• Matematický klokan 17.03.2023
     • Matematický klokan 17.03.2023

     • I v tomto roce se naše škola účastní mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. Jedná se o soutěž pro široké spektrum zájemců, jejímž hlavním cílem je popularizace matematiky.

      Termín konání: 17.03.2023 (začátek v příslušné hodině matematiky + 60 min. na vypracování, následovat bude posunutá přestávka a zbytek následující výukové hodiny; 5. B bude mít změnu rozvrhu a začne 4. vh)

      Žáci se zúčastní v kategoriích: Cvrček (2. - 3. roč.), Klokánek (4. - 5. roč.), Benjamín (6. - 7. roč.) a Kadet (8. - 9. roč.).

      Již při svém prvním ročníku si v Evropě (Francie, 1991) Klokan u žáků i učitelů získal velkou oblibu zejména proto, že soutěž je určena všem žákům (mezi 24 úlohami si „ty své“ najdou i ti slabší) a že učitelům nabízí možnost srovnání nejen výsledků, ale i trendů ve vyučování matematiky. Fascinující je také vědomí, že ve stejnou dobu usedá k řešení testu v Evropě více než jeden milion dětí.

      Pořadatelem v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

      Všem účastníkům přejeme mnoho úspěchů v řešení.

      Za organizátory Mgr. Kamila Volíková (I. stupeň) a Ing. Lenka Hejduková (II. stupeň)

    • Změna rozvrhu pro 8. a 9. ročník v týdnu 06. - 10.03.2023
     • Změna rozvrhu pro 8. a 9. ročník v týdnu 06. - 10.03.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      z důvodu konání lyžařského výcvikového kurzu pro 8. a 9. ročník v týdnu 06. - 10.03.2023 budou mít žáci, kteří zůstávají ve škole, změněný rozvrh a budou sloučeni do jiných skupin než obvykle. Sledujte proto rozvrh v EduPage na každý den, neboť bude průběžně upravován.

      Odpolední výuka nebude v tomto týdnu plánována. Povinně volitelné předměty (úterní odpolední výuka) se v tomto týdnu nekonají.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Příprava na přijímačky s ČT edu
     • Příprava na přijímačky s ČT edu

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      oslovila nás ČT edu s nabídkou své podpory na přijímací zkoušky na SŠ.

      Pokud byste ji chtěli s žáky využít, více informací naleznete na příslušné stránce.

      Školní poradenské pracoviště

    • Výzva pro žáky: Březen, měsíc knihy bez mobilních telefonů
     • Výzva pro žáky: Březen, měsíc knihy bez mobilních telefonů

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože ani naší škole se nevyhýbá nešvar používání mobilních telefonů žáky mimo rámec školního řádu, jak ukázal rychlý průzkum mezi učiteli, vyhlašujeme na březen výzvu, kdy se budeme více soustředit na dodržování daných pravidel:

      "Žákům se ve škole zakazuje používání mobilního telefonu nebo jiných elektronických zařízení (např. notebook, tablet, chytré hodinky,…) s následujícími výjimkami:

      • ve 4. – 5. ročníku o jedné malé přestávce, kterou určí po dohodě s žáky třídní učitel 
      • v 6. – 9. ročníku o velké přestávce 
      • během polední přestávky (mimo školní jídelnu) 
      • při čekání na otevírací čas školy, pokud ředitel školy povolil dřívější vpuštění žáků z povětrnostních důvodů 
      • se souhlasem učitele, pokud žák potřebuje kontaktovat zákonného zástupce + v dalších situacích, které upřesňuje školní řád"

      A protože je březen tradičně měsícem knihy, můžete se svými dětmi nějakou vybrat, aby měli k telefonu nějakou další alternativu.

      Na konci března vyhodnotíme posun, a pokud nebude dostatečně přesvědčivý, v dubnu aplikujeme úplný zákaz mobilních telefonů s výjimkou využití ve výce na pokyn učitele.

      Přejeme všem příjemný digitetox strávený ideálně s hezkou knihou.

      Tým ZŠ Mukařov

    • Přihlášky na "Přijímačky nanečisto"
     • Přihlášky na "Přijímačky nanečisto"

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v pátek 03.03.2023 1. - 3. výukovou hodinu se na naší škole uskuteční „Přijímačky nanečisto“ s testy od CERMATu.

      V rámci jednoho zkušebního přijímačkového dne čeká přihlášené žáky autentická simulace ostré JPZ - jednotné přijímací zkoušky - s mottem: "Kdo je připraven, není překvapen!"

      Nabídka platí pro žáky 5., 7. a 9. ročníku.

      Zájemci se mohou přihlásit přes formulář do ST 01.03.2023 23:59.

      Mgr. Kamila Volíková, výchovný poradce

    • Materiální sbírka pro Klokánky 27.02. - 03.03.
     • Materiální sbírka pro Klokánky 27.02. - 03.03.

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

      na základě iniciativy p. uč. Kadeřábková škola organizuje materiální sbírku pro KlokTex, který pomáhá Klokánkům (FOD), SOS dětským vesničkám aj.

      Použitelné oblečení (dětské i dospělé), obuv (dětskou i dospělou), kabelky, hračky, bytový textil, ložní prádlo, sportovní potřeby, batohy, kosmetiku, pleny atd. můžete přinést v týdnu od 27.02. do 03.03.2023, a to vždy v čase 7:30 - 8:00 vstupem od haly do staré budovy.

      Odevzdávejte pouze materiál čistý, suchý, nepoškozený a obuv spárovanou.

      Věci budou odvezeny přímo organizací KlokTex.

      Bližší informace Vám poskytne p. uč Kadeřábková: zuzana.kaderabkova@zsmukarov.cz

      Děkujeme všem, kteří si protřídí své šatní skříně a zároveň podpoří dobrou věc!

      Tým ZŠ Mukařov

    • Informační schůzka pro rodiče žáků účastnících se LVK 23.02.2023
     • Informační schůzka pro rodiče žáků účastnících se LVK 23.02.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      ráda bych Vás pozvala na informační schůzku týkající se lyžařského kurzu konaného v termínu 06.03. - 10.03.2023. Vzhledem k vysokému počtu přihlášených žáků jsou naplánovány 2 schůzky rozdělené dle třídy, kterou Vaše dítě navštěvuje:

      • 23.02.2023 - od 16:30 (8.A, 8.B, 8.C)
      • 23.02.2023 - od 17:30 (9.A, 9.B, 9.C, 8.D)

      Na této schůzce Vám zároveň zodpovím případné dotazy.

      Již nyní připojuji soubor dokumentů, které bude nutné odevzdat vyplněné při odjezdu 06.03.2023. Úvodní list s informacemi si ponecháte.

      LVK_dokumenty_pro_ZZ.docx

      LVK_dokumenty_pro_ZZ.pdf

      Děkuji a těším se na viděnou

      Barbora Gojová, vedoucí LVK

    • Den otevřených dveří
     • Den otevřených dveří

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      Den otevřených dveří proběhne následovně

      • v Mukařově ve ST 22.03.2023 v čase 8 - 16 h
      • v Babicích po předchozí domluvě každé úterý v březnu

      Akce je určena zjm. rodičům žáků budoucích prvních ročníků. Během celého dne budete mít možnost nahlédnout do výuky (budou skutečně fyzicky otevřené dveře učeben, ve kterých bude probíhat výuka) a prohlédnout si školu.

      Svoje případné dotazy pak můžete směřovat na vedení školy, které bude po celý den k dispozici. Předesíláme, že ještě není určeno, kdo bude třídním učitelem/kou Vašich dětí.

      Vstup do budovy bude umožněn přes hlavní vchod staré budovy (tj. z boku), kde se zapíšete/odepíšete na recepci.

      Pro domluvení termínu návštěvy v Babicích kontaktujte p. uč. Juříkovou na e-mailu jitka.jurikova@zsmukarov.cz nebo na tel. 724 764 351.

      Zápis bude probíhat po dobu cca. dvou týdnů v dubnu (odlišně může být stanoveno pro žáky z UA), bližší informace uveřejníme v průběhu března. Předběžně si můžete rezervovat termín 18.04.2023, kdy plánujeme realizovat motivační část zápisu.

      Těšíme se na Vás

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Masopustní průvod v Mukařově 21.02.2023 + změna konce vyučování (aktualizováno 09.02.)
     • Masopustní průvod v Mukařově 21.02.2023 + změna konce vyučování (aktualizováno 09.02.)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

      v úterý 21.02.2023 proběhne v Mukařově (v Babicích až 28.02.2023 dle pokynů, které sdělí p. třídní učitelky) tradiční školní Masopustní průvod, který půjde od školy (10:00) k Obecnímu úřadu v Mukařově (11:00). Výuka začíná standardně ráno v 8:10, avšak v kmenové učebně s třídním učitelem.

      Letos bude průvod laděn na téma povolání. Vítáme ale i vtipné dvojice či tradiční masopustní masky - jeptiška, šašek, myslivec, hasič, kůň, bába s nůší, kominík, nevěsta, ženich, řezník, zvířata... Každý žák se oděje do masky/kostýmu dle svého výběru či třídní dohody.

      Pokud mají žáci hudební nástroje - bubny, trubky, lžíce, pokličky, vařečky, řehtačky, plechovky s hrachem apod., ať si je s sebou vezmou.

      Počítejte s tím, že žáci budou 1 - 2 h venku, a proto je vybavte oblečením přiměřeně počasí.

      Vyučování bude tento den končit následovně:

      • po 4. výukové hodině: 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B., 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 5.A, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D
      • po 5. výukové hodině - ostatní třídy (4.A, 4.B., 4.C, 4.D, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B, 9.C)

      Prosíme rodiče i žáky o trpělivost při případném zpoždění kvůli frontě na obědech.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Jarní prázdniny 13. - 17.02.2023
     • Jarní prázdniny 13. - 17.02.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí strávníci,

      připomínáme, že na období 13. - 17.02.2023 jsou pro náš okres stanoveny jarní prázdniny.

      V těchto dnech bude také přerušen provoz školní družiny a školní jídelny.

      Přejeme mnoho hezkých zážitků!

      Vedení školy

    • Vydávání výpisu z vysvědčení 31.01. a pololetní prázdniny 03.02.
     • Vydávání výpisu z vysvědčení 31.01. a pololetní prázdniny 03.02.

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      vydávání pololetního výpisu z vysvědčení proběhne 31.01.2023. Odpolední výuka standardně proběhne.

      Pololetní prázdniny jsou stanoveny na PÁ 03.02.2023. V tento den bude přerušen provoz školní jídelny a školní družiny.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Připomínka: Příspěvek na výtvarné potřeby a fond rodičů
     • Připomínka: Příspěvek na výtvarné potřeby a fond rodičů

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v návaznosti na dříve vyhlášené vybírání dobrovolného příspěvku na výtvarné potřeby posíláme ještě jednou avízo pro ty, kteří příspěvek zapomněli uhradit (pokud ho hradit nechcete nebo si ho nemůžete z ekonomických důvodů dovolit, pouze informujte třídního učitele, aby si mohl poznačit, že nejde o opomenutí).

      K čemu příspěvek slouží

      Ukazuje se jako efektivnější a úspornější, aby se některé výtvarné potřeby na 1. stupni (zjm. různé typy papírů, protože jinak mají žáci vlastní kufřík s pomůckami) a většina na 2. stupni (např. papíry, tempery, tuš, nůžky, štětce...) kupovaly hromadně a využívaly společně. Dovolujeme si Vás proto požádat o příspěvek 100,- Kč (1. stupeň), resp. 200,- Kč (2. stupeň) na tento hromadný nákup.

      Stejně tak se nám osvědčilo, že v případě pořádání různých akcí pro žáky existuje "fond rodičů", ze kterého je možné v odůvodněných případech přispívat žákům se sociálním znevýhodněním (adaptační kurz, příspěvek na zvýšené náklady při volitelných předmětech, lyžařský kurz,...) nebo na hromadně pořádané akce nad rámec školního vzdělávacího programu (např. sladkosti na Halloween, medaile na olympiádu,...). Zde by na základě zkušenosti měl být dostačující příspěvek 100,- Kč / žáka.

      Celková výše příspěvků

      • 1. stupeň - 200,- Kč / žáka
      • 2. stupeň - 300,- Kč / žáka

      Úhradu proveďte v hotovosti v kanceláři školy (postačí, když peníze přinesou žáci a bude jim vystavena stvrzenka).

      Děkujeme

      Vedení školy

    • Výtěžek Vánočního jarmarku
     • Výtěžek Vánočního jarmarku

     • Výtěžek Vánočního jarmarku pořádaného Žákovským parlamentem dosáhl krásných 37 959,- Kč a 1,50 EUR. Všem dárcům moc děkujeme a připojujeme krátké video z vydařené akce. Prostředky žáci využijí k "adopci na dálku" chlapce z Keni (aby také mohl chodit do školy) a k založení relaxačních zón.

       

    • PF 2023
     • PF 2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, přátelé školy,

      dovolte, abychom Vám popřáli pokojné vánoční svátky a šťastný nový rok 2023.

      Tým ZŠ Mukařov

      PF je linoryt vyrobený v rámci povinně volitelného předmětu Ateliér žáky 8. a 9. ročníku a bude možné ho spolu s dalšími pořídit na Vánočním jarmarku 20.12.2022 16 - 18 h.

    • Změna konce vyučování 22.12.2022
     • Změna konce vyučování 22.12.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      dne 22.12.2022 proběhnou ve třídách tradiční vánoční besídky a nebude se konat standardní výuka dle rozvrhu.

      Progam besídek si organizují žáci se svými třídními učiteli.

      V této souvislosti dochází 22.12.2022 ke změně konce výuky, a to následovně

      • 1. stupeň končí po 4. výukové hodině
      • 2. stupeň končí po 5. výukové hodině

      Z důvodu společného konce celých stupňů počítejte s tím, že žáci navštěvující školní jídelnu se mohou zdržet ve frontě.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Vánoční jarmark 20.12.2022 16 - 18 h
     • Vánoční jarmark 20.12.2022 16 - 18 h

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

      Žákovský parlament ZŠ Mukařov Vás zve na Vánoční jarmark, který se bude konat 20.12.2022 od 16 do 18 hodin v přízemí staré i nové budovy školy a spojovacím krčku. 

      Můžete se těšit na: 

      • stánky s výrobky žáků, 
      • občerstvení připravené žáky a pedagogy, 
      • prezentace výrobků žáků prakticky zaměřených volitelných předmětů
      • živou hudbu (žáci a pedagogové). 

      Žákovský parlament u příležitosti vánočního jarmarku pořádá sbírku na podporu keňského chlapce jménem June George Okello a zařízení relaxačních zón školy pro žáky.

      Těšíme se na Vás!

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení