• Rezignace ředitele k 16.04.2023 (aktualizováno)
     • Rezignace ředitele k 16.04.2023 (aktualizováno)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, občané Mukařova a Babic,

      dovoluji si Vám oznámit, že jsem dnes odeslal zřizovateli svou rezignaci na funkci ředitele školy, a to k 16.04.2023.

      K tomuto rozhodnutí jsem dospěl po zralé úvaze a měsících zvažování. S týmem vedení jsme se na tuto situaci již několik týdnů připravovali, aby v případě, že toto moje rozhodnutí padne, byla v maximální možné míře připravena kontinuita řízení školy a minimalizovány dopady na její fungování.

      Rád bych proto poděkoval všem členům vedení za jejich přípravu, aby byl zajištěn co nejplynulejší chod školy v následujícím období.

      Zřizovatel na svém dnešním jednání Rady obce Mukařov situaci projedná a pravděpodobně i rozhodne o tom, kdo bude dočasně pověřen řízením školy od 17.04.2023, než bude řádně jmenován nový ředitel. O tomto rozhodnutí Vás následně budu informovat.

      Aktualizace: Zřizovatel pověřil dočasným řízením školy od 17.04.2023 Mgr. Kamilu Volíkovou.

      S úctou

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel školy

    • Aplikace EDUPAGE: Ztráty a nálezy
     • Aplikace EDUPAGE: Ztráty a nálezy

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      každému z nás se občas stane, že něco ztratí. Jsme velká škola a nálezy se nám hromadí. 

      Pro větší přehled o nálezech jsme pro Vás připravili novinku: evidenci nálezů v mobilní aplikaci EDUPAGE.

      Kdykoli a odkudkoli se můžete podívat, zda věc, kterou postrádáte, náhodou není nalezena 🙂. Návod ZDE

      Průběžně budeme zadávat do systému další nově nalezené věci a oblečení a sportovní potřeby, které se hromadí v šatně.

      Prosíme Vás o kontrolu, zda některá z nalezených věcí nepatří právě Vašim dětem. Mnohdy svého majitele hledá i hodnotnější elektronika (bezdrátová sluchátka, chytré hodinky apod.). 

      Nálezy si můžete Vy či žák vyzvednout v sekretariátu školy.

      Doufáme, že Vám tato novinka zjednoduší hledání a věci brzy najdou své majitele 🤸‍♀️

      Vedení školy

    • Velikonoční jarmark 29.03. 14 - 16 h
     • Velikonoční jarmark 29.03. 14 - 16 h

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

      také letos si můžete pořídit velikonoční výzdobu do svých domácností, kterou vyrobili naši žáci zejména ve školní družině. Připraveno bude i drobné občerstvení.

      Zveme Vás proto na Velikonoční jarmark, který se koná 29.03.2023 od 14 do 16 h před kontejnerovou přístavbou, v případě nepříznivého počasí v přízemí staré budovy.

      Veškeré vybrané peníze budou považovány za dar.

      Těšíme se na Vás!

      Tým školní družiny

    • Třídní schůzky 04.04.2023 (aktualizace pro 2.C Babice - 12.04. 17:00)
     • Třídní schůzky 04.04.2023 (aktualizace pro 2.C Babice - 12.04. 17:00)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      zveme Vás na PREZENČNÍ třídní schůzky, které se budou konat 04.04.2023

      • 1. stupeň - 16:00 
      • 2. stupeň - 17:00

      Časy jsou takto rozděleny, aby bylo zajištěno hlídání mladších žáků a také aby se předešlo problémům s parkováním. Přesto Vás prosíme, abyste pokud možno parkovali ve větší vzdálenosti od školy a předešli jsme dopravnímu kolapsu.

      AKTUALIZACE: Třídní schůzky 2.C (Babice) proběhnou 12.04. v 17:00.

      Pedagogický tým ZŠ Mukařov

    • 31.03. Noc s Andersenem - přespání ve škole
     • 31.03. Noc s Andersenem - přespání ve škole

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      dne 31.03.2023 v 18 hod. se opět otevřou brány naší školy pro účastníky akce Noc s Andersenem. Žáci mohou ve škole přespat do sobotního rána (vyzvednutí v 8:00 - 8:30, nebo lísteček, že mohou žáci samostatně odejít; později již nebude zajištěn pg. dohled).

      Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny (a školy) svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí o čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje – knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od mobilního telefonu, přes počítačové hry až po televizní obrazovky.

      Proto jsme rádi, že se letos akce předběžně zúčastní 28 tříd se svými třídními učiteli, tři třídy se akce neúčastní.

      Přihlášku a bližší informace obdrží žáci od svých třídních učitelů.

      Mgr. Kamila Volíková, organizátorka akce

    • Matematický klokan 17.03.2023
     • Matematický klokan 17.03.2023

     • I v tomto roce se naše škola účastní mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. Jedná se o soutěž pro široké spektrum zájemců, jejímž hlavním cílem je popularizace matematiky.

      Termín konání: 17.03.2023 (začátek v příslušné hodině matematiky + 60 min. na vypracování, následovat bude posunutá přestávka a zbytek následující výukové hodiny; 5. B bude mít změnu rozvrhu a začne 4. vh)

      Žáci se zúčastní v kategoriích: Cvrček (2. - 3. roč.), Klokánek (4. - 5. roč.), Benjamín (6. - 7. roč.) a Kadet (8. - 9. roč.).

      Již při svém prvním ročníku si v Evropě (Francie, 1991) Klokan u žáků i učitelů získal velkou oblibu zejména proto, že soutěž je určena všem žákům (mezi 24 úlohami si „ty své“ najdou i ti slabší) a že učitelům nabízí možnost srovnání nejen výsledků, ale i trendů ve vyučování matematiky. Fascinující je také vědomí, že ve stejnou dobu usedá k řešení testu v Evropě více než jeden milion dětí.

      Pořadatelem v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

      Všem účastníkům přejeme mnoho úspěchů v řešení.

      Za organizátory Mgr. Kamila Volíková (I. stupeň) a Ing. Lenka Hejduková (II. stupeň)

    • Změna rozvrhu pro 8. a 9. ročník v týdnu 06. - 10.03.2023
     • Změna rozvrhu pro 8. a 9. ročník v týdnu 06. - 10.03.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      z důvodu konání lyžařského výcvikového kurzu pro 8. a 9. ročník v týdnu 06. - 10.03.2023 budou mít žáci, kteří zůstávají ve škole, změněný rozvrh a budou sloučeni do jiných skupin než obvykle. Sledujte proto rozvrh v EduPage na každý den, neboť bude průběžně upravován.

      Odpolední výuka nebude v tomto týdnu plánována. Povinně volitelné předměty (úterní odpolední výuka) se v tomto týdnu nekonají.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Příprava na přijímačky s ČT edu
     • Příprava na přijímačky s ČT edu

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      oslovila nás ČT edu s nabídkou své podpory na přijímací zkoušky na SŠ.

      Pokud byste ji chtěli s žáky využít, více informací naleznete na příslušné stránce.

      Školní poradenské pracoviště

    • Výzva pro žáky: Březen, měsíc knihy bez mobilních telefonů
     • Výzva pro žáky: Březen, měsíc knihy bez mobilních telefonů

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože ani naší škole se nevyhýbá nešvar používání mobilních telefonů žáky mimo rámec školního řádu, jak ukázal rychlý průzkum mezi učiteli, vyhlašujeme na březen výzvu, kdy se budeme více soustředit na dodržování daných pravidel:

      "Žákům se ve škole zakazuje používání mobilního telefonu nebo jiných elektronických zařízení (např. notebook, tablet, chytré hodinky,…) s následujícími výjimkami:

      • ve 4. – 5. ročníku o jedné malé přestávce, kterou určí po dohodě s žáky třídní učitel 
      • v 6. – 9. ročníku o velké přestávce 
      • během polední přestávky (mimo školní jídelnu) 
      • při čekání na otevírací čas školy, pokud ředitel školy povolil dřívější vpuštění žáků z povětrnostních důvodů 
      • se souhlasem učitele, pokud žák potřebuje kontaktovat zákonného zástupce + v dalších situacích, které upřesňuje školní řád"

      A protože je březen tradičně měsícem knihy, můžete se svými dětmi nějakou vybrat, aby měli k telefonu nějakou další alternativu.

      Na konci března vyhodnotíme posun, a pokud nebude dostatečně přesvědčivý, v dubnu aplikujeme úplný zákaz mobilních telefonů s výjimkou využití ve výce na pokyn učitele.

      Přejeme všem příjemný digitetox strávený ideálně s hezkou knihou.

      Tým ZŠ Mukařov

    • Přihlášky na "Přijímačky nanečisto"
     • Přihlášky na "Přijímačky nanečisto"

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v pátek 03.03.2023 1. - 3. výukovou hodinu se na naší škole uskuteční „Přijímačky nanečisto“ s testy od CERMATu.

      V rámci jednoho zkušebního přijímačkového dne čeká přihlášené žáky autentická simulace ostré JPZ - jednotné přijímací zkoušky - s mottem: "Kdo je připraven, není překvapen!"

      Nabídka platí pro žáky 5., 7. a 9. ročníku.

      Zájemci se mohou přihlásit přes formulář do ST 01.03.2023 23:59.

      Mgr. Kamila Volíková, výchovný poradce

    • Materiální sbírka pro Klokánky 27.02. - 03.03.
     • Materiální sbírka pro Klokánky 27.02. - 03.03.

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

      na základě iniciativy p. uč. Kadeřábková škola organizuje materiální sbírku pro KlokTex, který pomáhá Klokánkům (FOD), SOS dětským vesničkám aj.

      Použitelné oblečení (dětské i dospělé), obuv (dětskou i dospělou), kabelky, hračky, bytový textil, ložní prádlo, sportovní potřeby, batohy, kosmetiku, pleny atd. můžete přinést v týdnu od 27.02. do 03.03.2023, a to vždy v čase 7:30 - 8:00 vstupem od haly do staré budovy.

      Odevzdávejte pouze materiál čistý, suchý, nepoškozený a obuv spárovanou.

      Věci budou odvezeny přímo organizací KlokTex.

      Bližší informace Vám poskytne p. uč Kadeřábková: zuzana.kaderabkova@zsmukarov.cz

      Děkujeme všem, kteří si protřídí své šatní skříně a zároveň podpoří dobrou věc!

      Tým ZŠ Mukařov

    • Informační schůzka pro rodiče žáků účastnících se LVK 23.02.2023
     • Informační schůzka pro rodiče žáků účastnících se LVK 23.02.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      ráda bych Vás pozvala na informační schůzku týkající se lyžařského kurzu konaného v termínu 06.03. - 10.03.2023. Vzhledem k vysokému počtu přihlášených žáků jsou naplánovány 2 schůzky rozdělené dle třídy, kterou Vaše dítě navštěvuje:

      • 23.02.2023 - od 16:30 (8.A, 8.B, 8.C)
      • 23.02.2023 - od 17:30 (9.A, 9.B, 9.C, 8.D)

      Na této schůzce Vám zároveň zodpovím případné dotazy.

      Již nyní připojuji soubor dokumentů, které bude nutné odevzdat vyplněné při odjezdu 06.03.2023. Úvodní list s informacemi si ponecháte.

      LVK_dokumenty_pro_ZZ.docx

      LVK_dokumenty_pro_ZZ.pdf

      Děkuji a těším se na viděnou

      Barbora Gojová, vedoucí LVK

    • Den otevřených dveří
     • Den otevřených dveří

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      Den otevřených dveří proběhne následovně

      • v Mukařově ve ST 22.03.2023 v čase 8 - 16 h
      • v Babicích po předchozí domluvě každé úterý v březnu

      Akce je určena zjm. rodičům žáků budoucích prvních ročníků. Během celého dne budete mít možnost nahlédnout do výuky (budou skutečně fyzicky otevřené dveře učeben, ve kterých bude probíhat výuka) a prohlédnout si školu.

      Svoje případné dotazy pak můžete směřovat na vedení školy, které bude po celý den k dispozici. Předesíláme, že ještě není určeno, kdo bude třídním učitelem/kou Vašich dětí.

      Vstup do budovy bude umožněn přes hlavní vchod staré budovy (tj. z boku), kde se zapíšete/odepíšete na recepci.

      Pro domluvení termínu návštěvy v Babicích kontaktujte p. uč. Juříkovou na e-mailu jitka.jurikova@zsmukarov.cz nebo na tel. 724 764 351.

      Zápis bude probíhat po dobu cca. dvou týdnů v dubnu (odlišně může být stanoveno pro žáky z UA), bližší informace uveřejníme v průběhu března. Předběžně si můžete rezervovat termín 18.04.2023, kdy plánujeme realizovat motivační část zápisu.

      Těšíme se na Vás

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Masopustní průvod v Mukařově 21.02.2023 + změna konce vyučování (aktualizováno 09.02.)
     • Masopustní průvod v Mukařově 21.02.2023 + změna konce vyučování (aktualizováno 09.02.)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

      v úterý 21.02.2023 proběhne v Mukařově (v Babicích až 28.02.2023 dle pokynů, které sdělí p. třídní učitelky) tradiční školní Masopustní průvod, který půjde od školy (10:00) k Obecnímu úřadu v Mukařově (11:00). Výuka začíná standardně ráno v 8:10, avšak v kmenové učebně s třídním učitelem.

      Letos bude průvod laděn na téma povolání. Vítáme ale i vtipné dvojice či tradiční masopustní masky - jeptiška, šašek, myslivec, hasič, kůň, bába s nůší, kominík, nevěsta, ženich, řezník, zvířata... Každý žák se oděje do masky/kostýmu dle svého výběru či třídní dohody.

      Pokud mají žáci hudební nástroje - bubny, trubky, lžíce, pokličky, vařečky, řehtačky, plechovky s hrachem apod., ať si je s sebou vezmou.

      Počítejte s tím, že žáci budou 1 - 2 h venku, a proto je vybavte oblečením přiměřeně počasí.

      Vyučování bude tento den končit následovně:

      • po 4. výukové hodině: 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B., 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 5.A, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D
      • po 5. výukové hodině - ostatní třídy (4.A, 4.B., 4.C, 4.D, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B, 9.C)

      Prosíme rodiče i žáky o trpělivost při případném zpoždění kvůli frontě na obědech.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Jarní prázdniny 13. - 17.02.2023
     • Jarní prázdniny 13. - 17.02.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí strávníci,

      připomínáme, že na období 13. - 17.02.2023 jsou pro náš okres stanoveny jarní prázdniny.

      V těchto dnech bude také přerušen provoz školní družiny a školní jídelny.

      Přejeme mnoho hezkých zážitků!

      Vedení školy

    • Vydávání výpisu z vysvědčení 31.01. a pololetní prázdniny 03.02.
     • Vydávání výpisu z vysvědčení 31.01. a pololetní prázdniny 03.02.

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      vydávání pololetního výpisu z vysvědčení proběhne 31.01.2023. Odpolední výuka standardně proběhne.

      Pololetní prázdniny jsou stanoveny na PÁ 03.02.2023. V tento den bude přerušen provoz školní jídelny a školní družiny.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Připomínka: Příspěvek na výtvarné potřeby a fond rodičů
     • Připomínka: Příspěvek na výtvarné potřeby a fond rodičů

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v návaznosti na dříve vyhlášené vybírání dobrovolného příspěvku na výtvarné potřeby posíláme ještě jednou avízo pro ty, kteří příspěvek zapomněli uhradit (pokud ho hradit nechcete nebo si ho nemůžete z ekonomických důvodů dovolit, pouze informujte třídního učitele, aby si mohl poznačit, že nejde o opomenutí).

      K čemu příspěvek slouží

      Ukazuje se jako efektivnější a úspornější, aby se některé výtvarné potřeby na 1. stupni (zjm. různé typy papírů, protože jinak mají žáci vlastní kufřík s pomůckami) a většina na 2. stupni (např. papíry, tempery, tuš, nůžky, štětce...) kupovaly hromadně a využívaly společně. Dovolujeme si Vás proto požádat o příspěvek 100,- Kč (1. stupeň), resp. 200,- Kč (2. stupeň) na tento hromadný nákup.

      Stejně tak se nám osvědčilo, že v případě pořádání různých akcí pro žáky existuje "fond rodičů", ze kterého je možné v odůvodněných případech přispívat žákům se sociálním znevýhodněním (adaptační kurz, příspěvek na zvýšené náklady při volitelných předmětech, lyžařský kurz,...) nebo na hromadně pořádané akce nad rámec školního vzdělávacího programu (např. sladkosti na Halloween, medaile na olympiádu,...). Zde by na základě zkušenosti měl být dostačující příspěvek 100,- Kč / žáka.

      Celková výše příspěvků

      • 1. stupeň - 200,- Kč / žáka
      • 2. stupeň - 300,- Kč / žáka

      Úhradu proveďte v hotovosti v kanceláři školy (postačí, když peníze přinesou žáci a bude jim vystavena stvrzenka).

      Děkujeme

      Vedení školy

    • Výtěžek Vánočního jarmarku
     • Výtěžek Vánočního jarmarku

     • Výtěžek Vánočního jarmarku pořádaného Žákovským parlamentem dosáhl krásných 37 959,- Kč a 1,50 EUR. Všem dárcům moc děkujeme a připojujeme krátké video z vydařené akce. Prostředky žáci využijí k "adopci na dálku" chlapce z Keni (aby také mohl chodit do školy) a k založení relaxačních zón.

       

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov
    IČ: 70986444
    RED-IZO: 600052265
    ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
    251 62 Mukařov
    Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany
    Školní 2400/4, 251 01 Říčany
    tel. 731 417 201
    email: ricany@pppsk.cz
    www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení