• Třídy 3.D, 2.D, 6.C přechází od 25.10.2021 na distanční vzdělávání
     • Třídy 3.D, 2.D, 6.C přechází od 25.10.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože v pondělí 25.10.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze tříd 3.D, 2.D, 6.C, kontaktovali jsme Vás, abyste pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů. Děkujeme, že více než polovina z Vás z každé třídy této naší žádosti vyhověla.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze tříd 3.D, 2.D, 6.C s účinností od 25.10.2021 do distančního vzdělávání, protože pro nepřítomnost více než poloviny žáků z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat podle nových pravidel snad jen do úterý 26.10.2021 (včetně). Vzhledem k novým pravidlům však vyčkejme na rozhodnutí, které obdržíte od krajské hygienické stanice. V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datumu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání budou žáky a zákonné zástupce informovat třídní učitelé.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídními učiteli.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • 9.C přechází od 25.10.2021 na distanční vzdělávání
     • 9.C přechází od 25.10.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 9.C s účinností od 25.10.2021 do distančního vzdělávání, protože pro nepřítomnost více než poloviny žáků z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat do 4.11.2021 (včetně) podle rozhodnutí, které jste obdrželi od krajské hygienické stanice. V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datumu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání budou žáky a zákonné zástupce informovat třídní učitelé.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídními učiteli.

      !!! POZOR !!! Žáci ostatních tříd 9. ročníků do distančního vzdělávání nepřechází, neboť je karantenizována méně než polovina z nich. Absence těchto žáků se bude omlouvat jako při nemoci a ve stejném režimu si i doplňují učivo probrané ve škole.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třídy 3.A, 3.B, 5.B, 7.B, 7.D, 8.C přechází na distanční výuku
     • Třídy 3.A, 3.B, 5.B, 7.B, 7.D, 8.C přechází na distanční výuku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze tříd 3.A, 3.B, 5.B, 7.B, 7.D, 8.C s účinností od 21.10.2021 do distančního vzdělávání, protože pro nepřítomnost více než poloviny žáků z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat do 1. nebo 2.11.2021 (včetně) podle rozhodnutí, které obdržíte od krajské hygienické stanice. V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datumu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání budou žáky a zákonné zástupce informovat třídní učitelé.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídními učiteli.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • AKTUALIZACE: Třída 5.C přechází od 13.10.2021 do distanční výuky (prodloužené do 25.10.)
     • AKTUALIZACE: Třída 5.C přechází od 13.10.2021 do distanční výuky (prodloužené do 25.10.)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází třída 5.C s účinností od 13.10.2021 do distančního vzdělávání, protože pro nepřítomnost více než poloviny žáků z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat do 25.10.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datumu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání bude žáky a zákonné zástupce informovat třídní učitelka Mgr. Petra Kajtman.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • ISIC karty
     • ISIC karty

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      jako v předchozích letech i letos Vám nabízíme možnost objednat pro své děti průkaz ISIC.

      Více informací naleznete v přiloženém PDF - ISIC_nasi_ZS_2021_Jak_na_to_Mukarov.pdf.

      Žádosti o vystavení průkazu budou v následujícím týdnu k dipozici v tištěné podobě (zašle nám přímo ISIC), pokud ale nechcete čekat a preferujete elektronickou varintu, můžete vyplnit zde - Zadost_ISIC_ZS_2021.pdf - a poslat rovnou i s průkazovou fotografií ve formátu JPG paní Kociánové na alena.kocianova@zsmukarov.cz.

    • Obnova činnosti žákovského parlamentu
     • Obnova činnosti žákovského parlamentu

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      po pauze vynucené pandemií covid-19 obnovujeme činnost žákovského parlamentu. Navázali jsme spolupráci s organizací CEDU, která poskytuje našim koordinátorkám - paní učitelce Kroupové a Sádecké - metodickou podporu a konzultace.

      V pátek 8. 10. 2021 tak před volbami do Parlamentu ČR proběhnou ráno v kmenových učebnách také volby do Žákovského parlamentu naší školy - kandidovat mohou žáci dané třídy, kteří se přihlásí do 6. 10. 2021 (informace obdrželi již v pondělí na třídnické hodině). Za každou třídu mohou být nejvýše 2 zástupci (v případě menšího počtu mohou být doplněni kandidáti z jiných tříd).

      V pondělí 11. 10. 2021 proběhne před třídnickými hodinami (0. hodina) setkání zvolených zástupců. Čas a místo ještě budou upřesněny.

      Co „parlamenťák“ dělá?

      • Může ovlivňovat rozvoj školy.
      • Všímá si toho, co se ve škole děje, své vlastní postřehy a nápady může přinášet jako témata na jednání parlamentu.
      • Ptá se spolužáků na jejich nápady a názory týkající se života ve škole a přináší je na společná jednání/setkání parlamentu.
      • Účastní se zasedání parlamentu, vyjednává s ostatními parlamenťáky, podílí se na uskutečňování dohodnutých akcí/projektů, zapojuje do nich své spolužáky (když s tím souhlasí).
       • Zasedání parlamentu jsu naplánovaná na pondělní 0. hodinu (před třídnickou hodinou). Parlamenťáci si ale mohou na své první schůzi domluvit jiný termín setkávání.
       • Setkání kmory 1. a 2. stupně budou probíhat střídavě + budou probíhat společná setkání obou komor (příklad: 1. týden - první stupeň, 2. týden - druhý stupeň, 3. týden oba stupně)
      • Informuje třídu o tom, co se řešilo na zasedání.
      • Podporuje spolupráci své třídy i jednotlivých žáků napříč celou školou.
      • Může za třídu jednat s ředitelem školy o věcech, které s ním třída potřebuje řešit.
    • Tenisová škola
     • Tenisová škola

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,


      rádi bychom Vás informovali o otevření tenisových kurzů pro děti přímo v areálu naší školy.

      Veškeré informace naleznete na stránkách www.tenismukarov.cz, kde najdete také jednoduchý způsob, jak přihlásit své děti do kurzů tenisu.

      Pokud máte zájem o tenisové lekce pro své děti, neváhejte s vyplněním dotazníku na uvedených stránkách, neboť počet míst je omezen a v případě naplnění kapacity o zařazení rozhoduje termín doručení dotazníku.

      Díky vzájemné spolupráci s družinou nabízí tenisová škola možnost vyzvedávání dětí v družině, čímž Vám rodičům odpadá starost s dopravou dětí na kroužek.

      Věříme, že po loňské distanční výuce a omezeném pohybu, je tato nabídka aktivního využití volnočasových aktivit pro Vás zajímavá.

    • 8. 10. - změna provozu školní jídelny
     • 8. 10. - změna provozu školní jídelny

     • Z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je v pátek 8. 10. 2021 omezen provoz školní jídelny. Vaří se pouze 1 jídlo – dalmatské čufty s rýží. Pokud si strávník objednal jinou variantu, přesto mu budou vydány čufty. Chcete-li oběd odhlásit, učiňte tak nejpozději do čtvrtka 7. 10. 2021.

      Nástup jednotlivých tříd do jídelny je rozvržen od 10.55 hodin do 12.30 hodin. Vyučování se nekrátí, žáci končí dle standardního rozvrhu.

    • Svačiny od 11. 10. - objednávky do 6. 10.
     • Svačiny od 11. 10. - objednávky do 6. 10.

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, kolegové,

      od 11. 10. 2021 spouštíme možnost pro žáky a zaměstnance školy odebrat svačinu přímo ve škole a mít zase o jednu domácí starost méně.

      Jak to bude fungovat?

      V systému strava.cz se nově objevila možnost objednat také svačinu. Termín objednávek pro říjen 2021 je stanoven do 6. 10. V dalším měsíci už se budou svačiny objednávat ve stejném termínu jako obědy, tj. 20. - 25. den předchozího měsíce. Pak již bude jen možnost svačinu odhlásit v obvyklé lhůtě do 14 h předchozího dne.

      Kolik to bude stát?

      Cena všech svačin je 20,- Kč (svačiny nejsou na rozdíl od oběda dotovány).

      Pokud budete odebírat svačiny celý měsíc, doporučujeme poslat mimořádnou platbu 300,- na účet školy pod desetimístným VS strávníka (dle stavu Vašeho účtu ve strava.cz).

      Pro další měsíce pak navyšte dosavadní platbu o 450,- Kč.

      Jak bude probíhat výdej?

      Výdej bude probíhat o velké přestávce ve školní jídelně stejně jako u obědů, tj. na čip. Pokud by se zjitily provozní komplikace, budeme hledat jiné řešení.

      Pevně věříme, že Vám bude chutnat!

       

    • Vyúčtování adaptačního kurzu
     • Vyúčtování adaptačního kurzu

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      předkládáme Vám vyúčtování adaptačního kurzu 6. ročníku.

       

      Celkové náklady

      Doprava*....................20 400,- Kč (64 žáků)

      Ubytování a strava*...57 684,- Kč (63 žáků - jeden žák 1. den odjel)

      Program......................65 208,- Kč (64 žáků)

      CELKEM...................143 292,- Kč

       

      Náklady na žáka

      Doprava*....................319,- Kč

      Ubytování a strava*...916,- Kč

      Program...................1 019,- Kč

      CELKEM..................2 254,- Kč

       

      Vyúčtování nákladů oproti záloze

      Záloha....................3 000,- Kč

      Náklady..................2 254,- Kč

      VRATKA....................746,- Kč

       

      Vratka bude v průběhu příštího týdne (4. - 10. 10. 2021) poukázána na účet, ze kterého byla provedena platba zálohy.

      *Cena za ubytování, stravu a dopravu je uvedena vč. DPH a nákladů na 6 pedagogických pracovníků školy.

    • Vyúčtování školní družiny 2020/2021
     • Vyúčtování školní družiny 2020/2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      předkládáme Vám vyúčtování školní družiny za uplynulý školní rok. Omlouváme se za prodlevu, ke které došlo. Vzhledem ke střídání několika režimů proticovidových opatření se nejednalo o zcela triviální úlohu. Snažili jsme se k celé situaci přistoupit také co nejspravedlivěji a transparentně.

      Abychom předešli možným nedorozuměním, shrnujeme loňská pravidla pro ŠD

      • žák se do ŠD přihlašuje přihláškou na celý šk. rok
      • žák se z ŠD odhlašuje písemným oznámením (odhláškou)
      • dlouhodobou absencí žáka nezaniká jeho přihlášení do ŠD
      • měsíční platba za ŠD byla 400,-/měsíc, tj. 4 000,-/šk. rok

      Jak je proveden výpočet vyúčtování?

      • výpisem z účtu jsme podle VS identifikovali platby za žáka (sloupec Uhrazeno)
      • šk. rok měl 43 týdnů, tedy poměrná platba za týden je 93,- Kč
      • týdny byly rozděleny do 3 typů (plný provoz, rotační provoz, uzavřená družina)
      • počet plných a rotačních týdnů se lišil pro 1.+2. ročník a 3.+4. ročník - srov. ZDE
      • do týdnů se započítává období, po které bylo dítě do ŠD přihlášeno
      • za plný provoz je účtována plná týdenní cena, za rotační provoz cena zkrácená na 1/2, za uzavřenou družinu jsou platby prominuty - tímto způsobem je vypočítán sloupec "Mělo být uhrazeno"
      • rozdílem mezi "Uhrazeno" a "Mělo být uhrazeno" je vypočten přeplatek (+), nebo nedoplatek (-), který je zaokrouhlen na desítky nahoru (z důvodu snížení chybovosti při zadávání plateb)

      Jak postupovat dál?

      Co bude následovat?

      • po vyplnění formuláře Vám dle zvolené varianty buď pošleme vratku (v týdenních dávkách, tj. platby budou vypravovány za požadavky z uplynulého týdne hromadně - zpravidla v PO/ÚT), nebo Vás kontaktujeme na základě doplněných informací - jak k přeplatku, tak nedoplatku (pokusíme se do 5 pracovních dnů po obdržení informace)
      • v případě nedoplatku zašlete peníze na účet školy 2701980426/2010, uveďte VS za LOŇSKÝ školní rok a do poznámky pro příjemce uveďte: DOPLATEK jméno a příjmení dítěte

      Děkujeme za spolupráci

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • Podatelna
     • Podatelna

     • Vážení zákonní zástupci, dodavatelé, partneři školy,

      dovolujeme si Vás informovat, že pro oficiální podání škole e-mailovou cestou (zjm. dle správního řádu - zápisy, přestupy,...), které bude jako takové evidováno, je nově určena adresa podatelna@zsmukarov.cz. Podání zaslaná na jinou adresu nebudou evidována jako oficiální podání, ale pouze jako osobní komunikace s pracovníkem školy. Podání nesplňující náležitosti podání do správního řízení nebudou jako taková evidována.

      Touto změnou nejsou dotčena smluvní ujednání, ve kterých je dohodnut jiný kontakt (např. pro zasílání fakturací).

      Pro podání ve správním řízení (zápisy, přestupy, ...) jsou nově možné tedy následující 4 cesty

      • datová schránka
      • e-mail s el. uznatelným podpisem doručený na podatelna@zsmukarov.cz
      • doporučený dopis
      • osobně po předchozí domluvě

      Pro zasílání obecných dotazů, sdělení škole, obchodních sdělení, nabídek, fakturací apod. využijte e-mail skola@zsmukarov.cz. Zvyšujete tím pravděpodobnost, že se e-mail dostane ke správné osobě.

    • NOVINKY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY + ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL
     • NOVINKY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY + ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL

     • Jak mnozí z Vás už na vlastní chuťové pohárky zjistili, školní jídelna ZŠ Mukařov se těší novému šéfkuchaři. Představujeme Vám pana Petra Homolu, který společně s týmem našich milých paní kuchařek pro žáky již od 2. září připravují každý den 2 verze zdravých a chutných jídel. Za zmínku určitě stojí, že u nás zakotvil po letitém působení v restauracích Ambiente a příprava jídel, která dětem chutnají, ho moc baví. Navázali jsme s ním spolupráci díky společnosti Ekolandia, která nám pomáhá se skladbou jídelníčku i výběrem kvalitních surovin. Této výzvy se zhostila nová vedoucí šk. jídelny, paní Petra Skalická.

      Pokud snad ještě stále váháte, zda své děti ke stravování přihlásit, zeptejte se jejich spolužáků, jak jim chutná. Ideální příležitost je právě nyní v týdnu do 25. 9. Připraveni jsme také na externí strávníky, kteří se nechají nalákat na chutné pokrmy z jídelníčku, který najdete podle instrukcí na stránce jídelny.

      Datum 25. 9. neuvádíme náhodou. Jednak podle počtu strávníků bude mít jídelna sestavený rozpočet na nový kalendářní rok, ale také z organizačních důvodů zavádíme následující novinku. Výběr jídel na říjen a další měsíce bude nově možný pouze v období 20. - 25. den předcházejícího měsíce. Po tomto datu bude automaticky přiděleno jídlo č. 1 a bude možné je pouze odhlásit.

      Kompletní informace naleznete na kartě JÍDELNA.

      Aktuálně řešíme také fronty, které se tvoří při čekání na obědy. Bohužel je to dáno skladbou rozvrhu, aby žáci 1. stupně neměli volnou/obědovou 5. hodinu, jednak ale i proticovidovými opatřeními, kdy je provozní kapacita jídelny snížena o cca 20 - 25 %. Pro žáky jsou zavedeny rozpisy nástupů na obědy, aby se fronty zkrátily a aby žáci, kteří mají odpolední vyučování, mohli jít na oběd dříve. S týmem kuchyně pracujeme také na optimalizaci výdeje jídel.

      Věříme, že všechny změny přispějí k dalšímu zlepšování naší jídelny a všem nám bude chutnat.

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov
    IČ: 70986444
    RED-IZO: 600052265
    ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
    251 62 Mukařov
    Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany
    Školní 2400/4, 251 01 Říčany
    tel. 731 417 201
    email: ricany@pppsk.cz
    www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení