• Třída 7.D přechází od 06.12.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 7.D přechází od 06.12.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během dneška, tj. 05.12.2021, nebo zítřka bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 7.D, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, prosíme, abyste žáky do školy v pondělí již neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímali situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 7.D s účinností od 06.12.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do čtvrtka 09.12.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Distanční výuka v 7.A, 7.B prodloužena do PÁ 03.12.2021
     • Distanční výuka v 7.A, 7.B prodloužena do PÁ 03.12.2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože stále ještě více než polovina žáků 7.A, 7.B zůstává v karanténě nebo izolaci, setrvají tito žáci až do PÁ 03.12.2021 na distančním vzdělávání.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Distanční výuka v 9.C prodloužena do PÁ 03.12.2021
     • Distanční výuka v 9.C prodloužena do PÁ 03.12.2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože stále ještě více než polovina žáků 9.C zůstává v karanténě nebo izolaci, setrvají tito žáci až do PÁ 03.12.2021 na distančním vzdělávání.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třída 4.C přechází od 30.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 4.C přechází od 30.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během dneška, tj. 30.11.2021, nebo zítřka bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 4.C, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, děkujeme, že jste žáky do školy již neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímali situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 4.C s účinností od 30.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do pondělí 06.12.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třída 3.B přechází od 30.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 3.B přechází od 30.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během zítřka, tj. 30.11.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 3.B, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste zítra pokud možno žáky do školy již neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 3.B s účinností od 30.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do pondělí 06.12.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Distanční výuka ve 2.B a 4.B prodloužena do PÁ 03.12.2021
     • Distanční výuka ve 2.B a 4.B prodloužena do PÁ 03.12.2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože stále ještě více než polovina žáků 2.B a 4.B zůstává v karanténě nebo izolaci, setrvají tito žáci až do PÁ 03.12.2021 na distančním vzdělávání.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • 30.11. Rodičovské schůzky on-line a volby do školské rady prezenčně (editace: volby již od 15 h)
     • 30.11. Rodičovské schůzky on-line a volby do školské rady prezenčně (editace: volby již od 15 h)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a s cílem zamezit dalšímu šíření epidemie c-19 se třídní schůzky dne 30.11.2021 budou konat v naplánovaných časech, tj. 1. stupeň 16:30, 2. stupeň 17:30, ovšem on-line. Třídní učitelé Vám pošlou odkaz pro připojení. Odhadované trvání třídních schůzek je 30 min.

      Volby zákonných zástupců do školské rady z důvodu zachování tajného hlasování proběhnou prezenčně. Vzhledem k nutnosti přesunu na/z on-line třídních schůzek prodlužuji čas voleb od 15 do 19 h. Vstup přes hlavní vchod budovy A (stará budova) - volební místostí bude sborovna, tj. první místností po levé straně. Volit tedy bude možné kdykoli 30.11.2021 v čase 15 - 19 h, a to při zachování protiepidemických opatření

      • bezpříznakovost
      • nasazený respirátor alespoň třídy FFP2/KN95
      • dezinfekce rukou před vstupem do volební místnosti
      • dodržování rozestupu 1,5 m od všech ostatních osob

      Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti.

      Děkuji za pochopení

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • Třída 6.A přechází od 29.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 6.A přechází od 29.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během víkendu nebo v pondělí 29.11.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 6.A, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste v pondělí pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 6.A s účinností od 29.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do pátku 03.12.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třídy 9.C, 7.B přechází od 29.11.2021 na distanční vzdělávání (editace: 9.B zůstává prezenčně)
     • Třídy 9.C, 7.B přechází od 29.11.2021 na distanční vzdělávání (editace: 9.B zůstává prezenčně)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během zítřka, tj. 28.11., příp. pondělí bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 9.B, 9.C, 7.B, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste v pondělí pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů. 

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 9.B, 9.C, 7.B s účinností od 29.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně 

      • 9.C do úterý 30.11.2021 (včetně)
      • 7.B do středy 1.12.2021 (včetně)

      V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce budou informovat třídní učitelé.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídními učiteli.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třída 7.C přechází od 29.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 7.C přechází od 29.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během víkendu nebo v pondělí 29.11.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 7.C, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste v pondělí pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 7.C s účinností od 29.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do středy 01.12.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třídy 2.B, 3.A, 7.A přechází od 29.11.2021 na distanční vzdělávání (editace: prodloužení lhůty 7.A z důvodu dalšího, pozdějšího kontaktu)
     • Třídy 2.B, 3.A, 7.A přechází od 29.11.2021 na distanční vzdělávání (editace: prodloužení lhůty 7.A z důvodu dalšího, pozdějšího kontaktu)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během dnešního odpoledne/večera, tj. 26.11.2021, případně během zítřka bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 2.B, 3.A, 7.A, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky.

      Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 2.B, 3.A, 7.A s účinností od 29.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně 

      • 2.B do úterý 30.11.2021 (včetně)
      • 3.A do pondělí 29.11.2021 (včetně)
      • 7.A do středy 1.12.2021 (včetně)

      V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce budou informovat třídní učitelé.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídními učiteli.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třída 4.B přechází od 26.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 4.B přechází od 26.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během dneška, tj. 25.11.2021 krajská hygienická stanice izolovala nebo karantenizovala více než polovinu žáků ze třídy 4.B, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 4.B s účinností od 26.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do pondělí 29.11.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Distanční výuka v 5.A prodloužena do PÁ 26.11.2021
     • Distanční výuka v 5.A prodloužena do PÁ 26.11.2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože stále ještě více než polovině žáků 5.A nebyly sděleny výsledky PCR testů, kterými je možné po 7 dnech ukončit karanténu, setrvají tito žáci i v PÁ 26.11.2021 na distančním vzdělávání.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Seznam kandidátů*ek pro volby do školské rady 30.11.2021
     • Seznam kandidátů*ek pro volby do školské rady 30.11.2021

     • V souladu s čl. III.6 Volebního řádu školské rady (skolska_rada_VR_2021-10.pdf) a se souhlasem kandidátů*ek uveřejňuje ředitel školy seznam kandidátů*ek na členy*ky školské rady a jimi či jejich navrhovateli*kami doručené materiály. Kandidáti*ky jsou řazeni*y abecedně podle příjmení.

      Kandidáti*ky do části ŠR volené zákonnými zástupci

      1. Klára Balínová, 35 let, bydlištěm Mukařov (Balinova.pdf)
      2. Bc. et Bc. Ludmila Horáková, DiS., 38 let, bydlištěm Srbín (Horakova_1.pdfHorakova_2.pdf)
      3. Ing. Petra Houdková, 36 let, bydlištěm Mukařov (Houdkova.pdf)
      4. Ing. Petra Ižáková, 39 let, bydlištěm Mukařov (Izakova.pdf)
      5. Kristýna Pecková, 43 let, bydlištěm Srbín
      6. Ing. Erika Pešková, 39 let, bydlištěm Louňovice (Peskova.pdf)
      7. Bc. Markéta Rybínová, 39 let, bydlištěm Mukařov (Rybinova.pdf)
      8. Eva Žáková, 46 let, bydlištěm Louňovice (Zakova.pdf)

      Kandidáti*ky do části ŠR volené pedagogickými pracovníky školy

      1. Mgr. Jana Kárníková, 48 let, bydlištěm Kostelec nad Černými lesy
      2. M.Ed. Soňa Kohnová, 45 let, bydlištěm Mukařov (Kohnova.pdf)
      3. Mgr. Zuzana Zmrhalová, 44 let, bydlištěm Srbín (Zmrhalova.pdf)
    • Třída 5.A přechází od 24.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 5.A přechází od 24.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během dnešního odpoledne/večera, tj. 23.11.2021, případně během zítřka bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 5.A, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste zítra pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 5.A s účinností od 24.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do čtvrtka 25.11.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třída 6.C přechází od 22.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 6.C přechází od 22.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během zítřka, tj. 22.11.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 6.C, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 6.C s účinností od 22.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do úterý 23.11.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třída 5.B přechází od 22.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 5.B přechází od 22.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během zítřka, tj. 22.11.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 5.B, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 5.B s účinností od 22.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do pátku 26.11.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení