• PF 2023
     • PF 2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, přátelé školy,

      dovolte, abychom Vám popřáli pokojné vánoční svátky a šťastný nový rok 2023.

      Tým ZŠ Mukařov

      PF je linoryt vyrobený v rámci povinně volitelného předmětu Ateliér žáky 8. a 9. ročníku a bude možné ho spolu s dalšími pořídit na Vánočním jarmarku 20.12.2022 16 - 18 h.

    • Změna konce vyučování 22.12.2022
     • Změna konce vyučování 22.12.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      dne 22.12.2022 proběhnou ve třídách tradiční vánoční besídky a nebude se konat standardní výuka dle rozvrhu.

      Progam besídek si organizují žáci se svými třídními učiteli.

      V této souvislosti dochází 22.12.2022 ke změně konce výuky, a to následovně

      • 1. stupeň končí po 4. výukové hodině
      • 2. stupeň končí po 5. výukové hodině

      Z důvodu společného konce celých stupňů počítejte s tím, že žáci navštěvující školní jídelnu se mohou zdržet ve frontě.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Vánoční jarmark 20.12.2022 16 - 18 h
     • Vánoční jarmark 20.12.2022 16 - 18 h

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

      Žákovský parlament ZŠ Mukařov Vás zve na Vánoční jarmark, který se bude konat 20.12.2022 od 16 do 18 hodin v přízemí staré i nové budovy školy a spojovacím krčku. 

      Můžete se těšit na: 

      • stánky s výrobky žáků, 
      • občerstvení připravené žáky a pedagogy, 
      • prezentace výrobků žáků prakticky zaměřených volitelných předmětů
      • živou hudbu (žáci a pedagogové). 

      Žákovský parlament u příležitosti vánočního jarmarku pořádá sbírku na podporu keňského chlapce jménem June George Okello a zařízení relaxačních zón školy pro žáky.

      Těšíme se na Vás!

    • Příspěvek na výtvarné potřeby a do rodičovského fondu
     • Příspěvek na výtvarné potřeby a do rodičovského fondu

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože se ukazuje jako efektivnější a úspornější, aby se některé výtvarné potřeby na 1. stupni (zjm. různé typy papírů, protože jinak mají žáci vlastní kufřík s pomůckami) a většina na 2. stupni (např. papíry, tempery, tuš, nůžky, štětce...) kupovaly hromadně a využívaly společně, dovolujeme si Vás požádat o příspěvek 100,- Kč (1. stupeň), resp. 200,- Kč (2. stupeň) na tento hromadný nákup.

      Stejně tak se nám osvědčilo, že v případě pořádání různých akcí pro žáky existuje "fond rodičů", ze kterého je možné v odůvodněných případech přispívat žákům se sociálním znevýhodněním (adaptační kurz, příspěvek na zvýšené náklady při volitelných předmětech, lyžařský kurz,...) nebo na hromadně pořádané akce nad rámec školního vzdělávacího programu (např. sladkosti na Halloween, medaile na olympiádu,...). Zde by na základě zkušenosti měl být dostačující příspěvek 100,- Kč / žáka.

      Celková výše příspěvků

      • 1. stupeň - 200,- Kč / žáka
      • 2. stupeň - 300,- Kč / žáka

      Prosíme Vás tedy o úhradu těchto příspěvků na třídních schůzkách 10.11.2022 (doneste pokud možno přesnou částku). Kdo se schůzek nemůže zúčastnit nebo nebude mít hotovost, pak zasláním na účet školy

      číslo účtu: 2701980426/2010

      spec. symbol: 1818

      var. symbol: 4místné číslo žáka (jako do školní jídelny)

      vzkaz pro příjemce: Jméno žáka, třída

      Pokud byste si příspěvek nemohli z ekonomických důvodů dovolit, informujte o této skutečnosti třídního učitele.

      Děkujeme

      Vedení školy

       

    • Přesun šk. družiny 10.11.2022 15:45 - 17:00 do staré budovy
     • Přesun šk. družiny 10.11.2022 15:45 - 17:00 do staré budovy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      z důvodu konání třídních schůzek bude ve čtvrtek 10.11.2022 přemístěna školní družina v době 15:45 - 17:00 z kontejnerové přístavby do staré budovy. Vchod bude z boku (od haly).

      Děkujeme za pochopení

      Vedení školy

    • Třídní schůzky 10.11.2022
     • Třídní schůzky 10.11.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      zveme Vás na PREZENČNÍ třídní schůzky, které se budou konat 10.11.2022

      • 1. stupeň - 16:00
      • 2. stupeň - 17:00

      Časy jsou takto rozděleny, aby bylo zajištěno hlídání mladších žáků a také aby se předešlo problémům s parkováním. Přesto Vás prosíme, abyste pokud možno parkovali ve větší vzdálenosti od školy a předešli jsme dopravnímu kolapsu.

      Pedagogický tým ZŠ Mukařov

    • Ředitelské volno 18.11.2022
     • Ředitelské volno 18.11.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      dne 18.11.2022 bude z provozních důvodů ředitelské volno navazující na státní svátek 17.11.2022.

      V těchto dnech bude také přerušen provoz šk. družiny a šk. jídelny.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Přihláška na lyžařský výcvikový kurz pro 8. a 9.ročník
     • Přihláška na lyžařský výcvikový kurz pro 8. a 9.ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      pro žáky 8. a 9. ročníku pořádáme lyžařský výcvikový kurz do Špindlerova mlýna.

      Termín: 06. - 10.03.2023

      Doprava: bus od školy

      Ubytování: Hotel ESPRIT *** Špindlerův mlýn (odkaz ZDE)

      Cena:  za 5 dní/4 noci kurzu  celkem 7 750 Kč

      CENA ZAHRNUJE dopravu autobusem k ubytování a zpět, stravování formou plné penze, služby lyžařských instruktorů s certifikátem MŠMT po celou dobu akce, skipas, pojištění klientů u Kooperativa pojišťovny (pojištění trvalých následků úrazem včetně storna)

      CENA NEZAHRNUJE: osobní útraty žáků, lyžařské vybavení

      Pokyny k platbě záloh

      • Cenu je možné zaplatit ve dvou splátkách, a to zálohu ve výši 3 250.- Kč do 31.10.2022 a do 01.12.2022 doplatek 4 500,- Kč, příp. jednou platbou do 31.10.2022 ve výši 7 750,- Kč.
      • Číslo účtu: 2701980426/2010
      • Specifický symbol: 122211 (nutný pro správné připsání platby)
      • Variabilní symbol: 4místné osobní číslo žáka přiřazené školou (jako do školní jídelny nebo dle lístku od třídního učitele)
      • Vzkaz pro příjemce: Jméno a příjmení žáka LVK

      Je možné, že v důsledku zvyšování cen se i cena kurzu může zvýšit, odhadujeme max. +500 Kč/účastník (cena pohonných hmot, energií, skipasů...). Rozdíl ceny bude případně vyúčtován po skončení kurzu.

      Více informací o kurzu naleznete v přihlášce na odkazu níže.

      Pokud byste si nemohli z ekonomických důvodů výjezd pro dítě dovolit, můžete využít dávku mimořádné okamžité pomoci nebo požádat ředitele školy o snížení či prominutí ceny (e-mail: lukas.kohoutek@zsmukarov.cz, žádost je nutné řádně odůvodnit, do předmětu uveďte: Žádost o snížení/prominutí ceny lyžařského výcvikového kurzu).

      Příhlášku vyplňte do 31.10.2022.

      Těšíme se na nová dobrodružství a skvělé zážitky.

    • ISIC
     • ISIC

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je dobrovolným identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost k naší škole; kromě toho funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR.

      Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu?

      • Funguje jako čipová karta do jídelny.
      • Pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako doklad o věku držitele, např. pro získání zlevněného jízdného.
      • Školní průkaz ISIC není potřeba si pořizovat každý rok znovu. Jeho platnost je až pět let od vydání; platnost je také omezena dobou docházky na základní školu.
      • Školní ISIC Školák je levnější! Průkaz stojí jen 350 Kč na celou dobu platnosti (průkaz pořízený mimo školu stojí ročně 500 Kč). V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč.
      • V ceně průkazu je jeho digitální verze, viz ALIVE APP (Google Play, App Store)

      Co přináší ISIC Školák?

      • Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě.
      • Je akceptován dopravci po celé ČR jako potvrzení věku a oprávnění čerpat slevu na jízdném ve výši 50-75 %.
      • Možnost zřízení speciálního celoroční cestovní pojištění UNIQA.
      • Slevy na více než 2.000 místech v ČR:
       • při nákupech, stravování a vzdělávání, v internetových obchodech viz www.isic.cz
       • na vstupném do kulturních institucí
       • na permanentky v lyžařských areálech
       • speciální mobilní tarif od Vodafone
       • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
       • v kinech, na koupalištích a dalších zábavních areálech

      NEPŘEHLÉDNĚTE: Jak si průkaz objednat?

      Agendu ISIC na naší škole řeší paní Kociánová na ředitelství školy. Vyplněnou a podepsanou žádost (zákonným zástupcem) Zadost_ISIC_ZS_edit.pdf​​​​​​​ odevzdejte paní Kociánové v kanceláři, nebo třídnímu učiteli.


      Platební podmínky

      Číslo účtu: 2701980426/2010

      Variabilní symbol: 4místné identifikační číslo žáka (jako do školní jídelny)

      Specifický symbol: 91993 (POZOR! nutné pro správné připsání platby)

      Vzkaz pro příjemce: Jméno a příjmení žáka ISIC

      Cena: 350 Kč

      Na e-mail: alena.kocianova@zsmukarov.cz pošlete průkazovou fotografii žáka s informací, že již došlo k úhradě. Doporučujeme použít digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí) nebo zaslat kvalitní sken papírové průkazové fotografie ve formátu jpg. Hotový průkaz s pouzdrem a šňůrkou na krk bude žákům vydán ve škole třídním učitelem.

       

      Mgr. Lukáš Kohoutek
      ředitel

       

       

    • Změna konce výuky 31.10.2022 (Halloween)
     • Změna konce výuky 31.10.2022 (Halloween)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      dne 31.10.2022 proběhne na naší škole již tradičně halloweenský program. Žáci jsou zváni, aby dorazili v tradičních i netradičních kostýmech, zapojí se do výzdoby školy a budou mít pro sebe navzájem připravený zvláštní program, který vznikl ve spolupráci s žákovským parlamentem.

      V této souvislosti dochází 31.10.2022 ke změně konce výuky, a to následovně

      • 1. stupeň končí po 4. výukové hodině
      • 2. stupeň končí po 5. výukové hodině

      Z důvodu společného konce celých stupňů počítejte s tím, že žáci navštěvující školní jídelnu se mohou zdržet ve frontě.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Ředitelské volno 24. - 25.10.2022 a podzimní prázdniny
     • Ředitelské volno 24. - 25.10.2022 a podzimní prázdniny

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      ve dnech 24. - 25.10.2022 bude z provozních důvodů ředitelské volno. Navazují podzimní prázdniny 26. - 27.10.2022 a státní svátek 28.10.2022.

      V těchto dnech bude také přerušen provoz šk. družiny a šk. jídelny.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Kurz: Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ
     • Kurz: Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      stejně jako v minulých letech budou pod vedením našich pedagožek probíhat kurzy "Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ" určené zájemcům z řad žáků 5. a 9. ročníku, a to od října 2022 do března 2023. Každý kurz zahrnuje 20 lekcí českého jazyka, nebo 20 lekcí matematiky. Je možné přihlásit se na oba dva kurzy. Jedna lekce trvá 60 minut. Náplní přípravy je procvičování vzorových úloh, nácvik zapisování do testovacího archu, hospodaření s časovou dotací při testech, jejich vyhodnocení a rozbor. Používáme úlohy pro jednotné přijímací zkoušky Cermat a další obdobná cvičení. 

      Cena za jeden kurz: 3 500 Kč (M, nebo ČJ)
      Cena za oba kurzy: 6 000 Kč (M a ČJ).

      Platební údaje

      Číslo účtu: 2701980426/2010
      Variabilní symbol: čtyřmístný osobní kód (jako do ŠJ)
      Specifický symbol: 1919
      Vzkaz pro příjemce: jméno a příjmení žáka SŠ

      Částka k platbě
      Dítě navštěvuje 1 kurz: 3 500,- Kč
      Dítě navštěvuje 2 kurzy: 6 000,- Kč

      Minimální počet přihlášených žáků je 10.  Absence žáka se nenahrazují, žák si v tomto případě vyzvedne studijní materiály, které vypracuje dodatečně. Neplnění povinností a nekázeň mohou být důvodem k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení platby. Omluvy zadávejte u jednotlivých vyučujících přes zprávy v Edupage.

      Termíny konání jednotlivých kurzů:

      5. ročník
      M - Mgr. Jana Hanzlíková, pondělí od 14 h
      ČJ - Mgr. Jaroslava Volná, úterý od 14 h

      9. ročník
      M - Ing. Lenka Hejduková, pondělí od 14 h
      ČJ - Ellena Dolejší, DiS., čtvrtek od 14 h

      Začínáme v týdnu od 17.10.2022.

      Online přihláška. Následně proveďte platbu.

      Tým příprav na SŠ

    • Dotazník profesní orientace k volbě studia a povolání
     • Dotazník profesní orientace k volbě studia a povolání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      neví Vaše dítě, kterým směrem se po základní škole vydat? 

      Nabízíme dotazník profesní orientace k volbě studia a povolání. Dotazníkové šetření proběhne u žáků 9. ročníku v nadcházejícím týdnu v rámci školní výuky. Vyplnění dotazníku je dobrovolné. Následně Vám nabízíme možnost konzultace se školní psycholožkou PhDr. Hanou Pucherovou.

      Mgr. Kamila Volíková, vedoucí školního poradenského pracoviště 

    • Stanovisko ředitele k některým dezinformacím o škole
     • Stanovisko ředitele k některým dezinformacím o škole

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, občané Mukařova,

      v posledních dnech a týdnech byla škola vystavena enormnímu tlaku formou anonymních udání a stížností, které byly zasílány Radě obce Mukařov, coby zřizovateli školy, starostovi, zastupitelstvu i kontrolním orgánům. Další dezinformace pak šířilo několik konkrétních osob formou příspěvků na sociálních sítích, e-maily a ústním podáním. Situace vygradovala do té míry, že považuji za svou povinnost seznámit Vás s některými fakty, s nimiž bylo účelově manipulováno v neprospěch školy a jejího vedení. Níže podávám souhrn nejzávažnějších pomluv, se kterými jsem byl konfrontován.

      1. Ze školy odešli učitelé s pedagogickým vzděláním a není zajištěna kvalita výuky

      Od ledna 2021 (tedy po rezignaci bývalé ředitelky) odešlo ze školy 10 učitelů, z toho 6 s VŠ pedagogickým vzděláním a 4 se SŠ vzděláním. Polovina z nich byla rodinně či funkčně svázána s bývalým vedením.

      V následujícím období bylo přijato 21 učitelů, z toho 8 s VŠ pedagogickým vzděláním, 7 s VŠ vzděláním, 4 s Bc. vzděláním, 1 diplomovaný specialista a 1 se SŠ vzděláním. Z nich odešel pouze 1 s VŠ pedagogickým vzděláním, a to z rodinných důvodů. Dvojnásobný počet učitelů je dán tím, že ve škole bylo vysoké množství tzv. fixních přespočetných hodin (většina učitelů učila více než povinných 22 h/týden), zavedli jsme dělenou výuku anglického jazyka, tandemovou výuku (2 učitelé v hodině) a umožnili práci na částečné úvazky. Z konzultací s jinými řediteli, kteří v obdobném rozsahu měnili systém řízení a organizace práce ve škole, vyplynulo, že v průběhu prvních 3 let po takto zásadní změně zpravidla dochází k přirozené obměně cca. 2/3 sboru.

      2. Zaměstnancům bylo zakázáno navštěvovat lékaře

      S ohledem na to, že u některých zaměstnanců byla zvýšená míra využívání „propustek“ z důvodu návštěvy lékaře v pracovní době (vč. přímé pedagogické činnosti), upozornil jsem všechny zaměstnance na ustanovení zákoníku práce, který jasně stanoví, že návštěva lékaře má přednostně probíhat mimo pracovní dobu (zdůraznil jsem, že zjm. pak mimo výkon přímé pedagogické činnosti, aby nemuselo docházet k suplování a dalšímu přetěžování jiných zaměstnanců). Pokud to není možné, mělo by se jednat o lékaře s příslušnou specializací nejblíže místu výkonu práce (tedy ve většině případů Říčany), a že v případě lékaře, který je dále, MŮŽE být čas nad tuto nezbytně nutnou dobu vč. cesty (tedy orientačně 1 h) vyloučen z náhrady mzdy. Chci zdůraznit, že k odmítnutí náhrady mzdy nikdy nedošlo a že jsem rovnou uváděl příklady, kdy k tomu ani v budoucnu nedojde s ohledem na nedostatečnou kapacitu v regionu či pochopitelné složité životní situace (např. zubař, onkolog…).

      3. Na místa propuštěných vychovatelek byly přijaty nové, protože se jich chtěl ředitel zbavit

      V dubnu 2022 jsem po skončení rozpočtového provizoria obdržel od Krajského úřadu schválený rozpočet, ve kterém svítil indikátor ukazující na příliš vysoký kumulovaný úvazek vychovatelek. Při hlubším zkoumání a rozboru přímé pedagogické činnosti vychovatelek (což je velmi složité s ohledem na slučování oddělení, když žáci odchází atd.) jsem vypočetl, že v naší školní družině je možné „odučit“ nejvýše 220 h, čemuž odpovídá 7,8571 úvazek. V naší školní družině jsem však zdědil (po započtení jednoho nutného nového úvazku pro Babice) 8,19 úvazku, z čehož ještě 0,5357 úvazku nemohly zaměstnankyně odpracovat, protože potřebovaly pravidelně končit dříve (vyzvedávání svých dětí apod.) nebo nechtěly / nemohly chodit do ranní družiny.

      Abych toto dal do souladu, musel jsem přistoupit ke snížení úvazků. V průběhu prázdnin skončil dohodou dvěma vychovatelkám pracovní poměr, tudíž bylo nutné za ně přijmout náhradu (současně musí běžet všech 9 oddělení družiny). Tyto jsem přijal na snížené úvazky, které odpovídají potřebám oddělení, do nichž byly přiděleny, a funkci vedoucí vychovatelky.

      Zbylým 7 zaměstnankyním jsem ihned po návratu z prázdnin situaci vysvětlil a vyzval je k dohodě na snížení úvazků tak, aby odpovídaly tomu, co reálně mohou odučit (tedy času mezi koncem vyučování žáků daných ročníků a koncem provozu školní družiny v 17 h a při zohlednění jejich požadavků / přání na konec jejich pracovní doby).

      Protože ani po několika jednáních se zaměstnankyně dohodnout nechtěly, musel jsem přistoupit k provedení organizační změny a dát některým z nich výpověď podle § 52 písm. c) zákoníku práce (s dvouměsíční výpovědní dobou). Zdůrazňuji, že jsem měl zájem si všechny zaměstnankyně ve škole ponechat, ovšem s nezbytným snížením jejich úvazků. Všechny zaměstnankyně, které výpověď dostaly, následující den přešly do pracovní neschopnosti. Tento stav trvá a je důvodem, proč se vychovatelky u žáků neustále střídají nebo je zastupují paní učitelky. Vzniklá situace mě mrzí, bohužel se jedná o další zděděný problém, který jsem musel řešit, byť je velice nepopulární. Současně mě mrzí, že dochází k přetěžování zaměstnanců, kteří se snaží pomoci řešit situaci svými přesčasy atd. Postupně sháníme za dlouhodobě nemocné vychovatelky náhradu, ale s ohledem na běžící výpovědní dobu je to složitá situace.

      4. Dotazník SCIO mapující klima sboru nebyl anonymní, zveřejněny byly jen odpovědi vyhovující vedení školy, ředitel se některým zaměstnancům pomstil za jejich odpovědi

      Dne 04.05.2022 vyslal zástupce ředitele školy Ing. Daniel Barták 3 e-maily adresované 3 cílovým skupinám (učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga) se 3 unikátními kódy (pro každou skupinu jeden), s nabídkou možnosti zúčastnit se anonymního dotazníkového šetření klimatu ve sboru prostřednictví nástroje na portálu společnosti SCIO. Škola obdržela agregované výsledky rozdělené do těchto 3 skupin. Zaměstnanci mohli tento dotazník vyplnit odkudkoli a s ohledem na odpovídání na webových stránkách SCIO, není v technických možnostech školy zjistit, kdo jakým způsobem odpovídal.

      Na provozní poradě pedagogických zaměstnanců školy byly po konzultaci se školní psycholožkou zveřejněny grafy, které reprezentativním způsobem shrnují celou baterii otázek. Na žádost Rady obce jsem nad rámec všech svých povinností poskytl radním celou tuto baterii, aby ověřili, že nedošlo k účelovému výběru odpovědí. Stejný podklad dostali i členové školského výboru obce. A jak bylo na 40. zastupitelstvu obce potvrzeno, do výběru se dostaly nejen reprezentativní odpovědi, ale i ty, které pro vedení školy vyznívaly hůře než jejich alternativy v testové baterii.

      Protože bylo možné uvádět i slovní odpovědi, reagoval jsem směrem k vychovatelkám na sdělení, že nerozumím pedagogice a vzdělávání, poukazem na svou státní zkoušku z pedagogiky a psychologie s červeným diplomem z Univerzity Karlovy, odbornou praxi, konferenční a publikační činnost a výsledek konkurzu na ředitele ZŠ, kde jsem se umístil se značným bodovým náskokem před ostatními uchazeči. Za normálních okolností bych se tímto „nechlubil“, ale pokud je zpochybňována kompetence ředitele školy v oblasti pedagogiky, považuji za nutné ji doložit.

      5. Ředitelna je nedobytná pevnost a ředitel se zaměstnancům mstí, pokud s něčím nesouhlasí

      S ohledem na 80 zaměstnanců školy máme nastavený systém, kdy je k projednání složitějších záležitostí vhodné domluvit si předem schůzku. Nicméně i přesto, jak bylo potvrzeno zaměstnanci školy na 40. zastupitelstvu obce Mukařov (ZOM), pokud je to jen trochu možné, mají zaměstnanci možnost se mnou operativně řešit své záležitosti – většinou mám otevřené dveře a když je mi zima nebo se potřebuji soustředit a mám zavřeno, na zaklepání se zpravidla od práce odtrhnu a věnuji se řešení jejich potřeb (a to jak od členů vedení, učitelů, vychovatelek, asistentů, školníků, kuchařek i uklízeček).

      Pro pedagogické zaměstnance máme zavedený měsíční report činností s prostorem pro zpětnou vazbu vedení. Zpětnou vazbu pravidelně vyhodnocujeme a někdy ihned, jindy postupně zapracováváme podněty do řízení školy. A opět, jak zaznělo na 40. ZOM, i když někdo, cituji dotyčnou kolegyni: „prudí“, hledáme řešení a nijak se to nepromítá do odměňování, kdy se striktně řídím doloženými výsledky, kvalitou práce a rozpočtovými možnostmi. Bohužel je skupina kolegů, kteří zpětnou vazbu stabilně neuvádí, a tak možná jejich problémy/potřeby nejsou řešeny, protože o nich nevíme. Ve škole totiž obecně platí pravidlo, že největší problém je ten, o kterém ředitel neví.

      6. Ředitel je neempatický

      Obsah pojmu empatie je prakticky bezbřehý a každý si pod ním představuje něco jiného. Pro někoho je to možná spojeno s vysedáváním u skleničky vína nebo šálku kávy... Zde asi některé zklamu, ale toto není můj styl práce a řízení veřejné instituce. Na druhou stranu, pokud někdo přišel s osobním tématem, vždy jsem ho vyslechl a řekl bych, že snad i „ošetřil“ v souladu se zásadami krizové intervence. Zaměstnanci, kteří z nějakého důvodu nechtějí mluvit přímo se mnou, využívají prostor svěřit se zástupcům, kteří pak problém se mnou komunikují.

      Empatie však pro mě neznamená, že kvůli nespokojenosti či nelibosti některých zaměstnanců budu porušovat své povinnosti ředitele školy vyplývající z předpisů. Nicméně v situacích, kdy mám rozhodovací volnost, zpravidla nacházíme řešení, která jsou přijatelná pro školu i zaměstnance.

      Jeden příklad za všechny. Administrativní pracovnice si objednala bez mého vědomí rodinnou rekreaci na termín, který se škole absolutně nehodil, a proto jsem žádost o čerpání dovolené zamítnul. Protože mi však následně vysvětlila širší rodinné důvody, a navíc sama od sebe nabídla, že alespoň na dálku vypomůže s rozdělováním elektronické pošty, rozhodnutí jsem změnil a s čerpáním dovolené souhlasil. Nakonec na třídění pošty nedošlo, protože zjistila, že v destinaci není signál. Dovolená proběhla a se zástupci jsme si v náročném období rozdělili její agendu. Toto je význam empatie ve vedoucí funkci pro mě – vyslechnout potřeby zaměstnanců, přijmout jejich emoce a rozhodnout věci tak, aby byly v co největším možném souladu s potřebami školy i zaměstnanců.

      Ve výčtu bychom mohli pokračovat, existuje snad nějaký anonym se 30 či 40 body, podle kterého je ve škole vše špatně. Nicméně doufám, že alespoň tento výběr „skandálních“ tvrzení Vám pomůže při posuzování stavu, v jakém se škola nachází. Odpovědi bohužel nejsou tak stručné jako pomluvy, které se šíří, ale to je při práci s fakty a širším kontextem nevyhnutelné.

      S úctou

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel školy

       

       

    • Volby do zastupitelstva obce Mukařov - 23. a 24.09. v nové budově
     • Volby do zastupitelstva obce Mukařov - 23. a 24.09. v nové budově

     • Vážení občané,

      ve dnech 23. a 24.09.2022 proběhnou volby do zastupitelstva obce Mukařov, která je mj. zřizovatelem školy. Volby proběhnou v přízemí nové budovy. Přicházejte proto vchodem této budovy. Vstup přes krček, starou budovu a jídelnu nebude možný.

      Způsob hlasování je popsán na webu obce.

      Protože se pro přepočet výsledků hlasování na mandáty v těchto volbách používá jeden z nejsložitějších volebních systémů, který je nyní i mediálně hodně probírán, sdílíme jako obecní vzdělávací instituce odkaz na článek Kroužkování kandidátů není jako křížkování z veřejnoprávního Českého rozhlasu, kde zástupci MVČR systém stručně vysvětlují.

    • Volby do žákovského parlamentu
     • Volby do žákovského parlamentu

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože žáci mají právo podílet se na chodu školy prostřednictvím své samosprávy, v pátek 23.09.2022 proběhnou 1. výukovou hodinu volby do žákovského parlamentu. Žáci 4. - 9. ročníku se sejdou ve svých kmenových učebnách s třídními učiteli, aby uskutečnili volbu. Termín je načasouván na den, kdy začínají komunální volby, abychom žákům umožnili vyzkoušet si, jakým způsobem se lze zapojit do politického života.

      V úterý 27.09. v 7:30 proběhne ustavující schůze nově zvolených zástupců žákovského parlamentu.

      Koordinátorkami žákovského parlamentu jsou p. uč. Mgr. Monika Sádecká a Mgr. Milada Kroupová, které již v loňském roce prošly komplexním kurzem pro koordinátory žákovského parlamentu organizace CEDU a mají za sebou výsledky z loňské obnovené činnosti parlamentu na naší škole.

      Co „parlamenťák“ dělá?

      • Může ovlivňovat rozvoj školy.
      • Všímá si toho, co se ve škole děje, své vlastní postřehy a nápady může přinášet jako témata na jednání parlamentu.
      • Ptá se spolužáků na jejich nápady a názory týkající se života ve škole a přináší je na společná jednání/setkání parlamentu.
      • Informuje třídu o tom, co se řešilo na zasedání.
      • Podporuje spolupráci své třídy i jednotlivých žáků napříč celou školou.
      • Může za třídu jednat s ředitelem školy o věcech, které s ním třída potřebuje řešit.
      • Může být parlamentem zvolen jako člen výboru žákovského parlamentu, který s ředitelem školy pravidleně projednává záležitosti týkající se chodu celé školy (stojany na kola, kvalita stravy ve šk. jídelně,...)
      • Účastní se zasedání parlamentu, vyjednává s ostatními parlamenťáky, podílí se na uskutečňování dohodnutých akcí/projektů, zapojuje do nich své spolužáky (když s tím souhlasí).
       • Zasedání parlamentu jsu naplánovaná na úterní 0. hodinu 1x / 14 dnů. Přesný rozpis ještě bude upřesněn.
    • Rozdělení žáků 8. a 9. ročníku do povinně volitelných předmětů
     • Rozdělení žáků 8. a 9. ročníku do povinně volitelných předmětů

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      na základě výsledků vyplněných dotazníků, s přihlédnutím ke kapacitě jednotlivých předmětů a předchozím výsledkům vzdělávání žáků jsme s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a zástupci ředitele provedli zařazení žáků do jednotlivých předmětů.

      V mnoha případech se podařilo zařazení dle 1. volby, často podle 2., výjimečně 3. či 4.

      Žáci, u nichž dotazník vyplněn nebyl, byli zařazeni s ohledem na kapacitu předmětů a s přihlédnutím k jejich dřívějším výsledkům vzdělávání.

      Zařazení aktuálně nahráváme do systému a měli byste ho vidět v průběhu víkendu.

      První volitelné předměty začínají v úterý 20.09.2022, některé o týden později.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov
    IČ: 70986444
    RED-IZO: 600052265
    ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
    251 62 Mukařov
    Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany
    Školní 2400/4, 251 01 Říčany
    tel. 731 417 201
    email: ricany@pppsk.cz
    www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení