• Vyúčtování adaptačního kurzu
     • Vyúčtování adaptačního kurzu

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      předkládáme Vám vyúčtování adaptačního kurzu 6. ročníku.

       

      Celkové náklady

      Doprava*....................20 400,- Kč (64 žáků)

      Ubytování a strava*...57 684,- Kč (63 žáků - jeden žák 1. den odjel)

      Program......................65 208,- Kč (64 žáků)

      CELKEM...................143 292,- Kč

       

      Náklady na žáka

      Doprava*....................319,- Kč

      Ubytování a strava*...916,- Kč

      Program...................1 019,- Kč

      CELKEM..................2 254,- Kč

       

      Vyúčtování nákladů oproti záloze

      Záloha....................3 000,- Kč

      Náklady..................2 254,- Kč

      VRATKA....................746,- Kč

       

      Vratka bude v průběhu příštího týdne (4. - 10. 10. 2021) poukázána na účet, ze kterého byla provedena platba zálohy.

      *Cena za ubytování, stravu a dopravu je uvedena vč. DPH a nákladů na 6 pedagogických pracovníků školy.

    • Vyúčtování školní družiny 2020/2021
     • Vyúčtování školní družiny 2020/2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      předkládáme Vám vyúčtování školní družiny za uplynulý školní rok. Omlouváme se za prodlevu, ke které došlo. Vzhledem ke střídání několika režimů proticovidových opatření se nejednalo o zcela triviální úlohu. Snažili jsme se k celé situaci přistoupit také co nejspravedlivěji a transparentně.

      Abychom předešli možným nedorozuměním, shrnujeme loňská pravidla pro ŠD

      • žák se do ŠD přihlašuje přihláškou na celý šk. rok
      • žák se z ŠD odhlašuje písemným oznámením (odhláškou)
      • dlouhodobou absencí žáka nezaniká jeho přihlášení do ŠD
      • měsíční platba za ŠD byla 400,-/měsíc, tj. 4 000,-/šk. rok

      Jak je proveden výpočet vyúčtování?

      • výpisem z účtu jsme podle VS identifikovali platby za žáka (sloupec Uhrazeno)
      • šk. rok měl 43 týdnů, tedy poměrná platba za týden je 93,- Kč
      • týdny byly rozděleny do 3 typů (plný provoz, rotační provoz, uzavřená družina)
      • počet plných a rotačních týdnů se lišil pro 1.+2. ročník a 3.+4. ročník - srov. ZDE
      • do týdnů se započítává období, po které bylo dítě do ŠD přihlášeno
      • za plný provoz je účtována plná týdenní cena, za rotační provoz cena zkrácená na 1/2, za uzavřenou družinu jsou platby prominuty - tímto způsobem je vypočítán sloupec "Mělo být uhrazeno"
      • rozdílem mezi "Uhrazeno" a "Mělo být uhrazeno" je vypočten přeplatek (+), nebo nedoplatek (-), který je zaokrouhlen na desítky nahoru (z důvodu snížení chybovosti při zadávání plateb)

      Jak postupovat dál?

      Co bude následovat?

      • po vyplnění formuláře Vám dle zvolené varianty buď pošleme vratku (v týdenních dávkách, tj. platby budou vypravovány za požadavky z uplynulého týdne hromadně - zpravidla v PO/ÚT), nebo Vás kontaktujeme na základě doplněných informací - jak k přeplatku, tak nedoplatku (pokusíme se do 5 pracovních dnů po obdržení informace)
      • v případě nedoplatku zašlete peníze na účet školy 2701980426/2010, uveďte VS za LOŇSKÝ školní rok a do poznámky pro příjemce uveďte: DOPLATEK jméno a příjmení dítěte

      Děkujeme za spolupráci

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • Podatelna
     • Podatelna

     • Vážení zákonní zástupci, dodavatelé, partneři školy,

      dovolujeme si Vás informovat, že pro oficiální podání škole e-mailovou cestou (zjm. dle správního řádu - zápisy, přestupy,...), které bude jako takové evidováno, je nově určena adresa podatelna@zsmukarov.cz. Podání zaslaná na jinou adresu nebudou evidována jako oficiální podání, ale pouze jako osobní komunikace s pracovníkem školy. Podání nesplňující náležitosti podání do správního řízení nebudou jako taková evidována.

      Touto změnou nejsou dotčena smluvní ujednání, ve kterých je dohodnut jiný kontakt (např. pro zasílání fakturací).

      Pro podání ve správním řízení (zápisy, přestupy, ...) jsou nově možné tedy následující 4 cesty

      • datová schránka
      • e-mail s el. uznatelným podpisem doručený na podatelna@zsmukarov.cz
      • doporučený dopis
      • osobně po předchozí domluvě

      Pro zasílání obecných dotazů, sdělení škole, obchodních sdělení, nabídek, fakturací apod. využijte e-mail skola@zsmukarov.cz. Zvyšujete tím pravděpodobnost, že se e-mail dostane ke správné osobě.

    • NOVINKY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY + ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL
     • NOVINKY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY + ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL

     • Jak mnozí z Vás už na vlastní chuťové pohárky zjistili, školní jídelna ZŠ Mukařov se těší novému šéfkuchaři. Představujeme Vám pana Petra Homolu, který společně s týmem našich milých paní kuchařek pro žáky již od 2. září připravují každý den 2 verze zdravých a chutných jídel. Za zmínku určitě stojí, že u nás zakotvil po letitém působení v restauracích Ambiente a příprava jídel, která dětem chutnají, ho moc baví. Navázali jsme s ním spolupráci díky společnosti Ekolandia, která nám pomáhá se skladbou jídelníčku i výběrem kvalitních surovin. Této výzvy se zhostila nová vedoucí šk. jídelny, paní Petra Skalická.

      Pokud snad ještě stále váháte, zda své děti ke stravování přihlásit, zeptejte se jejich spolužáků, jak jim chutná. Ideální příležitost je právě nyní v týdnu do 25. 9. Připraveni jsme také na externí strávníky, kteří se nechají nalákat na chutné pokrmy z jídelníčku, který najdete podle instrukcí na stránce jídelny.

      Datum 25. 9. neuvádíme náhodou. Jednak podle počtu strávníků bude mít jídelna sestavený rozpočet na nový kalendářní rok, ale také z organizačních důvodů zavádíme následující novinku. Výběr jídel na říjen a další měsíce bude nově možný pouze v období 20. - 25. den předcházejícího měsíce. Po tomto datu bude automaticky přiděleno jídlo č. 1 a bude možné je pouze odhlásit.

      Kompletní informace naleznete na kartě JÍDELNA.

      Aktuálně řešíme také fronty, které se tvoří při čekání na obědy. Bohužel je to dáno skladbou rozvrhu, aby žáci 1. stupně neměli volnou/obědovou 5. hodinu, jednak ale i proticovidovými opatřeními, kdy je provozní kapacita jídelny snížena o cca 20 - 25 %. Pro žáky jsou zavedeny rozpisy nástupů na obědy, aby se fronty zkrátily a aby žáci, kteří mají odpolední vyučování, mohli jít na oběd dříve. S týmem kuchyně pracujeme také na optimalizaci výdeje jídel.

      Věříme, že všechny změny přispějí k dalšímu zlepšování naší jídelny a všem nám bude chutnat.

    • Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ - kurzy pro 5., 7. a 9. ročník
     • Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ - kurzy pro 5., 7. a 9. ročník

     • Jako již tradičně budou pod vedením našich pedagožek probíhat kurzy "Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ" určené zájemcům z řad žáků 5., 7. a 9. ročníku.

      Kurzy budou probíhat od října 2021 do března 2022. Každý kurz zahrnuje 20 lekcí českého jazyka, nebo matematiky. Je možné přihlásit se na oba dva kurzy. Jedna lekce trvá 60 minut. Náplní přípravy je procvičování vzorových úloh, nácvik zapisování do testovacího archu, hospodaření s časovou dotací při testech, jejich vyhodnocení a rozbor.  Používáme úlohy pro jednotné přijímací zkoušky Cermat a další rozšiřující obdobná cvičení.

      Cena za jeden kurz: 3 500 Kč (M, nebo ČJ).

      Cena za oba kurzy: 6 000 Kč (M a ČJ).

      Minimální počet přihlášených žáků je 10.

      Absence žáka se nenahrazují, žák si v tomto případě vyzvedne studijní materiály, které vypracuje dodatečně. Neplnění povinností a nekázeň mohou být důvodem k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení platby.

      Termíny konání jednotlivých kurzů budou upřesněny na přelomu září/říjen vyučujícími.

      Přihlašovat své děti můžete on-line formulářem. Po obsazení potřebného počtu míst budete vyzváni k platbě.

    • AVÍZO: Ředitelské volno 27. 9. 2021
     • AVÍZO: Ředitelské volno 27. 9. 2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      připomínáme, že v PO 27. 9. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno, jak již bylo avizováno v harmonogramu šk. roku (na starém webu), na které navazuje státní svátek 28. 9. Učitelé se budou tento den účastnit druhé části školení na formativní hodnocení.

    • Změna přihlašování žáků do MS Teams / MS Office 365
     • Změna přihlašování žáků do MS Teams / MS Office 365

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v souvislosti se změnou domény školy dojde i ke změně e-mailu/účtu žáků.

      Pro přihlášení do MS Teams, Office 365 atd. budou žáci muset použít upravený účet, a to ve tvaru @zsmukarov.cz (bez pomlčky).

      Příklad: účet pro přihlášení/mail LuKoh21@zs-mukarov.cz se změní na LuKoh21@zsmukarov.cz

      Ke změně dojde během víkendu 11. - 12. 9. 2021.

    • Stěhování na nový web + nový informační systém školy
     • Stěhování na nový web + nový informační systém školy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      jak jsme již avizovali, naše škola přechází z původního školního informačního systému DM software na nový systém EduPage. V prostředí EduPage naleznete nejen rozvrh Vašeho dítěte, ale také např. přehled o učivu a jeho absenci v třídní knize. Třídní kniha i žákovská knížka bude od tohoto školního roku již pouze elektronická, a to na obou stupních (některé paní učitelky na 1. stupni budou využívat i notýsek pro názornost dětem). Celý systém je na ovládání velmi intuitivní. Doporučujeme si stáhnout mobilní aplikaci EduPage (verze pro iOS i Android), díky které máte veškeré informace snadno dostupné.

      S touto novinkou souvisí i změna přihlašovacích údajů rodičů i žáků. Přihlašovací údaje obdržíte v e-mailu, který jste uvedli v rámci aktualizace třídním učitelům Vašich dětí. Žáci své přihlašovací údaje obdrží nebo již obdrželi od svých třídních učitelek/učitelů.

      Kromě systému přecházíme i na nové webové stránky zsmukarov.cz, které nám EduPage zajišťuje. Od 13. 9. 2021 budeme aktuality zveřejňovat již pouze na tomto novém webu. Informace ze starého webu budeme postupně přesouvat, až ho nakonec přesměrujeme na novou adresu. Prosíme o Vaši shovívavost, že po nějakou dobu budou informace na obou místech.

      Část těchto změn již nenápadně proběhla, a to změnou našich e-mailových adres (@zsmukarov.cz bez pomlčky). Staré e-mailové adresy budou ještě po nějaký čas fungovat, ale upřednosňujte prosíme adresy nové.

      FAQ - často kladené otázky 

      Jak se přihlásit?

      • Přihlašovat se můžete přes naši novou webovou stránku školy zsmukarov.cz.

      Jsem rodič, kde zjistím přihlašovací údaje?

      • Pokyny k přihlášení vám budou do konce týdne zaslány do Vašich e-mailových schránek přímo z EduPage. Zde si nastavíte heslo a následně můžete systém plnohodnotně využívat. Heslo si poznamenejte a nesdělujte ho svým dětem (přes tento účet budete omlouvat absenci a podepisovat žákovskou knížku).

      E-mail s přihlašovacími údaji mi nedorazil, co mám dělat?

      • I toto se může stát, obraťte se na třídní učitelky/učitele a oznamte jim Vaši aktuální e-mailovou adresu. Problém vyřešíme a přihlašovací údaje zašleme ještě jednou.

      Budu moci omlouvat absenci mého dítěte elektronicky?

      • Ano, od 13. 9. 2021 je elektronické omlouvání možné a také preferované. Od října už budou pouze elektronické omluvenky. 

      Kde omluvím absenci svého dítěte?

      • Absenci omluvíte přes rodičovský účet následovně: VYUČOVÁNÍ – DOCHÁZKA ŽÁKŮ (případně START – OBLÍBENÉ KROKY – PŘIDAT ELEKTRONICKOU OMLUVENKU). Přesný postup ZDE.

      Jak podepíši známky (žákovskou knížku) svého dítěte?

      • Známky podepíšete přes rodičovský účet následovně: ZNÁMKY – PODEPSAT ZNÁMKY. 

      Moje dítě odchází z vyučování dříve, jaký je postup?

      • Při dřívějším odchodu z vyučování je nutné žáka omluvit u třídního učitele elektronicky přes email (případně písemně na papír s podpisem zákonného zástupce). Připomínáme, že je vždy nutno uvést tuto formulaci: "Za své dítě přebírám plnou odpovědnost." V opačném případě nebude moci žák opustit školu.

      Věříme, že přechodovou fázi společně zvládneme, budete s EduPage spokojeni a tento systém nám všem ulehčí vzájemnou komunikaci.

      Tým vedení školy

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov
     IČ: 70986444
     RED-IZO: 600052265
     ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
     251 62 Mukařov
     Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany
     Školní 2400/4, 251 01 Říčany
     tel. 731 417 201
     email: ricany@pppsk.cz
     www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení