• Příspěvek na výtvarné potřeby a do rodičovského fondu
     • Příspěvek na výtvarné potřeby a do rodičovského fondu

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože se ukazuje jako efektivnější a úspornější, aby se některé výtvarné potřeby na 1. stupni (zjm. různé typy papírů, protože jinak mají žáci vlastní kufřík s pomůckami) a většina na 2. stupni (např. papíry, tempery, tuš, nůžky, štětce...) kupovaly hromadně a využívaly společně, dovolujeme si Vás požádat o příspěvek 100,- Kč (1. stupeň), resp. 200,- Kč (2. stupeň) na tento hromadný nákup.

      Stejně tak se nám osvědčilo, že v případě pořádání různých akcí pro žáky existuje "fond rodičů", ze kterého je možné v odůvodněných případech přispívat žákům se sociálním znevýhodněním (adaptační kurz, příspěvek na zvýšené náklady při volitelných předmětech, lyžařský kurz,...) nebo na hromadně pořádané akce nad rámec školního vzdělávacího programu (např. sladkosti na Halloween, medaile na olympiádu,...). Zde by na základě zkušenosti měl být dostačující příspěvek 100,- Kč / žáka.

      Celková výše příspěvků

      • 1. stupeň - 200,- Kč / žáka
      • 2. stupeň - 300,- Kč / žáka

      Prosíme Vás tedy o úhradu těchto příspěvků na třídních schůzkách 10.11.2022 (doneste pokud možno přesnou částku). Kdo se schůzek nemůže zúčastnit nebo nebude mít hotovost, pak zasláním na účet školy

      číslo účtu: 2701980426/2010

      spec. symbol: 1818

      var. symbol: 4místné číslo žáka (jako do školní jídelny)

      vzkaz pro příjemce: Jméno žáka, třída

      Pokud byste si příspěvek nemohli z ekonomických důvodů dovolit, informujte o této skutečnosti třídního učitele.

      Děkujeme

      Vedení školy

       

    • Přesun šk. družiny 10.11.2022 15:45 - 17:00 do staré budovy
     • Přesun šk. družiny 10.11.2022 15:45 - 17:00 do staré budovy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      z důvodu konání třídních schůzek bude ve čtvrtek 10.11.2022 přemístěna školní družina v době 15:45 - 17:00 z kontejnerové přístavby do staré budovy. Vchod bude z boku (od haly).

      Děkujeme za pochopení

      Vedení školy

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov
     IČ: 70986444
     RED-IZO: 600052265
     ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
     251 62 Mukařov
     Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany
     Školní 2400/4, 251 01 Říčany
     tel. 731 417 201
     email: ricany@pppsk.cz
     www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení