vás prosíme, abyste pokud možno parkovali ve větší vzdálenosti od školy a předešli jsme dopravnímu kolapsu.

      Pedagogický tým ZŠ Mukařov

       

    • Zkrácení výuky 12.04.2022 na 1. stupni
     • Zkrácení výuky 12.04.2022 na 1. stupni

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      z důvodu konání zápisu budoucích prvňáčků bude v úterý 12.04.2022 zkráceno žákům 1. stupně vyučování na 4 hodiny.

      Vyučování žáků 1. stupně skončí v 11:50.

      Školní družina funguje od 11:50 hodin do 17 hod. 

      Děkujeme za pochopení

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Ohlédnutí za Nocí s Andersenem 2022
     • Ohlédnutí za Nocí s Andersenem 2022

     • Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje. Knihy soupeří s mnoha lákadly - od bezduchého vysedání před televizní obrazovkou přes  "sjíždění" sociálních sítí až po akční počítačové hry. Noc s Andersenem je jedním z pokusů, jak přitáhnout zájem dětí opět k (ne)tradičnímu čtenářství.

      Noc s Andersenem na naší škole absolvovalo 24 tříd (375 žáků a 25 pedagogů). Je to rekordní číslo!

      Vše začalo přivítáním účastníků p. ředitelem před hlavním vstupem do školy a pak již rychle následovalo zabydlení žáků ve svých třídách. Každý učitel měl pro děti připravený vlastní program, který navazoval na hlavní témata zadaná organizátory tohoto mezinárodního projektu. Na II. stupni žáci zhlédli prezentaci o H. Ch. Andersenovi a vypracovali pracovní listy. Tématem na I. stupni bylo např. dílo J. Čapka, B. Němcové, J. Trnky či H. Ch. Andersena.

      Dění se ovšem neomezilo pouze na školu. Páté třídy navštívily knihovnu v KKCM, některé třídy absolvovaly večerní procházku nebo program v hale či na zahradě školy a školky. Dalo by se říct, co třída, to originální program. A aby to byla správná Noc s Andersenem, měli žáci samozřejmě i čas na skupinové či samostatné čtení.

      Jsme moc rádi, že se žáci mohli potkat v neformálním prostředí a utužovat vztahy v kolektivu třídy.

      Za organizátory bych chtěla poděkovat zapojeným pedagogům, kteří se vzorně na akci připravili. Velmi si vážíme spolupráce s knihovnou KKCM a Mateřskou školou. Děkujeme! Za sebe mohu upřímně konstatovat, že to bylo prima být po všech karanténách a distanční výuce opět takto na společné akci s přespáváním.

      Ještě jedna poznámka! Nezapomeňte si do kalendáře poznamenat datum 31. 3. 2023 18 hod., kdy se opět potkáme s dětmi ve škole na dalším ročníku Noci s Andersenem 2023.

      Mgr. Kamila Volíková, koordinátorka Noci a Andersenem

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení